Aktualności » Opole

 • Jolanta Rudzka 03/01/2014 04:24

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu ponownie zaprasza diagnostów laboratoryjnych  województwa opolskiego, na zebranie szoleniowe, które odbędzie się w sali konferencyjnej WCM Aleja Witosa 26, dnia 23.01.2014 o godz. 10.00. Szkolenie przeznaczone jest dla członków PTDL z aktulanie opłaconymi składkami członkowskimi.

  W programie warsztaty szkoleniowe dr Wojciecha Gernanda "Podstawy kontroli jakości badań laboratoryjnych". Przedwidywany termin zakończenia szkolenia godzina 13.30. Lunch nie jest przewidywany, w związku z tym proszę o przyniesienie ze sobą kanapek. Poza tym proszę o przyniesienie ze sobą notesów oraz kalkulatorów.

  UWAGA: Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokości składki, informujemy, iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi: normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. Składki można opłacić przelewem na konto o nazwie "PTDL oddział Opole" założone w Banku PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle nr konta 57 1020 3714 0000 4002 0096 4254 lub na najblizszych zebraniach Oddziału. Jedynie opłacenie składek do lutego gwarantuje dostawę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam 

 • Jolanta Kaufmann 03/01/2014 00:00

  DIAGKOMPAS - szkolenie organizowane przez IPDDL (Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej) pod patronatem PTDL.

  W dniu 12 lutego 2014, o godzinach 9.00 - 15.00 odbedzie się w Opolu szkolenia organizowane przez IPDDL pod patronatem PTDL.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi, a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Miejsce szkolenia: Opole, Aleja Witosa 26, sala konferencyjna WCM.

  Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać WYŁĄCZNIE poprzez stronę internetową www.ipddl.pl (zakładka DIAGKOMPAS).

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy zgłaszający otrzyma informację o zakwalifikowaniu (bądź niezakwalifikowaniu z powodu przekroczenia limitu miejsc).

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i 5 punktów edukacyjnych. Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.ipddl.pl

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU                                                                                                                    

 • Jolanta Rudzka 20/12/2013 01:42

  W imieniu Zarządu Oddziału Opolskiego PTDL chciałabym złożyć wszystkim członkom a także ich rodzinom życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w miłej, rodzinnej atmosferze. A Nowym 2014 Roku zrealizowania wszelkich planów podjętych zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Jeszcze raz pogodnych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz Dosiego Roku!

 • Jolanta Rudzka 16/12/2013 06:26

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu zaprasza diagnostów laboratoryjnych  województwa opolskiego, na zebranie szoleniowe, które odbędzie się w sali konferencyjnej WCM Aleja Witosa 26, dnia 23.01.2014 o godz. 10.00. Szkolenie przeznaczone jest dla członków PTDL z aktulanie opłaconymi składkami członkowskimi.

  W programie warsztaty szkoleniowe dr Wojciecha Gernanda "Podstawy kontroli jakości badań laboratoryjnych". Przedwidywany termin zakończenia szkolenia godzina 13.30. Lunch nie jest przewidywany, w związku z tym proszę o przyniesienie ze sobą kanapek. Poza tym proszę o przyniesienie ze sobą notesów oraz kalkulatorów.

  UWAGA: Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokości składki, informujemy, iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi: normalna 100,-PLN, dla emerytów (20% obowiązującej składki) 20,-PLN. Składki można opłacić przelewem na konto o nazwie "PTDL oddział Opole" założone w Banku PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle nr konta 57 1020 3714 0000 4002 0096 4254 lub na najblizszych zebraniach Oddziału. Jedynie opłacenie składek do lutego gwarantuje dostawę czasopisma "Diagnostyka Laboratoryjna".

  W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam 

   

 • Jolanta Rudzka 02/11/2013 03:41

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu zaprasza kierowników i personel wyższy medycznych laboratoriów diagnostycznych województwa opolskiego oraz zainteresowanych zagadnieniami lekarzy i techników
  analityki, na zebranie, które odbędzie się w sali konferencyjnej WCM Aleja Witosa 26, dnia 19.11.2013 o godz. 10.15 (wtorek). W programie dwa tematy:

  1.Wybory uzupełniające do Zarządu PTDL Oddział w Opolu

  2.Wykład Dr n. med.  Małgorzaty Inglot Klinka Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych we Wrocławiu "Profilaktyka poekspozycyjna na zakażenia przenoszone drogą
  krwi. "

  Serdecznie zapraszamy 

   

 • Jolanta Rudzka 20/09/2013 06:51

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Opolu zaprasza kierowników i personel wyższy medycznych laboratoriów diagnostycznych województwa opolskiego oraz zainteresowanych zagadnieniami lekarzy i techników analityki, na kolejne zebranie, które odbędzie się wyjątkowo w piątek 27 września 2013 roku o godzinie 11. Pani dr n. med.  Małgorzata Inglot przedstawi nam temat "Zakażenia u ciężarnych – HIV, HCV, HBV, CMV, Toxoplasma gongii". Ponadto spawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów na XVIII Zjazd PTDL Warszawa 2013 przedstawi mgr Jolanta Rudzka. Gościć będziemy firmę Roche Polska Sp. z o.o.

   Miejsce szkolenia: Wojewódzki Centrum Medyczne w Opolu, Al. Witosa 26, sala wykładowa nr 4.

  Serdecznie zapraszamy

 • Elżbieta Ciszewska-Cieślak 02/06/2013 00:00

  Zarząd PTDL Opole zaprasza kierowników i personel wyższy medycznych laboratoriów diagnostycznych
  wojewodztwa opolskiego oraz zaintresowanych tematem lekarzy i techniów analityki medycznej
   na zebranie naukowo-szkoleniowe:
  13.06.2013, godz.11.00 (czwartek) Sala konferencyjna nr 4, WCM Aleja Witosa 26

  1.Wykład:
  dr Piotrem Feusette
  "Oznaczanie troponiny ultraczułej oraz innych markerów, w świetle nowej definicji zawału"

  2. Sprawy organizacyjne, 3. Przedstawienie rekomendacji Polskiej Grupy Roboczej 2012/2013 - Diagnostyka Laboratoryjna zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C, 4. Rekomendacje Lipidowe - w sprawie ujednolicenia wartości docelowych wyników badań lipidowych, 5. Prezentacja firmy BIO-MAR Diagnostyka - Gliwice.

  Serdecznie zapraszamy

 • Elżbieta Ciszewska-Cieślak 17/05/2013 00:00

  Serdeczniie zapraszamy do udziału w konferencji, a oto program:

  PROGRAM

  V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej PTDL Oddziałów: Opole, Szczecin, Wrocław – „Nowe możliwości, nowe horyzonty diagnostyczne    w Opiece Zdrowotnej – Laboratorium 2013”

   

  24 maja 2013r (piątek)

   

  8.45-10.45             Ocena wartości wyniku badania laboratoryjnego. Zmienność metody. Pojęcie wartości referencyjnych. Wartość odcięcia i wartość decyzjna. prof. dr hab. Jerzy Naskalski UJ CM Kraków

   

   

   

  11.00-11.10    Otwarcie  Wystawy Sprzętu i Materiałów do Diagnostyki Laboratoryjnej

  11.10-11.40    Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji.

                         Otwarcie Konferencji.

                         Wystąpienie Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

                         Pani Dr n. med. Elżbiety Puacz

   

  11.45 –  14.00    Sesja I

   

  Nowe testy i rozwiązania w diagnostyce laboratoryjnej

  Prowadzący: prof. dr hab. Marek Paradowski

                        prof. dr hab. Jan K. Kulpa

   

  11.45-12.30    Czy tylko troponiny w diagnostyce kardiologicznej ?

  prof. dr hab. Marek Paradowski, Dr n. med. Rafał Wlazeł (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

  12.30-13.15    Rola cząsteczki miRNA w patofizjologii chorób o podłożu zapalnym.

  prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Dr n. med. Sławomir Białek (Warszawski Uniwersytet Medyczny)                                                    

  13.15-14.00    Rola badań laboratoryjnych w diagnostyce „przełączenia angiogenicznego”

   u chorych na nowotwory złośliwe.

  prof. dr hab. Jan K. Kulpa (Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Krakowie)

  14.00-15.00    Przerwa obiadowa

   

   

  15.00 – 17.00   Sesja II

   

  Nowe testy i rozwiązania w diagnostyce laboratoryjnej

  Prowadzący: prof. dr hab. Mieczysław Wożniak

                        dr n. med. Jacek Majda

   

   

    15.00-15.45   Współczesna diagnostyka chorób neurozwyrodnieniowych  jako problem 

                          starzejącego się społeczeństwa na przykładzie choroby Alzheimera.

                          dr hab. Maria Mantur (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

  15.45-16.30    Glikozaminoglikany w płynie stawowym – gdy stawy odmawiają 

                          posłuszeństwa.

                          dr hab. Maria Mantur (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

  16.30-17.00    Badanie płynów z jam ciała. Dr Ewa Czernik Warszawa

   

              17.00 – 18.45   Sesja III

   

  Nowe testy i rozwiązania w diagnostyce laboratoryjnej

                Prowadzący: prof. dr hab. Ireneusz Całkosiński

                                      dr n. med. Jacek Majda

   

  17.00-17.40    Kliniczne zastosowania osocza bogatopłytkowego.

  prof. dr hab. Ewa Żekanowska. CM Bydgoszcz

  17.40-18.05    Testy Hevylite i ich wykorzystanie jako dopełnienie możliwości testów

  Freelite  w typowaniu profilu białek monoklonalnych i ich ilościowej ocenie” dr Beata Olszewska Warszawa

  18.05-18.25    Diagnostyka laboratoryjna w przypadkach chorobowych - hipercholesterolemia rodzinna.

  dr Magdalena Stepkowska, prof. Leszek Kalinowski UM Gdańsk

  18.25-18.45    Diagnostyka laboratoryjna w przypadkach chorobowych - hiperhomocysteinemia jako czynnik ryzyka miażdżycy. mgr Anna Siekierzyska, prof. Leszek Kalinowski UM Gdańsk

   

   

  20.00               Uroczysta Kolacja

   

   

  25 maja 2013r (sobota)

   

  08.45-11.40   Sesja IV

  Prowadzący: prof. Mieczysław Woźniak

                        dr n.med. Jacek Majda

   

  8.45-9.30        HbA1C zalety i ograniczenia.

                         prof. dr hab. Krystyna Sztefko UJ CM Kraków

  9.30-10.15      Polubić automatyczną analizę osadu moczu.

                         prof. dr hab. Krystyna Sztefko UJ CM Kraków

  10.15-11.00    Postępy w diagnostyce zaburzeń hemostazy oraz w monitorowaniu leczenia  

                         przeciwzakrzepowego". doc. dr Anna Raszeja-Specht Zakład Medycyny

                         Laboratoryjnej Katedra Biochemii Klinicznej UM Gdańsk

  11.00-11.40    Zespoły mielodysplastyczne  (MDS). prof. dr hab. Bogdan Mazur SUM Katowice

   

   

   

  11.40 – 12.50   Sesja V

  Prowadzący: dr n. med. Jacek Majda

                         dr n. med. Mariusz Szablewski

   

  11.40-11.50    Poważne traktowanie zakłuć igłami " - mgr Mirosława Szyjka Warszawa

  11.50-12.30    Bezpieczeństwo personelu w laboratorium diagnostycznym. - mgr Anna Ziółko Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych, Narodowy Instytut Leków Warszawa

  12.30-12.50    Postępowanie poekspozycyjne i powypadkowe. Główny Specjalista Kierownik Służb BHP 4 WSK Wrocław mgr Henryk Lisowski

   

   

   

   

  12.50 – 13.20   Sesja V

  Prowadzący: prof. Mieczysław Woźniak

                        dr n.med. Mariusz Szablewski

   

  12.50-13.10    Zastosowanie mikormacierzy DNA w diagnostyce genetycznej.

                         mgr Paweł Zatwarnicki  Wrocław    

  13.10-13.30    Zastosowanie testów serologicznych w diagnostyce chorób alergicznych.

                         mgr Marta Janik Wrocław

  13.30-13.50    Serologia i immunoprofilaktyka zakażeń Bordetella pertussis.

                         mgr Paweł Zatwarnicki Wrocław

  13.50-14.10    Przewlekłe zapalne schorzenia jelit (chronic inflammatory bowel diseases -                       CIBD). mgr Marta Janik Wrocław

   

   

  14.10-14.15    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

   

   

   

   

  Wykaz wystawców:

   

  Aqua Med

  Abbott Laboratories Poland sp. z o.o.

  ALLMED 

  Alpha Diagnostics sp. z o.o

  Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.

  Becton Dickinson Polska sp. z o.o

  Biokom

  BioMar

  BioMaxima

  bioMerieux Polska sp. z o.o

  Bio-Rad Polska Sp. z  o.o.

  Boule Medical

  CEZAL Wrocław SA

  DiaHem

  Eclipse sp. z o.o. Sp.K.

   EUROIMMUN POLSKA sp. z o.o.

  HVD Holding AG Sp. z o.o.

  Kselmed

  Marsel sp. z o.o.

  Medlab-Products

  MPW Med. Instuments

  OPTA-TECH

  REX COMPANY sp z o.o.

  Pointe Scientific Polska sp. z o.o.

  PZ CORMAY SA

  PZ HTL S.A.

  Radiometer sp. z o.o.

  Randox

  Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.

  Sarstedt sp. z .o.o

  Sartorius

  SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

  Wiener Lab

  Werfen 

  Copyright © 2004-2013 PTDL

 • Elżbieta Ciszewska-Cieślak 22/04/2013 00:00

  Jacek Majda 20/04/2013 09:39
  Elżbieta Ciszewska-Cieślak 22/04/2013

   

   

  Szanowni Państwo

   

              Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Szkoleniowej PTDL: Opole, Szczecin, Wrocław- „Nowe możliwości, nowe horyzonty diagnostyki w Opiece Zdrowotnej-Laboratorium 2013”

   W programie konferencji przewidujemy sześć sesji w tym jedną sesję plakatową, w czasie której możliwe będzie przedstawienie pracy w formie plakatu. Szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w komunikacie nr 2.

  Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji. W przygotowaniu plakatu mogą brać udział maksymalnie dwie  specjalizujące się osoby z ewentualnym udziałem innych osób np. kierowników specjalizacji.

  Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

  Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów) powinno zawierać w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, materiały, metody, wyniki, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej wstęp, opis, wnioski. 

  Streszczenie wraz z aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 17 maja 2013r. na adres: joanna.urbaniak@umed.am.wroc.pl. Streszczenia zostaną wydrukowane. 

  Wymiary plakatu: 90 x 120 cm

  Miejsce konferencji: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS, Szklarska Poręba, ul. Kopernika 14.

  Uroczysta inauguracja konferencji: dnia 24 maja 2013 r. godz. 11.00

  Planowane zakończenie: dnia 25 maja  2013 r. godz. 15.00

  Koszt uczestnictwa dla członków PTDL (z uregulowanymi składkami) wynosi

  130 zł  brutto (wykłady, materiały konferencyjne, nocleg i 4 posiłki).

  Koszt uczestnictwa dla osób nie będących członkami PTDL wynosi 350 zł.

  Zgłoszenia przyjmuje Biuro Organizacyjne do dnia 10 maja 2013 r.

  Biuro Organizacyjne Konferencji PTDL, 59-400 Jawor, ul. Kombatantów 14.

  tel./fax 76871 11 38; 606 730 350; 530 927 338; 601 714 552

  e-mail:   szklarska2013@onet.pl

    Strona internetowa:  www.szklarska2013.republika.pl

   

  Należność w kwocie 130 zł lub 350 zł za udział w konferencji należy wpłacić w terminie do dnia 10 maja 2013 r. na konto:

      CRR KRUS GRANIT W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
      58-580 SZKLARSKA PORĘBA
      UL. KOPERNIKA 14
      Nr rachunku:  54 1090 1984 0000 0005 2600 0473.

  z dopiskiem „Konferencja PTDL”

  O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona !).


  Serdecznie   zapraszam członków oddziału Opole do wzięcia udziału w konferencji.

  Elżbieta Ciszewska-Cieślak


 • Jolanta Rudzka 18/04/2013 03:31

  Zarząd Oddziału PTDL w Opolu zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2013 roku odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

  W celu pobrania mandatu wyborczego prosimy o wcześniejsze przybycie i zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

  Przypominamy, że prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie z opłaconymi składkami, łącznie z 2012 rokiem.

  PLAN ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO PTDL 25 kwietnia 2013 roku
  Godzina 11.00 w pierwszym terminie, godzina 11.15 w drugim terminie


  1. Otwarcie zebrania (o godzinie 11.00 lub 11.15 w drugim terminie) prowadzi przewodniczący ustępującego Zarządu Oddziału PTDL mgr Elżbieta Ciszewska-Cieślak
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Akceptacja planu zebrania w głosowaniu jawnym
  4. Wybór protokolantów zebrania
  5. Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Wniosków, Komisji Skrutacyjnej
  6. Ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej z wybraniem przewodniczącego
  7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Przedstawienie sprawozdania finansowego
  8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządu
  9. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Przewodniczącego Zarządu
  10. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyborów Przewodniczącego
  11. Wybór w głosowaniu tajnym:
   Członków Zarządu Oddziału 7 osób
   Komisji Rewizyjnej 3 osób
   Sądu Koleżeńskiego 3 osoby
   Delegatów za Walne Zebranie Członków PTDL odbywające się w Warszawie w dn. 15.09.2013.
  12. Wolne wnioski i dyskusja
  13. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną
  14. Ukonstytuowanie się nowo wybranego Zarządu
  15. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej
  16. Wolne wnioski i dyskusja ciąg dalszy
  17. Wystąpienie nowego przewodniczącego Oddziału PTDL Opole
  18. Przedstawienie sprawozdania Komisji Wniosków
  19. Rozwiązanie zebrania

  W przerwach prezentacja firmy CEBO

Copyright © 2004-2018 PTDL