Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 02/02/2019 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy Bio-Mar Diagnostyka Sp. z o.o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 8 lutego br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy Bio-Mar Diagnostyka  „Diagnostyka przeciwciał IgE - specyficznych. Linia odczynnikowa.”  - dr n. med. Dominika Jakubczyk

  2. wykład „Zapalenie opon mózgowych"  - dr n. med. Lucjan Kępa specjalista chorób zakaźnych, Konsultant Wojewódzki ds. chorób zakaźnych.

  3. prezentacja nowych władz KRDL oraz przedstawicieli wojewódzkich KIDL wybranych podczas V Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/01/2019 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy Marcel S.A. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 18 stycznia br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy Marcel S.A. Laboratoryjny System Informatyczny CENTRUM i jego usługi satelitarne”  - Marcin Rowiński

  2. wykład Wirusy przenoszone drogą krwi jako czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych"  lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka specjalista ds. epidemiologii, specjalista chorób zakaźnych, Konsultant Wojewódzki dla województwa podkarpackiego w dziedzinie epidemiologii. • Jolanta Mrochem-Kwarciak 29/12/2018 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 18.01.2019 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A.

  Program zebrania zostanie podany w najbliższym czasie. 

  Terminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2019 roku są następujące:

  8 luty

  15 marzec

  12 kwiecień

  17 maj  

  18 październik

  15 listopad

  6 grudzień

   

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2019 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2018 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2019 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 24/12/2018 08:29

  Serdeczne życzenia
  pełnych ciepła, spokoju i radości
  Świąt Bożego Narodzenia
  oraz pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku

  składa Zarząd PTDL Oddział Katowice

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 22/11/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach Pani Dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję że jest już możliwość rejestracji 
  na OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ "OSTRA I PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ SERCA
  - DIAGNOSTYKA, MONITOROWANIE, PROGNOZOWANIE" na stronie http://www.diagkardio.pl/
  koszt udziału w w/w konferencji wynosi 50 zł 
  za udział w konferencji przysługuje 9 punktów edukacyjnych "twardych".

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy EUROIMMUN Polska Sp. z o.o serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 16 listopada br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie wykłady firmy EUROIMMUN:
   

  "Nietolerancje pokarmowe – nowy trend w diagnostyce" - dr Marta Janik

    

  "Edukacja w Euroimmun" – dr Marta Janik

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 07/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  Uprzejmie informuję, że pula miejsc na sympozujm naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 30.10 br. od godz. 13.00 została już wyczerpana. Pozostała możliwość rejestracji na Konferencję - sesję satalitaną Siemens Healthcare, która odbędzie się również 30.10 br od godz. 9.00. 

  Termin rejestracji : do dnia 16.10 br

  Serdecznie zapraszam

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 07/10/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz firmy bioMérieux Polska Sp. z o.o serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 19 października br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy  bioMérieux „Szybka kompleksowa diagnostyka objawowa.”  - Marcin Brzozowski

  2. wykład „Wyzwania diagnostyczne w codziennej pracy lekarskiej – pacjenci krytyczni.” - Dr n. med. MAŁGORZATA MIKASZEWSKA-SOKOLEWICZ Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawi

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 31/08/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 21 września br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. wykład "HPV we krwi jako czynnik sprawczy i jednocześnie wskaźnik potwierdzający aktywną chorobę nowotworową u pacjentów chorych na raka gardła środkowego" - dr n.med. Agnieszka Mazurek (Centrum Onkologii- Instytut, Oddział Gliwice)

  2. wykład "Cytologiczna ginekologia - wczoraj, dziś, jutro..." - dr n.med Ewa Zembala-Nożyńska – (Centrum Onkologii - Instytut, Oddział Gliwice)

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 27/08/2018 00:00

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo, 

  Infromuję, że z przyczyn niezależnych przez Organizatorów wydarzenia naukowe odbędą się 30 października 2018 r.
  Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

   

   

  Serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnych dwóch wydarzeniach organizowanych przez Oddział Katowicki PTDL oraz firmę Siemens Healthcare Sp. z o.o. w dniu 30 października br. w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.


  PROGRAM  WYDARZEŃ NAUKOWYCH

  30.10.2018 r.

  od godz. 8.00  - rejestracja uczestników

  KONFERENCJA – SESJA SATELITARNA Siemens Healthcare Sp. z o.o.
  aula im. Jeremiego Święckiego Centrum Onkologii – Instytut
  im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

  9.00 – 9.10

  Rozpoczęcie konferencji

  Prof. dr hab. n med. Krzysztof Składowski  – Dyrektor Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału w Gliwicach

  Dr n med. Jolanta Mrochem-Kwarciak – Przewodnicząca PTDL Oddział w Katowicach

  Michał Urbankowski/Adrian Poloczek – Przedstawicie firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. 

  9.10-10.00

  Wykład pt.

  „Diagnostyka i monitorowanie leczenia szpiczaka plazmocytowego”

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki – Centrum Onkologii- Instytut Oddział w Gliwicach, Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii

  10.00 – 10.45

  Wykład pt.

  „Hemostaza w onkologii”

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych

  11.00 – 11.45

  Wykład pt.:

  „Monitorowanie leczenia doustnymi, bezpośrednimi inhibitorami trombiny i aktywnego czynnika X (DOAC)”

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych oraz Zakład Hemostazy i Chorób Metabolicznych

  12.00 – 13.00  przerwa na lunch

  SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE

  Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej, Centrum Onkologii – Instytut
  im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

  13.00 – 13.45

  Ćwiczenia pt.:

  „Najnowsze rozwiązania i trendy w zakresie badań białek specyficznych - Atellica NEPH 630"

  Adrian Poloczek – Siemens Healthcare Sp. z o.o.
  mgr Aleksandra Chmura - Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału w Gliwicach, Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

  13.45 – 14.30

  Ćwiczenia pt.:

  „Najnowsze rozwiązania i trendy w zakresie badań hemostazy –
   Sysmex CS2500"

   Aneta Brzezińska – Siemens Healthcare Sp. z o.o.
   mgr Aleksandra Chmura - Centrum Onkologii- Instytutu Oddziału  w Gliwicach, Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej

  wydawanie certyfikatów uczestnictwa w Konferencji oraz w Sympozjum naukowo-szkoleniowym

   

  Każde wydarzenie premiowane jest punktami edukacyjnymi, za udział w każdym wydarzeniu uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie 2 punktów edukacyjnych (tzw. „miękkich”). 

  Udział w obu wydarzeniach jest bezpłatny.

   

  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego mailem na adres:

  malwina.czech@io.gliwice.pl 

  (ewentualnie faxem: 32-278-93-88) 

   

  Centrum Onkologii dzieli od Dworca PKP 1,5 km (15 minut pieszo).

   

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Termin i miejsce wydarzeń naukowych: 30.10.2017 r,

  Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach.

  Niniejszym zgłaszam swój udział w * 

      KONFERENCJI

      SYMPOZJUM NAUKOWO-      SZKOLENIOWYM

  Imię i nazwisko   

   

  Nazwa/pieczątka jednostki

   

   

   

   

   

  Adres e-mail

   

  Telefon kontaktowy

   

  * właściwe zaznaczyć 

   

  Niniejszym akceptuję przedstawione warunki uczestnictwa oraz udzielam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji wydarzeń naukowych.

   

  ………………................................................

      /data i czytelny podpis osoby zgłaszającej/

   

   

  1. Warunkiem udziału w wydarzeniu naukowym jest przesłanie wypełnionego czytelnie formularza rejestracyjnego i aktualnie opłacone składki członkowskie PTDL (do roku 2017 r)

  2. Liczba miejsc na konferencji oraz sympozjum jest ograniczona, prosimy o terminowe nadsyłanie zgłoszeń.

  3. W przypadku rezygnacji prosimy o jak najszybszą informację na w/w adres mailowy

  3. Termin przesłania formularza rejestracyjnego: do dnia 16.10 br

   

  Serdecznie zapraszam, do zobaczenia w Gliwicach !

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Copyright © 2004-2022 PTDL