Zaproszenie na webinar „Zdrowie kobiety – wyzwania w diagnostyce raka jajnika.”

W imieniu Oddziału PTDL w Szczecinie oraz firmy ROCHE DIAGNOSTICS Polska Sp. z o. o. we współpracy z Oddziałem PTDL w Białymstoku, serdecznie zapraszamy diagnostów laboratoryjnych na webinarium

„Zdrowie kobiety – wyzwania w diagnostyce raka jajnika.”

Wydarzenie odbędzie się on-line w czwartek 08 lutego 2024 w godzinach 17:00 -18:50

Rejestracja będzie otwarta od 19 stycznia 2024 pod linkiem: https://akademiaroche.pl/

Program:
17:00-17:05 – Powitanie
dr n. med. Katarzyna Fischer, Przewodnicząca PTDL Oddział w Szczecinie

17:05-17:35 – „Rak jajnika okiem ginekologa onkologicznego.”
dr hab. n. med. Radosław Mądry, Kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.

17:35-18:05 – „Rak jajnika okiem biologa molekularnego.”
dr n. med. Andrzej Tysarowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii, w Warszawie

18:05-18:35 – „Introduction of AMH Plus PCOM test and its usage in clinical practice.”
Prof. Scott M Nelson, Muirhead Chair in Obstetrics & Gynaecology, University of Glasgow

18:35-18:50 – Dyskusja i zakończenie spotkania

Za udział w wydarzeniu Uczestnik otrzyma 2 punkty edukacyjne.

Zaproszenie na zebranie naukowo-szkoleniowe w sobotę 09.12.2023

W imieniu Oddziału PTDL w Szczecinie oraz firmy DiaSorin, serdecznie zapraszamy Członków Oddziału na zebranie naukowo-szkoleniowe w trybie stacjonarnym, które odbędzie się w sobotę 09 grudnia 2023 w godzinach 10:00–14:00
Miejsce: Grand Park Hotel, ul. Słowackiego 18, 71-434 Szczecin

Program zebrania
09:30-10:00 Rejestracja uczestników
10:00-10:15 Powitanie
dr n. med. Katarzyna Fischer, Przewodnicząca PTDL Oddział w Szczecinie
10:15-11:00 – „Zastosowanie MR-proADM w praktyce SOR – wyniki badań własnych”
dr n. med. Grzegorz Czajkowski SPSK1 PUM w Szczecinie
11:00-11:45 – „Nowe zalecenia diagnostyczne PTG w zakażeniu Helicobacter pylori” dr n. med. Małgorzata Łukasik DiaSorin Poland Sp. z o.o.
12:00-14:00 – Lunch i zakończenie

Za udział w spotkaniu Uczestnicy otrzymają 2 punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy
Zarząd Oddziału PTDL w Szczecinie

Spotkanie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych – Zachodniopomorskie 2023

Drodzy Kierownicy,
mam zaszczyt zaprosić Państwa na Spotkanie Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych – Zachodniopomorskie 2023.
Termin: 25 listopada 2023
Czas: 10.00-14.00, ciągła przerwa kawowa
Miejsce: Grand Focus Hotel, ul. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin

Plan spotkania:
1.       Wystąpienie Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych mgr Moniki Pintal-Ślimak

2.       Wystąpienie Konsultant Krajowej ds. Diagnostyki laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Barbary Dołęgowskiej
3.       Wystąpienie dr n. med. Iwony Bilskiej – Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4.       Wystąpienie dr Anny Lipińskiej – Dyrektor ds. medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
5.       „Niezależne kontrole wewnątrzlaboratoryjne – brakujący puzzle kontroli jakości” – Mariola Marciniak, Randox
Spotkanie w formie debaty. Zachęcamy do udziału w dyskusji i zadawania pytań prelegentom.
Zapisy do 10 listopada: https://forms.office.com/e/jUvmWcaU1e
Serdecznie zapraszają przedstawiciele KRDL województwa Zachodniopomorskiego:
dr n. med. Katarzyna Fischer (k.fischer@kidl.org.pl)
dr n. med. Konrad Grzeszczak
oraz
Przedstawiciel Młodych Diagnostów przy KRDL: 
Sylwester Łużny (s.luzny@kidl.org.pl)
Z wyrazami szacunku,
dr n. med. Konrad Grzeszczak
Skarbnik
Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
tel. 782 828 049
Sekretariat KRDL
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
ul.Konopacka 4
03-428 Warszawa
tel. +48 22 741-21-55 wew.100,112
fax. +48 22 741-21-56

Zaproszenie dla wszystkich diagnostów na kurs

W imieniu Oddziału PTDL w Szczecinie oraz firmy Becton Dickinson Polska, serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH DIAGNOSTÓW na kurs

„BŁĘDY PRZEDANALITYCZNE. JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK cz.2”
 który odbędzie się 04 lutego w godzinach 09:00–17:00.
 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Kurs będzie zakończony testem.

 Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams (w aplikacji lub w przeglądarce internetowej).
Link do spotkania (na spotkanie nie trzeba się rejestrować): 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJkMmUwODYtNDhiOS00Yjg0LWIzOWQtZjJmYjBlYzRlZTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d 

 Link do testu zostanie udostępniony na spotkaniu i będzie aktywny do końca marca 2023.

Program kursu 

  1. Błędy przedanalityczne – co już wiemy i co pamiętamy- podsumowanie wcześniejszego kursu. 
  2. Niewłaściwe pobranie czy pracownia generowania hemoliz?
  3. Czas na wagę złota – jak skrócić TAT?
  4. Zarządzanie krwią pacjenta – czy można zredukować ilość pobieranych próbek?
  5. Ekspozycja zawodowa – czy problem dotyczy „tylko” pielęgniarek?
  6. Pobieranie krwi żylnej w rekomendacjach Clinical and Laboratory Standard Institute i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – zgoda czy opozycja?
  7. Co w butelce rośnie? Błędy w posiewach krwi.

 Prelegenci:

  • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak – Kosek – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego
  • mgr Dagmara Wąsowska – Becton Dickinson Polska

 Za udział w wydarzeniu i pomyślne zaliczenie testu Uczestnik otrzyma 7 punktów edukacyjnych (tzw. punkty twarde).

Składka członkowska za rok 2023

Szanowni Państwo
przypominamy, że składka za 2023 rok wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł.

Numer rachunku bankowego: 33 1020 4795 0000 9802 0195 3868

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2022 ROKU !
dr n. med. Ewa Czerska
Sekretarz Oddziału PTDL w Szczecinie