Aktualności » Lubuski

 • Aleksandra Frydrych 18/03/2011 07:39

  Uprzejmie zawiadamiam,że wyjazdowa konferencja naukowo-szkoleniowa Lubuskiego Oddziału PTDL , pt.

  "Cukrzuca i co dalej?  Aspekty powikłań w przebiegu choroby cukrzycowej"

  odbędzie się w nowym terminie, w dniach 20 - 21 październik 2011 roku w hotelu Willa Park w Żaganiu w woj. Lubuskim.

  Informacje szczegółowe dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania w terminie od 18-go marca na stronie biura organizacji konferencji AMPULCO Sc.  www.ampulco.pl

  Aleksandra Frydrych

 • Aleksandra Frydrych 28/02/2011 00:00

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniach 15 - 16 wrzesień 2011 roku w hotelu Willa Park w Żaganiu w woj. Lubuskim, odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa pt.:

  "Cukrzyca i co dalej? Aspekty powikłań w przebiegu choroby cukrzycowej."

  Informacje szczegółowe dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy - do pobrania w terminie od 15-go marca na stronie biura organizacji konferencji AMPULCO Sc.  www.ampulco.pl 

  Aleksandra Frydrych

 • Aleksandra Frydrych 07/02/2011 00:00

  W imieniu Zarządu Lubuskiego PTDL serdecznie zapraszam na zebranie naukowo-szkoleniowe,które odbędzie się dnia 24.02.2011 roku w sali konferencyjnej Gorzowskiej Lecznicy Specjalistycznej w Gorzowie Wlkp. ul. Piłsudskiego 1B.

  Początek spotkania : godz.11:30

  Program zebrania:

  1.Wykład na temat   : "N-GAL nowy marker laboratoryjny w ostrym uszkodzeniu nerek" wygłosi dr Mirosława Nowacka.

  2. Nowe testy w ofercie firmy Abbott Diagnostics przedstawi Paweł Naus, przedstawiciel firmy Abbott.

  3.Sprawy bieżące i organizacyjne.

  4.Zebranie Zarządu Lubuskiego Oddziału PTDL.

  Informuję,że wysokość składki członkowskiej PTDL na rok 2011 wynosi 60 zł a składkę należy opłacić do dnia 28.02.2011roku skarbnikowi Oddziału.

                                                                                            Przewodnicząca Lubuskiego

                                                                                             Oddziału PTDL ,Aleksandra Frydrych

 • Aleksandra Frydrych 10/01/2011 00:00

  Zebranie naukowo - szkoleniowe 20.01.2011r.

  W imieniu Zarządu Lubuskiego Oddziału PTDL serdecznie zapraszam na zebranie naukowo -szkoleniowe, które odbędzie się dnia 20.01.2011roku w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul. Zyty 26.

  Początek spotkania godzina : 11.30

  Program zebrania :

  1.Wykład na temat : „Zakażenia wirusowe problemem zdrowia publicznego” wygłosi prof. Anna Kaczmarska -Boroń.

  2.”Nowe testy do diagnostyki zakażeń wirusologicznych w ofercie firmy Roche Diagnostics” przedstawi Aneta Niciejewska, przedstawiciel firmy Roche Diagn.

  3.Sprawy bieżące i organizacyjne.

  4.Sprawy KIDL.

  5. Zebranie Zarządu Lubuskiego Oddziału PTDL.

  Informuję,że wysokość składki członkowskiej PTDL na rok 2011 wynosi 60 zł a składkę należy opłacić do dnia 28.02.2011roku skarbikowi Zarządu Oddziału podczas spotkania styczniowego lub w lutym ( prawdopodobny termin kolejnego zebrania :23-24 luty 2011rok.)

  Przewodnicząca Lubuskiego Oddziału PTDL

  Aleksandra Frydrych

   

 • Aleksandra Frydrych 05/10/2010 14:11

  W dniu 21.10.2010roku o godzinie 11:30, w sali konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, odbędzie się spotkanie naukowo-szkoleniowe Oddziału Lubuskiego PTDL.
  Plan spotkania:
  1.Przedstawienie członków nowego Zarządu Oddziału.
  2.Sprawy organizacyjne i bieżące.
  3.Wykład : Neuroborelioza-obraz kliniczny i diagnostyka róznicowa.
  dr n.med.Sławomir Michalak
  4.Wykład : Nowoczesna diagnostykalaboratoryjna boreliozy.
  mgr Małgorzata Walerych, EUROIMMUN Polska
  5.Wykład : Diagnostyka celiakii: serologia i genetyka.
  mgr Krzysztof Mytych, EUROIMMUN Polska


  Przewodnicząca Lubuskiego
  Oddziału PTDL
  Aleksandra Frydrych

 • usunięty usuniety 16/04/2010 01:42

  Przypominam, że w Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału, z ważnym głosem wyborczym mogą uczestniczyć wyłącznie osoby mające uregulowane wszystkie składki członkowskie

 • usunięty usuniety 06/04/2010 06:28

  Zapraszam na zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Lubuskiego PTDL, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2010 roku w Sali Konferencyjnej SPSW w Gorzowie Wielkopolskim. Początek spotkania o godzinie 11:00. W przypadku braku wymaganej liczby członków oddziału w pierwszym terminie, spotkanie rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 11:15 tego samego dnia.

  Program spotkania:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału.
  2. Wybór w głosowaniu tajnym:
  - Przewodniczącego Zarządu Oddziału
  - Członków Zarządu Oddziału
  - Komisji Rewizyjnej
  3. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o.


 • usunięty usuniety 11/03/2010 04:11

  Zapraszam na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 31 marca 2009 roku w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, ul Zyty 26. Początek spotkania o godzinie 11:00.
  Program spotkania:
  1. Wykład: Markery serologiczne chorób zakaźnych. Problemy z interpretacją wyników badań laboratoryjnych - dr Mirosława Nowacka
  2. Nowe markery diagnostyczne w ofercie firmy Abbott.
  3. Sprawy organizacyjne.

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Abbott.

 • usunięty usuniety 29/01/2010 10:22

  Zapraszam na spotkanie naukowo-szkoleniowe oddziału, które odbędzie się 17 lutego w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1. Początek spotkania o godzinie 11:00
  Program spotkania:

  1. "Rola prokoagulacyjnych mikrocząsteczek komórkowych w patofizjologii hemostazy" Prof. dr hab. n. med. Ewa Żekanowska.
  2. Prezentacja oferty firmy KSELMED.
  3. Sprawy organizacyjne.

  Przypominam, że składki członkowskie za rok 2010 należy uregulować do 28 lutego.

 • usunięty usuniety 02/01/2010 04:30

  Informuję, że składki członkowskie za rok 2010 należy opłacić do końca lutego 2010 roku. Gwarantuje to otrzymanie wszystkich numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

  Przypominam, że:

  1. Wysokość składki wynosi 60,00 PLN.
  2. Wysokość składki dla małżeństw będących członkami PTDL: 60,00 PLN dla jednego współmałżonka, 30,00 PLN dla drugiego.

Copyright © 2004-2021 PTDL