Aktualności » Katowice

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 16/07/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego 
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
  w Katowicach Pani dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje 
  dotyczące kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, 
  pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej 
  i technik badawczych”.

  Szanowni Diagności Laboratoryjni,

  Uprzejmie informuję, że w dniach od 17 do 26 września 2018 roku Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, SUM w Katowicach, organizuje II część kursu specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych, pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”. W poszczególnych dniach szkolenia mogą uczestniczyć, obok osób specjalizujących się, także i diagności laboratoryjni zainteresowani szkoleniami premiowanymi punktami edukacyjnymi. Za udział w każdym dniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych (tzw. „twardych” w przypadku rozwiązania testu z wiedzy obejmującej zakres kursu), w liczbie odpowiadającej liczbie godzin wykładów.

  Jednocześnie uprzejmie informuję, że osoby uczestniczące w – wybranym przez siebie – dniu szkolenia ponoszoną odpłatność w wysokości 60 zł.

   

  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (kontakt tel. 323641143):

   

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/formularze/formularze-zgloszeniowe-i-wnioski

   

  Plan kursu specjalizacyjnego nr SD - 8-1 B/18  pt.: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych", organizowanego w dniach 17 – 26.09.2018 roku, przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego WFzOML, SUM w Katowicach

   

  Kierownik naukowy kursu: Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
  Katedra i Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

  Miejsce kursu: Sosnowiec, ul. Jedności 8 (godzina 9.00; Kampus E)

   

  17.09.2018 r. Prof. dr hab. n. med. Mirosława Pietruczuk

  8 godzin (8 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń: Białaczki ostre. Zespoły mieloproliferacyjne. Zespoły limfoproliferacyjne.  MDS.

   

  18.09.2018 r.  Prof. dr hab. n. med.   Marek Paradowski 

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Badania laboratoryjne zlecane w trybie pilnym, wymagania aparaturowe. TAT. pojęcie wartości krytycznych. Diagnostyka laboratoryjna w stanach zagrożenia życia ze strony chorób przewodu pokarmowego, ostre zapalenie trzustki. Laboratoryjne wskaźniki w ostrych stanach zapalnych i w sepsie. Laboratoryjne wskaźniki czynności nerek.

   

  19.09.2018 r.  Dr n. med. Teresa Iwaniec

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Laboratoryjna diagnostyka medyczna zaburzeń procesu krzepnięcia i fibrynolizy.

   

  20.09.2018 r. Dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak, Lek. Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Lek. Marek Kentnowski, Dr hab. n. med. Andrzej Wygoda

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Mechanizmy nowotworzenia, genetyka i immunologia nowotworów – dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak;      Toksyczność leczenia onkologicznego w aspekcie zaburzeń hematologicznych, wodno-elektrolitowych i białkowych - lek. med. Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego – lek. med. Marek Kentnowski; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory narządu rodnego – dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak; Markery nowotworowe w diagnostyce i monitorowaniu leczenia u chorych na nowotwory narządu moczowo-płciowego; Zastosowanie krążących markerów nowotworowych w nowotworach głowy i szyi oraz płuc. Badania laboratoryjne w wczesnych i późnych odczynach popromiennych.  – dr hab. n. med. Andrzej Wygoda; Ocena użyteczności klinicznej badań biochemicznych oraz markerów nowotworowych – dr n.med. Jolanta Mrochem-Kwarciak.

   

  21.09.2018 r. Dr n. med. Aleksander Mazur

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i rokowaniu schorzeń wywołanych przez wirusy.

   

  24.09.2018 r. Dr n. med. Grzegorz Wisowski

  7 godzin (7 punktów edukacyjnych); Diagnostyka laboratoryjna płynów z jam ciała.

   

  25.09.2018 r. Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev

  6 godzin (6 punktów edukacyjnych); Diagnostyka laboratoryjna funkcji nerek. Zalecenia związane z wczesnym wykrywaniem chorób nerek. Możliwości wczesnej diagnozy przewlekłych chorób nerek.
  5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Badania laboratoryjne w diagnostyce układu sercowo-naczyniowego. Prewencja wtórna schorzeń sercowo-naczyniowych.

   

  26.09.2018 r. Dr n. med. Bogusława Piela; Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka

  5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, monitorowaniu schorzeń endokrynologiczno-ginekologicznych.
  5 godzin (5 punktów edukacyjnych); Rola badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu i monitorowaniu chorób reumatycznych.

   

  Serdecznie zapraszam
  Dr hab. n. med.  Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
  SUM w Katowicach

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/06/2018 00:00

  W imieniu Zarządu Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 13. 06. 2018 roku o godzinie 1200 w Auli A-3 w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18.

   

  W programie:

  Podstawy prawne funkcjonowania laboratoriów medycznych 

  Dr n. med. Elżbieta Stefaniuk – Narodowy Instytut Leków

   

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 03/05/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy DiaHem Diagnostic Products Sp. z o. o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 18 maja br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy DiaHem "Prezentacja oprogramowania dla Pracowni Serologii i Banku Krwi „e-Delphyn” - Tomasz Kapczyński

  2. wykład "Aktualne akty prawne obowiązujące pracownie immunologii transfuzjologicznej" - mgr Beata Wojciechowska (Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie)

  3. wykład "Zasady współpracy pomiędzy szpitalną pracownią immunologii transfuzjologicznej, a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa" - mgr Grażyna Domagała – (RCKiK w Katowicach)


   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 10/04/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  Pani
  dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje dotyczące szkolenia z zakresu
  funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że dnia 14.04.2018 r. o godz. 10.00 w Kampusie Wydziału Farmaceutycznego
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  przy ul. Jedności 8, odbędzie się szkolenie z zakresu funkcjonalności
  Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
  .
  SMK jest systemem teleinformatycznym, wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego
  kadr medycznych.

  Szkolenie dedykowane jest dla osób mogących pełnić rolę Kierowników specjalizacji
  oraz diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów zamierzających rozpocząć wspomniany
  proces kształcenia  specjalizacyjnego.  

  Szkolenie jest współorganizowane z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia,
  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Wydziałem Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
  oraz z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych.

  Za udział w szkoleniu będą przyznane 2 punkty edukacyjne /miękkie/.
  Osoby zainteresowane proszę o przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie
  Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w
  Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/formularze/formularze-zgloszeniowe-i-wnioski

  Wypełniony formularz uprzejmie prosimy o odesłanie na adres: dsobocinska@sum.edu.pl


  Serdecznie zapraszamy

  dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 10/04/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy DiaSorin Poland sp. z o.o. serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 20 kwietnia br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy DiaSorin "Laboratoryjny panel EBV LIASON - propozycja dla klinicysty" - mgr Adam Nowicki

  2. wykład "Mononukleoza zakaźna oczami klinicysty - współpraca z diagnostą laboratoryjnym" wygłosi 
  dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym.

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 15/03/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  Wstępny harmonogram kursów, planowanych do zorganizowania w ramach ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych przez Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych) znajdą Państwo na stronie :

   

  http://studiapodyplomowe.sum.edu.pl/images/szkolenie_ciagle/Specjalizacje/SC_plan_szkolen_diagnosci_2018.pdf

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 08/03/2018 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Kierownika Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Pani
  dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki przekazuję informacje dotyczące naboru na specjalizację dla
  diagnostów laboratoryjnych.

  Uprzejmie informujemy, że Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem
  Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, planuje rozpocząć
  kolejny proces doskonalenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w dziedzinach  laboratoryjna
  diagnostyka medyczna
   oraz laboratoryjna hematologia medyczna.

  Jednocześnie, uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 
  o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw 
  (zmieniającej ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej), szkolenie specjalizacyjne
  może rozpocząć diagnosta laboratoryjny, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1)     posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;

  2)     złożył – za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)
  – wniosek do wojewody śląskiego (tj. wojewody właściwego ze względu na obszar województwa,
  na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne);

  3)     został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

  Wniosek składa się w terminie od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja 2018 roku na postępowanie
  kwalifikacyjne, przeprowadzane – przez Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach –
  w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2018.

  Warunkiem złożenia wniosku, za pomocą SMK w wymaganym terminie, przez diagnostę laboratoryjnego,
  jest posiadanie konta w w/w systemie (wraz z uwierzytelnieniem tożsamości i weryfikacją uprawnień).
  Rejestracja Nowego Użytkownika (założenie konta w SMK) jest możliwa pod następującym
  adresem: 
  https://smk.ezdrowie.gov.pl      

  Serdecznie zapraszam

  Dr hab. n. med. Katarzyna Winsz-Szczotka
  Kierownik Kolegium Kształcenia Podyplomowego
  Wydziału Farmaceutycznego  
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu  
  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/01/2018 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Katowicego Oddziału PTDL prosimy o aktualizację danych osobowych Członków Oddziału poprzez zalogowanie się do indywidulanych kont na stonie PTDL.
  W celu uzyskania informacji na temat sposobu logowania do kont proszę o kontakt z sekretarzem Oddziału.

  Istnieje również możliwość aktualizacji danych osobowych przez zebraniem naukowo-szkoleniowym, poprzez umieszczenie na liście obecności swoich nowych danych.

  T erminy kolejnych zebrań naukowo-szkoleniowych w 2018 roku są następujące:

  16 marzec

  20 kwiecień

  18 maj  

  21 wrzesień

  19 październik

  16 listopad

   

  Z poważaniem, 

  Jolanta Mrochem-Kwarciak

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 30/01/2018 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w imieniu Zarządu Oddziału Katowicego PTDL oraz  firmy BD serdecznie zapraszam na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 16 lutego br. o godzinie 10:30, w Domu Lekarza, ul. Grażyńskiego 49, Katowice.

  W programie: 

  1. prezentacja firmy BD "Monitorowanie fazy przedlaboratyjnej" 

  2. wykład "Faza przedlaboratoryjna czy jest istotnym problemem w procesie diagnostycznym ?" wygłosi
  Dr n.med. Elżbieta Rabsztyn

  Informuję, że będzię również dostępny wykład Prof. dr hab. n. med. Mirosława Markiewicza "Układ zgodności tkankowej i zasady doboru dawcy komórek krwiotwórczych".

  Ze względu temat w/w zebrania do uczestnictwa w tym posiedzeniu zapraszamy także Techników Analityki Medycznej. 

  Przed zebraniem będzię możliwość odebrania certyfikatu za rok 2017.

   

   

   

   

 • Jolanta Mrochem-Kwarciak 11/01/2018 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dn. 19.01.2018 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A 

  W programie: 

  1. ogłoszenia bieżące PTLD 

  2. prezentacja firmy ECLIPSE

  3. wykład "Mężczyzna w świetlen hormonów" wygłosi Dr Leszek Bergier

   

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2018 roku wynosi 100,00 złotych(w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna") Składka uregulowana do dnia 28.02.2018 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2018 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Copyright © 2004-2022 PTDL