Aktualności » Zarząd

 • Bogdan Solnica 09/06/2008 03:37

  Z przykrością informujemy, że konferencja "Laboratory Diagnostics in Pediatrics", która miała odbyć się w Krakowie dnia 11 czerwca zostaje odwołana z przyczyn organizacyjnych. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy.
  Za Komitet Organizacyjny

  dr n. med. Bogdan Solnica

 • Bogdan Solnica 24/04/2008 07:22

  Zapraszamy do udziału w Konferencji "Laboratory Diagnostics in Pediatric", która odbędzie się dnia 11. czerwca w godz. 9.00.-13.00. w sali wykładowej CALD Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie, ul. Wielicka 265. Konferencję organizują: Instytut Pediatrii CMUJ i Oddział Krakowski PTDL w związku z wizytą w Polsce Pani Prezydent IFCC, prof. Jocelyn MB. Hicks.
  Wstęp na obrady jest wolny, wykłady bedą wygłaszane w języku angielskim.

  PROGRAM
  9.00. – 9.15. Welcome address.

  9.15. -`10.00. Adolescence: a challenge to society and the laboratory medicine. Prof. J. MB Hicks, President of International Federation of Clinical Chemistry

  10.00. – 10.45. Applications of advanced genetic techniques in neonatology Prof. Jacek. J. Pietrzyk, Director of Polish-American Institute of Pediatrics

  10.45. 11..00. Coffee break

  11.00. – 11.30. Pediatric reference ranges – unsolved problem. Prof. Krystyna Sztefko, Head of Department of Diagnostics Polish-American Institute of Pediatrics; Vice-Dean of Medical Faculty, Jagiellonian University, Collegium Medicum

  11.30. – 12.00. Diagnosis and treatment of short stature. Dr hab. Jerzy Starzyk, Head of Clinic of Endocrinology, Polish-American Institute of Pediatrics

  12.00. – 12.30. Bone turnover in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Prof. Grazyna Odrowaz-Sypniewska,, Head of Department of Laboratory Diagnostics, Nicolaus Copernicus University, Collegium Medium, Bydgoszcz; Vice-President of Polish Society of Laboratory Diagnostics
  12.30. – 13.00. General discussion and closing.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Bogdan Solnica 07/04/2008 05:45

  Zaprasazamy do udziału w konferencji naukowej "Blaski i cienie immunoterapii. Postępy terapii w reumatologii", która odbędzie się we Wrocławiu dnia 10.04.2008.
  Miejsce obrad: Audytorium Jana Pawła II, Centrum Kliniczne Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 2/13.
  Uczestnicy otrzymają certyfikaty oraz punkty edukacyjne: lekarze – 5 pkt., farmaceuci – 2 pkt., diagności laboratoryjni – 7 pkt.
  Wstęp na salę obrad jest bezpłatny.

  PROGRAM
  9.00-9.25 - Znaczenie sygnałów komórkowych i międzykomórkowych w chorobach reumatycznych - prof. dr hab. Jacek Szechiński
  9.25-9.45 - Układ transmisji sygnału JAK/STAT – przekaźnik sygnału na poziomie komóórkowym. Rola w reumatoidalnym zapaleniu stawów – dr hab. Piotr Wiland
  9.45-9.55 - JAK3 – znaczenie w zapalnych chorobach stawów. Nowe możliwości terapii – lek. med. Joanna Krywejko
  9.55-10.05 - Ocena aktywności czynników STAT u pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – lek. med. Marta Madej
  10.05-10.15 - Rola białek układu STAT we wczesnym zapaleniu stawów – lek. med. Magdalena Sokalska-Jurkiewicz
  10.15-10.35 - Immunologiczne aspekty twardziny układowej i nowe możliwości terapeutyczne – lek. med. Ewa Morgiel
  10.35-11.00 przerwa
  11.00-11.20 - Nowe strategie immunoterapii chórób reumatoidalnych - prof. dr hab. Kazimierz Gąsio-rowski
  11.20-11.40 - Perspektywy terapii tocznia układowego – dr Krzysztof Borysewicz
  11.40-12.00 - Leczenie biologiczne w osteoporozie – lek. med. Agnieszka Matuszewska
  12.00-12.10 - Markery obrotu kostnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów a aktywność choroby – lek. med. Agnieszka Matuszewska
  12.10-12.20 - Aktywność syntazy tlenku azotu u chorych z zapaleniem stawów – lek. med. Beata Nowak
  12.20-12.40 przerwa
  12.40-13.00- Optymalizacja terapii chorób reumatoidalnych – dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
  13.00-13.20 - Bezpieczeństwo farmakoterapii chórób reumatycznych – dr Jarosław Woroń
  13.20-13.40 - Niepożądane działania obserwowane podczas terapii metotreksatem chorych na reumatoidalne zapalenie stawów – dr Jerzy Świerkot
  13.40-14.00 - Farmakoterapia chorób reumatoidalnych u kobiet w ciąży – dr Ewa Jaźwińska-Tarnawska
  14.00-14.15- Rola farmaceuty w terapii chorób reumatoidalnych – dr Łukasz Łapiński
  14.15-14.35 - Rola farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego w terapii monitorowanej stężeniem leku – dr Paweł Kunicki
  14.35-14.45 – Automatyzacja w monitorowaniu stężeń leków – mgr Magdalena Szostak
  14.45-15.00 - Wpływ leków stosowanych w terapii chorób reumatoidalnych na wyniki badań laborato-ryjnych – dr Magdalena Hurkacz
  15.00-15.10 - Wpływ statyn na syntezę tlenku azotu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów – dr Krzysztof Borysewicz
  15.10-15.30 – Wydawanie certyfikatów
  15.30.16.00 - lunch

 • Bogdan Solnica 20/12/2007 16:40

  Życzenia Świąteczne od Zarządu Głównego

 • Bogdan Solnica 10/12/2007 16:28

  Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji "POSTĘPY W LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH", organizowanej przez Towarzystwo Terapii Monitorowanej wspólnie z Polskim Towarzystwem Farmakologii Klinicznej i Terapii, Komisją Farmakologii Klinicznej i Terapii Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN oraz Katedrą Farmakologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, która odbędzie się w Międzyzdrojach w dniach 29 - 31 maja 2008.
  Konferencja jest przeznaczona dla lekarzy, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych.

  Program Konferencji

 • Bogdan Solnica 02/11/2007 05:01

  Zachęcamy wszystkich Państwa zainteresowanych biologią nowotworów, badaniami nad markerami nowotworowymi i ich praktycznymi zastosowaniami oraz zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych w onkologii do wstąpienia do ISOBM (International Society for the Study of Oncofetal Antigens, Monoclonal Antibodies and Tumor Biology). Towarzystwo stawia sobie za zadanie tworzenie środowiska i warunków dla badań naukowych poświęconych w/w tematyce oraz wykorzystywanie wyników tych badań w praktyce klinicznej. Formy działalności ISOBM obejmują m. in. wydawanie czasopisma Tumor Biology, system szkoleń: Antibody Workshops oraz doroczne zjazdy naukowe – najbliższe odbędą się w Tokio (2008) i w Amsterdamie (2009).
  Szczegółowe informacje na temat ISOBM są dostępne na stronie internetowej:
  https://isobm.org/index2.htm

 • Bogdan Solnica 16/10/2007 12:41

  Delegaci uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu PTDL we Wrocławiu dnia 26.09.2007. wybrali Zarząd Główny Towarzystwa na kadencję 2007 - 2010 w następuącym składzie:

  PREZES:
  Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
  1. Prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
  2. Prof. dr hab. Milena Dąbrowska
  3. Prof. dr hab. Barbara Błońska-Fajfrowska
  4. Prof. dr hab. Marek Paradowski
  5. Prof. dr hab. Maciej Szmitkowski
  6. Dr Włodzimierz Pawłowski
  7. Dr Hanna Zborowska
  8. Dr Sławomir Białek
  9. Dr Bogdan Solnica
  10. Dr Tomasz Anyszek

  ZASTĘPCY CZŁONKÓW ZARZĄDU:
  1. Prof. dr hab. krystyna Sztefko
  2. Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
  3. Dr Marek Łobos
  4. Dr Jacek Majda
  5. Dr Anna Raszeja-Specht

 • Bogdan Solnica 02/10/2007 16:03

  Sprawozdanie Zarządu Głównego PTDL kadencji wrzesień 2004 - wrzesień 2007 (plik do pobrania)

 • Ewa Majewska 18/09/2007 08:13

  17 września 2007 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie ZG PTDL, podsumowujące stan przygotowań mającego odbyć się we Wrocławiu XVI Zjazdu PTDL"POLMEDLAB 2007".
  Zaawansowanie prac związanych z organizacją Zjazdu zostało ocenione pozytywnie.
  Walne Zebranie Delegatów odbędzie sie 26 września o godz. 9.00.
  Materiały zjazdowe zostaną wręczone uczestnikom przy rejestracji.
  Do miłego zobaczenia we Wrocławiu.

 • Ewa Majewska 12/09/2007 02:42

  Informujemy, że 17. Posiedzenie ZG PTDL odbędzie się w Hotelu Novotel (dawniej Forum), róg al.Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej, sala FREZJA.
  Termin i godzina spotkania pozostają bez zmian.
  Przepraszamy.

Copyright © 2004-2022 PTDL