Wesołych Świąt

„Niech spo­kój z Wami bę­dzie i szczę­śli­wość bę­dzie,  
Niech bło­go­sła­wi Bóg czy­ny i kro­ki, któ­re sta­wia­cie,
Niech roz­pra­sza mro­ki.
Niech w Na­ro­dze­nia świę­tą chwi­lą bożą
Nową się ży­cie opro­mie­ni zo­rzą
I z No­wym Ro­kiem co nam oto świ­ta
Do serc str­wo­żo­nych niech po­kój za­wi­ta.
Niech zgi­ną woj­ny, za­ga­sną po­żo­gi,
A ludz­kość wzno­si nowe ży­cia pro­gi,
No­we­go bytu nie­chaj zrę­by sta­wi,
A Bóg przed­wiecz­ny z nie­bios bło­go­sła­wi.”

/Władysław Miączyński/

Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem wyciszenia od codziennego zgiełku, czasem refleksji, spotkań z najbliższymi i przyjaciółmi .Niech ciepło płynące ze Żłóbka ogrzeje serca.  Niech ten szczególny czas sprawi, że staniemy się dla siebie bardziej życzliwi, bardziej wyrozumiali, bardziej kochający. 

Niech nadchodzący 2023 rok będzie spokojniejszy i przyniesie nadzieję  na lepsze jutro.

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy