Aktualności » Warszawa

 • Olga Ciepiela 08/03/2023 16:38

  Szanowni Państwo! Zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału od posiedzenia marcowego certyfikaty z punktami edukacyjnymi za udział w posiedzeniu-naukowo szkoleniowym będą wystawiane wyłącznie członkom PTDL z opłaconymi składkami członkowskimi.

  Jednocześnie informujemy, że certyfikaty będą wystawiane w rozliczeniu rocznym, tj. za cały rok w pierwszym kwartale roku następnego.

  Jedynie w roku kończącym cykl rozliczeniowy szkolenia ciągłego certyfikaty z punktami będą wystawione w roku, w którym odbywały się posiedzenia, tak aby umożliwić Państwu udokumentowanie szkolenia ciągłego.

  Jeśli macie Państwo wątpliwości dotyczące opłacenia swoich składek, prosimy o mail na adres: skladki.ptdl.warszawa@gmail.com. Skarbnik Oddziału będzie na bieżąco odpowiadał na Państwa wiadomości.

  Jednocześnie informujemy, że osoby zalegające ze składkami (jeśli Zarząd posiada ich adres mailowy) w najbliższym czasie otrzymają wiadomości z prośbą o uregulowanie zaległości lub podjęcie decyzji dotyczącej skreślenia z listy członków Towarzystwa.

 • Olga Ciepiela 03/03/2023 09:01

  PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Bioanalytic
  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.
  Spotkanie odbędzie się 13 marca 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

  Program spotkania

   

  1.Powitanie gości – dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału
  2.Dr Paweł K. Kunicki, Zakład Chemii Leków WUM   „Metody analityczne w terapii monitorowanej - blaski i cienie”
  3.Dr Katarzyna Korniluk, Laboratorium Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM „Terapia monitorowana stężeniem leku we krwi w praktyce Dziecięcego Szpitala Klinicznego”
  4.Mgr Maciej Stopa, Bioanalytic „Czy TDM dla przeciwciał terapeutycznych jest konieczne?”

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji podamy w dniu 8 marca 2023.

   

  Już teraz serdecznie zapraszamy!


  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

 • Olga Ciepiela 02/02/2023 15:51

   

  Link do spotkania dotyczącego zastosowania elektroforezy kapilarnej w praktyce dnia 2.02.2023 o godz.18:00
  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:odPL21Ur-x0mwpnrmKbZJ2kq6PHO9CQd3ePManxBKA81@thread.tacv2/1675352938072?context=%7B%22Tid%22:%223d21b0a7-5346-4822-b165-b670b422e4f7%22,%22Oid%22:%22e13682fb-1d3c-45d6-869e-60b9cdda7d6c%22%7D

   

 • Olga Ciepiela 24/01/2023 11:00

  PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Biameditek
  serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.
  Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

  Program spotkania

  1. Powitanie gości – dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału
  2. CDT- biomarker przewlekłego spożycia alkoholu- oznaczenie  metodą kapilarną,  standaryzowaną przez IFCC – mgr Karolina Zawiślak, firma Biameditek

  3. Elektroforeza kapilarna w praktyce laboratoryjnej – dr n. farm Błażej Grodner, Warszawski Uniwersytet Medyczny

   

  W celu rejestracji na spotkanie prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com

  W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału).

  TYLKO ZAREJESTROWANE OSOBY OBECNE NA POSIEDZENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA!

  Link do spotkania będzie udostępniony po godz.17:00 w dniu 2.02.2023 r. na stronie ptdl.pl (Aktualności, Warszawa) i FB oddziału warszawskiego PTDL.

  Prosimy o logowanie imieniem i nazwiskiem.

  Za udział w spotkaniu zarejestrowani diagności otrzymają 2 pkt miękkie.

   

 • Olga Ciepiela 05/01/2023 21:18

  Szanowni Państwo, 

  Przypominamy o składce członkowskiej PTDL 

  w roku 2023 jej wysokość nie uległa zmianie i wynosi nadal: 

  100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka)

   

  Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

  Adres korespondencyjny Skarbnika Oddziału

  Paweł Kozłowski
  Laboratorium CSK UCK WUM
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a

  ptdl.warszawa@gmail.com

   

  Terminowe opłacanie składek umożliwia organizację posiedzeń naukowo-szkoleniowych i wypełnianie innych zadań statutowych Towarzystwa

   

 • Olga Ciepiela 05/01/2023 21:14

  PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą SYSMEX Polska serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.


  Spotkanie odbędzie się
  19 stycznia 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

  Program spotkania
  1. „Automatyczna analiza płynów z jam ciała – wartość kliniczna i diagnostyczna” Agnieszka kowalczyk, sysmex polska

  2. „płyny z jam ciała – analiza przypadków klinicznych” Agnieszka Wiśniewska, Warszawski Uniwersytet medyczny  W celu
  rejestracji na spotkanie prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com
  W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału) oraz adres mailowy, na który mamy przesłać link do spotkania.
  Link będzie przesłany w dniu spotkania ok. godz 17.

  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

 • Olga Ciepiela 20/12/2022 20:43

  Wesołych Świąt

 • Olga Ciepiela 04/12/2022 09:55

  Serdecznie zapraszamy na przedświąteczne posiedzenie naukowo-szkoleniowe PTDL Oddziału warszawskiego.

  19.grudnia 2022 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams

  Program spotkania:

  1. Przywitanie uczestników - przewodnicząca Oddziału dr hab. Olga Ciepiela

  2. Badanie płynów z jam ciała - jak, kiedy, analiza ciekawych przypadków - mgr Agnieszka Wiśniewska, Zakład Medycyny Laboratoryjnej WUM

  Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: ptdl.warszawa@gmail.com. Link do połączenia zostanie przesłany ok. pół godziny przed planowanym rozpoczęciem posiedzenia.

  Zapraszamy!

  Zarząd PTDL Oddział warszawski

 • Olga Ciepiela 12/11/2022 16:51

  PTDL Oddział Warszawski serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.

  Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2022 o godzinie 17:00 na platformie MS Teams.

   

  Zaplanowaliśmy dwa wystąpienia najwyższej klasy specjalistów:

  1. Prof. dr hab. Bogdan Solnica „Profil lipidowy wg. najnowszych zaleceń”

  Wykład pod patronatem Siemens Healthineers

  2. Dr hab. Paweł Balsam „COVID-19 i powikłania sercowo-naczyniowe”

  Wykład pod patronatem Siemens Healthineers

   

   

  W celu rejestracji na spotkanie prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com

  W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału) oraz adres mailowy, na który mamy przesłać link do spotkania.

   

  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

 • Olga Ciepiela 27/10/2022 20:47

  Serdecznie zapraszamy na pierwsze posiedzenie naukowo-szkoleniowe nowej kadencji PTDL Oddział Warszawski.
  Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2022 o godzinie 17:00 na platformie MS Teams.
  Zaplanowaliśmy dwa niezwykle ciekawe wystąpienia najwyższej klasy specjalistów:
  1. Prof. dr hab. Bogdan Solnica „Profil lipidowy wg. najnowszych zaleceń”
  2. Dr hab. Paweł Balsam „COVID-19 i powikłania sercowo-naczyniowe”
  Już teraz prosimy o zarezerwowanie miejsca w kalendarzu.
  Szczegóły dotyczące rejestracji przekażemy na początku listopada.
  Zapraszamy!
  Zarząd PTDL Oddział Warszawski

Copyright © 2004-2023 PTDL