Aktualności » Rzeszów

 • Anna Orłowska 26/03/2013 05:01

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, połączone z wyborami,  które odbędzie się w dniu 18   kwietnia /czwartek/ 2013 r o  godz. 9.45  I termin; godz 10.00 II termin w Sali Konferencyjnej Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

   PROGRAM:

   1.   Walne Zebranie Członków PTDL Oddziału w Rzeszowie  - wybory do władz rzeszowskiego Oddziału oraz wybory delegatów  na Walne Zgromadzenie Delegatów na Zjazd PTDL w Warszawie we wrześniu 2013

  2.   Choroby  o  podłożu  autoimmunologicznym –  diagnostyczne  i  terapeutyczne  wyzwanie  medycyny    XXI   wieku  -                             Dr n. med.  Krzysztof Gutkowski 

  3.   Aktualności

                                                                                                            

 • Anna Orłowska 04/03/2013 08:00

   Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie oraz firma PZ CORMAY  S.A. zapraszają na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 21 marca  /czwartek/ 2013 r o godz. 11.00  w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

   PROGRAM:

     1.   Markery chorób sercowo-naczyniowych  Dr n. farm. Dariusz  Duma   Uniwersytet  Medyczny  w Lublinie

     2.  Czego możemy dowiedzieć się z wyniku morfologii 5 diff ? 
          Monika Pankowska – Orzeł  Produkt Manager ds. Hematologii PZ CORMAY S.A.
     3.  Aktualna oferta biochemiczna firmy CORMAY  
          Rafał Pyzalski  Produkt Manager ds. Biochemii PZ CORMAY S.A.
     4.  Aktualności

     

  Przypominamy  o  konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2013

  oraz zaległych.

  Prosimy o dokonywanie wpłat  na konto PTDL Oddział w Rzeszowie;

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

  Jako tytuł płatności należy podać imię, nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

                                                                                                        Zapraszamy                

 • Anna Orłowska 12/02/2013 07:59

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie oraz firma HORIBA ABX Sp. z o.o. zapraszają na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 21 lutego  /czwartek/ 2013 r o godz. 10.00  w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

   

  PROGRAM:

   

    1.   Stany zapalne a miażdżyca i ich kliniczne powikłania - Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz
    2.   Prezentacja firmy Horiba ABX Sp. z o. o.: mgr. Jolanta Czaja- Biochemistry
           Application Specialist 
   3.   Aktualności

                                                                                                                   Zapraszamy

 • Anna Orłowska 02/01/2013 03:42

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie oraz firma EUROIMMUN  zapraszają na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się       w dniu 24 stycznia  /czwartek/ 2013 r o godz. 10.00  w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

  PROGRAM:

      1.    Aktualności

      2.    Neuroinfekcje – mgr Paweł Krzemień

      3.    Hemochromatoza – mgr Paweł Zatwarnicki

      4.    Serologia i immunoprofilaktyka zakażeń Bordetella pertusis – mgr Paweł Zatwarnicki

      5.    Zakrzepica – mgr Paweł Krzemień

   Przypominamy  o  konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2013 oraz zaległych.  Wysokość składki  za rok 2013 wynosi 60 zł, dla współmałżonka  30 zł ( bez prenumeraty czasopisma „Diagnostyka Laboratoryjna”). W przypadku emerytowanych członków PTDL składka wynosi 10 zł ( bez prenumeraty czasopisma „Diagnostyka Laboratoryjna”- za prenumeratę należy dodatkowo zapłacić 40zł) .  

  Prosimy o dokonywanie wpłat  na konto PTDL Oddział w Rzeszowie;

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

  Jako tytuł płatności należy podać imię, nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

   

                                                                                                                                         

 • Anna Orłowska 17/12/2012 07:23

                                                   „Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

          Z wielkim  żalem  zawiadamiamy, że w dniu 16.12.2012 r. odeszła  od  nas  nasza  koleżanka  mgr Krystyna Bejda. Była  absolwentką  UMCS w Lublinie -  Wydział Biologii. Pracę zawodową rozpoczęła   w 1982 r. jako asystent w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  Szpitala Powiatowego  w Lesku. W  1990 r.  uzyskała Iº  specjalizacji  z  analityki  klinicznej i  objęła  stanowisko  Kierownika Laboratorium.                                                                                  

  Św. P. Krystyna Bejda była osobą aktywną i energiczną, niezwykle zaangażowaną w sprawy Laboratorium pomimo trudnej walki z chorobą. Zawsze konsekwentna, odpowiedzialna, odznaczająca się charyzmatem ducha, wspaniała koleżanka i wyrozumiały szef. W jej osobie tracimy życzliwego Kierownika, osobę pełną planów, zapału i marzeń, które przerwała śmiertelna choroba.

   

                                                                             Taką zawsze będziemy Cię pamiętać

                                                               Pracownicy Działu Diagnostyki Laboratoryjnej i Serologii

                                                                             Szpitala Powiatowego w Lesku

   

   

   

 • Anna Orłowska 28/11/2012 04:06

   Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie oraz firma ROCHE Diagnostics  zapraszają na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się       w dniu 13 grudnia  /czwartek/ 2012 r o godz. 10.00  w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

       PROGRAM:

         1.     Aktualności

         2.  „ Nowości w diagnostyce cukrzycy w 2012 r” Dr hab.n.med. Marianna Bąk  WUM w Warszawie

         3.    Oferta firmy ROCHE

                                                                                                                        Zapraszamy

 • Anna Orłowska 02/11/2012 06:09

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie oraz firma Medlab-Products  Sp. z o.o. zapraszają na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 15 listopada  /czwartek/ 2012 r o godz. 11.00  w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

   

  PROGRAM:

   

  1.   Nowe substancje psychoaktywne jako wyzwanie dla diagnostów, lekarzy i prawników - Dr Dariusz Zuba

  2.   Podnoszenie jakości produktów jednorazowych w celu eliminacji błędów przedlaboratoryjnych na przykładzie Nowości w ofercie Medlab-Products Sp. z o.o. - mgr Michał Zarębski (Przedstawiciel Handlowy Medlab-Products Sp. z o.o.)

  3.   Aktualności

   

  Przypominamy  o  konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2012

  oraz zaległych.

  Prosimy o dokonywanie wpłat  na konto PTDL Oddział w Rzeszowie;

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

  Jako tytuł płatności należy podać imię, nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

   

                                                                                                            Zapraszamy    

 • Anna Orłowska 25/09/2012 06:26

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie oraz firma DiaHem  zapraszają na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się  w dniu             18 października  /czwartek/ 2012 r o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

  PROGRAM:

  1.   Omówienie  wyników  rutynowej  kontroli przeprowadzonej przez pracowników Regionalnego Centrum  Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w Rzeszowie w pracowniach serologii transfuzjologicznej  Szpitali  i  ZOZ województwa podkarpackiego - mgr Wanda Zimny/ mgr Monika Salwierz - RCKK Rzeszów,

  2.   Alloimmunologiczna małopłytkowość płodów/ noworodków – diagnostyka i leczenie, dr Małgorzata Uhrynowska - IHiT Warszawa,

  3.    Przegląd przeciwciał wykrytych u kobiet w ciąży w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie w latach 2009-2011, mgr Marta Oronowicz - RCKK Rzeszów,

  4.    Prezentacja firmy DiaHem, Andrzej Kozłowski – DiaHem Diagnostic Products Kraków

  5.   Aktualności

   Przewidywany czas trwania spotkania: 10:00-13:00.

   Przypominamy  o  konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2012

  oraz zaległych.

  Prosimy o dokonywanie wpłat  na konto PTDL Oddział w Rzeszowie;

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

  Jako tytuł płatności należy podać imię, nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

   

                                                                                                            Zapraszamy                

 • Anna Orłowska 13/06/2012 00:00

  Zarząd Oddziału PTDL w Rzeszowie uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej poświęconej zagadnieniom hematologicznym  w dniu  20 września   2012 r  w Zespole Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie

   Program konferencji:

  Czwartek 20. 09. 2012 r.

   9.00  - 10.45     „Współczesna diagnostyka ostrych białaczek” 

                            Prof. dr hab.n.med Mirosława  Pietruczuk   

                            Prezentacja firmy ABBOTT                                                            

  10.45 - 11.15    Przerwa kawowa

   11.15- 12.15    „Postępy w diagnostyce szpiczaka mnogiego i gammapatii monoklonalnych”

                           Dr hab. n. med Andrzej Pluta

                           Oferta firmy   HORIBA Medical Tomasz Kniewski

   12.15 -  13.15  „Reticulocyty – skarb ukryty w promilach”  Prof. dr hab.n.med  Kazimierz  Sułek

                           Prezentacja firmy MINDRAY  

                          „Możliwości rozszerzonej diagnostyki hematologicznej dzięki nowoczesnym

                           analizatorom 5-diff” (na przykładzie BC-6800)”  Andrzej Stępiński

   13.15 -  14.15  „ Problemy fazy przedanalitycznej w badaniu hematologicznym”   

                            Dr  Aleksander Mazur  - 

                            Oferta firmy  SARSTEDT  Lucyna  Danek

   14.15                 Obiad

  Koszt uczestnictwa 80 zł/ obejmuje  uczestnictwo  w wykładach i  poczęstunek /                                                                                                                                     

  Ilość miejsc ograniczona.

  Zgłoszenia telefoniczne; tel. 604 44 15 94  A.Orłowska w dni robocze w godzinach 

  8.00 – 14.00  do wyczerpania miejsc lub do dnia 26-07- 2012 r.

  Przyjęcie zgłoszenia telefonicznego upoważnia do dokonania wpłaty 80 zł na konto Oddziału  PTDL  w Rzeszowie  do dnia 26 lipca 2012 r. z dopiskiem   „Konferencja  w Krasiczynie –wrzesień  2012”.

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uregulowanie składek członkowskich     

  Istnieje możliwość indywidualnej  rezerwacji noclegu na preferencyjnych warunkach. 

  Tel 16/671 83 21   / proszę powołać się  na konferencję/                                                                                                

  Ceny noclegów przedstawiają się następująco:                                                                       

   Pokój 1-osobowy : 135 zł                                                                                                             

   Pokój 2-osobowy:  189 zł                                                                                                   

   Pokój 3-osobowy:  252 zł

                                                                                                                Zapraszamy

 • Anna Orłowska 29/05/2012 00:00

  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  w Rzeszowie oraz firma SYSMEX Polska Sp. z o.o. zapraszają na kolejne zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się  w dniu 14 czerwca  /czwartek/ 2012 r o godz. 10.00  w Sali Konferencyjnej  Hotelu Classic  w Rzeszowie ul. Armii Krajowej  32  

   PROGRAM:

          1.  „Faza przedanalityczna w hematologii” dr Ewa Czernik (Sysmex Polska Sp. z o.o.) 

          2.  „Diagnostyka hematologiczna wybranych przypadków schorzeń wątroby –  

                interpretacja wyników.” dr Aleksander Mazur

          3.   Aktualności

  Przypominamy  o  konieczności uregulowania składki członkowskiej za rok 2012 oraz zaległych.Prosimy o dokonywanie wpłat  na konto PTDL Oddział w Rzeszowie;

  Bank Polska Kasa Opieki S.A.  II Oddział w Rzeszowie

  Nr rach.77 12 40 2614 1111 0000 3958 6357

  Jako tytuł płatności należy podać imię, nazwisko oraz  rok, za który opłacana jest składka.

   

                                                                                                            Zapraszamy

Copyright © 2004-2018 PTDL