Konferencja MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024 – REJESTRACJA

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wstępną rejestrację uczestników na konferencję naukowo-szkoleniową MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024. Konferencja   odbędzie się w dniach 10-12.06.2024. w Mszczonowie k/Warszawy.

Do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez Kierownika MLD Kierownika Pracowni. Edukacyjny charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy. Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
Odpłatność za udział w konferencji wynosi 260 PLN i przeznaczona jest na koszty organizacji wydarzenia. Wydzielona część opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 PLN jest przeznaczona na program pozamerytoryczny (rozrywka), który nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

Program tegorocznej konferencji obejmuje zagadnienia diagnostyki laboratoryjnej w onkologii, hematologii, chorobach zakaźnych, sercowo-naczyniowych i układu pokarmowego, zagadnienia jakości badań i organizacji pracy w MLD i diagnostyki laboratoryjnej w weterynarii oraz warsztaty.

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz, jeśli potrzebne, potwierdzenie delegowania przez Kierownika MLD.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (MS Word, nie PDF); nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Wypełnione potwierdzenie delegowania z pieczątką i podpisem Kierownika Laboratorium należy przesłać w postaci skanu; nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Dokumenty należy pocztą elektroniczną przesłać na adres:

laboratoryjna.medycyna@gmail.com

Po przesłaniu dokumentów otrzymają Państwo potwierdzenie wstępnej rejestracji na Konferencję. O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i delegowania (jeśli wymagane) oraz przynależność do PTDL. Po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia wstępnej rejestracji należy dokonać wpłaty 260 PLN na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu rejestracji terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej. Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

Szczegółowy program konferencji do pobrania

Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy, Program konferencji

Mini-konferencja „Immunochemia w diagnostyce chorób cywilizacyjnych” 11.06.2024 Gdańsk

Szanowni Państwo

Dnia 11 czerwca 2024 r. o godz. 11.30 w Hotelu ‘Sadova”, w Gdańsku odbędzie się mini-konferencja „Immunochemia w diagnostyce chorób cywilizacyjnych”.  Będzie to kolejne w cyklu spotkanie naukowo-szkoleniowe organizowane przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

Link do rejestracji: http://www.mini-konferencja.pl

Rejestracji można dokonać do dnia 05.06. 2024.

 

Program spotkania:

  1. „Diagnostyka laboratoryjna cukrzycy typu 1” dr n. med. Agnieszka Ochocińska, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa
  2. „Diagnostyka ostrych i przewlekłych krwawień z wykorzystaniem metod immunochemicznych” dr Sylwia Gul-Hinc, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  3. „Diagnostyka laboratoryjna celiakii – automatyzacja metod – Marek Witkowski, Country Manager firma Snibe.

 

 

Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTDL

dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

Rejestracja na konferencję naukowo-szkoleniową Oddziału PTDL w Bydgoszczy-Łysomice 2024 r

Szanowni Państwo,

W poprzednim komunikacie ukazała się informacja o konferencji naukowo-szkoleniowej organizowanej przez Oddział PTDL w Bydgoszczy w dniach 5-6 czerwca 2024 r wraz z załączonym programem konferencji.

Od 13 maja 2024 r rozpoczyna się rejestracja na konferencję.

Poniżej  karta zgłoszenia uczestnika konferencji. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji, opłat za udział w konferencji i  za noclegi znajdują się w treści karty.

Koszt konferencji wynosi dla członków PTDL:

150 zł bez noclegu

330 zł z noclegiem

Rejestracja potrwa do wyczerpania miejsc. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty konferencyjnej w podanym w karcie zgłoszenia terminie.

Karty zgłoszeniowe wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać na adres mailowy:k.lab@wsd.org.pl

W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących rejestracji proszę kontaktować się z mgr M.Gruszką (ZDL, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy)

Za udział w konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych (4 pkt za każdy dzień uczestnictwa) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego.

Informacja o konferencji wraz z programem oraz kartą zgłoszenia zostanie przesłana również do każdego członka naszego Oddziału drogą mailową.Zachęcamy członków PTDL do udziału w konferencji

 

Do zobaczenia w Łysomicach!

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W  BYDGOSZCZY

„MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024”

5 – 6 czerwca 2024

Hotel Rubbens & Monet

 Łysomice k/Torunia

 

1.Dane uczestnika:

 Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………….*

 Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………*

 Telefon kontaktowy ……………………………….* E-mail ………………………………………………………………………………*

 Numer Prawa Wykonywania Zawodu ( PWZDL)…………………………………………………………………………………..*…

 Oddział PTDL……………………………………………………………………………………………………………………………………*

* dane wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu  w celach związanych z rejestracją, udziałem i organizacją konferencji( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych ,możliwości  ich poprawiania, żadania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Oddział  Bydgoski PTDL z siedzibą w Bydgoszczy,ul.M.C-Skłodowskiej 9

Zaznacz X w okienku po prawej stronie

2.Zakwaterowanie –        pokój 2 osobowy      

Proponowany współlokator………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Koszt konferencji  pełny koszt (opłata konferencyjna +nocleg) wynosi 330,00 zł

  Opłata konferencyjna     150 zł
   Nocleg                               180 zł

Zaznacz X w okienku po prawej stronie

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w wykładach znajdujących się w programie konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie , kolację )

4.Obiad w dniu 6 czerwca 2024/ zaznaczyć X                                TAK      □                 NIE   

  1. Faktura (zaznacz X w okienku po prawej stronie)
 a) TAK
 b) NIE         

 5.Dane do faktury :

NAZWA I ADRES NABYWCY FAKTURY:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………..

Uwaga: Fakturę otrzymają jedynie ci uczestnicy, którzy zaznaczą pkt.5 karty zgłoszenia oraz podadzą dane do faktury wraz z NIPprzed konferencją.

Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty przesłać  drogą elektroniczną na adres: k.lab@wsd.org.pl

Termin dokonania opłat :   do 3 dni po rejestracji. Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami konferencji. W przypadku, gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej. Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa, gdyż liczba uczestników jest ograniczona.

Wpłaty dokonać na konto: Oddział Bydgoski PTDL ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz, Bank Pekao BP w Bydgoszczy, nr  konta 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994, w tytule wpłaty wpisać „Na cele statutowe –   Konferencja Oddziału PTDL w Bydgoszczy – Łysomice 2024” oraz  podać imię i nazwisko uczestnika konferencji (jeśli przelew jest z innego konta niż konto uczestnika)

Przyjmuję do wiadomości,  że wpłacona należność nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub wycofania się z udziału w konferencji

                                                                                 ………………………………………………………………………………………………

                                                                                                             data i podpis Uczestnika

 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa O/Bydgoszcz 05-06 czerwca 2024 r

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej „Medycyna laboratoryjna 2024”,która odbędzie się w dniach 05-06 czerwca 2024 w  Hotelu Rubbens & Monet w Łysomicach k/Torunia, ul.Toruńska 10 a

Konferencja poświęcona będzie medycynie laboratoryjnej chorób cywilizacyjnych ( diagnostyka hematologiczna , diagnostyka chorób infekcyjnych i pasożytniczych, diagnostyka w geriatrii i medycynie rodzinnej).W trakcie trwania konferencji przewidziane jest zwiedzanie stoisk firmowych firm diagnostycznych uczestniczących w konferencji oraz blok prezentacji firmowych.

Konferencja składa się z 5 sesji naukowych.

Poniżej zamieszczamy ramowy program konferencji.

Karta zgłoszenia na konferencję zawierającą  informacje dotyczące rejestracji, kwoty i terminów wpłaty  zostanie zamieszczona w  następnym komunikacie.

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W BYDGOSZCZY

„MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024”

05 – 06 czerwca 2024

Hotel Rubbens & Monet

Łysomice k/Torunia

 

PROGRAM NAUKOWY KONFERENCJI

 

Środa 5.06.2024r

 

10.00 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI I OTWARCIE WYSTAWY STOISK FIRMOWYCH

dr hab. Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK, Przewodnicząca PTDL Oddziału Bydgoszcz

 

SESJA I

Medycyna laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.1.:” Infekcje dawno zapomniane …”

prowadzący: dr hab. Iga Hołyńska-Iwan, prof. UMK

 

10.15. – 11.15. „Trudności w diagnostyce inwazji Gardia intestinalis i Toxoplasma gondii – wpływ wybranych czynników na przeżywalność i wykrywanie”

dr n. med. Małgorzata Smoguła, Pracownia Mikrobiologii, Zakład Analityki Lekarskiej, 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Politechniką SPZOZ, dr hab. Celestyna Mila-Kierzenkowska, prof. UMK, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

11.15. -12.15. „Zakażenia HIV/AIDS – nieodwołana pandemia”

dr n. med. Katarzyna Bergmann, specjalista z laboratoryjnej diagnostyki medycznej, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

12.15.- 13.15. „Wprowadzenie do diagnostyki parazytoz układu pokarmowego”

dr n. med. Roland Wesołowski, specjalista z laboratoryjnej parazytologii medycznej, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

1315.-14.00. obiad

SESJA II

Medycyna laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.2.

prowadzący:  mgr Sławomira Balcerak

 

14.00.-14.45. „Morfologia krwi obwodowej w zespole hemolityczno-mocznicowym. cz.1

dr n.med. Ewa Czernik, Sysmex Polska

14.45. -15.30. „Morfologia krwi obwodowej w zespole hemolityczno-mocznicowym. cz.2”

dr n. med. Ewa Czernik, Sysmex Polska

 

15.30. – 17.00.  Zwiedzanie stoisk firmowych i przerwa kawowa

 

SESJA III

Medycyna laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.3.: „…Nowe możliwości diagnostyczne…”  

 prowadzący:  mgr Marzenna Gruszka

 

17.00. – 17.45. „IDS-ISYS – nowoczesna platforma w diagnostyce laboratoryjnej”

dr n. farm. Patryk Matuszek, Euroimmun.

17.45.-18.30. Automatyzacja transportu i sortowania probówek – najnowsze rozwiązania w preanalityce”

Krzysztof Gliniak, specjalista ds. Automatyzacji Laboratoriów w Sarstedt Polska.

 

18.30. -19.30. Prezentacje firmowe (po 15 min.)

 

Czwartek 6.06.2024r

 

SESJA IV

 Medycyna laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.4.: „Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w opiece długoterminowej”.

 prowadzący: dr n.med. Katarzyna Bergmann

9.45. – 10.30. „Całościowa ocena geriatryczna – przypadki kliniczne”

dr n. med. Katarzyna Mądra-Gackowska, lekarz geriatra, Katedra Geriatrii, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

10.30. -11.15. „Ból w opiece paliatywnej”

mgr Ilona Rutyna, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Hospicjum im. J. Popiełuszki w Bydgoszczy.

 

11.15-11.45 przerwa kawowa

 

SESJA V.  Medycyna laboratoryjna chorób cywilizacyjnych cz.5: „Medycyna rodzinna”

prowadzący: dr n.med. Marta Pawłowska

 

11.45. – 12.30 „Najczęstsze problemy diagnostyczne w praktyce lekarza rodzinnego”

lek. Sandra Janiak, specjalista medycyny rodzinnej, Katedra Medycyny Rodzinnej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 12.30.- 13.15. „Współpraca lekarza medycyny rodzinnej z diagnostą laboratoryjnym”

lek. Sandra Janiak, specjalista medycyny rodzinnej, Katedra Medycyny Rodzinnej, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

13.15. -13.30. Zakończenie konferencji

 

 

Sympozjum Naukowe Katowickiego Oddziału PTDL

Zaproszenie na dwa sympozja naukowe

W obecnym systemie opieki nad pacjentem onkologicznym badania laboratoryjne stanowią niezwykle istotny element w przebiegu diagnostyki i leczenia, a wykonujący je diagności odgrywają ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Pierwsze sympozjum, na które Państwa zapraszamy, będzie dotyczyło zaburzeń klinicznych, z którymi musi się zmierzyć chory onkologiczny. Wykłady będą prezentowane przez klinicystów Narodowego Instytutu Onkologii, którzy omówią istotną rolę badań związaną z rozwijającym się nowotworem, ogólną oceną stanu chorego, jak również z powikłaniem po zastosowanej terapii.
Drugie sympozjum poświęcone będzie istotnym zagadnieniom związanym z zaburzeniami hemostazy ze szczególnym uwzględnieniem trudności w interpretacji wyników patologicznych. Wykładowcy tego sympozjum to uznani specjaliści w zakresie chorób układu hemostazy. Mamy nadzieję, że oba sympozja zwiększą efektywność wykorzystania diagnostyki laboratoryjnej oraz komunikacji na linii lekarz – diagnosta laboratoryjny.

Z poważaniem

dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Przewodnicząca PTDL Oddział Katowice

oraz

Zarząd PTDL Oddział Katowice

Zapisy na sympozja poprzez stronę ptdl.katowice.pl

Termin: 10 maja 2024

Miejsce: Aula im. J. Święckiego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Za udział w sympozjum uczestnicy otrzymują 8/4* punktów edukacyjnych.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego (Dz. U. poz. 2684) oraz z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519)