Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 27.02.2024

Szanowni Państwo,

poniżej udostępniamy link do posiedzenia naukowo-szkoleniowego w dniu 27.02.2024. Posiedzenie rozpoczyna się o godzinie 18:00.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:odPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81@thread.tacv2/1709050842881?context=%7B%22Tid%22:%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22,%22Oid%22:%22e13682fb-1d3c-45d6-869e-60b9cdda7d6c%22%7D

Zarząd PTDL Oddział warszawski