Aktualności » Rzeszów

 • Anna Orłowska 23/11/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie wspólnie z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych oraz firmą Bio-Rad zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz 10.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32

  Program:

  1. Bezpieczeństwo pracy personelu w medycznym laboratorium diagnostycznym - środki ochrony indywidualnej i zbiorowej - Anna Ziółko

  2. Badania genetyczne w onkologii - dr Andrzej Jasiewicz

  3. Wpływ nowelizacji aktów prawnych na postępowanie z odpadami medycznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym - Anna Ziółko

  4. Prezentacja rozwiązań firmy Bio-Rad w diagnostyce laboratoryjnej - Aleksandra Szczap Dyrektor Sprzedaży Bio-Rad Polska

  5. Podsumowanie działalności Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych w 2016 r - Elżbieta Borowiec-Domka v-ce Prezes KRDL

  6.Dyskusja

 • Anna Orłowska 03/11/2016 12:02

    Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firmy BestMI i Grifols zapraszają na zebranie  naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 r. o godz.11.00 w Sali Konferencujnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej 32

  Program;

  1.  Nadciśnienie tętnicze - epidemiologia, rozpoznanie i  diagnostyka laboratoryjna - dr n.med. Maria Nowak

  2.  Mechanizmy oporności  bakterii na antybiotyki 18 listopada Europejski Dzień  Wiedzy o Antybiotykach -dr n. med. Krzysztof Golec

  3.  Prezetacja firmy  BestMI Best Medical Innovation Sp. z o.o.  - Dorota  Dudzińska - Nowak

  4.  Prezentacja produktowa - Grifols oferta dla laboratoriów immunohemetologicznych - Katarzyna Dobaj

  5.  Aktualności

 • Anna Orłowska 30/09/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma RADIOMETER zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 20 października  2016 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul.Armii Krajowej  32

  Program;

  1. POCT a diagnostyka laboratoryjna szpitala - mgr anal.med. Arkadiusz Wnuk 

  2. Znaczenie badań laboratoryjnych w diagnostyce reumatologicznej - dr Elżbieta Pogorzelska

  3. Prezentacja firmy Radiometer - dr n. med. Madgalena Kościelniak - Ziemniak

  4. Aktualności

                                                                                         Zapraszamy

 • Anna Orłowska 21/07/2016 07:37

  Zapraszamy do udziału w warsztatach z kontroli jakości, są jeszce wolne miejsca!

  Informacje pod nr telefonu 605 202 765

  Zapraszamy

 • Anna Orłowska 27/06/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach "Analiza systemów pomiarowych  w kontroli jakości" w dniach 6-7 października 2016 r. w Hotelu Classic w Rzeszowie ul Armii Krajowej 32. Warsztaty poprowadzi Pan Mirosław Firlej StandLab. Zajęcia będą odbywać się w ok 20 osobowych grupach; w dniu 6 października  2016;   I grupa  w godz.  11.00 - 14.00;  II grupa 15.00 - 18.00 w dniu 7 października 2016  III grupa  8.30 - 11.30;    IV  grupa 12.30 - 15.30

  Koszt uczestnictwa 50 zł. Zgłoszenia pod nr tel 605 202 765 Renata Warzyńska-Kuncio od 27 czerwca - 05 lipca 2016 r. w dni robocze w godz. 8.00 - 13.00 lub do wyczerpania miejsc. Przyjęcie zgłoszenia upoważnia do dokonania wpłaty do dnia 30 lipca 2016r. z dopiskiem "warsztaty"na konto:    

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie    

  Nr rachunku. 77 1240 2614 1111 0000 3958 6357

  Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uregulowanie składek członkowskich

 • Anna Orłowska 29/04/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma AGED zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 19 maja /czwartek/ 2016 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie  ul.Armii Krajowej  32

  Program:

  1. Etiopategeneza  i  klinika  chorób  odkleszczowych ze  szczególnym uwzględnieniem  Boreliozy -  trudności   diagnostyczne       dr n.med. Jolanta Kluz-Zawadzka

  2. Hemostaza w kardichirurgii    dr hab.n.med. prof.UR Kazimierz Widenka

  3. Laboratoryjny sprzęt chłodniczy marki LIEBHERR    Tomasz Tomal

  4. Aktualności

  Sesja plakatowa;

  "Kalprotektyna marker nieswoistych chorób zapalnych jelit" - mgr Marcin Matysiak

  "NGAL nowy marker wczesnego uszkodzenia nerek"- mgr Monika Szal-Załęska

                                                                                                    Zapraszamy

 • Anna Orłowska 29/04/2016 00:00

  Zapraszamy na szkolenia organizowane przez KIDL w dniach 9 i 10 maja 2016r w Rzeszowie;

  Wypalenie zawodowe pracowników medycznych- przyczyny, sposoby zapobiegania, budowa zdrowego ja.

  Style porozumiwania się w relacji pacjent, lekarz, pracownik medyczny

  Są jeszcze wolne miejsca. Szcegółowe informacje na stronie; www.kidl.org.pl w zakładce szkolenia

   

 • Anna Orłowska 28/04/2016 00:00

  Uprzejmie zapraszam diagnostów laboratoryjnych województwa podkarpackiego i kierowników medycznych laboratoriów, a w razie niemożności udziału wytypowanie przez nich osoby na spotkanie z Prezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Panią Elżbietą Puacz, Panią Elżbietą Borowiec-Domka - Wiceprezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i zarazem przedstawicielem na województwo podkarpackie , przedstawicielem  KRDL na województwo podkarpackie , Panią Barbarą Kopala-Jeżowską oraz konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie mikrobiologii - Krzysztofem Golcem i w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej Andrzejem Rybakiem.

  Spotkanie odbędzie się w dniu 9 maja poniedziałek o godz. 10:00 w Sali Kolomnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.    

  Spotkanie będzie składało się z dwóch części.  W pierwszej przewiduję  wystąpienie Pani Prezes Elżbiety Puacz i odpowiedzi na pytania.    Druga część dotyczy diagnostyki laboratoryjnej i będzie obejmowała wystąpienie Andrzeja Rybaka dotyczące między innymi zalecanej metodyki oznaczeń, jednostek układu SI, wyników kontroli zewnętrznej dla województwa prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce laboratoryjnej oraz informacji ze spotkania Komisji ds Diagnostyki Toksykologicznej KIDL, które odbyło się w Poznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r.    

  Przewiduję również odpowiedzi na pytania i dyskusję.      

  Zapraszam do wzięcia udziału w całym spotkaniu.

                                                                                       Konsultant Wojewódzki    

                                                                                       w dziedzinie diadnostyki laboratoryjnej  

                                                                                       dla obszaru województwa podkarpackiego

                                                                                       Andrzej Rybak

 • Anna Orłowska 08/04/2016 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie oraz firma RANDOX zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2016 r o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej 32

  PROGRAM:

  1. Konsolidacja parametrów kontroli jakości jako sposób na ograniczenie kosztów i oszczędność czasu w         laboratorium - prezentacja produktów firmy RANDOX,  mgr Iwona Zielińska

  2. Kontrola międzynarodowa RIQAS - analiza problemów i zastosowane rozwiązania - mgr Monika Broda

  3. Przewlekła choroba nerek u dzieci  - dr Grzegorz Siteń

  4. Aktualności

                                                                                                          Zapraszamy

 • Anna Orłowska 31/03/2016 00:00

  Lista uczestników konferencji zamknięta

Copyright © 2004-2022 PTDL