Składki 2023

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością aktualizacji listy członków PTDL oddział Wrocław zwracamy się z ogromną prośbą o przesłanie na adres e-mail: ptdlwroclaw@gmail.com potwierdzenia dokonania przelewu za składkę członkowską za rok 2023 z podaniem imienia, nazwiska, miejsca pracy oraz adresu e-mail do kontaktu.

Jednocześnie przypominamy, że wysokość składki członkowskiej PTDL na rok 2023 wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł. Prosimy również o uregulowanie zaległych składek.

Nr konta PTDL Oddział Wrocław: 77 1020 5242 0000 2102 0149 9037

Osoby, które są chętne dołączyć do PTDL oddział Wrocław proszone są o uzupełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej do pobrania na stronie głównej PTDL i wysłanie skanu wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty składki członkowskiej na w/w adres e-mail.

W imieniu Zarządu
dr n. med. Olga Loska- Rytwińska