Aktualności » Kraków

 • Bogdan Solnica 11/04/2006 05:23

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 22.04.2006. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. med. Bogdan Solnica (Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum UJ): "Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób przytarczyc"
  3. Prezentacja oferty firmy Dade Behring

 • Bogdan Solnica 28/03/2006 11:50

  Transport uczestników konferencji będzie zorganizowany w następujący sposób:

  7 kwietnia 2006.
  Autokar I i II (dla uczestników z Krakowa), miejsce podstawienia - ul. Olszańska 5, odjazd - godz. 9.00. i 9.15.
  Autokar III (dla uczestników z Rzeszowa) i IV (dla uczstników z Kielc), miejsce podstawienia - parking przy nowym dworcu PKS w Krakowie (wyjście z dworca PKP na ul. Bosacką), dolny poziom, odjazd - godz. 9.15.

  8 kwietnia 2006.
  Odjazd autokarów z parkingu hotelu Klimczok w Szczyrku -godz. 13.00.-13.30., przejazd do Krakowa, autokar I i II na ul. Olszańską, autokar III i IV pod dworce PKP i PKS.

  PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE NA MIEJSCE PODSTAWIENIA AUTKOARÓW.

 • Bogdan Solnica 13/03/2006 06:57

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 25.03.2006. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - prof. dr hab. Jacek Sieradzki (Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Collegium Medicum UJ): "Diagnostyka zespołu metabolicznego w prewencji cukrzycy"
  3. Prezentacja oferty firmy Medlab Products

 • Bogdan Solnica 28/02/2006 11:46

  Zapraszamy do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej "Czy nadążamy za rozwojem nauki i technologii",która odbędzie się w Szczyrku (hotel Klimczok) w dniach 7-8 kwietnia 2006. Program obejmuje zagadnienia diagnostyki chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób wątroby, rozwoju techologii laboratoryjnej oraz prezentacje ofert firm diagnostycznych. Odpłatność za udział w konferencji wynosi 50 zł. Szczegółowe inforrmacje i zapisy - Zarząd Oddziału PTDL w Krakowie, Bogdan Solnica, tel. (012)4248365, 502685272, e-mail: mbsolnic@cyf-kr.edu.pl Rekrutacja uczestników trwa do 10.03.06.

 • Bogdan Solnica 15/02/2006 15:34

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 25.02.2006. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - prof. dr hab. Bohdan Huszno (Katedra i Klinika Endokrynologii Collegium Medicum UJ): "Badania laboratoryjne w monitorowaniu leczenia chorób tarczycy"
  3. Prezentacja ofert firm Kamsoft i Inter-Prolab

 • Bogdan Solnica 30/01/2006 14:21

  Zapraszamy do udziału w kursie dla diagnostów specjalizujących się w laboratoryjnej diagnostyce medycznej pt. "Organizacja laboratorium, wprowadzenie i utrzymanie systemu jakości".
  Organizator kursu - Diagnostyka Sp. z o. o., ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
  Kierownik naukowy kursu - dr med. Leszek Bergier
  Zgłoszenia na kurs - p. Lucyna Szydlak, tel. (012) 2950101, faks (012)2950102, e-mail lucyna.szydlak@diag.pl

 • Bogdan Solnica 12/01/2006 12:47

  Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji kursów doskonalących dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy organizowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej. Kursy pt. "Badania laboratoryjne dla oddziałów intensywnej terapii i medycyny ratunkowej" i "Wybrane zagadnienia z diagnostyki biochemicznej chorób nowotworowych" odbędą się dwukrotnie - w lutym i w maju br. Szczegółowe informacje na temat terminów kursów, programu i zasad rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej: www.diaglab.pl

 • Bogdan Solnica 30/12/2005 05:41

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 14.01.2006. (sobota) w godz. 9.00. - 11.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wykład - dr n. med. Wojciech Gernand (Międzywydziałowa Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej AM w Lublinie): "Karta kontrolna Levey'a i Jenningsa"
  3. Prezentacja oferty firmy MEDAN

 • Bogdan Solnica 01/12/2005 12:02

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 10 grudnia 2005 (sobota) o godz. 9.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej Collegium Medicum UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM
  1. Sprawy organizacyjne, wystąpienie knsultanta wojewódzkiego ds. diagnostyki laboratoryjnej.
  2. Wykład - prof. dr hab. Jerzy Janecki (Instytut Biocybernetyki, Warszawa): Samokontrola jakości pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym z użyciem metody JEG.
  3. Prezentacja oferty firmy BioRad.

 • Bogdan Solnica 07/11/2005 08:00

  Zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Krakowskiego PTDL, które odbędzie się dnia 19 listopada br. (sobota) o godz. 9.00. w sali wykładowej Katedry Biochemii Lekarskiej CM UJ, ul. Kopernika 7.

  PROGRAM

  Sprawy organizacyjne.
  Wystąpienie Konsultanta Wojewódzkiego ds Diagnostyki Laboratoryjnej.
  Wykład - mgr anal. med. Eliza Sobuta, Zakład Diagnostyki Collegium Medicum UJ: Zintegrowany proces kontroli jakości badań laboratoryjnych jako element systemu zapewnienia jakości.

Copyright © 2004-2021 PTDL