Zaproszenie dla wszystkich diagnostów na kurs

W imieniu Oddziału PTDL w Szczecinie oraz firmy Becton Dickinson Polska, serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH DIAGNOSTÓW na kurs

„BŁĘDY PRZEDANALITYCZNE. JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK cz.2”
 który odbędzie się 04 lutego w godzinach 09:00–17:00.
 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Kurs będzie zakończony testem.

 Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams (w aplikacji lub w przeglądarce internetowej).
Link do spotkania (na spotkanie nie trzeba się rejestrować): 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJkMmUwODYtNDhiOS00Yjg0LWIzOWQtZjJmYjBlYzRlZTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d 

 Link do testu zostanie udostępniony na spotkaniu i będzie aktywny do końca marca 2023.

Program kursu 

  1. Błędy przedanalityczne – co już wiemy i co pamiętamy- podsumowanie wcześniejszego kursu. 
  2. Niewłaściwe pobranie czy pracownia generowania hemoliz?
  3. Czas na wagę złota – jak skrócić TAT?
  4. Zarządzanie krwią pacjenta – czy można zredukować ilość pobieranych próbek?
  5. Ekspozycja zawodowa – czy problem dotyczy „tylko” pielęgniarek?
  6. Pobieranie krwi żylnej w rekomendacjach Clinical and Laboratory Standard Institute i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – zgoda czy opozycja?
  7. Co w butelce rośnie? Błędy w posiewach krwi.

 Prelegenci:

  • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak – Kosek – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego
  • mgr Dagmara Wąsowska – Becton Dickinson Polska

 Za udział w wydarzeniu i pomyślne zaliczenie testu Uczestnik otrzyma 7 punktów edukacyjnych (tzw. punkty twarde).