Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wrocławskiego Oddziału PTDL „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej”- program

Plan konferencji 06.06.2024
8:00-9:00
Rejestracja uczestników
Zwiedzanie wystawy sprzętu i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
9:00-9:45
WYKŁAD INAUGURACYJNY
Prof. Marek Paradowski „Sepsa jako jedno z najczęstszych powikłań zakażenia SARS-Cov-2”
SESJA 1 ZABURZENIA METABOLICZNE
9:45- 10.30 dr hab. Agnieszka Ćwiklińska „Zaburzenia gospodarki lipidowej – co i dlaczego warto oznaczać oprócz stężenia cholesterolu LDL?”
10:30- 11:15
prof. Dariusz Sitkiewicz „Niekonwencjonalne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych”
11:15- 12:00
lek. Katarzyna Paczkowska „Diagnostyka endokrynologiczna zaburzeń metabolicznych”
12:00- 12:45
dr hab. Ewa Gruszewska „Cukrzyca – rola MLD w rozpoznaniu i leczeniu”
12:45 -13:00 Agata Richter, Martyna Poniewierska, Altium International Sp. z o.o. „Nowoczesne metody w diagnostyce cukrzycy”
13:00- 14:00
PRZERWA OBIADOWA Zwiedzanie wystawy sprzętu i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
SESJA 2 DIAGNOSTYKA ALERGII I CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH
14:00- 14:45
dr Bożena Wojciechowska „Diagnostyka laboratoryjna w chorobach autoimmnizacyjnych w pigułce”
14:45- 15.15
dr Kornel Bielawski Diagnostyka Molekularna – Nowe możliwości Diagnostyczne
15:15- 15:45
mgr Agnieszka Nowakowska-Puls Diagnostyka Molekularna – Okiem Diagnosty Laboratoryjnego
15:45- 16:30
dr hab. n. med. Marita Nittner-Marszalska Diagnostyka Molekularna – Nowoczesne narzędzie w Alergologii
16:30 – 16:45
PRZERWA
SESJA 3 RÓŻNORODNOŚĆ BADAŃ LABORATORYJNYCH W DIAGNOZIE I TERAPII
16:45- 17:00 mgr Krzysztof Gliniak, Specjalista ds. Automatyzacji Laboratoriów w Sarstedt Polska „Automatyzacja transportu i sortowania próbek – najnowsze rozwiązania w preanalityce”
17:00- 17:45
dr hab. n. farm. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni „Ostra i przewlekła choroba nerek- jak odróżnić i jak zdiagnozować?”
17:45- 18:30
dr hab. Ewa Wysocka Zespoły paranowotworowe- czy są wyzwaniem dla medycyny laboratoryjnej?
18:30- 18.45
dr Tomasz Janiszewski, EUROIMMUN Polska „IDS-ISYS – nowoczesna platforma w diagnostyce laboratoryjnej”
18:45- 19:10
Emilia Banachowicz, Biokom Diagnostyka Sp. z o.o. „Dyskrazje plazmocytowe- rozpoznanie i monitorowanie”

20:00UROCZYSTA KOLACJA

 

07.06.2024
7:30- 9:00
Śniadanie
SESJA 3 C.D RÓŻNORODNOŚĆ BADAŃ LABORATORYJNYCH W DIAGNOZIE I TERAPII
9:00 – 9:15
Monika Pernak-Schwarz, Biomedica Poland „Testy diagnostyczne do diagnostyki zakażeń Aspergillus, Candida, Cryptococcus”
9:15 – 9.45 Sysmex Polska “Szpiczak plazmocytowy – wybrane zagadnienia, przykłady wyników badania morfologii krwi”
9:45- 10:30
mgr Monika Rams „Mukowiscydoza- trudności w przeprowadzaniu testów potowych”
10:30- 11:15
dr Anna Kloc „Choroby odkleszczowe”
11:15 – 12:00
mgr Natalia Słabisz „Diagnostyka zakażeń grzybiczych”
12:00 – 12.40 dr Barbara Sobala- Szczygieł „Idzie rak nieborak- raz do przodu a raz wspak”
12:40- 12:55 Karolina Troszak, Marcel S.A. „Kodowanie przyszłości diagnostyki”
12:55 – 13:30
dr Olga Loska-Rytwińska „makroTroponina- ekstremalne przypadki czy realne wyzwanie diagnostyki laboratoryjnej?”
13:30 – 13:45 Krzysztof Sobczyk, Abbott Polska „GFAP oraz UCHL-1 jako nowe markery diagnostyczne w diagnostyce lekkiego urazowego uszkodzenia mózgu”
13:45- 14:00
ROZDANIE CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA W KONFERENCJI PODSUMOWANIE SESJI PLAKATOWEJ
14.00
Zamknięcie konferencji

Konferencja- 16.05.2024

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział we Wrocławiu przy współudziale firmy Mindray oraz Argenta.
Konferencja odbędzie się w hotelu Campanile Wrocław Centrum*** dnia 16 maja 2024 r. o g. 11.00.

Program Konferencji:

11:00-11:15 – Rejestracja uczestników
11:15-11:30 – Uroczyste powitanie
11:30-12:30 – Zaburzenia w układzie Płytkowym, Trombocytopenia ich rodzaje
i diagnostyka – dr n. med. Iwona Urbanowicz, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii
Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
12:30-13:00 – Przerwa kawowa
13:00-13:30 – Odczyn Biernackiego – porównanie metod – dr n. farm. Ewa Janiszewska,
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
13:30-14:00 – Argenta & Mindray & Totalna Hematologia / Mindray BC-6, BC-7 oraz
linie automatyczne CAL6000&CAL8000 / Morfologia 5 DIFF razem z OB – czy to
możliwe? – Daniel Tvrdoň, Country and International Project Manager, Argenta
14:00-14:30 – Dyskusja
14:30-15:00 – Prezentacja linii hematologicznej CAL 6000 oraz analizatora BC-780
15:00-15:15 – Zakończenie i rozdanie certyfikatów
15:15 – Obiad

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: a.rutkowska@argenta.com.pl
Za udział w konferencji diagnostom laboratoryjnym przysługują 4 punkty edukacyjne.

SESJA PLAKATOWA -Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej” – wydłużenie terminu

W dniach 06-07.06.2024r. w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie odbędzie się XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oddziału wrocławskiego PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

 • W przygotowaniu jednego plakatu mogą wziąć udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby, z ewentualnym udziałem innych osób, np. kierowników specjalizacji.
 • Przynajmniej jeden z autorów pracy musi być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji z dokonaną opłatą rejestracyjną.
 • Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.
 • Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski.
 • Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 17 maja 2024 na adres e-mail:

agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl

 • Po przesłaniu streszczenia w ciągu 5 dni roboczych autorzy otrzymają wiadomość zwrotną, czy praca została zakwalifikowana do druku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.
 • Obowiązujące wymiary plakatu: format A1 (594 x 841 mm)

Program konferencji naukowo-szkoleniowej „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej” Szklarska Poręba 2024

PLAN KONFERENCJI
„Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej” Szklarska Poręba 2024

06.06.2024

8:00-9:00 Rejestracja uczestników

Zwiedzanie wystawy sprzętu i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro

9:00-9:45 WYKŁAD INAUGURACYJNY

Prof. Marek Paradowski
„Sepsa jako jedno z najczęstszych powikłań zakażenia SARS-Cov-2”

SESJA 1

ZABURZENIA METABOLICZNE

9:45-10.30 dr hab. Agnieszka Ćwiklińska:
„Zaburzenia gospodarki lipidowej – co i dlaczego warto oznaczać oprócz stężenia cholesterolu LDL?”
10:30-11:15 prof. Dariusz Sitkiewicz
„Niekonwencjonalne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych”
11:15-12:00

 

lek. Katarzyna Paczkowska
„Diagnostyka endokrynologiczna zaburzeń metabolicznych”
12:00-12:45 dr hab. Ewa Gruszewska
„Cukrzyca – rola MLD w rozpoznaniu i leczeniu”
12:45-13:00 Agata Richter, Martyna Poniewierska, Altium International  Sp. z o.o.
„Nowoczesne metody w diagnostyce cukrzycy”
13:00-14:00 PRZERWA OBIADOWA
Zwiedzanie wystawy sprzętu i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
SESJA 2

DIAGNOSTYKA ALERGII I CHORÓB AUTOIMMUNOLOGICZNYCH

14:00-14:45 dr Bożena Wojciechowska
„Diagnostyka laboratoryjna w chorobach autoimmnizacyjnych w pigułce”
14:45-15.15 dr Kornel Bielawski
Diagnostyka Molekularna – Nowe możliwości Diagnostyczne
15:15-15:45 mgr Agnieszka Nowakowska-Puls
Diagnostyka Molekularna – Okiem Diagnosty Laboratoryjnego
15:45-16:30 dr hab. Marita Nittner-Marszalska
Diagnostyka Molekularna – Nowoczesne narzędzie w Alergologii
16:30-16:45 PRZERWA
SESJA 3
RÓŻNORODNOŚĆ BADAŃ LABORATORYJNYCH W DIAGNOZIE I TERAPII
16:45-17:00 mgr Krzysztof Gliniak, Specjalista ds. Automatyzacji Laboratoriów w Sarstedt Polska „Automatyzacja transportu i sortowania próbek – najnowsze rozwiązania w fazie przedanalitycznej”
17:00-17:45 dr hab. Iwona Bil-Lula, prof. uczelni
„Ostra i przewlekła choroba nerek- jak odróżnić i jak zdiagnozować?”
17:45-18:30 dr hab. Ewa Wysocka
Zespoły paranowotworowe- czy są wyzwaniem dla medycyny laboratoryjnej?
18:30-19:00 Emilia Banachowicz, Biokom Diagnostyka Sp. z o.o.
„Dyskrazje plazmocytowe- rozpoznanie i monitorowanie”
20:00 UROCZYSTA KOLACJA

07.06.2024

7:30-9:00 Śniadanie
SESJA 3 C.D
RÓŻNORODNOŚĆ BADAŃ LABORATORYJNYCH W DIAGNOZIE I TERAPII
9:00–9:15 dr Tomasz Janiszewski, EUROIMMUN Polska
„IDS-ISYS – nowoczesna platforma w diagnostyce laboratoryjnej”
9:15-9.45 Sysmex Polska
“Szpiczak plazmocytowy – wybrane zagadnienia, przykłady wyników badania morfologii krwi”
9:45-10:30 mgr Monika Rams
„Mukowiscydoza- trudności w przeprowadzaniu testów potowych”
10:30-11:15 dr Anna Kloc
„Choroby odkleszczowe”
11:15-12:00 mgr Natalia Słabisz
„Diagnostyka zakażeń grzybiczych”
12:00-12:15 Karolina Troszak, Marcel S.A.
„Kodowanie przyszłości diagnostyki”
12:15–13:00 dr Olga Loska-Rytwińska
„makroTroponina- ekstremalne przypadki czy realne wyzwanie diagnostyki laboratoryjnej?”
13:00 – 13:15 Krzysztof Sobczyk, Abbott Polska
„GFAP oraz UCHL-1 jako nowe markery diagnostyczne w diagnostyce lekkiego urazowego uszkodzenia mózgu”
13:15- 14:00
ROZDANIE CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA
W KONFERENCJI
PODSUMOWANIE SESJI PLAKATOWEJ
 
14.00 Zamknięcie konferencji

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 23.04.2024 (wtorek) stacjonarne

Szanowni Państwo,

wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z  firmą  SHIM-POL serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 23.04.2024 (wtorek) w godzinach 13.00-15.00 w Sali W4, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211.

Program posiedzenia:

 • Zastosowanie technik referencyjnych HPLC, LC-MS/MS, ICP-MS, MALDI-MS w diagnostyce medycznej.
  Dr Łukasz Paprotny, kierownik „Laboratorium B+R SHIM-POL”
 • Postępy w terapii monitorowanej stężeniem leku.
  Dr inż. Paweł Stalica, przedstawiciel naukowy SHIM-POL
 • Rozwiązania IVD-R firmy Shimadzu i Recipe
  Dr Przemysław Nowakowski, przedstawiciel naukowy SHIM-POL

 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową: ptdlwroclaw@gmail.com do dnia 19.04.2024r.
Uczestnicząc w posiedzeniu  naukowo-szkoleniowym można uzyskać 2 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego (Dz.U. 2023 poz. 2684)

SESJA PLAKATOWA -Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej”

W dniach 06-07.06.2024r. w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie odbędzie się XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oddziału wrocławskiego PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

 • W przygotowaniu jednego plakatu mogą wziąć udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby, z ewentualnym udziałem innych osób, np. kierowników specjalizacji.
 • Przynajmniej jeden z autorów pracy musi być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji z dokonaną opłatą rejestracyjną.
 • Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.
 • Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski.
 • Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 10 maja 2024 na adres e-mail:

agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl

 • Po przesłaniu streszczenia w ciągu 5 dni roboczych autorzy otrzymają wiadomość zwrotną, czy praca została zakwalifikowana do druku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.
 • Obowiązujące wymiary plakatu: format A1 (594 x 841 mm)

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wrocławskiego Oddziału PTDL „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej”

Szanowni Państwo,
W dniach 06.06. – 07.06.2024r. w Hotelu “BORNIT” w Szklarskiej Porębie odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wrocławskiego Oddziału PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej”.
Szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: http://www.ampulco.eu/Konferencje/Konferencja-Szklarska-Por%C4%99ba-2024

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe ONLINE 14.03.2024 godz. 17.00

W imieniu PTDL Oddział Wrocław serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowej ONLINE, która odbędzie się w dniu 14.03.2024 o godzinie 17:00

“Weryfikacja gazometrii w ujęciu czynników preanalitycznych” mgr Dawid Radziszewski, Regionalny Menadżer ds. szkoleń medycznych- Starszy Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej, Diagnostyka S.A.

LINK do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjIwOGMwY2QtMGFiNy00MWFkLWIxYTItYzlhYWI5YmMzNDBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%22734a3090-5f94-4eb7-927d-d4f282b66fd1%22%7d

Uczestnicząc w zebraniu naukowo-szkoleniowym można uzyskać 2 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego (Dz.U. 2023 poz. 2684) TYLKO ZAREJESTROWANI CZŁONKOWIE PTDL Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI OBECNI NA POSIEDZENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA Z 2 PUNKTAMI EDUKACYJNYMI!

UWAGA: Prosimy o wcześniejszą rejestrację drogą mailową na adres: ptdlwroclaw@gmail.com do dnia 03.03.2024

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA “Randox Acusera Roadshow- wewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości”

W imieniu PTDL Oddział Wrocław oraz firmy Randox Laboratories Polska Sp. z o. o. serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji naukowo-szkoleniowej, która odbędzie się w dniu 6.03.2024 o godzinie 12:00 w Sali W4, Wydział Farmacji UMED Wrocław, ul. Borowska 211

Program konferencji:

 • Powitanie uczestników konferencji
  Przewodnicząca wrocławskiego oddziału PTDL dr n. med. Olga Loska-Rytwińska
 • “Acusera – klucz do doskonałości w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości”
  Mariola Marciniec, QC Product Specialist Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.
 • Przerwa/ lunch
 • „Acusera 24.7 – nowa odsłona zarządzania wynikami kontroli jakości”
  Adam Newberry, Product Specialist Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.
 • Panel dyskusyjny – Q&A -codzienne problemy w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
 • Zakończenie konferencji

Uczestnicząc w Konferencji można uzyskać 4 punkty edukacyjne

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego (Dz.U. 2023 poz. 2684)

UWAGA: W imieniu organizatorów bardzo prosimy o rejestrację na konferencję do 26 lutego 2024r. na e-mail: ptdlwroclaw@gmail.com

Spotkanie naukowo-szkoleniowe „Dobra Praktyka Pipetowania”

Zapraszamy na spotkanie naukowo-szkoleniowe pt.: „Dobra Praktyka Pipetowania”

Współorganizatorzy spotkania:

 • PTDL oddział Wrocław
 • Katedry Analityki Medycznej UMed Wrocław
 • Eppendorf Poland Sp. z o.o.

 

Zakres tematyczny:

> Czynniki wpływające na dokładność pipetowania

> Sposoby czyszczenia i dekontaminacji pipet

> Podział systemów Liquid Handling w oparciu o ISO 8655

> Zasady oraz techniki pipetowania i dozowania

> Techniki pracy z cieczami o różnych właściwościach

 

Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej Katedry Analityki Medycznej UMed Wrocław w dniu 29.02.2024 w godzinach 13.30- 15.00.

 

Ze względu na praktyczny wymiar spotkania naukowo-szkoleniowego dysponujemy ograniczoną ilością miejsc. Prosimy o rejestrację drogą mailową na adres: ptdlwroclaw@gmail.com

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Osoby zakwalifikowane proszone są o potwierdzenie obecności najpóźniej do dnia 25.02.2024.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu lub niepotwierdzenia obecności zakwalifikowane zostaną kolejne osoby z listy oczekujących.

 

Za udział w spotkaniu naukowo-szkoleniowym diagnostom laboratoryjnym przysługują 2 pkt edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego (Dz.U. 2023 poz. 2684).

 

Przewodnicząca PTDL oddział Wrocław
dr n. med. Olga Loska-Rytwińska