Odszedł Pan dr n. med. Jacek Kujawski

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
ks. Jan Twardowski

       W wieku 94 lat odszedł z naszego grona Pan dr n. med. Jacek Kujawski, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, pozostawiając w smutku przyjaciół i uczniów – kontynuatorów Swojej pasji zawodowej – diagnostyki laboratoryjnej. Pan Doktor był związany z medycyną laboratoryjną województwa opolskiego od lat 60-tych. Kierując największymi laboratoriami regionu, w tym – Laboratorium Szpitala Wojewódzkiego, następnie Laboratorium Szpitala Uniwersyteckiego w Opolu (aktualna nazwa), wprowadzał do tych podmiotów najnowsze, światowe rozwiązania technologiczne. Był współautorem licznych standardów i wytycznych postępowania dla medycznych laboratoriów diagnostycznych.

       Pan Doktor Jacek Kujawski, człowiek wielkiego serca, pełnił liczne funkcje związane kształtowaniem medycyny laboratoryjnej w Polsce, w tym – obowiązki Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, Przewodniczącego Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Członka Zarządu Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.  Czynnie uczestniczył w kształceniu zarówno przed jak i podyplomowym pracowników laboratoriów.

       W wielu z nas Pan dr n. med. Jacek Kujawski zaszczepił pasję do medycyny laboratoryjnej, ucząc jednocześnie holistycznego podejścia do interpretacji wyniku badania laboratoryjnego. Pozostanie w naszych sercach i umysłach na zawsze jako wspaniały Nauczyciel i Nestor polskiej medycyny laboratoryjnej.

 

Wielce Szanowny Panie Doktorze,
za dobro, troskę, naukę i przyjaźń, w imieniu diagnostów laboratoryjnych, dziękujemy,
Członkowie PTDL