XV Naukowo-Szkoleniowy Zjazd Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce

XV Naukowo-Szkoleniowy Zjazd Stowarzyszenia Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce
kml.org.pl
11 – 13 stycznia 2023
Hotel Lord
Warszawa, ul. Al. Krakowska 218

 Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej, stacjonarnie w Hotelu Lord w Warszawie.

Opłata za udział w Zjeździe wynosi 300 zł w formie stacjonarnej,
natomiast w formie on-line 200 zł.

  • za udział w kursach przeproowadzonyh w ramach Zjazdu,   przysługują punkty edukacyjne (14 pkt po zaliczeniu testu)
  •  strona www: zjazdkmlp.pl

Zjazd pod Patronatem
 JM Rektora
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 JM Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach 

Komitet naukowy:
Prof. dr hab. n med. Urszula Demkow
Prof. dr hab. n med. Mirosława Pietruczuk
Prof. dr hab. n med. Krystyna Olczyk
dr hab. n med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM

Komitet organizacyjny:
Dr n med. Elżbieta Górska
Dr n med. Katarzyna Popko
Dr hab. Olga Ciepiela
Dr n med. Katarzyna Korniluk
Dr n med. Katarzyna Lewandowska
Monika Dybus-Mostowska

 PROGRAM
Środa  – 11.01.2023
od godz.12:00     Rejestracja uczestników
14:00 – 15:00     Lunch
15:00 – 15:20     Uroczyste otwarcie Zjazdu

Wykład wprowadzający    

Łukasz Krasoń: Sukces pomimo wszystko, także w medycynie.

 

Sesja 1    15:20 – 16:30

 15:20 – 16:00

         Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, JM Rektor WUM

         Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, JM Rektor SUM

         Prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska: Wystąpienie konsultanta krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

         mgr Alina Niewiadomska: Wystąpienie Prezesa KIDL

        dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM: Wystąpienie Prezesa PTDL

16:00 – 16:30

        Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański: Postęp w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej
u dzieci – rola nowoczesnej diagnostyki laboratoryjnej

 

16:30 – 17:10     Przerwa kawowa

17:30 – 19:30     Walne zgromadzenie członków KML

19:30 – 20:00     Spotkanie nowych Władz KML

20:00 – 22:30     Kolacja w formie bufetu

 

Czwartek  –  12.01.2023

Przedstawienie nowego Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej

9:15 – 9:30

Sesja 2     9:30 – 11:10           

Hematologia/koagulologia

prowadzenie sesji:

                   dr hab. n. med. Joanna Osada

                   Prof. dr hab. n. med. Jacek Golański

 9:30 – 9:55

         Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk: Nowe zalecenia i rekomendacje w hematologii 2022.

9:55 – 10:15

         Prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman: Diagnostyka hematologiczna noworodków
i małych dzieci

10:15 – 10:35

         Dr hab. n. med. Joanna Osada: Różnicowanie niedokrwistości mikrocytarnych.

10:35 – 10:55

         Prof. dr hab. n. med. Jacek Golański Czy możemy określić fenotyp płytek krwi na podstawie badania ich aktywacji i reaktywności?

10:55 – 11:10     Prezentacja firmy Mindray- nowe rozwiązania w  diagnostyce hematologicznej

11:10 – 11:50     Przerwa kawowa

 

Sesja 3      11:50 – 13:20

Mikrobiologia\parazytogia

prowadzenie sesji

         Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz

         Prof. dr hab. n. med. Daniel Młocicki

 11:50 – 12:20

         Prof. dr hab. n. med. Daniel Młocicki: Diagnostyka zarażeń pasożytniczych

12:20 – 12:40

         Prof. dr hab. n. med. dr hab. Zdzisława Kondera-Anasz: Odpowiedź immunologiczna indukowana pasożytami

12:40 – 13:00

         Dr n. med. Maria Miklasińska-Majdanik: Problemy diagnostyki zakażeń krwiopochodnych

13:00 – 13:20

         Dr n. med. Emilia Morawiec: Mikrobiom molekularny  (sekwencjonowanie NGS), jako narzędzie diagnostyczne.

13:20 – 14:30     Lunch

 

Sesja 4      14:30 – 16:05

Biochemia 1

prowadzenie sesji

         Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko

         Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

 

14:30 – 14:50

         Prof. dr hab. n. med. Barbara Mroczko: Markery urazowego  uszkodzenia mózgu

14:50 – 15:10

         Prof. dr hab. n. med. Piotr Rozentryt: NT-proBNP – u kogo, kiedy i jak interpretować

15:10 – 15:30

         Dr hab. n. med. Edyta Horosz: Laboratoryjna diagnostyka prenatalna

15:30 – 15:50

         Dr n. med. Maciej Korpysz: Znaczenie kliniczne oznaczania wolnych łańcuchów lekkich
w surowicy u chorych z dyskrazjami  plazmocytowymi

15:50 – 16:05

         Mgr Ewa Fafińska: Zastosowanie śliny w diagnostyce hormonalnej

Sesja 5     16:05 – 17:45 

Biochemia 2

prowadzenie sesji

         Prof. dr hab. n. med. Przemysław Tomasik

         Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

16:05 – 16:25

         Prof. dr hab. n. med. B. Solnica:  Badania w miejscu opieki nad pacjentem wyszły poza parametry krytyczne

16:25 – 16:45

         dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak:  Nowe biomarkery w diagnostyce i leczeniu chorób onkologicznych

16:45 – 17:05

         Prof. dr hab. n. med. Przemysław Tomasik: Badanie krwi utajonej w stolcu, co diagnosta, pacjent i lekarz wiedzieć powinni

17:05 – 17:25

         Dr hab. n. med. Ryszard Drożdż: Hemoglobinurie i mioglobinurie

17:25 – 17:45     Prezentacja firmy Abbott

 19:00 – 23:00     Uroczysta kolacja uczestników Zjazdu

 

Piątek  –  13.01.2023

Sesja 6     9:00 – 10:30

Autoimmunologia/ genetyka

prowadzenie sesji  

        Prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow

        dr n. med. Katarzyna Fischer

 9:00 – 9:20

         Prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow: Autoimmunologiczna i genetyczna diagnostyka cukrzycy

9:20- 9:50

         Dr n. med.  Katarzyna Fischer: Nowe rekomendacje i pułapki przy wykonywaniu i interpretacji wyników testów ANA

9:50 – 10:10

         Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Woźniak: Diagnostyka laboratoryjna autoimmunizacyjnych chorób skóry

10:10 – 10:30

         Prof. dr hab. n. med.  Ryszard Słomski: Diagnostyka genetyczna 100 lat po odkryciu DNA

10:30 – 11:10     Przerwa kawowa

sesja 7   11:10 – 12:40 

Toksykologia

prowadzenie sesji

        dr n. med. Paweł Kunicki

        dr n. med. Piotr Glinicki

 11:10 – 11:30

         Dr n. farm.  Paweł  Kunicki: Terapia monitorowana- nowe        narzędzia

11:30 – 11:50

         Dr n. med.  Ewa Gomółka: Współczesne oblicze medycznej diagnostyki toksykologicznej – przykłady zastosowania metod  chromatografii gazowej i cieczowej

11:50 – 12:10

         Dr n. med.  Piotr Glinicki: Metabolomika w diagnostyce laboratoryjnej zaburzeń endokrynnych.

12:10 – 12:40

         Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk: Zasady weryfikacji i prowadzenia kontroli
w badaniach jakościowych

12:40 – 13:00     Zamknięcie Zjazdu