Aktualności » Lublin

 • Barbara Pęksa 20/02/2013 06:59

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin wraz z firmą Labin Polska sp.z o.o. zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 15 marca 2013r. w hotelu Fokusal.Kraśnicka 80 o godz. 12

  Program spotkania:

  1. Walne Zebranie Członków Oddziału Lubelskiego- wybory do władz lubelskiego oddziału PTDL oraz wybory delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa 

  2.Zasady postępowania diagnostycznego w ocenie krwi i szpiku kostnego wybranyh chorób układu krwiotwórczego - Grzegorz Lewandowski

  3. Nowe rozwiązania diagnostyczne z zastosowaniem produktów firmy Labin Polska Sp. zo.o.- mgr Dorota Maciąg

 • Barbara Pęksa 18/01/2013 05:59

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin wraz z firmą MINDRAY zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 8 lutego 2013r. w hotelu Fokus Al. Kraśnicka 80 w Lublinie o godz. 12

  Program spotkania:

  1. sprawy organizacyjne

  2. Badania laboratoryjne w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2013 - prof. Bogdan Solnica

  3. Możliwości rozszerzenia diagnostyki hematologicznej dzięki nowoczesnym analizatorm 5-diff( na przykładzie BC- 6800)  - Andrzej Stępiński 

 • Barbara Pęksa 27/12/2012 04:19

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin wraz z firmą Bionicum serdecznie zaprasza na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 17 stycznia 2013 roku, w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80 o godz.13 

  Program spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne

  2. dr Roman Pińkowski - ''Nowoczesne metody oceny funkcji płytek krwi'

  3. Wiesława Pińkowska - Nowości w ofercie firmy Bionicum

 • Barbara Pęksa 30/11/2012 05:58

  Informuję, iż nastąpiła zmiana rozpoczęcia grudniowego szkolenia PTDL. 

  Szkolenie odbędzie się 7 grudnia 2012 r. o godz. 13. Program szkolenia pozostaje bez zmian.

 • Barbara Pęksa 26/11/2012 07:36

  Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej z Pracownią Diagnostyki Mikrobiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów - Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział wLublinie. 

  Program Konferencji:

  PIĄTEK 30.11.2012

  14:00-15:30 Rejestracja uczestników 

  Sesja 1  15:30-17.00

  Biegunka -etiologia, zróżnicowanie,leczenie

  1. Zakażenie Clostridium difficile okiem internisty i pediatry - dr n.med Piotr Albrecht

  2. Obraz kliniczny zakażenia Clostridium Difficile w praktyce chirurgicznej -dr n.med.Marek Paździor , prof.dr hab. Grzegorz Wallner

  sesja 2 17:30-18:30

  Sesja inauguracyjna 

  1. Nosicielstwo drobnoustrojów-znaczenie kliniczne. Nosicielstwo nosowe gronkowców.-prof.dr hab. Małgorzata Bulanda

  2. Probiotyki i ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu biegunek infekcyjnych - prof. dr hab. Anna Malm

  SOBOTA 1.12.2012

  Sesja 3 9:00-10:30

  Powikłania septyczne pochodzące od dostępu naczyniowego 

  1. Zagrożenia mikrobiologiczne zakażeń odcewnikowych - dr n.med. Beata Mączyńska

  2. Antybiotykoterapia wzakżeniach pochodzących od dostępu naczyniowego  - drn. med. Beata Kowalska-Krochmal

  3. Powikłania septyczne długoterminowe dostępu naczyniowego -dr n.med. Rafał Młynarski

  4. Komentarz do wytycznych w zakresie profilaktyki wewnątrznaczyniowych powikłań septycznych -prof. dr hab. Wojciech Gaszyński 

 • Barbara Pęksa 20/11/2012 01:51

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin wraz z firmą Roche Diagnostics Polska serdecznie zapraszana na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 7 grudnia 2012 r. o godz. 11 w hotelu Fokus, Al Kraśnicka 100. 

  Program spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne

  2. Diagnostyka biochemiczna raka jajnika- perspektywy optymalizacji - prof. dr. hab. Jan Kanty Kulpa, Konsultant Krajowy ds. diagnostyki laboratoryjnej.

  3. Nowości w diagnostyce immunochemicznej - Tomasz Kucharski, Roche Diagnostics Polska

 • Barbara Pęksa 06/11/2012 01:39

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oddział Lublin wraz z firmą Euroimmun Polska Sp.z o.o. serdecznie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 15 listopada o godz.13 w hotelu Fokus w Lublinie Al. Kraśnicka 80. 

  Program spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne

  2. Słoneczna witamina - witamina D

  3. Diagnostyka autoimmunologicznych chorób wątroby.

      * autoimmunologiczne schorzenia wątroby: AIH,PBC, PSC- co to jest?

      * przeciwciała : ANA, ASMA, AMA, LKM-1, SLA-LP,LC-1 -rozszyfrowanie skrótów

      * dostępne metody diagnostyczne i profile badań

      * wskazania do badań

  4. Statystyka medyczna -wybrane zagadnienia

 • Barbara Pęksa 05/10/2012 03:17

  Polskie Towarzystwo-Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział Lublin wraz z firmą Roche Diagnostics Polska Sp. zo.o. zaprasza na spotkanie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się 26 października 2012 roku o gdz. 10 w hotelu Fokus Al. Kraśnicka 80 w Lublinie 

  Program spotkania:

  1. Sprawy organizacyjne

  2. Paweł Żyszko - Analiza funkcji płytek z zastosowaniem wieloelektrodowej agregometrii systemu Multiplate

  3. dr Wojciech Gernand - wykład pt Rozpoznanie

 • Barbara Pęksa 11/05/2012 00:00

  Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych serdecznie zaprasza na lubelskie obchody 10-lecia istnienia samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych, a także I Ogólnopolskiego Dnia Diagnosty Laboratoryjnego. Wydarzenie ma charakter społeczny i ma na celu promowanie korzyści płynących z medycznych badań laboratoryjnych w profilaktyce i codziennym życiu Polaków

  Podczas obchodów, mieszkańcy Lublina i okolicznych miast będą mogli dowiedzieć się więcej czym jest diagnostyka laboratoryjna oraz jakie znaczenie ma zawód diagnosty laboratoryjnego. W dniu happeningu, na Placu Litewskim, będą wydawane bilety uprawniające do bezpłatnego wykonania medycznych badań laboratoryjnych. Przewidziane są liczne niespodzianki dla najmłodszych: konkursy,malowanie twarzy oraz oglądanie preparatów mikroskopowych. Ciekawym punktem programu będzie wystawa edukacyjna o znaczeniu diagnostyki laboratoryjnej w medycynie. To wszystko czeka mieszkańców Lublina już w sobotę 9 czerwca 2012 roku między godziną 11 a 15.

  Wszystkich Diagnostów Laboratoryjnych zapraszam na uroczystą Galę w dniu 22 maja 2012 o godz. 18, która odbędzie się w budynku Filharmonii Lubelskiej. Zostaną tam wręczone nagrody i odznaczenia diagnostom laboratoryjnym, medycznym laboratoriom diagnostycznym oraz osobom zasłużonym do rozwoju diagnostyki laboratoryjnej. Uroczystości zakończone będą okolicznościowym koncertem.

  Serdecznie zapraszam do osobistego udziału w organizowanych uroczystościach.

                                                                                        Z poważaniem

                                                                   Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,                                                                                                         Elżbieta Puacz

 • Barbara Pęksa 07/05/2012 05:26

  Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wraz z PTDL o/Lublin i PTM o/Lublin zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 22 maja 2012 o godz. 14 w hotelu Fokus al. Kraśnicka 80.

  Program szkolenia:

  1. Dr Elżbieta Puacz - "Rola diagnosty laboratoryjnego w programie Szpitalnej Polityki Antybiotykowej. Czy wprowadzenie wytycznych EUCAST jest finansowo korzystne dla szpitala"- 30 min

  2. Paweł Krzemień "Diagnostyka neuroboleriozy. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku swoistych przeciwciał - teoria i praktyka. Interpretacja wyników badań " - 30 min

  3. Dr Elżbieta Puacz "Z perspektywy 10 lat istnienia samarządu diagnostów laboratoryjnych"

  Uczestnicy szkolenia otrzymają 3 punkty edukacyjne.

Copyright © 2004-2018 PTDL