Rejestracja na konferencję naukowo-szkoleniową Oddziału PTDL w Bydgoszczy-Łysomice 2024 r

Szanowni Państwo,

W poprzednim komunikacie ukazała się informacja o konferencji naukowo-szkoleniowej organizowanej przez Oddział PTDL w Bydgoszczy w dniach 5-6 czerwca 2024 r wraz z załączonym programem konferencji.

Od 13 maja 2024 r rozpoczyna się rejestracja na konferencję.

Poniżej  karta zgłoszenia uczestnika konferencji. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji, opłat za udział w konferencji i  za noclegi znajdują się w treści karty.

Koszt konferencji wynosi dla członków PTDL:

150 zł bez noclegu

330 zł z noclegiem

Rejestracja potrwa do wyczerpania miejsc. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty konferencyjnej w podanym w karcie zgłoszenia terminie.

Karty zgłoszeniowe wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać na adres mailowy:k.lab@wsd.org.pl

W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących rejestracji proszę kontaktować się z mgr M.Gruszką (ZDL, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy)

Za udział w konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych (4 pkt za każdy dzień uczestnictwa) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego.

Informacja o konferencji wraz z programem oraz kartą zgłoszenia zostanie przesłana również do każdego członka naszego Oddziału drogą mailową.Zachęcamy członków PTDL do udziału w konferencji

 

Do zobaczenia w Łysomicach!

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W  BYDGOSZCZY

„MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024”

5 – 6 czerwca 2024

Hotel Rubbens & Monet

 Łysomice k/Torunia

 

1.Dane uczestnika:

 Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………….*

 Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………*

 Telefon kontaktowy ……………………………….* E-mail ………………………………………………………………………………*

 Numer Prawa Wykonywania Zawodu ( PWZDL)…………………………………………………………………………………..*…

 Oddział PTDL……………………………………………………………………………………………………………………………………*

* dane wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu  w celach związanych z rejestracją, udziałem i organizacją konferencji( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych ,możliwości  ich poprawiania, żadania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Oddział  Bydgoski PTDL z siedzibą w Bydgoszczy,ul.M.C-Skłodowskiej 9

Zaznacz X w okienku po prawej stronie

2.Zakwaterowanie –        pokój 2 osobowy      

Proponowany współlokator………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Koszt konferencji  pełny koszt (opłata konferencyjna +nocleg) wynosi 330,00 zł

  Opłata konferencyjna     150 zł
   Nocleg                               180 zł

Zaznacz X w okienku po prawej stronie

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w wykładach znajdujących się w programie konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie , kolację )

4.Obiad w dniu 6 czerwca 2024/ zaznaczyć X                                TAK      □                 NIE   

 1. Faktura (zaznacz X w okienku po prawej stronie)
 a) TAK
 b) NIE         

 5.Dane do faktury :

NAZWA I ADRES NABYWCY FAKTURY:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………..

Uwaga: Fakturę otrzymają jedynie ci uczestnicy, którzy zaznaczą pkt.5 karty zgłoszenia oraz podadzą dane do faktury wraz z NIPprzed konferencją.

Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty przesłać  drogą elektroniczną na adres: k.lab@wsd.org.pl

Termin dokonania opłat :   do 3 dni po rejestracji. Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami konferencji. W przypadku, gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej. Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa, gdyż liczba uczestników jest ograniczona.

Wpłaty dokonać na konto: Oddział Bydgoski PTDL ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz, Bank Pekao BP w Bydgoszczy, nr  konta 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994, w tytule wpłaty wpisać „Na cele statutowe –   Konferencja Oddziału PTDL w Bydgoszczy – Łysomice 2024” oraz  podać imię i nazwisko uczestnika konferencji (jeśli przelew jest z innego konta niż konto uczestnika)

Przyjmuję do wiadomości,  że wpłacona należność nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub wycofania się z udziału w konferencji

                                                                                 ………………………………………………………………………………………………

                                                                                                             data i podpis Uczestnika

 

SESJA PLAKATOWA -Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej” – wydłużenie terminu

W dniach 06-07.06.2024r. w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie odbędzie się XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oddziału wrocławskiego PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

 • W przygotowaniu jednego plakatu mogą wziąć udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby, z ewentualnym udziałem innych osób, np. kierowników specjalizacji.
 • Przynajmniej jeden z autorów pracy musi być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji z dokonaną opłatą rejestracyjną.
 • Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.
 • Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski.
 • Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 17 maja 2024 na adres e-mail:

agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl

 • Po przesłaniu streszczenia w ciągu 5 dni roboczych autorzy otrzymają wiadomość zwrotną, czy praca została zakwalifikowana do druku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.
 • Obowiązujące wymiary plakatu: format A1 (594 x 841 mm)

SESJA PLAKATOWA -Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej”

W dniach 06-07.06.2024r. w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie odbędzie się XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oddziału wrocławskiego PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

 • W przygotowaniu jednego plakatu mogą wziąć udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby, z ewentualnym udziałem innych osób, np. kierowników specjalizacji.
 • Przynajmniej jeden z autorów pracy musi być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji z dokonaną opłatą rejestracyjną.
 • Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.
 • Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski.
 • Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 10 maja 2024 na adres e-mail:

agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl

 • Po przesłaniu streszczenia w ciągu 5 dni roboczych autorzy otrzymają wiadomość zwrotną, czy praca została zakwalifikowana do druku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.
 • Obowiązujące wymiary plakatu: format A1 (594 x 841 mm)

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Lubelskiego PTDL – 22 luty 2024 r.

Szanowni Państwo, 

W imieniu Zarządu PTDL Oddział Lublin serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godzinie 13:00.

Miejsce spotkania: Hotel Hampton by Hilton w Lublinie, Al. Kompozytorów Polskich 1.

Partnerem posiedzenia będzie firma Snibe.

 

Program posiedzenia:

 1. Diagnostyka laboratoryjna cukrzycy typu 1 – aktualne rekomendacje i możliwości techniczne.
  dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Małgorzata Ochocińska
  kierownik Zakładu Biochemii Klinicznej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
 2. Diagnostyka celiakii – automatyzacja metod.
  Marek Witkowski
  Country Manager, Snibe

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 11.10.2023

Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
razem z firmą Imogena Sp. z o.o. serdecznie zapraszają

******************************
na posiedzenie naukowo-szkoleniowe,
które odbędzie się w dniu 25.10.2023 (środa) o godz. 13.00
w Sali nr 1, VI piętro, blok M,  ul. Waszyngtona 15A, Białystok.

 Program:
* „Nowe Trendy w diagnostyce hematoonkologicznej oraz wprowadzenie do technologii pi-code” – dr Michał Majchrzak, specjalista aplikacyjny Imogena Sp. z o. o.
* Sprawy bieżące oddziału.

Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
Przewodnicząca białostockiego oddziału PTDL

Zebranie szkoleniowe 13.10.2023

Zaproszenie

 W imieniu Oddziału PTDL w Kielcach oraz firmy Euroimmun serdecznie zapraszamy na zebranie naukowo- szkoleniowe w dniu 13.10.2023 o godz. 13.30 w auli Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, piętro II sala nr 220.

Tematy spotkania:

1.Trudności w diagnostyce Boreliozy. – dr n.med. Paweł Krzemień
2.Diagnostyka Neuroboreliozy zgodna ze standardami. – dr n.farm. Patryk Matuszek
3. Sprawy organizacyjne Oddziału.

Serdecznie zapraszamy.