Aktualności » Lubuski

 • usunięty usuniety 06/04/2010 06:28

  Zapraszam na zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Lubuskiego PTDL, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2010 roku w Sali Konferencyjnej SPSW w Gorzowie Wielkopolskim. Początek spotkania o godzinie 11:00. W przypadku braku wymaganej liczby członków oddziału w pierwszym terminie, spotkanie rozpocznie się w drugim terminie o godzinie 11:15 tego samego dnia.

  Program spotkania:

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału.
  2. Wybór w głosowaniu tajnym:
  - Przewodniczącego Zarządu Oddziału
  - Członków Zarządu Oddziału
  - Komisji Rewizyjnej
  3. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o.o.


 • usunięty usuniety 11/03/2010 04:11

  Zapraszam na spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 31 marca 2009 roku w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, ul Zyty 26. Początek spotkania o godzinie 11:00.
  Program spotkania:
  1. Wykład: Markery serologiczne chorób zakaźnych. Problemy z interpretacją wyników badań laboratoryjnych - dr Mirosława Nowacka
  2. Nowe markery diagnostyczne w ofercie firmy Abbott.
  3. Sprawy organizacyjne.

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Abbott.

 • usunięty usuniety 29/01/2010 10:22

  Zapraszam na spotkanie naukowo-szkoleniowe oddziału, które odbędzie się 17 lutego w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dekerta 1. Początek spotkania o godzinie 11:00
  Program spotkania:

  1. "Rola prokoagulacyjnych mikrocząsteczek komórkowych w patofizjologii hemostazy" Prof. dr hab. n. med. Ewa Żekanowska.
  2. Prezentacja oferty firmy KSELMED.
  3. Sprawy organizacyjne.

  Przypominam, że składki członkowskie za rok 2010 należy uregulować do 28 lutego.

 • usunięty usuniety 02/01/2010 04:30

  Informuję, że składki członkowskie za rok 2010 należy opłacić do końca lutego 2010 roku. Gwarantuje to otrzymanie wszystkich numerów czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

  Przypominam, że:

  1. Wysokość składki wynosi 60,00 PLN.
  2. Wysokość składki dla małżeństw będących członkami PTDL: 60,00 PLN dla jednego współmałżonka, 30,00 PLN dla drugiego.

 • usunięty usuniety 19/11/2009 02:59

  Zapraszam na spotkanie naukowo-szkoleniowe oddziału, które odbędzie się 09 grudnia 2009 roku w Sali Konferencyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Początek o godzinie 12:00.
  Program spotkania:
  1. Wykład "Screening zaburzeń chromosomalnych w 11-13+6 tygodniu ciąży w oparciu o badanie ultrasonograficzne i markery biochemiczne." - Dr Paweł Brelik.
  2. Wykład "Zasada działania komputerowego przesiewowego badania wad płodu na podstawie markerów biochemicznych krwi matki i USG." Dr Tomasz Ochałek.
  3. Sprawy organizacyjne.

  Współgospodarzem spotkania będzie firma Siemens

 • usunięty usuniety 09/11/2009 05:30

  Ze względu na duże zainteresowanie Konferencją Oddziału Lubuskiego uprzejmie informuję, że brak jest wolnych miejsc na Konferencji - XV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką, również w ramach rejestracji jednodniowej.

 • usunięty usuniety 04/11/2009 02:06

  Uprzejmie informuję, że za udział w Konferencji "XV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką" przysługuje uczestnikom 11 punktów edukacyjnych.
  Wszystkie osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostały zakwalifikowane do udziału w Konferencji.
  Do zobaczenia w Łagowie.

 • usunięty usuniety 22/10/2009 08:24

  Informuję, że lista osób biorących udział w Konferencji Oddziału Lubuskiego PTDL została zamknięta. Nadal przyjmowane są zapisy w ramach uczestnictwa jednodniowego (bez noclegu i spotkania towarzyskiego). Możliwy jest również wpis na listę rezerwową (ewentualna kwalifikacja odbędzie się w miarę zwolnionych miejsc na liście podstawowej w dniu 9 listopada, decyduje kolejność zgłoszeń). Przypominam wszystkim zakwalifikowanym osobom, że termin płatności tytułem udziału w Konferencji mija 30 października 2009 roku. Osoby, które nie dokonają płatności w terminie zostaną skreślone z listy uczestników.

 • usunięty usuniety 14/10/2009 07:13

  Ostateczny program Konferencji Naukowej Oddziału Lubuskiego PTDL "XV Lubuskie Spotkania z Diagnostyką"

  26 listopada 2009 r.

  10:20-10:30 Otwarcie Konferencji

  Sesja inauguracyjna

  10:30-11:15 Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania stanu
  prozakrzepowego; ocena ryzyka tętniczych i żylnych
  incydentów zakrzepowo-zatorowych -
  Prof. Maria Jastrzębska

  11:15-12:00 Niewydolność nerek, a choroba niedokrwienna serca –
  skutek czy przyczyna? - Prof. Dariusz Sitkiewicz

  12:00-12:45 Prezentacje firmowe

  12:45-13:45 Obiad, serwis kawowy

  Sesja hematologiczna Przewodniczący sesji: Prof. Dagna Bobilewicz

  14:00-14:45 Współczesne możliwości diagnostyki szpiczaka mnogiego:
  wpływ uzyskanych wyników na efekty leczenia i
  rokowanie - Prof. Krzysztof Lewandowski

  14:45-15:00 Sesja warsztatowa firmy SYSMEX

  15:00-15:45 Szpiczakowe uszkodzenie nerek – wolne łańcuchy -
  Dr Alicja Kendziorek

  15:45-16:00 Sesja warsztatowa firmy HORIBA MEDICAL

  16:00-16:45 Rola płytek krwi w procesie krzepnięcia oraz
  metody ich badania - Dr Roman Pińkowski

  16-45-17:15 Przerwa kawowa

  Sesja warsztatowa

  17:15-18:00 Istotne problemy prawne w umowach dotyczących dostaw
  odczynników do badań laboratoryjnych - Mgr Edyta
  Świderska

  18:00-18:30 Nowoczesna diagnostyka celiakii - Mgr Małgorzata
  Walerych, Mgr Krzysztof Mytych

  18:30 Quiz

  20:00 Spotkanie towarzyskie na Zamku Joannitów

  27 listopada 2009 r.

  07:30-09:00 śniadanie

  Sesja nefrologiczna Przewodniczący sesji: Prof. Dariusz Sitkiewicz

  09:00-09:45 Możliwości laboratoryjne oceny czynności nerek -
  Prof. Dagna Bobilewicz

  09:45-10:00 Sesja warsztatowa firmy SIEMENS

  10:00-10:45 Epidemiologia przewlekłej choroby nerek w Polsce i na
  świecie - Dr Przemysław Rutkowski

  10:45-11:00 Sesja warsztatowa firmy SIEMENS

  11:00-11:45 Parametry retikulucytarne u chorych dializowanych -
  Dr Hanna Zborowska

  11:45-12:00 Sesja warsztatowa firmy SIEMENS

  12:00-12:45 Podejście do pacjenta z trombocytopenią -
  Prof. Kazimierz Sułek

  12:45-13:00 Zakończenie Konferencji

  13:00 Obiad, serwis kawowy


 • usunięty usuniety 11/10/2009 13:27

  W dniu dzisiejszym, do wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do udziału w Konferencji zostały drogą mailową rozesłane informacje o płatnościach.

Copyright © 2004-2022 PTDL