Aktualności » Słupsk

 • Halina Kowalik-Jabłońska 21/02/2012 14:19

  Zarząd odzdiału słupskiego PTDL oraz firma DiaHem Diagnostics Polska sp.z o.o. zaprasza członków oraz gości na zebranie naukowo szkoleniowe w dniu 23.02.2012 godz 12.00  w Herbaciarni Słupskiej. W programie zebrania:

  wykład: 'Przyczyny błędów podczas wykonywania badań immunotransfuzjologicznych: - dr hab. n. med Jadwiga Fabijańska- Mitek.

  Firma DiaHem Diagnostics sp z o.o.   jej aktualna oferta odczynnikowo-Sprzętowadr Kamil Frankowski

  Zmiany w przepisach dotyczących krwiolecznictwa przedstawi mgr Malgorzata Watman- Danielkiewicz.

   

 • Halina Kowalik-Jabłońska 11/02/2012 00:00

  Zarząd oddziału PTDL w Słupsku oraz firma Beckman Coulter zaprasza wszystkich członków oraz gości na zebranie naukowo szkoleniowe dnia 16.02.2012(czwartek) o godz 12.00 do Herbaciarni Słupskiej - Rynek Rybacki 1

  w programie zebrania:

  1."Nowe rozwiązania w hematologii" przedstawi Danuta Haertle - Product Specjalist Hematology.

  2." Najnowsze rozwiązania dla laboratoriów diagnostycznych: immunochemia,biochemia i systemy zintegrowane" zaprezentują Leszek Łoboda-Product Menager  i Piotr Czajka Product Menager Immunodiagnostics.

  3 Certyfikaty z punktami edukacyjnymi, sprawy organizacyjne oddziału.

  przewodnicząca Halina Kowalik-Jabłońska

 • Halina Kowalik-Jabłońska 23/11/2011 00:00

  Zarząd oddziału PTDL w Słupsku oraz firma Abbott Laboratories Poland zapraszają wszystkich członków oddziału oraz gości na zebranie naukowo-szkoleniowe dnia 01.12.2011 (czwartek) o godz 12.00 do Herbaciarni Słupskiej- Rynek Rybacki 1.

  w programie zebrania : 

  1. WYKŁAD "NGAL -nowy marker ostrego uszkodzenia nerek" wyglosi dr Mirosława Nowacka- dyrektor naukowy firmy Abbott.

  2. Pytania i dyskusja.

  3. Prezentacja Firmy ABBOTT i jej aktualnej oferty odczynnikowo-sprzętowej- Paweł Naus przedstawiciel handlowy firmy.

  4. certyfikaty  z punktami edukacyjnymi, sprawy organizacyjne oddziału.

  przewodnicząca oddziału Halina Kowalik-Jablońska

 • Halina Kowalik-Jabłońska 28/09/2011 00:00

  Zarząd oddziału PTDL w Słupsku oraz firma EUROIMMUN POLSKA sp.z.o.o. zapraszają wszystkich członków Oddziału oraz gości na zebranie naukowo - szkoleniowe dnia 06.10.2011 (czwartek) o godz. 12 do Herbarciarni Słupskiej - Rynek Rybacki 1.

  W programie zebrania planowane są:

  1. Wykład 1 "DIAGNOSTYKA BORELIOZY"

  2. Wykład 2 - "Diagnostyka przeciwdział przeciwjądrowych ANA" - Rekomendacja American College Rheumatology (ACR).

   Wykład wygłosi mgr Magdalena Ratajczak - doradca medyczny firmy Euroimmum Polska.

  3. Pytania i dyskusja.

  4. Prezentacja firmy Euroimmun Polska sp. zo.o. i jej aktualnej oferty odczynnikowo - sprzętowej przedstawi mgr Marta Jakubiak z-ca kierownika Działu Marketingu Firmy.

  5. Certyfikaty z punktami edukacyjnymi, sprawy organizacyjne oddziału.

                                                                                                       przewodnicząca o/Słupsk PTDL

                                                                                                       Halina Kowalik-Jabłońska

 • Halina Kowalik-Jabłońska 11/06/2011 00:00

  Zarząd oddziału PTDL w Słupsku oraz firma HAND-PROD sp.z o.o. zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe dnia 28.06.2011 (wtorek) godz 12.00  w Herbaciarni Słupskiej, Rynek Rybacki 1.

  w programie zebrania;

  1.   Wykład " Monitorowanie leczenia przeciwzakrzepowego - dziś i jutro "   wygłosi doc.dr med.    Anna Raszeja Specht   - Katedra Biochemii Klinicznej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej GUMed. Przewodniczaca oddziału PTDL w Gdańsku.

  2. Prezentacja Firmy HAND-PROD  sp.z o.o. i jej aktualnej oferty odczynnikowo-sprzętowej- Piotr Guzowski.

  3. Pytania i dyskusja. 

  4. Certyfikaty  z punktami edukacyjnymi , sprawy organizacyjne Oddziału. 

 • Halina Kowalik-Jabłońska 29/03/2011 00:00

  Zarząd Oddziału slupskiego PTDL oraz firma HORRIBA ABX sp.z o.o. zapraszają na uroczyste w Dniu Pracownika Służby Zdrowia - 07.04.2011  zebranie naukowo-szkoleniowe. Zebranie odbędzie się w Herbaciarni słupskiej ul: stary Rynek Rybacki 1 i rozpocznie o godz. 12,00-tej.   Planowany program zebrania:

  1.WYKŁAD; " Rola medycyny laboratoryjnej  w kardiologii klinicznej- perespektywy i oczekiwania'  prof.dr hab.n. med Dariusz Sitkiewicz- W.U.M - Warszawa.

  2. Pytania i dyskusja.

  3. PREZENTACJA: "Najnowsza oferta sprzętowo-odczynnikowa firmy HORRIBA ABX" - Gabriela Kużnicka -dyrektor Handlowy Regionu.

  4. SPRAWOZDANIE z Konferencji w Krynicy Morskiej - II Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką - uczestnicy.

  5. Życzenia w Dniu Pracownika Służby Zdrowia i zakończenie zebrania.

  Z koleżeńskim pozdrowieniem przewodniczaca O/ Słupsk Halina Kowalik-Jabłońska

 • Halina Kowalik-Jabłońska 15/02/2011 15:18

  Przypominamy o zebraniu naukowo-szkoleniowym oddziału 18 lutego (piątek) godz 12.00. - Herbaciarnia ul:Rynek Rybacki (przy Zamku Ksiażąt Pomorskich).  W programie wykład:

  "Oznaczanie HbA-1c problem do rozwiązanie w laboratorium i w praktyce lekarskiej"- doc dr hab. n. med. B Solnica, prezes ZG PTDL.

  Nowości w ofercie handlowej firmy Medlab-Products Sp.z o.o.- mgr Piotr Rybacki.

  Nowe kierunki działalności PTDL, równiez uwagi na temat specjalizacji i samokształcenia.

  Dyskusja, pytania i uwagi.

  Sprawy organizacyjne oddziału, wpłata składki członkowskiej.

 • Halina Kowalik-Jabłońska 31/01/2011 17:04

  Zarzad oddzialu slupskiego oraz Firma Medlab-Products reprezentowana przez prezesa Adama Godlewskiego zapraszaja wszystkich czlonkow oraz gosci  na zebranie naukowo-szkoleniowe, w dniu 18 luty (piatek) godz. 12.00 w Herbaciarni slupskiej.                                     

  W programie zebrania:  

  1.wyklad:                                                                                                                                           

  "Oznaczanie HbA1c-problem do rozwiazania w laboratorium i w praktyce lekarskiej" wyglosi dr hab. nauk med. Bogdan Solnica Zaklad diagnostyki UJ-Collegium Medicum Krakow. Prezes Zarzadu Glownego PTDL w Polsce

  2.aktualna oferta firmy Medlab - Products Sp. z o.o. przedstawi Prezes Adam Godlewski                       

  3. dyskusja: Nowe kierunki dzialalnosci PTDL.                                                                                   

  4.Sprawy organizacyjne oddzialu - ostatni termin wplaty skladki.                                           

                                                                                                Przewodniczaca

                                                                                          Halina Kowalik-Jablonska                                                                                                                                                                                 

                                                             

 • Halina Kowalik-Jabłońska 17/01/2011 00:00

  Zarząd oddziału słupskiego PTDL oraz firma SARSTEDT zapraszają na zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 27.01. 2011 o godz 12.00  w Herbaciarni Słupskiej ul; Rynek Rybacki 1.

  Temat wykładu:   "Porównanie ekonomiczne użytkowania na rynku polskim systemów do pobierania krwi aspiracyjno-próżniowego i próżniowego" - wykład i prezentacja firmy mgr Małgorzata Sielska.

  sprawy organizacyjne - składki członkowskie i informacja o   w II Mazursko- Pomorskiej Konferencji PTDL  w Krynicy Morskiej  03-04-marca 2011.  

 • Halina Kowalik-Jabłońska 09/01/2011 09:15

  Uzupełnienie informacji o zebraniach naukowo-szkoleniowych o/Słupsk  w2010 roku, które nie zostały zarejestrowane w poprzednim systemie informatycznym:

  08.12 2010 odbyło się zebranie PTDL o/Słupsk z firmą Euroimmun .Tematy:

  1 Nowe Kryteria klasyfikacyjne zespołu antyfosfolipidowego (APS).

  2. Autoprzeciwciała w przewlekłych zapalnych schorzeniach jelit.

  3. Przeciwciała w celiaki

  4. Przeciwciała organospecyficzne.

Copyright © 2004-2019 PTDL