Przedstawiciel PTDL wybrany do grupy roboczej IFCC!

Prof. Olga Ciepiela została nominowana na członka międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Wytycznych w Praktyce Medycyny Laboratoryjnej (TF-LMPG, ang. IFCC Task Force on Laboratory Medicine Practice Guidelines). Zadaniem nowopowołanej TF-LMPG jest opracowanie i rozpowszechnienie rekomendacji z zakresu szeroko rozumianej medycyny laboratoryjnej zgodnych z procedurami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, które będą stosowane w medycznych laboratoriach diagnostycznych na całym świecie.