Rejestracja na konferencję naukowo-szkoleniową Oddziału PTDL w Bydgoszczy-Łysomice 2024 r

Szanowni Państwo,

W poprzednim komunikacie ukazała się informacja o konferencji naukowo-szkoleniowej organizowanej przez Oddział PTDL w Bydgoszczy w dniach 5-6 czerwca 2024 r wraz z załączonym programem konferencji.

Od 13 maja 2024 r rozpoczyna się rejestracja na konferencję.

Poniżej  karta zgłoszenia uczestnika konferencji. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji, opłat za udział w konferencji i  za noclegi znajdują się w treści karty.

Koszt konferencji wynosi dla członków PTDL:

150 zł bez noclegu

330 zł z noclegiem

Rejestracja potrwa do wyczerpania miejsc. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty konferencyjnej w podanym w karcie zgłoszenia terminie.

Karty zgłoszeniowe wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać na adres mailowy:k.lab@wsd.org.pl

W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących rejestracji proszę kontaktować się z mgr M.Gruszką (ZDL, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy)

Za udział w konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych (4 pkt za każdy dzień uczestnictwa) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego.

Informacja o konferencji wraz z programem oraz kartą zgłoszenia zostanie przesłana również do każdego członka naszego Oddziału drogą mailową.Zachęcamy członków PTDL do udziału w konferencji

 

Do zobaczenia w Łysomicach!

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W  BYDGOSZCZY

„MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024”

5 – 6 czerwca 2024

Hotel Rubbens & Monet

 Łysomice k/Torunia

 

1.Dane uczestnika:

 Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………….*

 Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………*

 Telefon kontaktowy ……………………………….* E-mail ………………………………………………………………………………*

 Numer Prawa Wykonywania Zawodu ( PWZDL)…………………………………………………………………………………..*…

 Oddział PTDL……………………………………………………………………………………………………………………………………*

* dane wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu  w celach związanych z rejestracją, udziałem i organizacją konferencji( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych ,możliwości  ich poprawiania, żadania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Oddział  Bydgoski PTDL z siedzibą w Bydgoszczy,ul.M.C-Skłodowskiej 9

Zaznacz X w okienku po prawej stronie

2.Zakwaterowanie –        pokój 2 osobowy      

Proponowany współlokator………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Koszt konferencji  pełny koszt (opłata konferencyjna +nocleg) wynosi 330,00 zł

  Opłata konferencyjna     150 zł
   Nocleg                               180 zł

Zaznacz X w okienku po prawej stronie

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w wykładach znajdujących się w programie konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie , kolację )

4.Obiad w dniu 6 czerwca 2024/ zaznaczyć X                                TAK      □                 NIE   

  1. Faktura (zaznacz X w okienku po prawej stronie)
 a) TAK
 b) NIE         

 5.Dane do faktury :

NAZWA I ADRES NABYWCY FAKTURY:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………..

Uwaga: Fakturę otrzymają jedynie ci uczestnicy, którzy zaznaczą pkt.5 karty zgłoszenia oraz podadzą dane do faktury wraz z NIPprzed konferencją.

Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty przesłać  drogą elektroniczną na adres: k.lab@wsd.org.pl

Termin dokonania opłat :   do 3 dni po rejestracji. Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami konferencji. W przypadku, gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej. Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa, gdyż liczba uczestników jest ograniczona.

Wpłaty dokonać na konto: Oddział Bydgoski PTDL ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz, Bank Pekao BP w Bydgoszczy, nr  konta 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994, w tytule wpłaty wpisać „Na cele statutowe –   Konferencja Oddziału PTDL w Bydgoszczy – Łysomice 2024” oraz  podać imię i nazwisko uczestnika konferencji (jeśli przelew jest z innego konta niż konto uczestnika)

Przyjmuję do wiadomości,  że wpłacona należność nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub wycofania się z udziału w konferencji

                                                                                 ………………………………………………………………………………………………

                                                                                                             data i podpis Uczestnika

 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa O/Bydgoszcz 05-06 czerwca 2024 r

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej „Medycyna laboratoryjna 2024”,która odbędzie się w dniach 05-06 czerwca 2024 w  Hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach k/Torunia, ul.Toruńska 10 a

Konferencja poświęcona będzie medycynie laboratoryjnej chorób cywilizacyjnych ( diagnostyka hematologiczna , diagnostyka chorób infekcyjnych i pasożytniczych, diagnostyka w geriatrii i medycynie rodzinnej).W trakcie trwania konferencji przewidziane jest zwiedzanie stoisk firmowych firm diagnostycznych uczestniczących w konferencji oraz blok prezentacji firmowych.

Konferencja składa się z 5 sesji naukowych.

Poniżej zamieszczamy ramowy program konferencji.

Karta zgłoszenia na konferencję zawierającą  informacje dotyczące rejestracji, kwoty i terminów wpłaty  zostanie zamieszczona w  następnym komunikacie.

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W BYDGOSZCZY

„MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024”

05 – 06 czerwca 2024

Hotel Rubbens & Monet

Łysomice k/Torunia

 

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

 

Środa 5.06.2024r

 

10.00 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI I OTWARCIE WYSTAWY STOISK FIRMOWYCH

dr hab. Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK, Przewodnicząca PTDL Oddziału Bydgoszcz

 

SESJA I

Medycyna laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.1.:” Infekcje dawno zapomniane …”

prowadzący: dr hab. Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK

 

10.15. – 11.15. „Trudności w diagnostyce inwazji Gardia intestinalis i Toxoplasma gondii – wpływ wybranych czynników na przeżywalność i wykrywanie”

dr n. med. Małgorzata Smoguła, Pracownia Mikrobiologii, Zakład Analityki Lekarskiej, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Politechniką SPZOZ, dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska, prof. UMK, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

11.15. -12.15. „Zakażenia HIV/AIDS – nieodwołana pandemia”

dr n. med. Katarzyna Bergmann, specjalista z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

12.15.- 13.15. „Wprowadzenie do diagnostyki parazytoz układu pokarmowego”

dr n. med. Roland Wesołowski, specjalista z laboratoryjnej parazytologii medycznej, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

1315.-14.00. obiad

SESJA II

Medycyna laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.2.

prowadzący:  mgr Sławomira Balcerak

 

14.00.-14.45. „Morfologia krwi obwodowej w zespole hemolityczno-mocznicowym. cz.1

dr n.med. Ewa Czernik, Sysmex Polska

14.45. -15.30. „Morfologia krwi obwodowej w zespole hemolityczno-mocznicowym. cz.2”

dr n. med. Ewa Czernik, Sysmex Polska

 

15.30. – 17.00.  Zwiedzanie stoisk firmowych i przerwa kawowa

 

SESJA III

Medycyna laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.3.: „…Nowe możliwości diagnostyczne…”  

 prowadzący:  mgr Marzenna Gruszka

 

17.00. – 17.45. „IDS-ISYS – nowoczesna platforma w diagnostyce laboratoryjnej”

dr n. farm. Patryk Matuszek, Euroimmun.

17.45.-18.30. Automatyzacja transportu i sortowania probówek – najnowsze rozwiązania w preanalityce”

Krzysztof Gliniak, specjalista ds. Automatyzacji Laboratoriów w Sarstedt Polska.

 

18.30. -19.30. Prezentacje firmowe (po 15 min.)

 

Czwartek 6.06.2024r

 

SESJA IV

 Medycyna laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.4.: „Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w opiece długoterminowej”.

 prowadzący: dr n.med. Katarzyna Bergmann

9.45. – 10.30. „Całościowa ocena geriatryczna – przypadki kliniczne”

dr n. med. Katarzyna Mądra-Gackowska, lekarz geriatra, Katedra Geriatrii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

10.30. -11.15. „Ból w opiece paliatywnej”

mgr Ilona Rutyna, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Hospicjum im. J. Popiełuszki w Bydgoszczy.

 

11.15-11.45 przerwa kawowa

 

SESJA V.  Medycyna laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.5: „Medycyna rodzinna”

prowadzący: dr n.med. Marta Pawłowska

 

11.45. – 12.30 „Najczęstsze problemy diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego”

lek. Sandra Janiak, specjalista medycyny rodzinnej, Katedra Medycyny Rodzinnej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 12.30.- 13.15. „Współpraca lekarza medycyny rodzinnej z diagnostą laboratoryjnym”

lek. Sandra Janiak, specjalista medycyny rodzinnej, Katedra Medycyny Rodzinnej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

13.15. -13.30. Zakończenie konferencji

 

 

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe O/Bydgoszcz 21.03.2024 r

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy wraz z firmą Bioanalytic

serdecznie zapraszają na stacjonarne posiedzenie naukowo – szkoleniowe,

które odbędzie się w  Sali Konferencyjnej (I piętro) Arkada Galeria Wnętrz ul.Fordońska 40 w Bydgoszczy

w dniu

21.03.2024 r

 

Początek spotkania godz.13.00

Program:

1.Wykład: „Terapia monitorowana stężeniem leku – co w trawie piszczy?”

Mgr Karina Izdebska (Bioanalytic)

2.Sprawy organizacyjne

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe O/Bydgoszcz 6.03.2024

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo – szkoleniowe w formie on-line, które odbędzie się

6.03.2024 r

Początek spotkania godz.17.00

Szkolenie wspiera technicznie blog”Okiem Diagnosty”( https://fremitus.pl/)

Temat posiedzenia: „Równowaga kwasowo-zasadowa w teorii i praktyce”

Wykładowca:dr n.med. i n.o zdr.Ewa Janiszewska,Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Na to posiedzenie trzeba się zarejestrować:

link do rejestracji na szkolenie: https://bit.ly/rownowaga-kawasowo-zasadowa-ptdl-bydgoszcz

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe on-line 8.02.2024 O/Bydgoszcz

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo – szkoleniowe, które odbędzie się w formie zdalnej na platformie Teams

8 .02 2024 r

Początek spotkania godz.17.00

 

Program spotkania:

1.Wykład:”

Częste błędy w morfologii krwi obwodowej – teoretyczne i praktyczne rozważania”.  

 dr hab.n.med.Artur Słomka, prof.UMK, Katedra Patofizjologii CM  w Bydgoszczy

2.Sprawy bieżące Oddziału

dr hab.n.med.Iga Hołyńska -Iwan, profesor UMK,    Przewodnicząca Oddziału

 

 

Link do spotkania zostanie przesłany na e-mail członków Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 Warunkiem uzyskania certyfikatu z posiedzenia to właściwy opis zalogowanej osoby (imię, nazwisko).Pozwoli to na identyfikację osób, które rzeczywiście będą uczestniczyć  w posiedzeniu.

 

 

 

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 16.02.2023 r

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy oraz firma EMMA MDT Sp.z o.o
serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo – szkoleniowe,
które odbędzie się 16 lutego 2023 r
w Sali Konferencyjnej (I piętro) Arkada Galeria Wnętrz ul.Fordońska 40 w Bydgoszczy
Początek spotkania godz.13.30

 

Program spotkania:

  1. Wykład:” Zrozumieć molekuły – wstęp do diagnostyki molekularnej alergii”  – dr n.med.Kinga Lis, Pracownia Immunologiczno-Alergologiczna,  Klinika Alergologii, Immunologii i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2 im.dr J.Biziela w Bydgoszczy
  2. Sprawy bieżące Oddziału – dr hab.n.med.Iga Hołyńska -Iwan, profesor UMK,    Przewodnicząca Oddziału

 

Przypominamy o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2023 oraz zaległych składek.
Wysokość składki członkowskiej w 2023 r wynosi 100,-PLN,dla emerytów 20,-PLN

Wpłata:
Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Oddział w Bydgoszczy
ul.Marii Skodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz
Numer konta bankowego Oddziału PTDL w Bydgoszczy
55 1020 1475 0000 8502 0084 8994

Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko członka Oddziału Bydgoskiego PTDL oraz rok (lub lata) za który(które) opłacana jest składka
Informację o zaległościach w opłacaniu składek, można sprawdzić wysyłając pytanie pod adresem e-mail: beata-barabasz@wp.pl 

Wesołych Świąt

„Niech spo­kój z Wami bę­dzie i szczę­śli­wość bę­dzie,  
Niech bło­go­sła­wi Bóg czy­ny i kro­ki, któ­re sta­wia­cie,
Niech roz­pra­sza mro­ki.
Niech w Na­ro­dze­nia świę­tą chwi­lą bożą
Nową się ży­cie opro­mie­ni zo­rzą
I z No­wym Ro­kiem co nam oto świ­ta
Do serc str­wo­żo­nych niech po­kój za­wi­ta.
Niech zgi­ną woj­ny, za­ga­sną po­żo­gi,
A ludz­kość wzno­si nowe ży­cia pro­gi,
No­we­go bytu nie­chaj zrę­by sta­wi,
A Bóg przed­wiecz­ny z nie­bios bło­go­sła­wi.”

/Władysław Miączyński/

Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem wyciszenia od codziennego zgiełku, czasem refleksji, spotkań z najbliższymi i przyjaciółmi .Niech ciepło płynące ze Żłóbka ogrzeje serca.  Niech ten szczególny czas sprawi, że staniemy się dla siebie bardziej życzliwi, bardziej wyrozumiali, bardziej kochający. 

Niech nadchodzący 2023 rok będzie spokojniejszy i przyniesie nadzieję  na lepsze jutro.

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy