Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 10/03/2014 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Nexter Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 marca 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Nowe spojrzenie na diagnostykę alergii IgE-zależnej” – dr Sławomir Białek, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej WUM oraz Zakład Alergologii i Immunologii Klinicznej SP CSK w Warszawie;

  2/ „Wyciągi alergenowe czyli od trafnej diagnozy do skutecznej immunoterapii swoistej” – dr Maciej Kupczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;

  3/ „PATHOZYME® ElisaSure nowy wymiar kontroli w laboratorium” – mgr Krzysztof Łopata, Nexter Sp. z o.o.

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 r.  dotyczącą zmiany wysokośći składki, informujemy iż wysokość składki członkowskiej
  w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) tj. 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w do końca 2014 roku

  01 kwietnia, 27 maja, 10 czerwca, 14 października, 25 listopada, 09 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 28/01/2014 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Randox Laboratories Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 11 lutego 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Stabilność niezależnego materiału kontrolnego jakości w aplikacji metody suchej chemii” – mgr Alina Niewiadomska, Pracownia Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych, Centrum Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;

  2/ „Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna jako kompletny pakiet zarządzania jakością w laboratorium” – mgr Tomasz Szot, Randox Laboratories Polska Sp. z o.o.;

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki,
  informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) tj. 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w do końca 2014 roku

  11 marca, 01 kwietnia, 27 maja, 10 czerwca, 14 października, 25 listopada, 09 grudnia


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 17/01/2014 00:00

  Szanowna Pani Przewodnicząca,

  Pragniemy zaprosić Panią oraz Członków Warszawskiego Oddziału PTDL do udziału w X Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez Klinikę Reumatologii i Chorób Wewnętrznych PUM oraz Samodzielną Pracownię Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie pt.: „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Wapń w stanach fizjologii i patologii – spojrzenie diagnosty laboratoryjnego i klinicysty”, która odbędzie się w sobotę 22 marca 2014r. w godz. 10.00-15.30, w auli wykładowej w Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

  Część pierwsza poświęcona będzie zagadnieniom związanym z regulacją hormonalną i  diagnostyką laboratoryjną gospodarki wapniowo-fosforanowej, a także z wybranymi aspektami dietetycznymi i ich wpływem na wchłanianie wapnia. W kolejnej części zostaną przedstawione dane epidemiologiczne dotyczące niedoboru witaminy D, ze szczególnym uwzględnieniem populacji środkowoeuropejskiej,  zostanie przybliżone jej plejotropowe działanie, standardy suplementacji oraz oceny zaopatrzenia organizmu w witaminę D. W części ostatniej będą poruszone tematy dotyczące wybranych stanów klinicznych przebiegających z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz roli witaminy D w patogenezie chorób nowotworowych, autoimmunologicznych, powikłań ze strony układu nerwowego i sercowo-naczyniowego.

  Zgodnie z tradycją zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli różnych zawodów medycznych, studentów oraz słuchaczy studiów doktoranckich.

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Za udział w konferncji zostanie przyznanych:
  5 punktów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych, 
  4 punkty edukacyjne dla lekarzy.

  W załączeniu program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

  Program Konferencji

  Formularz zgłoszeniowy

  Z poważaniem
  dr n. med. Katarzyna Fischer
  Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej
  Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 • Sławomir Białek 13/01/2014 00:00

  Szanowni Państwo,

  Zwracam się z prośbą o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych na nasze posiedzenia naukowo-szkoleniowe PTDK. Formularze znajdujące się na stronie www.cmkp.edu.pl należy odszukać wg zamieszczczonej poniżej instrukcji.

  www.cmkp.edu.pl

   →  Kształcenie podyplomowe

         →  Kształcenie specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów

              →  Lista kursów doskonalących

                   →  2014

                        →  Specjalizacje lekarskie

                             →  Diagnostyka laboratoryjna

                                    →  Kurs: Aktualne problemy metodyczne i diagnostyczne 
                                                  w laboratorium klinicznym

                                                   →  Formularz zgłoszeniowy - proszę pobrać

   

   Z wyrazami szacunku

  Ania Stachurska

 • Sławomir Białek 07/01/2014 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma Horriba Medical Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 14 stycznia 2014 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Problemy interpretacyjne wyników badań morfologii - doświadczenia własne” – mgr Agnieszka Wiśniewska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej WNoZ WUM;

  2/ „Technologie pomiarowe w analizatorach hematologicznych” – mgr Bogusław Tymoniuk, Horriba Medical Sp. z o.o.;

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki, informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w I kwartale 2014 roku

  14 stycznia, 11 lutego i 11 marca


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 03/01/2014 00:00

  Szanowni Państwo

  serdecznie zapraszamy do udziału w trzeciej edycji szkolenia DIAGKOMPAS organizowanego przez IPDDL pod patronatem PTDL.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 15 stycznia 2014 roku w godzinach 10.00–16.00 w Klubie Lekarza przy ulicy Raszyńskiej 54 w Warszawie.

  Celem szkolenia jest przybliżenie problemów etyki w biznesie oraz wskazanie światowych, europejskich i krajowych trendów w tym zakresie. W trakcie szkolenia omówione zostaną obowiązujące przepisy prawa mające zastosowanie w relacjach pomiędzy diagnostami laboratoryjnymi a dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro.

  Program szkolenia:

  1/ Etyka w sektorze diagnostyki laboratoryjnej – otoczenie prawne i regulacyjne;
  2/ Prawidłowa komunikacja w reżimie zamówień publicznych;
  3/ Relacje środowiska medycznego z dostawcami wyrobów do diagnostyki in vitro – przegląd
      i ocena aktywności, wymogi dokumentacyjne;
  4/ Omawianie przykładów praktycznych.

   Szkolenie jest bezpłatne.

  Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez stronę internetową www.diagkompas.pl

  O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

  W przypadku dużej liczby zgłoszeń, będziemy się starali zorganizować szkolenie w dodatkowym terminie.

  UWAGA! Każdy uczestnik ma możliwość anulowania zgłoszenia do 5 dni roboczych przed terminem realizacji szkolenia. Wycofanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej (wiadomość e-mail lub fax). W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie krótszym niż 5 dni roboczych, IPDDL zastrzega sobie prawo do odciążenia uczestnika faktycznymi kosztami poniesionymi przez IPDDL w związku z organizacja szkolenia.

  Możliwe jest również zgłoszenie zastępstwa uczestnika.

  Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty i punkty edukacyjne.

  Więcej informacji na temat projektu DIAGKOMPAS na stronie: www.diagkompas.pl 

   

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 • Sławomir Białek 26/12/2013 00:00

  Szanowni Państwo

  W tak niezwykłym okresie Świąt Bożego Narodzenia pragniemy wszystkim życzyć by domy Wasze dekorowały miłość, życzliwość i nadzieja.

  Niech światło choinki symbol radości z narodzenia Pana Jezusa oświetla Wasze życie i pozwala odnaleźć właściwą drogę, a przez cały Nowy Rok od poniedziałku do niedzieli niech Was wszystko łączy a nie dzieli.

  Zarząd
  Oddziału Warszawskiego PTDL

   

 • Sławomir Białek 20/11/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP oraz firma bioMerieux Polska Sp. z o.o. zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 17 grudnia 2013 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Witamina D - znaczenie diagnostyczne” – dr n. biol. Danuta Fedak, Zakład Diagnostyki UJ CM

  2/ „Diagnostyka niedoborów witaminowych i zakażeń jelitowych z użyciem nowych testów w systemie VIDAS” – mgr Marcin Iszkuło, bioMerieux Polska Sp. z o.o.;

   

  UWAGA!
  Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów PTDL z dnia 15.09.2013 roku dotyczącą zmiany wysokośći składki, informujemy iż wysokość składki członkowskiej w 2014 roku wynosi:

  normalna 100,-PLN,

  emerycka (20% obowiązującej składki) 20,-PLN

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

  Terminy posiedzeń w I kwartale 2014 roku

  14 stycznia, 11 lutego i 11 marca


  ZAPRASZAMY

 • Sławomir Białek 12/11/2013 05:03

  Szanowni Państwo,

  posiedzenie naukowo-szkoleniowe planowane w listopadzie jest odwołane.

  Zapraszamy na posiedzenie grudniowe. Szczegółowy plan zebrania zostanie podany w terminie późniejszym.

  Przewodnicząca
  Oddziału Warszawskiego PTDL
  /-/ dr Hanna Zborowska

 • Sławomir Białek 20/10/2013 00:00

  Zarząd Oddziału Warszawskiego PTDL, Zakład Immunohematologii CMKP zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się dnia 29 października 2013 roku o godzinie 12:00 w Sali A Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie przy ulicy Marymonckiej 99/101

   

  Prowadzenie – dr Hanna Zborowska

  Kierownik naukowy kursu – dr Anna Stachurska

   

  Program:

  1/ „Diagnostyka zakażeń układu moczowego” – mgr Katarzyna Pawlik, Klinika Pediatrii CMKP, Szpital Bielański w Warszawie 

   

  Z A P R A S Z A M Y

   

  Numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  Jako tytuł płatności należy podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

   

  Adres korespondecyjny naszego Oddziału:
  dr Sławomir Białek
  Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
  Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1
  tel. (22) 5720-735, fax (22) 5720-974

   

Copyright © 2004-2022 PTDL