Aktualności » Olsztyn

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 06/02/2018 12:29

  Uprzejmie zawiadamiamy, że 22.02.2018r. (czwartek) o godz.12.30 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej  w Olsztynie ul.Żołnierska 16C w sali wykładowej  II piętro odbędzie się zebranie naukowo- szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1. ,,Przewlekłe zapalne schorzenia jelit (chronic inflammatory bowel diseases-CIBD)" 

  2. ,,Od ekstraktu do komponentu, czyli nowoczesna diagnostyka alergii testami EUROLINE DPA-Dx

                 Wykładowca: dr Marek Łaszyn   , EUROIMMUN Polska 

   

  Przewodnicząca  Oddziału

  Violetta  Brzozowska

 • Danuta Kopystecka 19/01/2018 11:17

  Podaruj 1% podatku

  na rzecz

  Fundacji Dzieciom

  „Zdążyć z pomocą“

  KRS 0000037904

  26701 Kiejnowski Jakub

  Pomóż w walce o zdrowie z chorobą NBiA

 • Danuta Kopystecka 19/01/2018 10:33

  Bardzo proszę o uregulowanie składek członkowskich za rok 2018 (ewentualnie zaległych). Wysokość składki członkowskiej wynosi 100 zł, a dla emerytów 20 zł. Wpłaty należy dokonać do końca lutego na podany poniżej numer konta:

  Polskie Towarzysto Diagnostyki Laboratoryjnej 

  Oddział Olsztyn

  ul. Żołnierska 18

  10-561 Olsztyn

  PKO BP SA Oddział 1 w Olsztynie

  numer rachunku: 52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

  Tylko terminowe opłacenie składki członkowskiej gwarantuje otrzymanie czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna.

  Proszę też osoby, które zmieniły nazwisko, miejsce zamieszkania oraz pracy o aktualizację danych kontaktowych.

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 02/01/2018 13:07

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 18.01.2018r. (czwartek) o godz.14.00 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.Żołnierska 16 C w sali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1. ,,Kalprotektyna - zastosowanie w praktyce klinicznej " - dr n. med. Beata Stępień  Szpital  MSW w

       Warszawie Klinika Gastroenterologii

  2. Prezentacja firmy Dia Sorin - mgr Adam Nowicki

   

  Przewodnicząca

  Oddziału

  Violetta Brzozowska

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 04/12/2017 10:30

  Uprzejmie zawiadamiamy,że dnia 14.12.2017r. (czwartek) o godz.12.00 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.Żołnierska 16C w sali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

   W  PROGRAMIE:

  1. ,, Problemy diagnostyczne w nadczynności tarczycy " - Adam Rzeszewski

  2. Prezentacja firmy SIEMENS


  Przewodnicząca Oddziału

  Violetta Brzozowska

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 20/10/2017 12:30

  Uprzejmie zawiadamiamy,że dnia 24.11.2017r.(piątek) o godz.12.00 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.Żołnierska 16C w sali wykładowej  II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W PROGRAMIE:

  1. ,, Trudności diagnostyczne w interpretacji wyników badania ogólnego moczu - studium przypadków "

        - dr n. med. Joanna Kamińska

  2. Prezentacja oferty firmy ARKAY - dr n.med. Monika Orzoł- Pankowska

   

  Przewodnicząca Oddziału

  Violetta Brzozowska

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 18/08/2017 12:51

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 21.09.2017r. o godz.12.00 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.Żołnierska 16 C w sali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

   W PROGRAMIE:

  1.,, Diagnostyka laboratoryjna PMR" - prof.dr hab n.med. Maria Mantur , Uniwersytet Medyczny w

                                                              Białymstoku

  2. Prezentacja mgr inż. Ewa Salameh - MPW MED. INSTRUMENTS" SPÓŁDZIELNIA PRACY

       Temat: Cytoset - jak używać"

  3.Sprawozdanie z IX Zjazdu PTDL w Krakowie (3-6.09.2017r.)

  Przewodnicząca

  Violetta Brzozowska

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 19/05/2017 06:35

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 1.06.2017r. (czwartek) o godz. 12.00 w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej  w Olsztynie ul.Żołnierska 16 c w sali wsali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1. ,, Profil TORCH 10  - nowe narzędzie do oceny statusu immunologicznego kobiety planującej ciążę"

  2. ,, Znaczenie kalprotektyny w kale w diagnostyce chorób zapalnych jelit."

  3. ,, Nowoczesna diagnostyka celiakii".

        Wykładowcy: mgr Katarzyna Buska , mgr Marek Łaszyn - EUROIMMUN Polska

  4. Prezentacja firmy EUROIMMUN Polska.

  Przewodnicząca Oddziału

  Violetta Brzozowska

   

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 27/04/2017 06:59

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 18.05.2017r. (czwartek) o godz. 12.00  w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.Żołnierska 16C w sali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1. ,, Bezpośrednie doustne antykoagulanty - czy laboratorium nadal jest potrzebne ?" -

         - doc.dr n.med. Anna Raszeja -Specht , Katedra Biochemii Klinicznej ,Zakład Medycyny

            Laboratoryjnej GUMed

  2. Prezentacja Firmy MARCEL - Laboratoryjne Systemy Informatyczne

   

  Przewodnicząca

  Violetta Brzozowska

 • Agnieszka Sikora-Puchajda 07/03/2017 12:22

  Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 30.03.2017r. (czwartek) o godz.11.30 w Warmińsko Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie ul.ŻOołnierska 16C w sali wykładowej II piętro odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału PTDL w Olsztynie.

  W  PROGRAMIE:

  1. ,,Innowacyjne rozwiązania w laboratorium hematologicznym" - Danuta Haertle Product Manager ds.

                                                                                                         hematologii

  2.Prezentacja firmy HORIBA.

  3. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału PTDL w Olsztynie.

  Przewodnicząca Oddziału

  Beata Drozdowska

                                                                     UWAGA!

  Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich PTDL bieżących i zaległych; wysokość składki wynosi 100,00 zł (normalna), 20,00 zł (emeryt) , współmałżonek (100,00 zł).

  Nr konta Oddział PTDL w Olsztynie, 10-561 Olsztyn ul. Żołnierska 18

  52 1020 3541 0000 5102 0066 6362

  w tytule płatności proszę wpisać : imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka

Copyright © 2004-2019 PTDL