Aktualności » Szczecin

 • Ewa Czerska 09/01/2018 00:00

  Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 17 lutego 2018 roku w godzinach: 10.00-13.00.

  Miejsce spotkania : sala konferencyjna Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,   ul. Gen. J. Sowińskiego 68, Szczecin

                           

                                                                             Przewodnicząca Oddziału PTDL w Szczecinie

                                                                                   (-) dr n med. Katarzyna Fischer

   

   Program:

  10.00-10.15 – Powitanie

   

  10.15-10.45 – „Przewlekłe zakażenia wirusami HBV i HCV – aktualny stan wiedzy”.

  Dr n. med. Ewa Karpińska, Klinika Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  10.45-11.15 – „Z jakimi problemami spotyka się lekarz klinicysta u pacjentów z boreliozą?”

  Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  11.15-11.45 – „Dlaczego diagnostyka boreliozy jest taka trudna?”.

  Dr n. farm. Patryk Matuszek, EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

   

  11.45-12.00 – "MMP3 jako marker prognozy i aktywności reumatoidalnego zapalenia stawów"

  Dr n. med. Dominika Jakubczyk, Product Manager BIO-MAR DIAGNOSTYKA

  Poczęstunek i zakończenie spotkania. 

  Spotkanie zakończone będzie wydaniem certyfikatów

  Za udział w szkoleniu zostaną przyznane 2 punkty edukacyjne

 • Ewa Czerska 08/01/2018 00:00

  Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,

  które odbędzie się 16 grudnia 2017 roku w godzinach: 10.00-13.00.

  Miejsce spotkania : Park Hotel, ul. Plantowa 1, 70-527 Szczecin


                                                           Przewodnicząca Oddziału PTDL w Szczecinie

                                                                   (-) dr n med. Katarzyna Fischer

   

     Program:


  10.00-10.15 – Powitanie.

   

  10.15-11.00  „Transplantologia polska – problemy, nadzieje, wyzwania”.

  Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Ciechanowski, Kierownik Kliniki Nefrologii,

  Chorób Wewnętrznych i Transplantologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  11.00-11.45  „Najbardziej typowa i nietypowa transplantacja wątroby”  

  Prof. dr hab. n.med. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych,

  Hepatologii i Transplantacji Wątroby, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  11.45-12.00  „Nowe możliwości diagnostyczne w ofercie Roche Diagnostics”.

  Tomasz Kucharski, Marketing​ ​Manager Centralized and Point of Care Solution,

  Roche Diagnostics Polska Sp.z o.o.

   

  12.00-13.00 – Poczęstunek i zakończenie spotkania.

   

  Spotkanie zakończone będzie wydaniem certyfikatów.

  Za udział w spotkaniu przysługują 3 punkty edukacyjne.

 • Iwona Kasza 20/09/2017 18:02

  XVII konferencja naukowo-szkoleniowa
   

  Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych

   

  Udar mózgu. Doustne antykoagulanty. Przeciwciała antyfosfolipidowe.

   

   Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1
  Sobota, 18 listopada 2017, godz. 10:00-15:00

   

   

  • ·                                                      3,7 punkty edukacyjne dla lekarzy
  • ·                                                      5,0 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

   

   

  PROGRAM KONFERENCJI

   

    Sesja I

  Udar mózgu – aktualny stan wiedzy

    08:30-09:55

  Rejestracja Uczestników.

    10:00-10:05

  Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej,  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    10:05-10:35

  Udar mózgu – wykład wprowadzający.

  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, Katedra i Klinika Neurologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    10:35-11:05

  Program NoMED w prewencji udaru mózgu – nadzieje i wyzwania.

  Dr n. med. Radosław Kiedrowicz, Klinika Kardiologii z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    11:05-11:35

  Czy są biomarkery udaru mózgu?

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków

   

  Przerwa kawowa (20 min.)

   

   

    Sesja II

  Zajęcie centralnego układu nerwowego w wybranych stanach klinicznych

    11:55-12:25

  Hemostatyczne czynniki ryzyka udaru mózgu.

  Dr n. med. Andrzej Mital, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

    12:25-12:55

  Objawy mózgowo-naczyniowe w przebiegu niewydolności nerek.

  Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    12:55-13:25

  Neurotoczeń – spojrzenie reumatologa i neurologa.

  Dr n. med. Lidia Ostanek, Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii,

  Dr n. med. Paweł Wańkowicz, Katedra i Klinika Neurologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    13:25-13:40

  Prezentacja firmowa

  EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o.

   

  Lunch (30 min.)

   

   

    Sesja III

  Doustne antykoagulanty w praktyce klinicznej i laboratoryjnej. Przeciwciała antyfosfolipidowe

    14:10-14:40

  Monitorowanie leczenia doustnymi antykoagulantami – u kogo, kiedy, jak?

  Doc. Anna Raszeja-Specht, Katedra Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

    14:40-15:00

  Przeciwciała antyfosfolipidowe – znaczenie kliniczne.

  Dr n. med. Katarzyna Fischer, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej,  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  Dyskusja i zakończenie konferencji

   

   

  Organizatorzy

   

  KLINIKA REUMATOLOGII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERIATRII

  SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI REUMATOLOGICZNEJ

  POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

   

 • Iwona Kasza 20/09/2017 06:42

                                                                   Zaproszenie
  Zarząd Szczecińskiego Oddziału PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się 07 października 2017 roku w godzinach: 10.00-13.00.
  Miejsce spotkania : sala konferencyjna Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
  70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68.
  Po zakończonym spotkaniu wydane zostaną certyfikaty - uczestnicy otrzymają 3 punkty edukacyjne.

                                                                            Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL
                                                                                      (-) dr n med. Katarzyna Fischer
  Zebranie naukowo-szkoleniowe
  07 października 2017 roku w godzinach 10.00-13.00
  10.00-10.05 – Powitanie.
  10.05-10.45 – „Witamina D3 – aktualny stan wiedzy”.
  Prof. dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska, Prorektor ds. Dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK 2 PUM w Szczecinie
  10.45-11.15 – „Hiperprolaktynemia – przyczyny, objawy, diagnostyka”.
  Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz, Kierownik Kliniki Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  11.15-11.45 – „Badania laboratoryjne w diagnostyce wtórnego nadciśnienia tętniczego”.
  Dr n. med. Włodzimierz Pawłowski, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej, Szpital Wojewódzki w Poznaniu.
  11.45-12.00 – „Wirus HIV – przełomowe odkrycia i wybrane aspekty diagnostyczne”.
  Wojciech Witkowski, DiaSorin Poland sp. z o. o.
  12.00-12.15 – „Świat wokół laboratorium - nowe wyzwania stawiane przed LIS”.
  Paweł Marczykowski, Marcel S.A.
  12.15-13.00 – Poczęstunek i zakończenie s

 • Iwona Kasza 10/04/2017 20:51

  Zmiana terminu zebrania sprawozdawczo- wyborczego - 27.04.2017 godz 15.00

  Serdeczne życzenia radości i siły płynącej z istoty Świąt Wielkanocnych,

  by uśmiech i wiosenny optymizm towarzyszyły Wam każdego dnia

   

  Życzy Zarząd

   

   

   Zebranie sprawozdawcze i Walne Wybory do Szczecińskiego Zarządu PTDL

   odbędą się 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godzinie 15.00 w Villa Weste Ende przy ul.Wojska Polskiego 65.   

 • Iwona Kasza 02/04/2017 14:28

                                                                                      Zaproszenie            

    

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL   zaprasza na Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r.( Środa) o godzinie 14.00

  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .Porządek obrad w załączniku.

   

        

   

   

                                                                                                     

                                                                                     Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL

                                                                                            (-) dr n med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

   

                                                                                                                                            

  Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Oddziału Szczecińskiego

                     Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej  

   

        Otwarcie Walnego Zebrania członków oddziału PTDL w Szczecinie

  1. Wybór przewodniczącego Zebrania Walnego – głosowanie jawne.

  3.   Wybór sekretarza zebrania - głosowanie jawne

  4.   Wybór Komisji Mandatowej - głosowanie jawne

  5.   Wybór Komisji  Wyborczo-Skrutacyjnej - głosowanie jawne

  6.   Wybór Komisji  Uchwał i Wniosków - głosowanie jawne

  7.   Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTDL za kadencję 2013-2017

  8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  9  . Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi   Oddziału Szczecińskiego PTDL  - głosowanie jawne

  10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTDL

         - zgłaszanie kandydatur

         - przedstawienie się kandydatów

         - głosowanie tajne

  11. Dyskusja i wnioski dotyczące działalności PTDL

  12. Ogłoszenie wyników wyboru Przewodniczącego Oddziału Szczecińskiego  PTDL

  13. Zebranie kandydatur do wyborów na:

        -  członków Zarządu (  7 osób),

        -  Komisji Rewizyjnej (5 osób),

        -  Delegatów na Walne Zebranie w Krakowie ( 8  osób)

  14 . Przeprowadzenie wyborów na:

   - Członków  Zarządu Oddziału Szczecińskiego PTDL  w kadencji 2017-2021  (5 członków + 2 zastępców

      członków = 7 osób)                            

               - Członków Komisji Rewizyjnej ( 3 członków + 2 zastępców = 5 osób)

               - Delegatów na Walne Zebranie PTDL 8 osób ( 1 na 20 członków oddziału )

  15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

        16. Ogłoszenie wyników wyborów – na zakończenie zebrania.

   

   

   

   

 • Iwona Kasza 10/03/2017 21:34

   

                                                                                      Zaproszenie            

   

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL z firmą Euroimmunn  zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe,  które odbędzie się w dniu 23 marca 2017r. o godzinie 14.00 

  w Willa West-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program :

          

  1. „Analiza osadu moczu i co dalej?” -Prof.dr hab. n. med. Barbara Dołęgowska

                             (Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej   PUM, Konsultant Wojewódzki)

  1. „’Duże’ i ‘małe’ błędy – czyli niezgodność wyniku badania laboratoryjnego ze stanem klinicznym pacjenta”  - dr hab. Anna Grzywacz, prof. PUM.

  3.  Od ekstraktu do komponentu, czyli nowoczesna diagnostyka alergii

  testami Euroline DPA-Dx” – mgr Małgorzata Walerych(Euroimmunn)

   

  UWAGA: 20.kwietnia 2017 r. o godzinie 14.00 odbędą się Walne Wybory do Zarządu Szczecińskiego Oddziału PTDL

   

   

                                                                                                     

                                                                           Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL

                                                                               (-) dr n med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

   

 • Iwona Kasza 06/02/2017 20:20

  XVI konferencja naukowo-szkoleniowa
   

  Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych 

   

  Współczesna medycyna – kilka zaskakujących faktów. Nerki w szczególnych sytuacjach klinicznych. Płyny z jam ciała.

   

   

   

  Gmach Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

  Aula wykładowa, parter, ul. Rybacka 1
  Sobota, 18 marca 2017, godz. 10:00-15:30

   

   

  • ·                                                      5,25 punktów edukacyjnych dla lekarzy
  • ·                                                      5,00 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych

   

   

  PROGRAM KONFERENCJI

   

    Sesja I

  Współczesna medycyna – kilka zaskakujących faktów

    10:00-10:05

  Powitanie i rozpoczęcie konferencji.

  Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, dr n. med. Katarzyna Fischer - Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej,  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    10:05-10:35

  Choroby o podłożu immunologicznym – fakty, których nie znamy.

  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Kotyla,  Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny

    10:35-11:05

  Dieta okiem immunologa.

  Prof. dr hab. n. med. Ewa Bryl, Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

    11:05-11:35

  Czy Twoje leki działają – znaczenie mikrobioty.

  Dr n. med. Wojciech Marlicz, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

   

  Przerwa kawowa (20 min.)

   

   

   

   

    Sesja II

  Nerki w szczególnych sytuacjach klinicznych

    11:55-12:25

  Nerki w chorobach hematologicznych.

  Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny

    12:25-12:55

  Cukrzycowa choroba nerek.

  Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Zakład Diagnostyki Katedry Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków

   

    12:55-13:25

  Czy mocz jako materiał do badań jest w pełni wykorzystany?

  Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, PUM w Szczecinie

   

  Lunch (30 min.)

   

   

    Sesja III

  Płyny z jam ciała

    13:55-14:25

  Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego od fazy przed- do poanalitycznej.

  Prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak, Zakład Neurochemii i Neuropatologii, Katedra
  i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

    14:25-14:55

  Znaczenie badania płynu stawowego w diagnostyce reumatologicznej.

  Dr n. med. Katarzyna Fischer, Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej,  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

    14:55-15:15

  Prezentacja firmowa.

   

  14:15-15:30

  Dyskusja i zakończenie konferencji

   

   

  Organizatorzy

   

  KLINIKA REUMATOLOGII, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I GERIATRII

  SAMODZIELNA PRACOWNIA DIAGNOSTYKI REUMATOLOGICZNEJ

  POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE

   

 • Iwona Kasza 21/11/2016 21:31

   

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 08 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Willa West - Ende, Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .
  Program spotkania:
  1. „Rola diagnosty laboratoryjnego w ochronie zdrowia” – dr n. med. Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych .
  2. „Nowe kierunki w rozpatrywaniu chorób serca” – prof. dr hab. n. med. Marek Paradowski, Kierownik Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
  3. „Markery w kardiologii – aspekty kliniczne” -
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Klinicznej Kliniki Kardiologii PUM SPSK Nr 2 w Szczecinie. Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.
  4. „Nowe możliwości diagnostyczne w ofercie Roche Diagnostics ” – mgr Tomasz Kucharski Kierownik Marketingu Centralized and Point of Care Solution Roche Diagnostics Polska sp. z o.o.
  Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.
  wraz z
  Zarządem Szczecińskiego Oddziału
  PTDL z przewodniczącą
  ppłk dr Małgorzatą Jekel-Juźwiak 

 • Iwona Kasza 07/09/2016 20:15

  Zarząd Oddziału Szczecińskiego PTDL z firmą MPW MED.INSTRUMENTS  zaprasza na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 24. września 2016 r. (sobota)  o godz. 10.00 

  w WillaWest-Ende , Al. Wojska Polskiego 65 w Szczecinie .

  Program : 

  1. „Płyn mózgowo-rdzeniowy w świetle najnowszych badań. Interpretacja wyników”

                                       -Prof. zw. dr hab. n. med. Maria Mantur ( Białystok)

   

  1. „Rola cytowirówki w  wykonaniu prawidłowych preparatów z płynów z jam ciała- znaczenie diagnostyczne”-  mgr  inż. Ewa Salameh (Warszawa MPW MED.INSTRUMENTS)

   

  1. „Płyn  z  jam ciała – nowe wyzwania i możliwości. Interpretacja wyników”

                  -Prof. zw. dr hab. n. med. Maria Mantur ( Białystok).

   

  1. Warsztaty- wykonanie preparatów (cytowirówka)- mgr  inż.Ewa Salameh

                                              (Warszawa MPW MED.INSTRUMENTS)

                                                                                                     

                                                                                                                   

                                                                                            Przewodnicząca Szczecińskiego Oddziału PTDL

                                                                                                   (-) dr n med. Małgorzata Jekel-Juźwiak

                                                                                                                                                                                                     

Copyright © 2004-2018 PTDL