Przedstawiciel PTDL wybrany do grupy roboczej IFCC!

Prof. Olga Ciepiela została nominowana na członka międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Wytycznych w Praktyce Medycyny Laboratoryjnej (TF-LMPG, ang. IFCC Task Force on Laboratory Medicine Practice Guidelines). Zadaniem nowopowołanej TF-LMPG jest opracowanie i rozpowszechnienie rekomendacji z zakresu szeroko rozumianej medycyny laboratoryjnej zgodnych z procedurami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, które będą stosowane w medycznych laboratoriach diagnostycznych na całym świecie.

Konkurs streszczeń IFCC WORLDLAB 2024 W DUBAJU

Szanowni Państwo, 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie zaprasza wszystkich Członków Towarzystwa do udziału w konkursie streszczeń.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest autorstwo (pierwszy autor lub autor prezentujący) streszczenia/doniesienia naukowego zgłoszonego do prezentacji na IFCC WORLDLAB 2024 W DUBAJU w dniach 26-30 maja 2024.

Link do strony Kongresu:
https://www.dubai2024.org

Nagrodą dla laureatów konkursu będzie pokrycie kosztów uczestnictwa w Kongresie, do wysokości 7500 zł/osobę. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem.
Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę wysyłać na adres: konkurs.streszczen.ptdl@gmail.com

Załączniki:
Regulamin
Załącznik 1

Zapraszamy Państwa do udziału i życzymy powodzenia!

W imieniu Zarządu Głównego
dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula, prof. UMW

XV Naukowo-Szkoleniowy Zjazd Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

XV Naukowo-Szkoleniowy Zjazd Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
kml.org.pl
11 – 13 stycznia 2023
Hotel Lord
Warszawa, ul. Al. Krakowska 218

 Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, stacjonarnie w Hotelu Lord w Warszawie.

Opłata za udział w Zjeździe wynosi 300 zł w formie stacjonarnej,
natomiast w formie on-line 200 zł.

  • za udział w kursach przeproowadzonyh w ramach Zjazdu,   przysługują punkty edukacyjne (14 pkt po zaliczeniu testu)
  •  strona www: zjazdkmlp.pl

Zjazd pod Patronatem
 JM Rektora
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 JM Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach 

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. n med. Urszula Demkow
Prof. dr hab. n med. Mirosława Pietruczuk
Prof. dr hab. n med. Krystyna Olczyk
dr hab. n med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM

Komitet organizacyjny:
Dr n med. Elżbieta Górska
Dr n med. Katarzyna Popko
Dr hab. Olga Ciepiela
Dr n med. Katarzyna Korniluk
Dr n med. Katarzyna Lewandowska
Monika Dybus-Mostowska

 PROGRAM
Środa  – 11.01.2023
od godz.12:00     Rejestracja uczestników
14:00 – 15:00     Lunch
15:00 – 15:20     Uroczyste otwarcie Zjazdu

Wykład wprowadzający    

Łukasz Krasoń: Sukces pomimo wszystko, także w medycynie.

 

Sesja 1    15:20 – 16:30

 15:20 – 16:00

         Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, JM Rektor WUM

         Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, JM Rektor SUM

         Prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska: Wystąpienie konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

         mgr Alina Niewiadomska: Wystąpienie Prezesa KIDL

        dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM: Wystąpienie Prezesa PTDL

16:00 – 16:30

        Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański: Postęp w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej
u dzieci – rola nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej

 

16:30 – 17:10     Przerwa kawowa

17:30 – 19:30     Walne zgromadzenie członków KML

19:30 – 20:00     Spotkanie nowych Władz KML

20:00 – 22:30     Kolacja w formie bufetu

 

Czwartek  –  12.01.2023

Przedstawienie nowego Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej

9:15 – 9:30

Sesja 2     9:30 – 11:10           

Hematologia/koagulologia

prowadzenie sesji:

                   dr hab. n. med. Joanna Osada

                   Prof. dr hab. n. med. Jacek Golański

 9:30 – 9:55

         Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk: Nowe zalecenia i rekomendacje w hematologii 2022.

9:55 – 10:15

         Prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman: Diagnostyka hematologiczna noworodków
i małych dzieci

10:15 – 10:35

         Dr hab. n. med. Joanna Osada: Różnicowanie niedokrwistości mikrocytarnych.

10:35 – 10:55

         Prof. dr hab. n. med. Jacek Golański Czy możemy określić fenotyp płytek krwi na podstawie badania ich aktywacji i reaktywności?

10:55 – 11:10     Prezentacja firmy Mindray- nowe rozwiązania w  diagnostyce hematologicznej

11:10 – 11:50     Przerwa kawowa

 

Sesja 3      11:50 – 13:20

Mikrobiologia\parazytogia

prowadzenie sesji

         Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz

         Prof. dr hab. n. med. Daniel Młocicki

 11:50 – 12:20

         Prof. dr hab. n. med. Daniel Młocicki: Diagnostyka zarażeń pasożytniczych

12:20 – 12:40

         Prof. dr hab. n. med. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz: Odpowiedź immunologiczna indukowana pasożytami

12:40 – 13:00

         Dr n. med. Maria Miklasińska-Majdanik: Problemy diagnostyki zakażeń krwiopochodnych

13:00 – 13:20

         Dr n. med. Emilia Morawiec: Mikrobiom molekularny  (sekwencjonowanie NGS), jako narzędzie diagnostyczne.

13:20 – 14:30     Lunch

 

Sesja 4      14:30 – 16:05

Biochemia 1

prowadzenie sesji

         Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

         Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

 

14:30 – 14:50

         Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko: Markery urazowego  uszkodzenia mózgu

14:50 – 15:10

         Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt: NT-proBNP – u kogo, kiedy i jak interpretować

15:10 – 15:30

         Dr hab. n. med. Edyta Horosz: Laboratoryjna diagnostyka prenatalna

15:30 – 15:50

         Dr n. med. Maciej Korpysz: Znaczenie kliniczne oznaczania wolnych łańcuchów lekkich
w surowicy u chorych z dyskrazjami  plazmocytowymi

15:50 – 16:05

         Mgr Ewa Fafińska: Zastosowanie śliny w diagnostyce hormonalnej

Sesja 5     16:05 – 17:45 

Biochemia 2

prowadzenie sesji

         Prof. dr hab. n. med. Przemysław Tomasik

         Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

16:05 – 16:25

         Prof. dr hab. n. med. B. Solnica:  Badania w miejscu opieki nad pacjentem wyszły poza parametry krytyczne

16:25 – 16:45

         dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak:  Nowe biomarkery w diagnostyce i leczeniu chorób onkologicznych

16:45 – 17:05

         Prof. dr hab. n. med. Przemysław Tomasik: Badanie krwi utajonej w stolcu, co diagnosta, pacjent i lekarz wiedzieć powinni

17:05 – 17:25

         Dr hab. n. med. Ryszard Drożdż: Hemoglobinurie i mioglobinurie

17:25 – 17:45     Prezentacja firmy Abbott

 19:00 – 23:00     Uroczysta kolacja uczestników Zjazdu

 

Piątek  –  13.01.2023

Sesja 6     9:00 – 10:30

Autoimmunologia/ genetyka

prowadzenie sesji  

        Prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow

        dr n. med. Katarzyna Fischer

 9:00 – 9:20

         Prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow: Autoimmunologiczna i genetyczna diagnostyka cukrzycy

9:20- 9:50

         Dr n. med.  Katarzyna Fischer: Nowe rekomendacje i pułapki przy wykonywaniu i interpretacji wyników testów ANA

9:50 – 10:10

         Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak: Diagnostyka laboratoryjna autoimmunizacyjnych chorób skóry

10:10 – 10:30

         Prof. dr hab. n. med.  Ryszard Słomski: Diagnostyka genetyczna 100 lat po odkryciu DNA

10:30 – 11:10     Przerwa kawowa

sesja 7   11:10 – 12:40 

Toksykologia

prowadzenie sesji

        dr n. med. Paweł Kunicki

        dr n. med. Piotr Glinicki

 11:10 – 11:30

         Dr n. farm.  Paweł  Kunicki: Terapia monitorowana- nowe        narzędzia

11:30 – 11:50

         Dr n. med.  Ewa Gomółka: Współczesne oblicze medycznej diagnostyki toksykologicznej – przykłady zastosowania metod  chromatografii gazowej i cieczowej

11:50 – 12:10

         Dr n. med.  Piotr Glinicki: Metabolomika w diagnostyce laboratoryjnej zaburzeń endokrynnych.

12:10 – 12:40

         Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk: Zasady weryfikacji i prowadzenia kontroli
w badaniach jakościowych

12:40 – 13:00     Zamknięcie Zjazdu 

Innowacyjny projekt badawczy w obszarze onkologii – konkurs o staż w londyńskim THE INSTITUTE OF CANCER RESEARCH

Warszawa, 6 grudnia 2022 r.

 

 Dołącz do innowacyjnego projektu badawczego w obszarze onkologii – rusza nabór do konkursu o staż w Londynie

 

Już od 9 grudnia młodzi naukowcy mogą się zgłaszać do konkursu, którego zwyciężca weźmie udział w przełomowym projekcie badawczym z zakresu stabilności genomu i naprawy DNA, realizowanym w prestiżowym londyńskim the Institute of Cancer Research.

 

Konkurs „Nagroda Naukowa” skierowany jest do naukowców i lekarzy, którzy są na początkowym etapie kariery. Fundatorem konkursu jest AstraZeneca, a jego operatorem – Fundacja Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

Zapraszamy do składania aplikacji osoby, które są jeszcze w trakcie kierunkowych studiów doktoranckich, jak też te, które posiadają już tytuł doktora nauk przyrodniczych lub medycznych, uzyskany po 1 stycznia 2017 lub tytuł lekarza medycyny uzyskany po 1 stycznia 2015 r. – mówi dr Karolina Tkaczuk, Senior Director, Innovation and Academic Alliance w AstraZeneca. Poprzez realizację tego projektu chcemy umożliwić zdobycie cennego doświadczenia badawczego naukowcom, Z pewnością będzie ono procentować potem w rodzimych ośrodkach naukowych. Ważna jest także wymiana naukowa pomiędzy Polską a Wielką BrytaniąAstraZeneca to firma o częściowo brytyjskich korzeniach, więc takie zaangażowanie jest dla nas naturalne – dodaje.

 

Zwycięzca konkursu weźmie udział w badaniach naukowych, prowadzonych przez zespół „Cancer and Genome Instability” pod kierownictwem profesora Wojciecha Niedźwiedzia, które koncentrują się na tzw. syntetycznej letalności. Farmakologiczne zahamowanie ścieżki naprawy DNA, od której zależne są komórki nowotworowe, może prowadzić do ich śmierci przy jednoczesnym ograniczonym wpływie na pozostałe komórki. Zjawisko to, znane jako syntetyczna letalność, z powodzeniem wykorzystywane jest w leczeniu pacjentów z rakiem piersi, rakiem jajnika, rakiem prostaty i rakiem trzustki oraz stanowi obszar intensywnych badań naukowych w poszukiwaniu dalszych zastosowań terapeutycznych – wyjaśnia dr Rafał Lolo, Senior Director, Precision Medicine Lead, Oncology R&D w AstraZeneca.

Wierzymy, że możliwość zdobycia doświadczenia w tak prestiżowej instytucji to ogromna szansa dla polskiego naukowca. Cieszymy się, że AstraZeneca zdecydowała się na partnerstwo z PACTT w realizacji tego programu. Ta inicjatywa jest jednym z kilku kroków wspierających budowanie w Polsce silnych kompetencji w obszarze onkologii precyzyjnej i rozwoju technik molekularnych – mówi dr Robert Dwiliński, prezes Fundacji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii.

W ramach nagrody, laureat otrzyma na okres dziesięciomiesięcznego pobytu w ICR stypendium naukowe. Aplikacje można składać do 3 lutego 2023 poprzez witrynę internetową: https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl/. Z przesłanych aplikacji jury konkursu wyłoni siedmiu kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu. Regulamin zgłoszeń oraz konkursu jest dostępny tutaj: https://nagroda-naukowa-az.pactt.pl/regulamin

 

 O AstraZeneca Pharma Poland:

AstraZeneca to innowacyjna firma biofarmaceutyczna o korzeniach brytyjsko-szwedzkich, znajdująca się w czołówce największych i najbardziej innowacyjnych firm tego sektora na świecie. Z myślą o pacjentach w AstraZeneca opracowywane są i wytwarzane nowoczesne leki pomagające zwalczać choroby, które stanowią największe wyzwania współczesnej medycyny.

W Polsce AstraZeneca zatrudnia prawie 3 000 osób, z czego ponad 1 700 osób zajmuje się kluczowymi procesami badawczo-rozwojowymi w skali światowej. Od 2020 roku AstraZeneca posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego nadawany przez Ministra Rozwoju, potwierdzając tym samym rolę lidera w polskim ekosystemie innowacji.

O PACTT:

Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) jest dobrowolnym zrzeszeniem przedstawicieli z jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie i komercjalizację własności intelektualnej polskich uczelni, instytutów badawczych oraz PAN. Porozumienie ma charakter ogólnopolski, obecnie liczy ponad 80 członków, a jego szeregi sukcesywnie zasilają nowe jednostki.

Cele PACCT to między innymi integracja środowiska zawodowego zajmującego się transferem wiedzy i technologii w warunkach akademickich, wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk, rozwój kompetencji zawodowych pracowników centrów transferu technologii oraz współpraca w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych.

 

Kontakt dla mediów:

Anna Samul
E-mail: anna.samul@mslgroup.com
Nr telefonu: +48 881 771 099

Bożonarodzeniowe Serdeczności

Szanowni Państwo,

z okazji Świąt Bożego Narodzenia przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia pomyślności,
rodzinnej atmosfery pełnej ciepła, spokoju i radości.

I niech Nowy Rok będzie czasem spełnienia zamierzeń i dążeń zawodowych oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Wszystkiego co zdrowe i piękne
życzą
Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej