Innowacyjny projekt badawczy w obszarze onkologii – konkurs o staż w londyńskim THE INSTITUTE OF CANCER RESEARCH

Warszawa, 6 grudnia 2022 r.

 

 Dołącz do innowacyjnego projektu badawczego w obszarze onkologii – rusza nabór do konkursu o staż w Londynie

 

Już od 9 grudnia młodzi naukowcy mogą się zgłaszać do konkursu, którego zwyciężca weźmie udział w przełomowym projekcie badawczym z zakresu stabilności genomu i naprawy DNA, realizowanym w prestiżowym londyńskim the Institute of Cancer Research.

 

Konkurs „Nagroda Naukowa” skierowany jest do naukowców i lekarzy, którzy są na początkowym etapie kariery. Fundatorem konkursu jest AstraZeneca, a jego operatorem – Fundacja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

Zapraszamy do składania aplikacji osoby, które są jeszcze w trakcie kierunkowych studiów doktoranckich, jak też te, które posiadają już tytuł doktora nauk przyrodniczych lub medycznych, uzyskany po 1 stycznia 2017 lub tytuł lekarza medycyny uzyskany po 1 stycznia 2015 r. – mówi dr Karolina Tkaczuk, Senior Director, Innovation and Academic Alliance w AstraZeneca. Poprzez realizację tego projektu chcemy umożliwić zdobycie cennego doświadczenia badawczego naukowcom, Z pewnością będzie ono procentować potem w rodzimych ośrodkach naukowych. Ważna jest także wymiana naukowa pomiędzy Polską a Wielką BrytaniąAstraZeneca to firma o częściowo brytyjskich korzeniach, więc takie zaangażowanie jest dla nas naturalne – dodaje.

 

Zwycięzca konkursu weźmie udział w badaniach naukowych, prowadzonych przez zespół „Cancer and Genome Instability” pod kierownictwem profesora Wojciecha Niedźwiedzia, które koncentrują się na tzw. syntetycznej letalności. Farmakologiczne zahamowanie ścieżki naprawy DNA, od której zależne są komórki nowotworowe, może prowadzić do ich śmierci przy jednoczesnym ograniczonym wpływie na pozostałe komórki. Zjawisko to, znane jako syntetyczna letalność, z powodzeniem wykorzystywane jest w leczeniu pacjentów z rakiem piersi, rakiem jajnika, rakiem prostaty i rakiem trzustki oraz stanowi obszar intensywnych badań naukowych w poszukiwaniu dalszych zastosowań terapeutycznych – wyjaśnia dr Rafał Lolo, Senior Director, Precision Medicine Lead, Oncology R&D w AstraZeneca.

Wierzymy, że możliwość zdobycia doświadczenia w tak prestiżowej instytucji to ogromna szansa dla polskiego naukowca. Cieszymy się, że AstraZeneca zdecydowała się na partnerstwo z PACTT w realizacji tego programu. Ta inicjatywa jest jednym z kilku kroków wspierających budowanie w Polsce silnych kompetencji w obszarze onkologii precyzyjnej i rozwoju technik molekularnych – mówi dr Robert Dwiliński, prezes Fundacji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

W ramach nagrody, laureat otrzyma na okres dziesięciomiesięcznego pobytu w ICR stypendium naukowe. Aplikacje można składać do 3 lutego 2023 poprzez witrynę internetową: https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl/. Z przesłanych aplikacji jury konkursu wyłoni siedmiu kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu. Regulamin zgłoszeń oraz konkursu jest dostępny tutaj: https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl/regulamin

 

 O AstraZeneca Pharma Poland:

AstraZeneca to innowacyjna firma biofarmaceutyczna o korzeniach brytyjsko-szwedzkich, znajdująca się w czołówce największych i najbardziej innowacyjnych firm tego sektora na świecie. Z myślą o pacjentach w AstraZeneca opracowywane są i wytwarzane nowoczesne leki pomagające zwalczać choroby, które stanowią największe wyzwania współczesnej medycyny.

W Polsce AstraZeneca zatrudnia prawie 3 000 osób, z czego ponad 1 700 osób zajmuje się kluczowymi procesami badawczo-rozwojowymi w skali światowej. Od 2020 roku AstraZeneca posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadawany przez Ministra Rozwoju, potwierdzając tym samym rolę lidera w polskim ekosystemie innowacji.

O PACTT:

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli z jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej polskich uczelni, instytutów badawczych oraz PAN. Porozumienie ma charakter ogólnopolski, obecnie liczy ponad 80 członków, a jego szeregi sukcesywnie zasilają nowe jednostki.

Cele PACCT to między innymi integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich, wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk, rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii oraz współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

Kontakt dla mediów:

Anna Samul
E-mail: anna.samul@mslgroup.com
Nr telefonu: +48 881 771 099