Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 25.10.2023

Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej serdecznie zaprasza na spotkanie naukowo-szkoleniowe ONLINE w dniu 25.10.2023 o godz. 16.00.

„ Alkohol etylowy w ujęciu klinicznym i sądowym”

Wykład poprowadzą diagności laboratoryjni- specjaliści laboratoryjnej toksykologii sądowej, pracownicy Instytutu Ekspertyz Toksykologicznych Sp. z o.o:
dr. n. med. Karolina Nowak, Zakład Farmakologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Opolski
dr n. med. Paweł Szpot, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

LINK DO SPOTKANIA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGU1YTlhZjEtZWQwZC00OTRjLWFhY2EtNTk1OGQ3MGRlYmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c49499a2-f68e-48a6-8885-7b5d4eaa01a3%22%2c%22Oid%22%3a%22734a3090-5f94-4eb7-927d-d4f282b66fd1%22%7d

Prosimy o logowanie imieniem, nazwiskiem i nazwą oddziału PTDL ( np. JAN KOWALSKI PTDL WROCŁAW)

W celu uzyskania certyfikatu uczestnictwa prosimy o wcześniejszą rejestrację drogą mailową (dotyczy członków PTDL): ptdlwroclaw@gmail.com do dnia 23.10.2023. W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o przynależności do PTDL z podaniem oddziału.
TYLKO ZAREJESTROWANI CZŁONKOWIE PTDL Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI OBECNI NA POSIEDZENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA Z 2 PUNKTAMI MIĘKKIMI!