Spotkanie naukowo-szkoleniowe „Dobra Praktyka Pipetowania”

Zapraszamy na spotkanie naukowo-szkoleniowe pt.: „Dobra Praktyka Pipetowania”

Współorganizatorzy spotkania:

  • PTDL oddział Wrocław
  • Katedry Analityki Medycznej UMed Wrocław
  • Eppendorf Poland Sp. z o.o.

 

Zakres tematyczny:

> Czynniki wpływające na dokładność pipetowania

> Sposoby czyszczenia i dekontaminacji pipet

> Podział systemów Liquid Handling w oparciu o ISO 8655

> Zasady oraz techniki pipetowania i dozowania

> Techniki pracy z cieczami o różnych właściwościach

 

Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej Katedry Analityki Medycznej UMed Wrocław w dniu 29.02.2024 w godzinach 13.30- 15.00.

 

Ze względu na praktyczny wymiar spotkania naukowo-szkoleniowego dysponujemy ograniczoną ilością miejsc. Prosimy o rejestrację drogą mailową na adres: ptdlwroclaw@gmail.com

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Osoby zakwalifikowane proszone są o potwierdzenie obecności najpóźniej do dnia 25.02.2024.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu lub niepotwierdzenia obecności zakwalifikowane zostaną kolejne osoby z listy oczekujących.

 

Za udział w spotkaniu naukowo-szkoleniowym diagnostom laboratoryjnym przysługują 2 pkt edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego (Dz.U. 2023 poz. 2684).

 

Przewodnicząca PTDL oddział Wrocław
dr n. med. Olga Loska-Rytwińska