Aktualności » Lubuski

 • Aleksandra Frydrych 10/01/2011 00:00

  Zebranie naukowo - szkoleniowe 20.01.2011r.

  W imieniu Zarządu Lubuskiego Oddziału PTDL serdecznie zapraszam na zebranie naukowo -szkoleniowe, które odbędzie się dnia 20.01.2011roku w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul. Zyty 26.

  Początek spotkania godzina : 11.30

  Program zebrania :

  1.Wykład na temat : „Zakażenia wirusowe problemem zdrowia publicznego” wygłosi prof. Anna Kaczmarska -Boroń.

  2.”Nowe testy do diagnostyki zakażeń wirusologicznych w ofercie firmy Roche Diagnostics” przedstawi Aneta Niciejewska, przedstawiciel firmy Roche Diagn.

  3.Sprawy bieżące i organizacyjne.

  4.Sprawy KIDL.

  5. Zebranie Zarządu Lubuskiego Oddziału PTDL.

  Informuję,że wysokość składki członkowskiej PTDL na rok 2011 wynosi 60 zł a składkę należy opłacić do dnia 28.02.2011roku skarbikowi Zarządu Oddziału podczas spotkania styczniowego lub w lutym ( prawdopodobny termin kolejnego zebrania :23-24 luty 2011rok.)

  Przewodnicząca Lubuskiego Oddziału PTDL

  Aleksandra Frydrych

   

 • Aleksandra Frydrych 05/10/2010 14:11

  W dniu 21.10.2010roku o godzinie 11:30, w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, odbędzie się spotkanie naukowo-szkoleniowe Oddziału Lubuskiego PTDL.
  Plan spotkania:
  1.Przedstawienie członków nowego Zarządu Oddziału.
  2.Sprawy organizacyjne i bieżące.
  3.Wykład : Neuroborelioza-obraz kliniczny i diagnostyka róznicowa.
  dr n.med.Sławomir Michalak
  4.Wykład : Nowoczesna diagnostykalaboratoryjna boreliozy.
  mgr Małgorzata Walerych, EUROIMMUN Polska
  5.Wykład : Diagnostyka celiakii: serologia i genetyka.
  mgr Krzysztof Mytych, EUROIMMUN Polska


  Przewodnicząca Lubuskiego
  Oddziału PTDL
  Aleksandra Frydrych

 • Andrzej Wyciński 16/04/2010 01:42

  Przypominam, że w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału, z ważnym głosem wyborczym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby mające uregulowane wszystkie składki członkowskie

 • Andrzej Wyciński 06/04/2010 06:28

  Zapraszam na zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Lubuskiego PTDL, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2010 roku w Sali Konferencyjnej SPSW w Gorzowie Wielkopolskim. Początek spotkania o godzinie 11:00. W przypadku braku wymaganej liczby członków oddziału w pierwszym terminie, spotkanie rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 11:15 tego samego dnia.

  Program spotkania:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału.
  2. Wybór w głosowaniu tajnym:
  - Przewodniczącego Zarządu Oddziału
  - Członków Zarządu Oddziału
  - Komisji Rewizyjnej
  3. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o.


 • Andrzej Wyciński 11/03/2010 04:11

  Zapraszam na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 31 marca 2009 roku w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, ul Zyty 26. Początek spotkania o godzinie 11:00.
  Program spotkania:
  1. Wykład: Markery serologiczne chorób zakaźnych. Problemy z interpretacją wyników badań laboratoryjnych - dr Mirosława Nowacka
  2. Nowe markery diagnostyczne w ofercie firmy Abbott.
  3. Sprawy organizacyjne.

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Abbott.

 • Andrzej Wyciński 29/01/2010 10:22

  Zapraszam na spotkanie naukowo-szkoleniowe oddziału, które odbędzie się 17 lutego w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1. Początek spotkania o godzinie 11:00
  Program spotkania:

  1. "Rola prokoagulacyjnych mikrocząsteczek komórkowych w patofizjologii hemostazy" Prof. dr hab. n. med. Ewa Żekanowska.
  2. Prezentacja oferty firmy KSELMED.
  3. Sprawy organizacyjne.

  Przypominam, że składki członkowskie za rok 2010 należy uregulować do 28 lutego.

 • Andrzej Wyciński 02/01/2010 04:30

  Informuję, że składki członkowskie za rok 2010 należy opłacić do końca lutego 2010 roku. Gwarantuje to otrzymanie wszystkich numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

  Przypominam, że:

  1. Wysokość składki wynosi 60,00 PLN.
  2. Wysokość składki dla małżeństw będących członkami PTDL: 60,00 PLN dla jednego współmałżonka, 30,00 PLN dla drugiego.

 • Andrzej Wyciński 19/11/2009 02:59

  Zapraszam na spotkanie naukowo-szkoleniowe oddziału, które odbędzie się 09 grudnia 2009 roku w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Początek o godzinie 12:00.
  Program spotkania:
  1. Wykład "Screening zaburzeń chromosomalnych w 11-13+6 tygodniu ciąży w oparciu o badanie ultrasonograficzne i markery biochemiczne." - Dr Paweł Brelik.
  2. Wykład "Zasada działania komputerowego przesiewowego badania wad płodu na podstawie markerów biochemicznych krwi matki i USG." Dr Tomasz Ochałek.
  3. Sprawy organizacyjne.

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Siemens

 • Andrzej Wyciński 09/11/2009 05:30

  Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją Oddziału Lubuskiego uprzejmie informuję, że brak jest wolnych miejsc na Konferencji - XV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką, również w ramach rejestracji jednodniowej.

 • Andrzej Wyciński 04/11/2009 02:06

  Uprzejmie informuję, że za udział w Konferencji "XV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką" przysługuje uczestnikom 11 punktów edukacyjnych.
  Wszystkie osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostały zakwalifikowane do udziału w Konferencji.
  Do zobaczenia w Łagowie.

Copyright © 2004-2018 PTDL