Aktualności » Poznań

 • Ewa Leporowska 15/03/2015 13:43

  Zapraszam Państwa na zebranie naukowe w dniu 19.03.2015 r., o godz.13, w sali 118 NOT, ulica Wieniawskiego 5/9.

  Temet spotkania:

  Co nowego w nefrologii?
  Dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk - Kierownik Pracowni Hemodializ Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 11/03/2015 13:38

  Oddział Lubuski PTDL zaprasza na konferencję:

  IV Lubuska Konferencja Diagnostyczna WIOSNA 2015  

  Żagań, dn. 09 - 10 kwietnia 2015r.

  "Zaburzenia hemostazy – wyzwanie interdyscyplinarne”

   

  Miejsce konferencji:  Hotel Willa Park , Żagań ul. Józefa Piłsudskiego 19.

  Otwarcie  Konferencji:     09.04.2015r. godz. 10:45.

  Rejestracja Uczestników:  08:30 – 10:30  w Hotelu Willa Park

  Formularz zgłoszeniowy i bliższe informacje na stronie :

  http://ampulco.eu/Konferencja-Żagań

 • Ewa Leporowska 12/02/2015 08:17

  Znalezione obrazy dla zapytania czarna wstążka

  Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

  mgr Małgorztę Czwojdrak

  kierownika Pracowni Serologii i Banku Krwi

  Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu,

  naszą wspaniałą, szlachetną koleżankę.

  Msza pogrzebowa śp. Małgorzaty Czwojdrak odbędzie się dnia 17 lutego2015 r. , o godz.9:30 w kościele Narodzenia NMP w Tulcach.  
  Pogrzeb odbędzie się dnia 17.02.2015 roku, o godz 11:20, na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo w Poznaniu


  "W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki" -

  Józef Stanisław Tischner

 • Ewa Leporowska 05/02/2015 09:52

  Szanowni Państwo,

  Zapraszam Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 19.02.2015 r., o godz. 13:00, w sali 119 NOT, ul. Wieniawskiego 5/9.

  1. Temat zebrania:

  Znaczenie farmakogenetyki w medycynie spersonalizowanej - dr n. farm. Anna Bogacz,                 Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

  2. Obchody 50-lecia PTDL Oddział w Poznaniu - plany Zarządu Oddziału PTDL w Poznaniu.

   

  Serdecznie zapraszam

  Ewa Leporowska

   

 • Ewa Leporowska 05/01/2015 12:34

  Z ogromnym żalem i smutkiem informuję, że odeszła od nas Pani dr Maria Przyborowska.

  Pani dr Maria Przyborowska przez wiele lat była członkiem PTDL. W latach 1976-1989 pełniła stanowisko Przewodniczącej Oddziału PTDL w Poznaniu.

  Wielu pokoleniom znana była jako Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu oraz Konsultant Wojewódzki Diagnostyki Laboratoryjnej.

  Pogrzeb odbędzie się dnia 08.01.2015 roku o godz 10:00, na cmentarzu komunalnym Miłostowo w Poznaniu.

 • Ewa Leporowska 04/12/2014 13:58

  Zapraszam Państwa na świąteczne zebranie naukowe w dniu 18.12.2014 r., o godz.13, w sali NOT ul. Wieniawskiego 5/9.

  Tematy spotkania;

  1. Standardy w medycznej diagnostyce toksykologicznej - dr Ewa Gomółka
  Kierownik Pracowni Toksykologii
  Zakład Diagnostyki, Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

  2. INDIKO i INDIKO PLUS analizatory do badań biochemicznych i toksykologicznych firmy Thermo Fisher Scientific - Wojciech Kisielewski, firma Argenta.

  3. Podsumowanie III kadencji Samorządu Zawodowego Diagnostów Laboratoryjnych.
  dr M.Zielińska-Przyjemska; Przedstawiciel  KRDL.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 22/10/2014 16:43

  CIĄŻA - STAN ODMIENNY DIAGNOSTYCZNIE

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu

  14-15 listopada 2014, Wągrowiec - Hotel Pietrak

   

  Rejestracja uczestników do 31.10. 2014 r.

  Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne na stronie:

  www.konferencjaptdl.pl

 • Ewa Leporowska 06/10/2014 05:49

  Szanowni Państwo,

  Z okazji 50-lecia PTDL Zarząd Główny przygotowuje publikację dotyczącą historii i działalności naszego towarzystwa. W związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie swojego dorobku naukowego (publikacje z ostatnich 10 lat, uzyskane stopnie naukowe i inne cenne informacje na temat członków naszego oddziału) do dnia 19.10.2014 r. na adres: ewa.leporowska@wco.pl . Informacje te zostaną umieszczone w części publikacji dotyczącej naszego oddziału.

  Łączę pozdrowienia

  Ewa Leporowska

 • Ewa Leporowska 06/10/2014 05:35

  CIĄŻA - STAN ODMIENNY DIAGNOSTYCZNIE

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu

  14-15 listopada 2014, Wągrowiec - Hotel Pietrak

   

  Rejestracja uczestników do 31.10. 2014 r.

  Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne na stronie:

  www.konferencjaptdl.pl

 • Ewa Leporowska 17/09/2014 16:44

  CIĄŻA - STAN ODMIENNY DIAGNOSTYCZNIE

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu

  14-15 listopada 2014, Wągrowiec - Hotel Pietrak

   

  Rejestracja uczestników oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne na stronie:

  www.konferencjaptdl.pl

   

  Komitet Organizacyjny:

  Dr n. med. Ewa Leporowska – przewodnicząca

  Dr n. farm. Jolanta Kaczmarek

  Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

  Dr n. farm. Maria Zozulińska

  Komitet Naukowy:

  Prof. dr hab. Krystyna Sztefko – przewodnicząca

  Prof. dr hab. Wiesław Markwitz

  Prof. dr hab. Błażej Męczekalski

  Prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz

  Prof. dr hab. Robert Spaczyński

  Dr n. med. Ewa Wysocka

   

  PROGRAM 

  Piątek, 14 listopada 2014 r. (godz.13:00)

  Otwarcie konferencji

  Dr n. med. Ewa Leporowska, Przewodnicząca Oddziału PTDL w Poznaniu

  1.  Socjoekonomiczne determinanty zdrowia populacji - obecna sytuacja demograficzna w Polsce i na świecie.

  Dr n. med. Ewelina Wierzejska - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Pracownia Zdrowia Międzynarodowego.

  2. Specyfika badań laboratoryjnych w ciąży niepowikłanej.

  Prof. dr hab. Krystyna Sztefko - Collegium Medicum UJ, Zakład Biochemii Klinicznej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii.

  3. Niepłodność żeńska – mity i fakty diagnostyczne.

  Prof. dr hab. Robert Spaczyński - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu.

  4. Diagnostyka genetyczna trombofilii w nawracających poronieniach.

  Prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, Pracownia Biologii Molekularnej.

  5. Diagnostyka laboratoryjno-kliniczna (nie)płodności męskiej.

   Dr n. med. Leszek Bergier - Centrum Medyczne Św. Łazarza w Krakowie, Poradnia Andrologiczna.

  6. Endokrynologiczne pułapki w opiece nad kobietą ciężarną.

  Prof. dr hab. Błażej Męczekalski (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,  Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej

   

  Sobota, 15 listopada 2014 r.  (godz. 9:00)

  1. Ocena przecieku płodowo-matczynego: porównanie metod laboratoryjnych i ich kliniczne zastosowanie.

  Prof. dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Zakład Immunohematologii.

  2. Europejskie wytyczne rozpoznawania toksoplazmozy u kobiet ciężarnych i noworodków.

  Dr hab. n. med. Małgorzata Paul - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych.

  3. Wykorzystanie badań laboratoryjnych we współczesnej medycynie perinatalnej.

  Prof. dr hab. Wiesław Markwitz - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Perinatologii i  Ginekologii, Klinika Perinatologii i Ginekologii.

  Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i Wielkopolską Izbę Lekarską

  *Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Copyright © 2004-2019 PTDL