Posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line 8.02.2024 O/Bydgoszcz

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo – szkoleniowe, które odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams

8 .02 2024 r

Początek spotkania godz.17.00

 

Program spotkania:

1.Wykład:”

Częste błędy w morfologii krwi obwodowej – teoretyczne i praktyczne rozważania”.  

 dr hab.n.med.Artur Słomka, prof.UMK, Katedra Patofizjologii CM  w Bydgoszczy

2.Sprawy bieżące Oddziału

dr hab.n.med.Iga Hołyńska -Iwan, profesor UMK,    Przewodnicząca Oddziału

 

 

Link do spotkania zostanie przesłany na e-mail członków Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 Warunkiem uzyskania certyfikatu z posiedzenia to właściwy opis zalogowanej osoby (imię, nazwisko).Pozwoli to na identyfikację osób, które rzeczywiście będą uczestniczyć  w posiedzeniu.

 

 

 

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 16.02.2023 r

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma EMMA MDT Sp.z o.o
serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo – szkoleniowe,
które odbędzie się 16 lutego 2023 r
w Sali Konferencyjnej (I piętro) Arkada Galeria Wnętrz ul.Fordońska 40 w Bydgoszczy
Początek spotkania godz.13.30

 

Program spotkania:

  1. Wykład:” Zrozumieć molekuły – wstęp do diagnostyki molekularnej alergii”  – dr n.med.Kinga Lis, Pracownia Immunologiczno-Alergologiczna,  Klinika Alergologii, Immunologii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy
  2. Sprawy bieżące Oddziału – dr hab.n.med.Iga Hołyńska -Iwan, profesor UMK,    Przewodnicząca Oddziału

 

Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2023 oraz zaległych składek.
Wysokość składki członkowskiej w 2023 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

Wpłata:
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Oddział w Bydgoszczy
ul.Marii Skodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy
55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka
Informację o zaległościach w opłacaniu składek, można sprawdzić wysyłając pytanie pod adresem e-mail: beata-barabasz@wp.pl 

Wesołych Świąt

„Niech spo­kój z Wami bę­dzie i szczę­śli­wość bę­dzie,  
Niech bło­go­sła­wi Bóg czy­ny i kro­ki, któ­re sta­wia­cie,
Niech roz­pra­sza mro­ki.
Niech w Na­ro­dze­nia świę­tą chwi­lą bożą
Nową się ży­cie opro­mie­ni zo­rzą
I z No­wym Ro­kiem co nam oto świ­ta
Do serc str­wo­żo­nych niech po­kój za­wi­ta.
Niech zgi­ną woj­ny, za­ga­sną po­żo­gi,
A ludz­kość wzno­si nowe ży­cia pro­gi,
No­we­go bytu nie­chaj zrę­by sta­wi,
A Bóg przed­wiecz­ny z nie­bios bło­go­sła­wi.”

/Władysław Miączyński/

Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem wyciszenia od codziennego zgiełku, czasem refleksji, spotkań z najbliższymi i przyjaciółmi .Niech ciepło płynące ze Żłóbka ogrzeje serca.  Niech ten szczególny czas sprawi, że staniemy się dla siebie bardziej życzliwi, bardziej wyrozumiali, bardziej kochający. 

Niech nadchodzący 2023 rok będzie spokojniejszy i przyniesie nadzieję  na lepsze jutro.

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy