Konferencja „Nowotwory – narastające wyzwanie medycyny laboratoryjnej” – Poznań, 19 marca 2024 r.

Szanowni Państwo,

Wraz z Wykładowcami i Organizatorem pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału
w Konferencji naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu pn. „Nowotwory – narastające wyzwanie medycyny laboratoryjnej”, która odbędzie się 19 marca 2024 r. w Poznaniu.

Konferencja towarzyszy Targom Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO w dniach 19-20.03.2024 r. w Poznań Congress Centre, ul. Głogowska 10, 60-734 Poznań.
Podczas spotkania będziemy rozmawiać o przyczynach, diagnostyce, leczeniu i profilaktyce chorób nowotworowych.
Mamy nadzieję, że nasza konferencja będzie okazją do poszerzenia lub ugruntowania wiedzy przydatnej w codziennej praktyce i owocnych dyskusji z Wykładowcami i innymi Uczestnikami.
Uruchomiliśmy rejestrację na targi oraz konferencję. Poniżej przesyłam link do strony gdzie zamieszczone są informację o rejestracji.

https://labsexpo.pl/pl/aktualnosci/konferencja-nowotwory-narastajace-wyzwanie-medycyny-laboratoryjnej/

https://labsexpo.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/bilety-i-informacje-dla-zwiedzajacych/

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zarząd PTDL Oddział Poznań  

Program                                                                                     

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji

 

dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska – Przewodnicząca Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka, prof. SUM Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,

mgr Monika Pintal-Ślimak –  Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

10:15 – 11:00 Terapia CAR-T jako nowoczesna immunoterapia nowotworów: proces wytwarzania produktów CAR-T
w Polsce, dostępność, monitorowanie działań niepożądanych w aspekcie diagnostyki laboratoryjnej.
prof. dr hab. n. med. Anna Bogacz

Pracownia Medycyny Spersonalizowanej i Terapii Komórkowej, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

 

11:00 – 11:45 Diagnostyka patomorfologiczna nowotworów – (nie)ograniczone możliwości. prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek
Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
11:45 – 12:30 Terapia CAR-T w praktyce klinicznej. prof. dr hab. n. med. Lidia Gil

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12:30 – 12:45 Dyskusja

12:45 – 13:15 Przerwa kawowa
13:15 – 14:00 Zintegrowana diagnostyka nowotworów złośliwych – rola diagnosty laboratoryjnego. prof. dr hab. n. med. Dariusz Iżycki

Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

14:00 – 14:45 Immunologiczne punkty kontrolne – przebudzenie Mocy dr hab. n. med. Mariusz Kaczmarek, prof. UMP

Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

14:45 – 15:30 Dziedziczne zespoły predyspozycji do zachorowania na nowotwory złośliwe – diagnostyka genetyczna. dr hab. biol. med.  Katarzyna Lamperska

Pracownia Genetyki Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii
w Poznaniu

15:30 – 16:15 Diagnostyka molekularna chorób nowotworowych i chorób rzadkich – czy systemowo jesteśmy do niej przygotowani? prof. dr hab. n. med. Michał Witt
Instytut Genetyki Człowieka, Polska Akademia Nauk
16:15 – 16:30 Dyskusja
16:30
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Za udział w konferencji Diagnostom laboratoryjnym przysługują 4 punkty edukacyjne.