Aktualności » Katowice

 • Anna Mertas 15/09/2016 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Katowicach serdecznie zapraszam do udziału w V Konferencji Katowickiego Oddziału PTDL „Postępy medycyny laboratoryjnej", która odbędzie się w dniach 7-8 października 2016 roku w Wiśle w Hotelu „STOK”. Merytorycznym celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zagadnieniami z dziedziny medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Szczególnie serdecznie zachęcam diagnostów laboratoryjnych do czynnego udziału w Konferencji poprzez zaprezentowanie prac/pracy w ramach sesji plakatowej, która tym razem będzie realizowana w wersji elektronicznej.

  Konferencji będzie towarzyszyła Wystawa Firm oferujących sprzęt i odczynniki do diagnostyki laboratoryjnej. Zapraszając Przedstawicieli Firm do kreowania programu Konferencji, zwracam się z uprzejmą prośbą o dołączenie do grona naszych Partnerów. Jestem przekonana, iż wzorem lat minionych, udział w tego typu spotkaniach umożliwi Państwu nawiązanie kontaktów zawodowych, wymianę doświadczeń, a także przyczyni się do promocji produktów Państwa Firmy.

  Równocześnie uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Konferencji www.ptdl.katowice.pl zamieszczane są aktualne informacje na temat Konferencji. Poprzez w/w strone internetową można zarejestrować swoje uczestnictwo, przesłać streszczenie pracy proponowanej do prezentacji w sesji plakatowej (streszczenia będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych), jak również przesłać plakat w formie prezentacji ppt do elektronicznej sesji plakatowej.

  Planujemy zorganizowanie transportu autokarem z Katowic do Wisły w dniu 7.10.br. oraz z Wisły do Katowic w dniu 8.10.br. (przejazd bezpłatny dla członków PTDL z oplaconymi składkami członkowskimi). Zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z w/w transportu przyjmuje do dnia 18.09.br. drogą e-mailową sekretarz Katowickiego Oddziału PTDL Pani dr Jolanta Mrochem-Kwarciak (e-mail: biochemia@io.gliwice.pl ).

  Z serdecznymi pozdrowieniami,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  Dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 15/09/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 16 września 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Hematologia wczoraj i dziś"  wygłosi Pan Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek

  2. Prezentacja Firmy PZ Cormay S.A.

  3. Informacje bieżące PTDL

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Termin kolejnego zebrania:   18 listopad 2016 roku.

  Równocześnie uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. w Wiśle odbędzie się V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej" (szczegóły dostępne na stronie internetowej Konferencji www.ptdl.katowice.pl).

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 15/09/2016 00:00

  Diagności laboratoryjni z województwa śląskiego - uczestnicy Manifestacji Porozumienia Zawodów Medycznych, zainteresowani przejazdem autokarem do Warszawy w dniu 24.09.br. proszeni są o zgłoszenie się drogą emailową lub telefoniczną do Pana mgr Adama Pudełko (adampudelko@yahoo.pl    tel.kom. 505-890-202).

  Szczegółowe informacje o Manifestacji można znaleźć na stronie: http://kidl.org.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=574&cntnt01origid=58&cntnt01returnid=77

 • Anna Mertas 04/06/2016 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Przewodniczącej Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
  Pani dr hab.n.med. Alicji Ekiel serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu, którego program zawiera
  zamieszczone poniżej zaproszenie.
  _________________________________________________________________________________

  ZAPROSZENIE

  Zarząd Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zaprasza

  na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 10.06.2016 o godzinie 12oo

  w sali im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18, segment C, II piętro.


  W programie:

  1. Pałeczki Enterobacteriaceae wytwarzające karbapenemazy w Polsce

    Prof. dr hab. n. med. Marek Gniadkowski (Narodowy Instytut Leków, Warszawa)

  2. "Metody diagnostyczne wykrywania karbapenemaz"

  Monika Radziuk - bioMerieux Polska Sp. z o.o. 

  3.  Walne Zgromadzenie Członków Oddziału:

  -       Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa

  -       Wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału

  i Komisji Rewizyjnej Oddziału 


  Przewodnicząca
  Śląskiego Oddziału PTM

  dr hab. n. med. Alicja Ekiel

 • Anna Mertas 17/05/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 20 maja 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Zasady interpretacji wyników badań markerów chorób zakaźnych"  wygłosi Pani Dr Mirosława Nowacka - Dyrektor ds. Naukowych, Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.

  2. Informacje bieżące PTDL

  3. Informacje bieżące KIDL

   

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  16 wrzesień, 21 październik (?) oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 06/04/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 15 kwietnia 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Otyły pacjent w laboratorium"  wygłosi Pani Profesor Krystyna Sztefko

  2. Prezentacja oferty Firmy Erba Polska

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 15/03/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 marca 2016 r. w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Nowe doustne leki przeciwkrzepliwe"  wygłosi Pani dr Teresa Iwaniec (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

  2. Prezentacja oferty Firmy Siemens Healthcare

  3. Informacje bieżące PTDL

  4. Informacje bieżące KIDL

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 10/02/2016 00:00

  Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2016 r. (wyjątkowo w czwartek !) w sali wykładowej Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 A odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe, które rozpocznie się o godzinie 10.30.

  W programie zebrania:

  1. Wykład pt. "Konsolidacja parametrów kontroli jakości jako sposób na ograniczenie kosztów i oszczędność czasu w laboratorium - prezentacja produktów Firmy RANDOX"  wygłosi Pani mgr Iwona Zielińska (Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.) 

  2. Wykład pt. "Kontrola międzynarodowa RIQAS - analiza problemów i zastosowane rozwiązania" wygłosi Pani mgr Monika Broda (Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.)

  3. Prezentację pracy specjalizacyjnej pt."Biomarkery sercowe. Nowe wytyczne ESC/PTK 2015"  przedstawi Pan mgr Paweł Wieczorek (kierownik specjalizacji: Pani mgr Bożena Wołek) 

  4. Informacje bieżące PTDL.

  5. Informacje bieżące KIDL.

  Przed zebraniem będzie można odebrać zaświadczenia poświadczające udział w zebraniach naukowo - szkoleniowych Katowickiego Oddziału PTDL w 2015 roku.

  Serdecznie zapraszam na w/w zebranie !

   

  Terminy kolejnych zebrań:

  18 marzec, 15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień, 21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas


 • Anna Mertas 19/01/2016 00:00

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Zarządu Oddziału PTDL w Katowicach życzę Państwu, aby Nowy Rok 2016 stanowiły same dobre dni będące czasem szczęśliwej realizacji Państwa planów osobistych i zawodowych !

  Tegoroczny cykl zebrań naukowo-szkoleniowych Oddziału PTDL w Katowicach z przyczyn organizacyjnych rozpoczniemy w lutym zebraniem w dniu 18.02.br. (wyjątkowo w czwartek !), którego współorganizatorem będzie Firma RANDOX (szczegółowy plan merytoryczny zebrania zostanie zamieszczony na niniejszej stronie internetowej w przyszłym tygodniu). Tak więc terminy tegorocznych zebrań są następujące:

  18 luty (wyjątkowo w czwartek !), 18 marzec, 15 kwiecień, 20 maj, 16 wrzesień,

  21 październik oraz 18 listopad 2016 roku.

  Informacje o szczegółowym programie kolejnych zebrań na bieżąco zamieszczane będą na niniejszej stronie internetowej w zakładce "Aktualności" Oddziału PTDL w Katowicach.

  Równocześnie już dziś uprzejmie informuję, że w dniach 7-8 października br. zaplanowana jest realizacja (w Wiśle) V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Katowickiego Oddziału PTDL "Postępy medycyny laboratoryjnej".

  Zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w w/w Konferencji oraz w zebraniach naukowo-szkoleniowych (np. poprzez prezentację tez swoich prac doktorskich, czy prac specjalizacyjnych) - serdecznie zapraszam i oczekuję Państwa zgłoszeń w celu ustalenia terminu prezentacji.

  Równocześnie informuję, że wysokość składki członkowskiej w 2016 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych - bez prenumeraty czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna"). Składka uregulowana do dnia 29.02.2016 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  Składkę za 2016 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
        Oddział w Katowicach
        PKO BP O II Katowice 

  Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055                                                                   

  Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

   

  Z poważaniem,

  Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach

  dr n. med. Anna Mertas

 • Anna Mertas 01/12/2015 00:00

  Szanowni Państwo,
  w imieniu Przewodniczącej Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
  Pani dr hab.n.med. Alicji Ekiel zapraszam do udziału w zebraniu, którego program zawiera
  zamieszczone poniżej zaproszenie.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uprzejmie informuję, że w dniu 8 grudnia 2015 roku w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego
  w Katowicach-Ligocie, ul. Medyków 18, segment C, II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe
  Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Zebranie rozpocznie się o godzinie 15:00. W programie zebrania: Wykład: „Infekcje wirusowe w diagnostyce i leczeniu nowotworów limfoidalnych – obserwacje klinicysty”
  wygłosi Pani dr hab. Małgorzata Krawczyk-Kuliś (Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM, Katowice) Serdecznie zapraszam na ww. zebranie Członków Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
  Diagnostyki Laboratoryjnej. Przewodnicząca Katowickiego Oddziału PTM dr hab. n. med. Alicja Ekiel

Copyright © 2004-2019 PTDL