Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 29/10/2011 08:36

  Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej “Nie ma diabetologii bez diagnostyki laboratoryjnej”, organizowanej wspólnie przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Konferencja odbędzie się dnia 14 grudnia 2011. w Warszawie, w hotelu Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94/98. Jej tematyka będzie obejmować zastosowanie badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu leczenia i diagnostyce powikłań cukrzycy. Wykłady wygłoszą znani naukowcy i klinicyści, eksperci w dziedzinie diabetologii i medycyny laboratoryjnej.

  Opłata rejestracyjna dla członków PTDL i/lub PTD wynosi 100 zł, dla pozostałych uczestników – 200 zł. Obejmuje ona udział w obradach, materiały konferencyjne, przerwę na kawę i lunch. Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.

  Rejestracji należy dokonywać online korzystając z formularza zamieszczonego na stronie internetowej: http://coffee.ispsa.pl/ w panelu “Rejestracja nowego uczestnika”.

  Serdecznie zapraszamy!

   

                                     Prezes                                                                                    Prezes

                      Polskiego Towarzystwa                                                                Polskiego Towarzystwa

                  Diagnostyki Laboratoryjnej                                                                Diabetologicznego

   

              Dr hab. n. med. Bogdan Solnica                                                 Prof. dr hab. Leszek Czupryniak

   

   

   

  Program Konferencji

   

  10.00. – 10.10. Otwarcie konferencji

   

  SESJA I. Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu cukrzycy (część 1)

  Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Czupryniak, dr hab. n. med. Bogdan Solnica

   

  10.10. – 10.40. Quality of laboratory tests in the diagnosis of diabetes mellitus – 2011 guidelines and recommendations. Prof. David B. Sacks

   

  10.40. – 11.10. Pomiary HbA1c ‐ wyjście z chaosu. Dr n. med. Wojciech Gernand

   

  11.10 – 11.50. HbA1c – nowy marker w rozpoznawaniu cukrzycy – czy powinien być wprowadzony w Polsce?

  Pro – Prof. dr hab. Leszek Czupryniak

  Kontra – prof. dr hab. Maciej T. Małecki

   

  11.50. – 12.20. Przerwa na kawę

   

  SESJA II. Badania laboratoryjne w rozpoznawaniu cukrzycy (część 2)

  Przewodniczący: prof. dr hab. Grażyna Odrowąż‐Sypniewska, prof. dr hab. Maciej T. Małecki

   

  12.20. – 12.50. Badania molekularne w cukrzycy – dziś, jutro, pojutrze. Dr hab. n. med. Tomasz Klupa

   

  12.50. – 13.20. Ocena insulinooporności – czy możliwa, czy potrzebna? Prof. dr hab. Irina Kowalska

   

  13.20. – 13.50. Wykrywanie cukrzycy ciążowej – czas na nowy algorytm? Prof. dr hab. Katarzyna Cypryk

   

  13.50. – 14.20. Cukrzyca u dzieci – odrębności w diagnostyce i monitorowaniu leczenia. Prof. dr hab. Przemysława Jarosz‐Chobot

   

  14.20. – 15.10. – Przerwa lunch

   

  SESJA III. Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia i diagnostyce powikłań cukrzycy

  Przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Moczulski, prof. dr hab. Przemysława Jarosz‐Chobot

   

  15.10. – 15.40. Monitorowanie leczenia cukrzycy – ocena glikemii w czasie rzeczywistym i retrospektywna. Dr hab. n. med. Bogdan Solnica

   

  15.40. – 16.10. Zaburzenia przebudowy tkanki kostnej u chorych na cukrzycę i ich biochemiczna diagnostyka . Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż‐Sypniewska

   

  16.10. – 16.40. Diagnostyka cukrzycowej choroby nerek. Prof. dr hab. Dariusz Moczulski

   

  16.40. – 17.10. Dyslipidemia w cukrzycy. Prof. dr hab. Longina Kłosiewicz‐Latoszek

   

 • Bogdan Solnica 21/09/2011 15:36

  Optymalizacja antybiotykoterapii w szpitalu

  14.10.2011, Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka,

  Al.Dzieci Polskich 20,  Warszawa

  Sala 119, godz. 10.00-14.00

  Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej pod patronatem PTDL konferencji naukowo-szkoleniowej  „Optymalizacja antybiotykoterapii w szpitalu „. W zakresie diagnostyki laboratoryjnej tematyka konferencji poświęcona będzie wykorzystaniu oznaczeń prokalcytoniny do optymalizacji antybiotykoterapii w szpitalu pediatrycznym.

  Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne na stronie internetowej CZD

 • Bogdan Solnica 04/08/2011 18:14

  Szanowni Państwo,

  Na prośbę organizatorów, przy pełnym poparciu dla tego projektu, informujemy Państwa o możliwosci podjęcia studiÓW podyplomowych „Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia”. Poniżej zamieszczamy niezbędne informacje.

   

   STUDIA PODYPLOMOWE

  DIAGNOSTYKA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA
  LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE JAKO SAMODZIELNY PODMIOT GOSPODARCZY
  NA RYNKU OCHRONY ZDROWIA

  Organizator           

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia

  Współorganizatorzy

  Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Warszawie)

  Krajowy Instytut Ubezpieczeń

  Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

   

  Adresaci studiów

  Studia podyplomowe „Diagnostyka w systemie ochrony zdrowia. Laboratorium diagnostyczne jako samodzielny podmiot gospodarczy na rynku ochrony zdrowia” organizowane są na użytek osób legitymujących się wyższym wykształceniem (minimum dyplomem licencjackim), które swoją przyszłość zawodową wiążą z rosnącą rolą diagnostyki medycznej i laboratoryjnej w polskim systemie ochrony zdrowia oraz coraz większym znaczeniem profilaktycznego i diagnostyczno-prewencyjnego paradygmatu terapeutycznego w ochronie zdrowia.

  Program studiów przygotowany został w odpowiedzi na oczekiwania:

  • diagnostów, wszystkich specjalizacji w tym głównie laboratoryjnych,
  • farmaceutów,
  • biologów, mikrobiologów,
  • osób zarządzających jednostkami ochrony zdrowia,
   • osób współpracujących z ubezpieczycielami komercyjnymi kontraktującymi usługi medyczne.

   

  Sylwetka absolwenta

  Studia podyplomowe dają kompleksową wiedzę w zakresie: (1) uruchamiania rezerw systemu ochrony zdrowia w wyniku jego racjonalizacji i reorganizacji polegającej na opracowaniu kosztów czynności lekarskich i leków (w ramach procedur medycznych), (2) włączania do procedur medycznych diagnostyki laboratoryjnej, (3) ograniczania szkód powodowanych nadmiernym spożyciem leków i kosztów na ich zbędne zakupy, (4) prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w Polsce i w innych krajach UE (szczególnie ważne w związku z „(…)coraz częściej praktykowanym przez dyrekcje szpitali „pozbywaniem” się laboratoriów (tzw. outsourcing) oraz problemem refinansowania podstawowych badań” (D. Sitkiewicz, Polityka Zdrowotna 2008/2009). Program Studiów zawiera treści z zakresu planowania działalności gospodarczej, zarządzania małą firmą w różnych fazach jej rozwoju, finansowania rozwoju, rachunkowości, prawa gospodarczego (w tym prawa podatkowego), prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, marketingu, negocjacji w biznesie, wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem.

   

  Program kształcenia

  Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń, konsultacji i seminarium dyplomowego, w ramach sesji sobotnio - niedzielnych. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową z wykorzystaniem: symulacji sytuacyjnej, case studies, pracy indywidualnej i w podgrupach, elementów coachingu, dyskusji moderowanej (p. tabela poniżej). Program realizowany jest przez wybitnych specjalistów, w tym profesorów: Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Clark University (USA), a także Manchester University (GB), Instytutu Karolinska w Sztokholmie (Szwecja), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Akademii Medycznej we Wrocławiu, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Forma zaliczenia studiów

  Kolejne edycje Studiów rozpoczynają się w październiku i kończą w czerwcu (wrześniu) roku następnego. Obejmują 12 sesji sobotnio-niedzielnych po 16 godzin lekcyjnych każda. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wydziału Zamiejscowego SWSPiZ w Warszawie, ul. Łucka 11.

  Uczestnicy studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości
  i Zarządzania w Łodzi, jeżeli:

  1)    zaliczyli wszystkie moduły tematyczne składające się na program nauczania, na podstawie których opracowany został tekst końcowy,

  2)    przygotowali pracę podyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję.

   

  Warunki przystąpienia do studiów:

  1. Ukończone studia wyższe (minimum licencjat).
  2. Pozytywna ocena dokumentów aplikacyjnych.
  3. Dokonanie wpłaty czesnego w wysokości 2500 zł za pierwszy semestr i 1900 zł za drugi semestr (łącznie 4400 zł).

   

  Zgłoszenia przyjmują:

  • Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
   ul. Lindley’a 6 IVp., 90-131 Łódź, tel. (42) 677-93-16, fax (42)677-93-13, e-mail: katedrapoz@umed.lodz.pl 
  • Krajowy Instytut Ubezpieczeń, ul. Ksawerów 30 lok. 92, 02-656 Warszawa,
   tel. (22) 628-99-30, fax (42)628-99-31, e-mail: kiu@kiu.com.pl 

   

  Dodatkowych informacji udzielają: dr Dominika Cichońska tel. 691 784 383, mgr Aneta Mrózek  tel. 691 896 919, mgr Agnieszka Zając tel. 501 727 107

   

   

  Zakres Programu Kształcenia (bloki programowe)

  Symbol bloku

  Laboratorium diagnostyczne jako: (1) jednostka organizacyjna w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, (2) samodzielny podmiot gospodarczy, (3) kontrahent zakładów ubezpieczeń, (3) kontrahent przemysłu farmaceutycznego, (4) partner uczelni medycznej

  A/1

  Rola farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego w badaniach klinicznych i orzecznictwie

  A/2

  Komplementarność ról: lekarza, diagnosty i farmaceuty

  A/3

  Rola samorządu zawodowego aptekarzy i diagnostów w integracji i reprezentacji interesów środowiska

  A/4

  Rola diagnostyki w systemie ochrony zdrowia w świetle polskich i unijnych regulacji prawnych

  A/5

  Rola diagnostyki laboratoryjnej w: (1) genetyce klinicznej i (2) patomorfologii

  A/6

  Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w profilaktycznym i diagnostycznym paradygmacie terapeutycznym vs. w paradygmacie serwisowo-naprawczym

  A/7

  Diagnostyka medyczna a laboratoryjna

  B/1

  Diagnostyka laboratoryjna w terapii farmakologicznej

  B/2

  Przedmiot i zakres kompetencji i zadań w badaniach diagnostycznych

  B/3

  Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w procedurach medycznych

  B/4

  Standardy diagnostyczne w procedurach medycznych

  B/5

  Projekt nowelizacji Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Proponowane kierunki zmian a oczekiwania środowiska zawodowego

  B/6

  Ustawa o refundacji i rozporządzenie o receptach w rządowym pakiecie ustaw „zdrowotnych”. Zasady obrotu produktami i wyrobami medycznymi

  B/7

  Ustawa o informatyzacji w rządowym pakiecie ustaw „zdrowotnych”

  B/8

  Odpowiedzialność cywilna farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych

  B/9

  Warunki zawierania umów cywilno-prawnych o świadczenie diagnostycznych usług laboratoryjnych. Zasady konstruowania bezpiecznych umów

   

  B/10

  Metodyka wyceny kosztów czynności diagnostycznych w: (1)terapeutycznych procedurach medycznych, (2) badaniach klinicznych, (3) laboratoriach analitycznych

  C/1

  Wpływ diagnostyki laboratoryjnej na ograniczanie kosztów ponoszonych przez system ochrony zdrowia

  C/2

  Rola diagnostyki laboratoryjnej w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń szpitalnych.

  C/3

  Najnowsze technologie i kierunki badań w diagnostyce medycznej i laboratoryjnej

  D/1

  Komplementarność rozwoju technologii farmaceutycznych i diagnostycznych

  D/2

  Kryteria i metodyka oceny jakości pracy laboratoriów diagnostycznych

  D/3

  Diagnostyka medyczna i laboratoryjna w paradygmatach terapeutycznych SOZ w Polsce

  E/1

  Profilaktyka, diagnostyka i prewencja w systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce.

  E/2

  Diagnostyka jako moduł produktu ubezpieczenia zdrowotnego

  E/3

  Rola farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych w konstruowaniu produktowej oferty ubezpieczenia zdrowotnego

  E/4

  Procedury związane z zakładaniem firmy. Formy prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej. Sieci, franszyza, koncentracja rynku, rosnące wymogi kapitałowe branży

  F/1

  Elementy prawa cywilnego, prawo pracy

  F/2

  Rola umowy o jakości świadczonych usług (Service Level Agreement) w kontraktach outsourcingowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej.

  F/3

  Podstawy konkurencyjności małego i średniego przedsiębiorstwa. Czynniki budujące przewagę konkurencyjną. Strategie marketingowe małych i średnich przedsiębiorstw. Rola Internetu w pozyskiwaniu nowych klientów

  F/4

  Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Opodatkowanie działalności gospodarczej

  F/5

  Formy finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystanie funduszy strukturalnych do finansowania rozwoju. Pozyskiwanie projektów unijnych dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

  F/6

  Zarządzanie zasobami ludzkimi małej firmy

  F/7

  Ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Identyfikowanie ryzyk i metody ich neutralizowania

  F/8

  PR małego przedsiębiorstwa

  F/9

  Informatyzacja małej firmy. Korzystanie z banku i hurtowni danych

  F/10

  Telediagnostyka i telemedycyna – przyszłość procesu zarządzania chorobami przewlekłymi

  G/1

  Rola portalu internetowego w rozwoju małej firmy. Rola komunikacji między laborantem a lekarzem, systemu gromadzenia i wymiany danych diagnostycznych i laboratoryjnych.

  G/2

  Rola posiadania przez pacjenta danych diagnostycznych w sytuacjach zagrażających życie (nieszczęśliwe wypadki, katastrofy, etc.) Electronic Health Record / Personal Health Record / dostęp do Centralnego Repozytorium Danych Diagnostycznych

  G/3

  Hurtownie danych gromadzące dane diagnostyczne jako część systemów do badań medyczno- farmaceutycznych

  G/4

  Diagnostyka w programach nauczania na kierunkach lekarskim, farmaceutycznym i innych związanych z ochroną zdrowia

  H/1

  Kierunki rozwoju sektora diagnostyki laboratoryjnej – doświadczenia międzynarodowe

  H/2

  Seminarium dyplomowe

  I/1

      

 • Bogdan Solnica 18/07/2011 00:00

  Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej pod patronatem PTDL konferencji naukowo-szkoleniowej “Badania laboratoryjne w neonatologii i pediatrii”, która odbędzie się w dniach 2 – 3 września 2011 w Kamieniu Śląskim.

  Szczegółowe informacje na temat konferencji zawarte są w programie i dostępne na stronie internetowej: www.bb-med.pl

  Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanej pod patronatem PTDL konferencji naukowo-szkoleniowej “Badania laboratoryjne w neonatologii i pediatrii”, która odbędzie się w dniach 2 – 3 września 2011 w Kamieniu Śląskim.

  Szczegółowe informacje na temat konferencji zawarte są w programie i dostępne na stronie internetowej: www.bb-med.pl

 • Bogdan Solnica 09/07/2011 15:17

  W dniach 12-13 maja 2011 roku odbyła się w Mediolanie konferencja „Focus on Old and New Antithrombotic Drugs. Clinical and Laboratory aspects”, poświęcona aktualnościom w dziedzinie leczenia przeciwzakrzepowego, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania terapii w laboratoriach. Organizatorem konferencji była firma Instrumentation Laboratory, która wraz z firmą Comesa wchodzi w skład koncernu medycznego CH Werfen .

  Dwudniowa Konferencja składała się z czterech sesji tematycznych, poświeconych zastosowaniu terapeutycznemu antagonistów witaminy K, heparyn wielko i drobnocząsteczkowych oraz pośrednich i bezpośrednich inhibitorów trombiny.

  Uczestnikami Konferencji byli lekarze i diagności laboratoryjni z 15 krajów (w tym kraje skandynawskie, Europy Środkowej, Izrael  oraz  RPA), ponieważ poruszana tematyka interesowała zarówno osoby zaangażowane bezpośrednio w terapię przeciwzakrzepową, jak i pracowników laboratoriów oznaczających parametry układu hemostazy. Wykładowcami byli światowej sławy profesorowie z uczelni włoskich – z Padwy, Mediolanu, Bolonii i innych, klinicyści i eksperci w zakresie hemostazy laboratoryjnej. 

  Z punktu widzenia diagnostyki laboratoryjnej, największe zainteresowanie wzbudził wykład prof. A. Tripodiego z Mediolanu  - „Laboratory Monitoring of Antitrombotic Drugs” który krótko podsumował dotychczasowe osiągnięcia w zakresie metod laboratoryjnych badania hemostazy oraz rozwinął problem monitorowania „leków przyszłości” – bezpośrednich inhibitorów trombiny, podawanych doustnie. Na szczególną uwagę zasłużyły dwa leki, Dabigatran i Riwaroksaban, które w chwili obecnej objęte są badaniami pod kątem wprowadzenia odpowiednich badań laboratoryjnych, umożliwiających monitorowanie skuteczności leczenia w określonych sytuacjach klinicznych. W grupie tych badań znajdą się prawdopodobnie tradycyjne „czasy” – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) i zmodyfikowany czas protrombinowy (nowe „wersje”  PT-INR lub PT-Ratio) lub niedoceniany dotychczas czas ekarynowy. Nadal ogromne zainteresowanie budzi  leczenie heparynami drobnocząsteczkowymi, monitorowane w laboratoriach poprzez oznaczanie aktywności anty-Xa.

  Jako przewodnicząca Sekcji Hemostazy PTDL mam nadzieję, że organizowana w jesieni 2011 przez firmę „Comesa”  konferecja  naukowo-szkoleniowa umożliwi nam wszystkim zapoznanie się z aktualnymi problemami diagnostyki koagulologicznej.

  Dr n. med. Anna Raszeja-Specht

  Przewodnicząca Sekcji Lboratoryjnej Diagnostyki Hemostazy

   

  „Bezpośrednie inhibitory czynnika Xa (rywaroksaban, apiksaban) stosowane doustnie hamują bez pośrednictwa antytrombiny czynnik Xa wolny i związany na powierzchni płytek krwi w kompleksie protrombinazy, łącząc się z jego aktywnym centrum serynowym. W badaniu RECORD 1, do którego włączono 4541 pacjentów, stosowano rywaroksaban w dawce 10 mg/d przez 5 tygodni w profilaktyce ŻChZZ u chorych poddawanych aloplastyce stawu biodrowego (p. Riwaroksaban vs enoksaparyna po aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD1 - przyp. red.). Częstość powikłań zakrzepowych była w tej grupie znamiennie mniejsza w porównaniu z chorymi, u których stosowano enoksaparynę w dawce 40 mg/d (1,1% vs 3,7%, (RRR 70%; 95% CI 49-82%, p <0,001). Odsetek "dużych" powikłań krwotocznych w obu badanych grupach był podobny (0,3% vs 0,1%). Jeszcze większą korzyść ze stosowania rywaroksabanu przez 5 tygodni uzyskano w badaniu RECORD 2 z udziałem 2509 chorych po aloplastyce stawu biodrowego, w porównaniu z 10-dniową profilaktyką za pomocą enoksaparyny (2,0 vs 9,3%; RRR 79%, 95% CI 65-87; p <0,001; p. Przedłużona profilaktyka ŻChZZ za pomocą riwaroksabanu była skuteczniejsza niż krótkotrwałe stosowanie enoksaparyny u chorych po całkowitej aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD2 - przyp. red.). W badaniu RECORD 3 stosowano rywaroksaban w dawce 10 mg/d przez 10-14 dni w profilaktyce przeciwzakrzepowej u 2531 chorych poddawanych aloplastyce stawu kolanowego (p. Przedłużona profilaktyka ŻChZZ za pomocą riwaroksabanu była skuteczniejsza niż krótkotrwałe stosowanie enoksaparyny u chorych po całkowitej aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD2 - przyp. red.). Częstość powikłań zakrzepowych była w tej grupie znamiennie mniejsza w porównaniu z chorymi, u których stosowano enoksaparynę w dawce 40 mg/d (9,6% vs 18,9%; RRR 49%, 95% CI 35-61; p <0,001). Odsetek istotnych klinicznie powikłań krwotocznych w obu badanych grupach był podobny (0,6% i 0,5%). Celem badania RECORD 4 jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa rywaroksabanu (10 mg p.o.; pierwsza dawka po upływie 6-8 godzin od zabiegu) z enoksaparyną podawaną według schematu "amerykańskiego" (30 mg s.c. co 12 h; pierwsza dawka 12-24 h po zabiegu) przez 10 dni. Większa skuteczność przeciwzakrzepowa rywaroksabanu też się potwierdziła w tym badaniu, bez zwiększenia częstości powikłań krwotocznych. Na podstawie zakończonych badań, obejmujących w sumie 12 729 chorych, zarejestrowano w 2008 roku rywaroksaban w Unii Europejskiej do profilaktyki przeciwzakrzepowej w dużych operacjach ortopedycznych. Bezpośrednie inhibitory trombiny bez pośrednictwa antytrombiny inaktywują trombinę, a ich mała cząsteczka pozwala na hamowanie nie tylko trombiny w osoczu, ale także trombiny związanej z zakrzepem. Skuteczność i bezpieczeństwo dabigatranu w porównaniu z enoksaparyną w dużych zabiegach ortopedycznych (badania RE-MOBILIZE, RE-MODEL, RE-NOVATE), do których włączono ponad 8000 pacjentów, okazały się podobne. Dabigatran został na początku 2008 roku zarejestrowany w Unii Europejskiej do profilaktyki przeciwzakrzepowej w dużych operacjach ortopedycznych. Jest pierwszym od ponad 50 lat zarejestrowanym doustnym antykoagulantem. Trwają badania skuteczności i bezpieczeństwa tego leku w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym u chorych z migotaniem przedsionków (RE-LY), w leczeniu i wtórnej profilaktyce ŻChZZ, a także w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych.”

  Zawilska K. Koagulologia – postępy 2008”. Medycyna Praktyczna 2009/06:54-59.

 • Bogdan Solnica 12/06/2011 00:00

  Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach i pamięci.”

  Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 04.06.2011 roku zmarł po wieloletnich zmaganiach z ciężką chorobą

  Ś.P.

  dr n. med. Andrzej Rotter

  internista i specjalista diagnostyki laboratoryjnej, wieloletni kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, a od 1956 r. specjalista wojewódzki dla Dolnego Śląska.

  Wykształcił wielu specjalistów diagnostyki laboratoryjnej.

  Był niestrudzonym organizatorem sieci laboratoriów na Dolnym Śląsku

  i przez dwie kadencje Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddziału Wrocławskiego. Członek Honorowy PTDL.

  Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

   

  Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

   

  Zarząd i Członkowie Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

  Oddział Wrocław

   


 • Bogdan Solnica 25/05/2011 20:02

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie przepraszamy za opóźnienie w dostarczeniu Państwu czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna spowdowane problemami organizacyjnymi. Wysyłka czasopisma rozpocznie się w najbliższych dniach. Jednocześnie prosimy Państwa o sprawdzenie i ewentualną aktualizację swoich danych osobowych dostępnych poprzez stronę internetową Towarzystwa, zgodnie z instrukcją dostępną w Oddziałach PTDL. Niekompletne i błędne dane były istotną przyczyną opóźnienia przygotowania listy adresowej prenumeratorów czasopisma.

 • Bogdan Solnica 09/05/2011 18:47

   

  W dniach 6-7.05. odbyła się w Lublinie konferencja „Diagnostyczny Maj 2011” będąca finałem konkursu dla młodych wykładowców w dziedzinie medycyny laboratoryjnej. Konkurs i konferencja, których pomysłodawcami są dr Wojciech Gernand i mgr Barbara Pęksa zostały zrealizowane przez Oddział Lubelski PTDL przy wsparciu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz firm: Siemens Healthcare Diagnostics i SARSTEDT.

  W trakcie konferencji swoje wykłady wygłosiło 10 uczestników konkursu. Laureatami konkursu zostali:

  I miejsce - dr Aleksander Mazur z Zakładu Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za wykład “Diagnostyka zakażeń wirusowych. Pytania nie zawsze proste”.

  II miejsce - dr Rafał Wlazeł z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za wykład “PAPP-A i PIGF jako nowe markery w prognozowaniu zdarzeń sercowo-naczyniowych”.

  III miejsce - dr Rafał Sawicki z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za wykład "TATA, czy GATA".

  Specjalne wyróżnienie - mgr Krystyna Sobolewska z Zakładu Analityki i Biochemii Klinicznej Centrum Onkologii, Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Krakowie za wykład “System urokinazowego aktywatora plazminogenu w diagnostyce i  ocenie rokowania chorych na nowotwory złośliwe”

   

  Pozostałe informacje na temat konferencji są dostępne na stronie internetowej:

   http://wgernand.blogspot.com/2011/05/konkurs-diagnostyczny-maj-2011.html#comments

 • Bogdan Solnica 28/04/2011 18:16

   

  Szanowni Państwo,

  Na prośbę organizatorów konkursu naukowego ResearchGate zamieszczamy poniższą informację.

   

  Zapraszamy wszystkich studentów i naukowców do udziału w konkursie naukowym ResearchGate.

  Podejmij naukowe wyzwanie ResearchGate!

  Zadaniem uczestników jest odpowiedź na jedno z 6 pytań, które bedą publikowane na łamach największej sieci akademickiej ResearchGate w każdą środę o godzinie 20:00 przez 6 tygodni!

  By wziąć udział w konkursie wystarczy się zalogować i dołaczyć do grupy Researchers in Poland, http://www.researchgate.net/group/Researchers_in_Poland/

  Na łamach polskiej grupy publikowane będą pytania z różnych dziedzin naukowych.

  Początek konkursu:  11.05.2011

  11.05. MEDYCYNA

  18.05. PRAWO

  25.05. BIOLOGIA

  01.06.EKONOMIA

  08.06.PSYCHOLOGIA

  15.06. INFORMATYKA

   Pytania zadają profesorowie, w tym m.in.:

   Prof. Marek Skomorowski (UJ)

  Prof. Jacek Wojcierowski (UML)

  Prof. Kazimierz Madaliński (PZH)

  Prof. Marta Bogdanowicz (UG)

   Czas na udzielenie odpowiedzi to 7 dni, do kolejnej środy (20:00). Wraz z kolejnym pytaniem pojawia sie lista zwycięzców z poprzedniej dziedziny.

  Odpowiedź musi być przesłana w postaci prywatnej wiadomości na profil o nazwie „Naukowe wyzwanie ResearchGate”. Autorom poprawnych odpowiedzi przyznane zostaną:

  - wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez portal ResearchGATE - dostępy miesięczne z wydrukiem 60 stron do wybranej książki w internetowej czytelni ibuk.pl na stronie www.ibuk.pl (z wyłączeniem publikacji Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska).- nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo PWN i portal psz.pl

  Zachęcamy do udziału w konkursie, sprawdzenia swojej wiedzy oraz zdobycia wartościowych nagród.

  Więcej informacji na: http://www.researchgate.net/group/Researchers_in_Poland/

  Organizatorami konkursu są:

  ResearchGate – największy miedzynarodowy portal dla naukowców

  Psz.pl – Portal Spraw Zagranicznych

  IBUK.pl - czytelnia online

  Wydawnictwo naukowe PWN

   

   

   

 • Bogdan Solnica 13/04/2011 15:30

  Szanowni Państwo,

  Poniżej zamieszczamy komunikat Biura IFCC prezentujący Laureatów tegorocznych Nagród IFCC przyznanych za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w różnych dyscyplinach medycyny laboratoryjnej. Niech to będzie inspiracja i zachęta dla wszystkich zajmujących się lub zainteresowanych pracą naukowo-badawczą w tej dziedzinie.

  Z poważaniem,

  Bogdan Solnica

   

  IFCC Office – Via C. Farini 81, 20159 Milan, Italy – www.ifcc.org

   

  IFCC Announces the Winners of the 2011 IFCC Awards

   

  Milan, 12th April 2011 - IFCC, the leading organization in the field of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine worldwide, today announced the names of the winners of the seven 2011 IFCC Awards.

   

  Professor Ulf-Håkan STENMAN, Dept. of Clinical Chemistry, Helsinki University, Finland, is the winner of the 2011 IFCC Distinguished Clinical Chemist Award, sponsored by Beckman Coulter. This award recognizes specifically an individual who has made outstanding contributions to the science of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine or the application of Clinical Chemistry to the understanding or the solution of medical problems.

   

  Dr Carl BURTIS, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, Tennessee, United States, is the winner of the 2011 IFCC Henry Wishinsky Award for Distinguished International Services. This award, sponsored by Siemens, recognizes specifically an individual who has made unique contributions to the promotion and understanding of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine throughout the world.

   

  Doctor Mary BURRITT, Laboratory Medicine and Pathology, Mayo Clinic, Arizona, United States, is the winner of the 2011 IFCC Award for Distinguished Contributions in Education. This award, sponsored by Abbott Diagnostics, recognizes specifically an individual who has made extraordinary contributions in establishing and developing educational materials for the Clinical Chemistry discipline to improve training and educational programs worldwide or in a region.

   

  Professor Michael NEUMAIER, University Medicine, Mannheim Institute for Clinical Chemistry, Mannheim, Germany is the winner of the 2011 IFCC Award for Significant Contributions in Molecular Diagnostics. This award, sponsored by Abbott Molecular, recognizes specifically an individual who has made unique contributions to the promotion and understanding of molecular biology and its applications in ClinicalChemistry and Laboratory Medicine worldwide.

   

  Professor Ronald A. J. WANDERS, Academic Medical Center, University of Amsterdam, The Netherlands, is the winner of the 2011 IFCC Distinguished Award for Laboratory Medicine and Patient Care. This award, sponsored by IFCC, recognizes specifically an individual who has made unique contributions in Laboratory Medicine, its application in improving patient care, and having a worldwide impact in clinical medicine.

   

  Professor Linda THIENPONT, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ghent University, Belgium, is the winner of the 2011 IFCC-Robert Schaffer Award for Outstanding Achievements in the Development of Standards for Use in Laboratory Medicine. This award, co-sponsored by NIST and CLSI, recognizes specifically an individual who has made outstanding and unique contributions to the advancement of reference methods and/or reference materials for laboratory medicine to facilitate improved quality of clinical diagnostics and therapies, which would in turn lead to reduced costs and improved patient care.

   

  Professor Rossa CHIU, Department of Clinical Pathology, The Chinese University of Hong Kong, China, is the winner of the 2011 IFCC Young Investigator Award, sponsored by Roche. This award recognizes and encourages the academic and professional development of a young investigator (under 40 years of age) who has demonstrated exceptional scientific achievements in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine in his/her career.

   

  IFCC Office – Via C. Farini 81, 20159 Milan, Italy – www.ifcc.org

   

  Prof. Chris Lam, Chairman IFCC Awards Committee, said: “We are delighted in electing these colleagues for the 2011 IFCC Awards. It hasn’t been an easy choice because all the nominations we received were of extraordinary high value. It has been a privilege considering them and all the other international nominees for these awards. We are sure that they will inspire a new generation of clinician-scientists worldwide”.

   

  The Awards will be conferred in Berlin on Sunday 15th May in the Opening Ceremony of the 21st IFCC International Congress in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, to be held in Berlin from 15th to 19th May 2011.

   

  ABOUT IFCC

  IFCC is the leading organization in the field of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine worldwide. Through leadership and innovation in science and education, IFCC strives to enhance the scientific level and the quality of diagnosis and therapy for patients throughout the world. IFCC builds on the professionalism of its members to provide quality services to patients. IFCC is a Federation of 85 Full Member national societies of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine representing about 30.000 individual clinical chemists, laboratory scientists, and laboratory physicians and 43 Corporate Members covering the major areas of clinical laboratory developments. Visit: www.ifcc.org

   

  For further details please contact:

  Colli-Lanzi Silvia

  Phone: +39 02 66809912

  Email: colli-lanzi@ifcc.org

Copyright © 2004-2022 PTDL