Aktualności » Rzeszów

 • Andrzej Rybak 14/09/2007 09:59

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu na temat"Wiarygodność badań laboratoryjnych".Szkolenie odbedzie się w dniach 12-13 października 2007 r. w Osrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Maraton" w Lubeni (15 km o Rzeszowa). www.maraton.biz, www.maraton.ipr.pl
  Szkolenie będzie prowadzone przez Pana dr n. med. Wojciecha Gernanda
  Ramowy program szkolenia:
  Piątek 12 paździenika 2007
  Przyjazd uczestników 11:00-12:30
  Obiad 13:00 - 14:00
  Sesja szkoleniowa I 14:00 - 20:00
  Wiarygodność analityczna:
  a/ walidacja metody pomiarowej
  b/ szacowanie niepewności wyników pomiarów wykonywanych w laboratoriach medycznych,
  c/ wewnatrzlaboratoryjna kontrola jakości - schemat procedury
  d/ badania biegłości, zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości badań- schemat procedury
  Kolacja 20:00
  Sobota 13 października 2007
  Śniadanie 7:30 - 8:30
  Sesja szkoleniowa II 8:30 - 13:00
  Wiarygodność diagnostyczna
  a/ wartości referencyjne, granice referencyjne, wartości odcięcia,
  b/ czułość, swoistość, dokładność, efektywność diagnostyczna testu
  c/ krzywe ROC
  d/ współczynniki ryzyka
  Lunch i wyjazd uczestników 13:00
  Organizatorzy nie zapewniają transportu do Lubeni.
  Zgłoszenia uczestnictwa proszę dokonywać w dniach 17-24 września pod numerem telefonu komórkowego 500 050 230 Andrzej Rybak, w dniach 25 września - 1 października pod numerem telefonu 017 86 64 087 mgr Zdzisława Wałęga, mgr Lesław Krasoń.
  Po przyjęciu i potwierdzeniu zgłoszenia przez wymienione osoby proszę dokonać wpłaty w wysokości 30 zł na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie.
  Decyduje kolejność zgłoszeń.
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 02/05/2007 17:44

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się 14 czerwca 2007 / czwartek/ o godz. 10:30 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60.
  Program zebrania:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy Roche Diagnostics Polska
  3.Wykład ,, Łagodna niewydolność nerek - choroba nie tylko dla nefrologów" - Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong Katedra i Klinika Chorów Wewnetrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w warszawie ul. Banacha 1A.
  Zapraszamy

 • Andrzej Rybak 02/05/2007 17:37

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału odbędzie się 1 czerwca 2007/piątek/
  I termin godz. 10:00, II termin godz. 10:15 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60

 • Andrzej Rybak 02/05/2007 13:06

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wziecia udziału w szkoleniu na temat ,,Analiza czynników przedanalitycznych". Szkolenie odbedzie się w dniach 25- 26 maja 2007 r./piatek-sobota/ w Ośrodku Sportowo-Szkoleniowo-Wypoczynkowym ,,Maraton" w Lubeni (15 km od Rzeszowa) www.maraton.biz; www.maraton.ipr.pl
  Program:
  11:00-12:30 Przyjazd uczestników
  13:00-14:00 Obiad
  Pierwsza Sesja Szkoleniowa
  14:00-14:45 Zapewnienie jakości badań w fazie przedanalitycznej-wprowadzenie
  14:45-15:30 Faza przedanalityczna w badaniu morfologii krwi
  15:30-16:15 Faza przedanalityczna i jej wpływ na badanie moczu
  16:15-16:30 Przerwa
  16:30-17:15 Czynniki przedanalityczne i ich wpływ na badanie białek osocza krwi
  17:15-18:00 Czynniki wpływające na wyniki badań enzymatycznych
  18:00-18:15 Przerwa
  18:15-19:45 Czynniki modyfikujące wyniki badań koagulologicznych. Standaryzacja fazy przedanalitycznej
  20:00 Kolacja

  Sobota 26 maj 2007
  07:30-08:30 Śniadanie
  Druga sesja szkoleniowa
  08:30-09:15 Czynniki modyfikujące wyniki badań hormonów tarczycy
  09:15-10:45 Faza przedanalityczna w badaniach biochemicznych
  10:45-11:00 Przerwa
  11:00-11:45 Czynniki przedanalityczne w badaniu gazometrycznym krwi
  11:45-12:30 Faza przedanalityczna w badaniu elektrolitów
  12:30-13:15 Wykrywanie błędów przedanalitycznych
  13:15 Lunch i wyjazd uczestników.
  Wykładowcy:
  Pracownicy Zakladu Diagnostyki i Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego: dr n.biol. Maria Kapusta, dr n biol. Beata Kuśnierz-Cabala, lek.med.Paulina Damnicka, dr. n. med. Wojciech Gernand, lek. med. Aleksander Mazur.

  Organizatorzy nie zapewniają transportu do Lubeni. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu proszę dokonywać w dniach 2 - 7 maja pod numerem telefonu kom. 500 050 230 Andrzej Rybak, w dniach 8 - 11 maja pod numerem telefonu (017) 86 64 087 mgr Zdzisława Wałęga, mgr Lesław Krasoń. Po przyjęciu i potwierdzeniu zgłoszenia przez wymienione osoby proszę dokonać wpłaty w wysokości 30 zł na konto Oddziału PTDL w Rzeszowie. Osoby, które dokonały wpłaty lub zgłosiły udział na zebraniu w dniu 26 kwietnia nie zgłaszają się ponownie. ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 16/03/2007 08:11

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2007 /czwartek/
  o godz. 10:00 w Sali wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60.
  PROGRAM:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych- przedstawicel KRDL
  2.Oferta firmy Bio-Ksel - Jan Stenzel Prezes Zarządu
  3.Sepsa - błędne koło zapalenia i koagulopatii - Prof. dr hab. med.Milena Dąbrowska - Zakład Diagnostyki Hematologicznej AM Białystok
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 16/03/2007 08:04

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbedzie się 27 marca 2007 /wtorek / o godz. 10:00 w Sali Wykładowej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.
  PROGRAM:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych- przedstawiciel KRDL
  2.Prezentacja rozwiązań w hematologii- Paweł Pakieła firma Abbott Laboratories Poland
  3.Kontrola jakości w hematologii - Dr n. med. Wojciech Gernand CM UJ w Krakowie
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 26/01/2007 03:49

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe odbędzie się 2 lutego 2007 r. /piatek / o godz. 10:30 w Sali wykładowej Szpitala Wojewózkiego Nr 2 w Rzeszowie ul. Lwowska 60:
  PROGRAM:
  1.Efektywność systemów informatycznych w diagnostyce - Paweł Marczykowski MArcel
  2.Nowoczesne rozwiązania w diagnostyce immunohematologicznej i biochemicznej - Małgorzata Majdyś ORTHO-CLINIACL DIAGNOSTICS Johnson&Johnson company
  3.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych- przedstawicel KRDL
  4.Pytania i Dyskusja
  ZAPRASZAMY

 • Andrzej Rybak 11/10/2006 04:55

  Zarząd Oddziału w Rzeszowie uprzejmie informuje, że nastapiła zmiana miejsca odbycia zebrania październikowego. Zebranie odbędzie się jak planowano 19 października o godz. 11:00 w Restauracji Hubertus w Rzeszowie ul. MIckiewicza 5. ( ZMIANA MIEJSCA ZEBRANIA ).
  PROGRAM ZEBRANIA:
  1.Aktualne problemy Diagnostów Laboratoryjnych - przedstawiciel KRDL
  2.Oferta firmy DiaHem
  3.Antygeny grup krwi, techniki i testy serologiczne - Dr Jadwiga Fabijańska-Mitek CMKP Warszawa
  4.Pytania i dyskusja
  ZAPRASZAMY

Copyright © 2004-2022 PTDL