Diagnostyka toksykologiczna – wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu  Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zapraszam Państwa na dwudniową, wyjazdową konferencję naukowo-szkoleniową nt. „Diagnostyka toksykologiczna – wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne”, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2023 r. w hotelu Remes (ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica).

Za udział w konferencji przysługują punkty edukacyjne.
Program Konferencji oraz informacje organizacyjne zamieszczone są na stronie internetowej poprzez następujący link: www.ampulco.eu

Z wyrazami szacunku
dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
Przewodnicząca PTDL 
Oddział Poznań 

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu
D
iagnostyka toksykologiczna – wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne
Opalenica, 16-17 lutego 2023 r.
Hotel REMES, ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica

 Program

 16.02.2023r., czwartek

08:30

10:00

Rejestracja uczestników

10:00

10:15

Rozpoczęcie konferencji, uroczyste otwarcie wystawy firm diagnostycznych

dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska, dr  n. med. Ewa Leporowska

10:15

11:15

Sesje autorskie firm diagnostycznych:

1/ Roche Inventory Solution – nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem

2/ Zastosowanie śliny w diagnostyce hormonalnej

3/ Terapeutyczne monitorowanie leków

4/ IDS-ISYS – nowoczesna platforma
w diagnostyce laboratoryjnej

 

mgr Agata Stolarczyk
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

mgr Ewa Fafińska
TK Biotech

mgr Agnieszka Suchan, mgr Agata Richter, Perlan Technologies

dr Tomasz Janiszewski
EUROIMMUN Polska

Sesja 1     11:15 – 13:45
prowadzenie sesji:
dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
dr  n. med. Ewa Leporowska

11:15

12:00

Niedobory witaminy B12 i kwasu foliowego

u nadużywających alkoholu

prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek
Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

12:00

12:45

Rola badań laboratoryjnych w leczeniu ostrych zatruć

 

dr n. med. Dorota Klimaszyk

Oddział Toksykologiczny, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu; Konsultant wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej, woj. kujawsko-pomorskie

12:45

13:30

Różnicowanie kwasic w toksykologii

 

dr n. med. Eryk Matuszkiewicz                

Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

Oddział Toksykologiczny, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu

13:30

13:45

Dyskusja

13:45

14:30

Lunch

Sesja 2     14:30 – 18:15
prowadzenie sesji:
dr  n. med. Ewa Leporowska
dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska

14:30

15:15

Terapeutyczne monitorowanie efektywności leczenia epilepsji lekami nowej generacji – możliwości diagnostyczne

dr n. farm. Karina Sommerfeld-Klatta
Katedra i  Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15:15

16:00

Problemy diagnostyczne intoksykacji nowymi substancjami psychoaktywnymi

dr n. med. Artur Teżyk

Zakład Medycyny Sądowej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

16:00

16:30

Przerwa kawowa

16:30

17:15

Kliniczne i laboratoryjne zmiany
w przebiegu zatruć wybranymi lekami
i innymi ksenobiotykami

dr hab. n. med. Marzena Dworacka,
prof. UMP

Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

17:15

18:00

Wpływ leków stosowanych w ciąży na rozwój płodu

dr n. med. Katarzyna Ziółkowska

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

18:00

18:15

Dyskusja

19:00

1/ Wystąpienie Prezesa KRDL
2/ Uroczyste wręczenie nagród Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych: „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”
oraz „Dyplom za wzorową pracę
diagnosty laboratoryjnego”
Monika Pintal-Ślimak
Prezes KRDL

20:00

Kolacja

 

17.02.2023r., piątek 

Sesja 3     9:00 – 13:00
prowadzenie sesji:
dr  hab. n. med. Ewa Wysocka
dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

09:00

09:45

Rozwój duchowy przeciwwagą dla uzależnień

dr hab. n. zdr. Ewa Baum, prof. UMP

Katedra Nauk Społecznych
i Humanistycznych, Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

09:45

10:30

Oznaczanie alkoholu etylowego
w medycznym laboratorium diagnostycznym

dr n. med. Beata Szkolnicka

Pracownia Informacji Toksykologicznej
i Analiz Laboratoryjnych,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie;
Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie

10:30

11:15

Oznaczanie substancji psychoaktywnych
w moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym

mgr Anna Meyer-Stachowska

Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu; członek komisji ds. diagnostyki toksykologicznej KIDL

11:15

12:00

Kliniczne aspekty terapeutycznego monitorowania leków u dzieci 

prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej
i Farmakokinetyki,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12:00

12:45

Alkoholizm – spojrzenie farmakologa

prof. dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak
Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12:45

13:00

Dyskusja

13:00

13:45

Lunch

Sesja 4     13:45 – 16:30
prowadzenie sesji:
dr n. med. Włodzimierz Pawłowski
dr  hab. n. med. Ewa Wysocka

13:45

14:30

Znaczenie niepewności pomiaru
w interpretacji wyników oznaczania etanolu

dr Mirosław Firlej

Firma StandLab

14:30

15:15

Diagnostyka laboratoryjna w toksykologii okiem prawnika

prof. dr hab. n. prawnych Monika Urbaniak

Katedra i Zakład Prawa Medycznego
i Farmaceutycznego,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  15:15

  16:00

Sesje autorskie firm diagnostycznych:

1/ Lotus &Virclia – innowacyjne rozwiązanie  w diagnostyce serologicznej w  każdym laboratorium

2/ Nowe technologie w biochemii:
analizator BS-600M – kompaktowy system o dużych możliwościach

3/ Terapia monitorowania stężeniem leku – od leków niskocząsteczkowych do białek terapeutycznych, podejście praktyczne

mgr Monika Pernak-SchwarzBiomedica Poland Sp.z o.o.

 

mgr Mariusz Śliwowski

Mindray Medical Poland Sp. z o.o.

mgr Maciej Stopa 

Bioanalytic Sp. z o.o.

 

16:00

Test

16:30

Zakończenie konferencji