Aktualności » Warszawa

 • Sławomir Białek 02/02/2020 00:00

  Szanowni Państwo, 

  w roku 2020 roku wszystkie posiedzenia naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału będą się odbywać w soboty w następujących terminach:


  22.02, 21.03, 18.04, 23.05, 20.06, 26.09, 14.11 i 12.12

   

  W październiku posiedzenia nie będzie, gdyż w dniach 22-23.10 odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Warszawska Jesień Diagnostyczna

   

  Miejsce posiedzeń:

  Aula wykładowa im. prof. Eleonory Reicher 
  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 
  02-637 Warszawa, ul. Spartańska 1


  Szanowni Państwo, przypominam także o obowiązku regularnego opłacania składek członkowskich PTDL.  

  Wysokość składki to: 100,-zł (normalna) i 20,-zł (emerycka)

  Każdy, kto dokona wpłaty składki członkowskiej w wysokości 100 zł,
  do końca lutego będzie miał zagwarantowaną pełną prenumeratę czasopisma Diagnostyka Laboratoryjna

   

  Wpłat należy dokonywać na numer konta Oddziału Warszawskiego PTDL:

  65 1020 1097 0000 7402 0116 4177

  W tytule płatności proszę wpisać:
  imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

   

  Adres korespondencyjny

  dr Sławomir Białek
  Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
  02-097 Warszawa, ul. Banacha 1

   

  Serdecznie zapraszam do uddziału w posiedzeniach

   

  /-/ dr Sławomir Białek
  Przewodniczący 
  Oddziału Warszawskiego PTDL

 • Sławomir Białek 19/12/2019 00:00

 • Sławomir Białek 17/11/2019 00:00

 • Sławomir Białek 04/11/2019 00:00

 • Sławomir Białek 20/10/2019 00:00

   

  III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

  Warszawskiego Oddziału PTDL

   

  WARSZAWSKA JESIEŃ DIAGNOSTYCZNA

   

  Interdyscyplinarne aspekty diagnostyki laboratoryjnej  

   

  24-25 październik 2019 r.

   

   

  Miejsce Konferencji

  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne FALENTY

  Aleja Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty

   

   

   

  Komitet Organizacyjny

  Dr n. farm. Sławomir Białek

  Dr n. med. Anna Stachurska

  Dr n. farm. Ewa Skarżyńska

  Dr n. farm. Paweł K. Kunicki

  Mgr Elżbieta Przybyszewska-Kazulak

  Mgr Beata Waleszkiewicz-Majewska

  Stud. Bartosz Zawadzki (STDL WUM)

  Stud. Marcin Śmiarowski (STDL WUM)

  Komitet Naukowy

  Dr hab. Olga Ciepiela

  Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek

  Dr n. med. Monika Jabłonowska

  Dr hab. Grażyna Sygitowicz

  Dr n. med. Anna Stachurska

  Mgr Justyna Marynowska

  Dr n. farm. Sławomir Białek

  Dr n. farm. Paweł K. Kunicki

   

  HONOROWY PATRONAT

   Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś

  Jego Magnificencja Rektor

  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   

  PATRONAT

  Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

  Dziekan

  Wydziału Farmaceutycznego

  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

   

   

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej oraz własnym z przyjemnością zapraszam do udziału na III edycji Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Warszawska Jesień Diagnostyczna, której tegoroczny temat przewodni to Interdyscyplinarne aspekty diagnostyki laboratoryjnej.

  Pragnę zapewnić, iż dołożyliśmy wszelkich starań by Konferencja była zorganizowana na najwyższym poziomie. Cieszę się, że wspólnie będziemy mogli spotkać się w tym ważnym dla naszego Oddziału oraz całego środowiska diagnostów laboratoryjnych wydarzeniu.

  Mam nadzieję, że program naukowy oraz klimat naszej Konferencji spotkają się z Państwa życzliwością. Ufam, że pobyt Państwa w Falentach upłynie wśród udanych obrad, twórczych dyskusji i koleżeńskiej atmosfery.

  Dr n. farm. Sławomir Białek

  Przewodniczący
  Warszawskiego Oddziału PTDL

   

  Program Konferencji 

   

   

  Czwartek – 24.10.2019 r.

   

  08:00 – 09:00

  Rejestracja uczestników

  09:00 – 09:15

  Uroczyste otwarcie Konferencji  

  09:15 – 09:30

  55-lecie PTDL – skąd się wywodzimy i dokąd zmierzamy?

  Dr hab. Anna Mertas
  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
   

  09:30 – 10:15

  Wykład inauguracyjny

  Nowe aspekty diagnostyki boreliozy 
  Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
  Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

   

  Sesja plenarna
  Sfałszowane produkty medyczne a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych

  Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  10:15 – 11:00

  Sfałszowane leki vs nowe substancje psychoaktywne – śmiertelne zagrożenie drugiej dekady XXI wieku.

  Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom” 

  11:00 – 11:20

  Badania analityczne sfałszowanych produktów leczniczych
  i suplementów diety.

  Mgr Agnieszka Kalicka, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków, Zespół ds. Sfałszowanych Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  11:20 – 11:40

  Farmakologiczne i pseudofarmakologiczne kształtowanie sylwetki
  a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych.

  Dr Katarzyna Leś, NZOZ Anna-Lab 

  11:40 – 12:10

  Polekowe i poalkoholowe uszkodzenie wątroby – aspekty toksykologiczne i diagnostyczne.

  Prof. dr hab. Marek Paradowski, Zespół Laboratoriów, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

   

  12:10 – 12:30 Przerwa kawowa


  Sesje równoległe:

  Sala A

  Sesja: Wytyczne PTDL dotyczące badania osadu moczu

  Prowadzący: dr hab. Iwona Bil-Lula, dr hab. Anna Mertas

  12:30 – 13:00

  Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część I.

  Dr hab. Iwona Bil-Lula, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

  13:00 – 13:30

  Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część II.

  Dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska, Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny 

  13:30 – 14:00

  Analiza moczu i płynów z jam ciała z zastosowaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej wraz z omówieniem przypadku klinicznego.

  Dr Ewa Czernik, Sysmex Sp. z o.o. 

   

  Sala B

  Sesja: Serologia grup krwi – wczoraj i dziś

  Prowadzący: dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, dr hab. Grażyna Sygitowicz

  12:30 – 13:00

  Wspomnienie o życiu i dokonaniach prof. dr hab. Haliny Seyfriedowej.

  Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP 

  13:00 – 13:30

  Nowe układy grupowe.

  Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP

  13:30 – 14:00

  Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe – przyszłość badań diagnostycznych?

  Dr n. med. Anna Stachurska, Zakład Immunohematologii, CMKP 

   

  14:00 – 15:00 Obiad

   

  Sesje równoległe

   

  Sala A

  Sesja satelitarna firmy Siemens Healthcare: Diagnostyka stanu zapalnego

  Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Nowicka, dr n. farm. Sławomir Białek

  15:00 – 15:30

  Przydatność oznaczania stężenia IL-6 i PCT w diagnozowaniu procesów zapalnych.

  Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

  15:30 – 16:00

  Wolne łańcuchy kappa, lambda – przeciwciała monoklonalne
  czy poliklonalne?

  Dr n med. Anna Ząbek-Adamska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

  16:00 – 16:30

  Atellica Solution – przełomowe rozwiązanie dla medycznego laboratorium diagnostycznego.

  Izabela Rorbach, Siemens Healtcare 

   

  Sala B

  Sesja: Autoimmunizacyjne choroby wątroby

  Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Habior, dr n. med. Alicja Bauer

  15:00 – 15:30

  Autoimmunizacyjne choroby okiem klinicysty.

  Prof. dr hab. Andrzej Habior, Fundacja Gastroenterologii, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, CMKP 

  15:30 – 16:00

  Autoimmunizacyjne choroby wątroby okiem histopatologa.  

  Prof. dr hab. Bożena Walewska-Zielecka, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Centrum Medicover – dyrektor ds. medycznych

  16:00 – 16:30

  Autoimmunizacyjne choroby okiem immunologa. Autoprzeciwciała i ich znaczenie.

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP 

  16:30 – 16:40

  Diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunizacyjnych.

  Mgr Mateusz Miłosz, firma Euroimmun

   

  16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

   

  Sala A

  Sesja satelitarna firmy Roche Diagnostics: Zdrowie kobiety 

  Prowadzący: prof. dr hab. Marek Paradowski, dr n. med. Monika Jabłonowska 

  17:00 – 17:45

  Kiedy wyniki badań laboratoryjnych pomagają podejmować kluczowe decyzje ginekologowi?

  Dr hab. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, Klinika Ginekologii i Położnictwa, CMKP 

  17:45 – 18:30

  Zastosowanie oznaczenia stężeń hormonu antymüllerowskiego (AMH).

  Prof. dr hab. Artur Jakimiuk, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, CSK MSWiA

   

  Sala A

  18:30 – 18:45

  Aktualności KIDL

  Justyna Marynowska, Maciej Janiak, Wojciech Zabłocki
  KRDL – przedstawiciele na województwo mazowieckie

   

  Sala A

  Wykład plenarny

  18:45 – 19:30

  Szpik jako skarbnica komórek

  Dr hab. Małgorzata Rusak
  Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

   20:00 – Uroczysta kolacja


   

  Piątek – 25.10.2019 r.

   

  08:00 – 09:00 Śniadanie

   

  Sala A

  Wykład plenarny

  09:00 – 09:45

  Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej diagnostów laboratoryjnych.

  Mec. Krzysztof Jop
  Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
   

   

  Sala A

  Sesja: Problemy specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej

  Prowadzący: dr n. med. Anna Stachurska, dr n. farm. Paweł Kunicki

  09:45 – 10:15

  HDL cholesterol – nie wszystko złoto, co się święci.

  Dr n. med. Joanna Klimaszewska-Łata, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

  10:15 – 10:45

  Odra – wyniki badań własnych.

  Mgr Aneta Gwiżdż-Wapniarz, Diagnostyka Laboratoria Medyczne 

  10:45 – 11:15

  Elastaza trzustkowa – test w zasięgu ręki.

  Dr n. med. Małgorzata Łukasik, DiaSorin Polska

  11:15 – 11:45

  Zastosowanie metody chemiluminescencyjnej do oznaczania stężenia aldosteronu i kortyzolu w żyłach nadnerczowych pacjentów z podejrzeniem pierwotnego hiperaldosteronizmu.

  Mgr Aleksandra Wróbel, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Kardiologii w Warszawie 

  11:45 – 12:15

  Zakres terapeutyczny a zakres metody analitycznej w terapii monitorowanej.

  Dr n. farm. Paweł K. Kunicki, Zakład Chemii Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny;  Instytut Kardiologii w Warszawie 

  12:15 – 12:45

  Chemiluminescencja jako nowoczesna metoda oznaczeń immunochemicznych.

  Mgr Daniel Bzowski, Labin Polska Sp. z o.o. Dystrybutor firmy WieneLab 

   

   

  12:45 – 13:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji


  Kurs doskonalący CMKP

  Technika blotingu w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób układu pokarmowego

  Numer kursu: 01-708/0-00-057-2019

   

  Kierownik naukowy: dr n. med. Alicja Bauer

  09:30 – 11:00

   

  Technika rozdziału i immunodetekcji białek.

  Dr n. med. Małgorzata Grzanka, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP

  11:00 – 11:45

   

  Przegląd i charakterystyka testów handlowych opartych o technikę blotingu, mających zastosowanie w diagnostyce autoimmunizacyjnych przewodu pokarmowego.

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP 

  11:45 – 13:15

   

  Wykrywanie przeciwciał charakterystycznych dla autoimmunizacyjnych chorób wątroby – prezentacja wybranych zestawów .

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP

  13:15 – 13:45

  Test końcowy

  Łącznie 5 godzin dydaktycznych 

   

  Rejestracji na kurs należy dokonywać przez stronę internetową
  Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego

   

  https://kursy.cmkp.edu.pl/?year=2019&ro=2&spe=203

   

  Za udział w kursie będzie można otrzymać 5 punktów twardych.
  Certyfikaty z punktami twardymi będą przesłane pocztą przez Dziekanat CMKP

   

 • Sławomir Białek 02/10/2019 00:00

  III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Warszawskiego Oddziału PTDL

  WARSZAWSKA JESIEŃ DIAGNOSTYCZNA

  Interdyscyplinarne aspekty diagnostyki laboratoryjnej

   

  24-25.10.2019 r.

  Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne FALENTY

  Aleja Hrabska 4, 05-090 Raszyn-Falenty

   

  Program Konferencji 

   

  Czwartek – 24.10.2019 r.

   

  08:00 – 09:00

  Rejestracja uczestników

   

  09:00 – 09:15

  Uroczyste otwarcie Konferencji

   

  09:15 – 09:30

  55-lecie PTDL – skąd się wywodzimy i dokąd zmierzamy?

  Dr hab. Anna Mertas
  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej


  09:30 – 10:15

  Wykład inauguracyjny

  Nowe aspekty diagnostyki boreliozy 
  Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz
  Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 

   

   

  Sesja plenarna
  Sfałszowane produkty medyczne a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych

  Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

  10:15 – 11:00

  Sfałszowane leki vs nowe substancje psychoaktywne – śmiertelne zagrożenie drugiej dekady XXI wieku.

  Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom”


  11:00 – 11:20

  Badania analityczne sfałszowanych produktów leczniczych
  i suplementów diety.

  Mgr Agnieszka Kalicka, Zakład Bioanalizy i Analizy Leków, Zespół ds. Sfałszowanych Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny


  11:20 – 11:40

  Farmakologiczne i pseudofarmakologiczne kształtowanie sylwetki
  a wyniki laboratoryjnych badań diagnostycznych.

  Dr Katarzyna Leś, NZOZ Anna-Lab


  11:40 – 12:10

  Polekowe i poalkoholowe uszkodzenie wątroby – aspekty toksykologiczne i diagnostyczne.

  Prof. dr hab. Marek Paradowski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

   

  12:10 – 12:30 Przerwa kawowa

   

  Sesje równoległe:

   

  Sala A

  Sesja satelitarna firmy Sysmex: Wytyczne PTDL dotyczące badania osadu moczu

  Prowadzący: dr hab. Iwona Bil-Lula, dr hab. Anna Mertas

  12:30 – 13:00

  Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część I.

  Dr hab. Iwona Bil-Lula, Katedra Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu


  13:00 – 13:30

  Zalecenia grupy roboczej PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu – część II.

  Dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska, Katedra Analityki Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


  13:30 – 14:00

  Analiza moczu i płynów z jam ciała z zastosowaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej wraz z omówieniem przypadku klinicznego.

  Dr Magdalena Szmulik, Sysmex Sp. z o.o. 

     

  Sala B

  Sesja: Serologia grup krwi – wczoraj i dziś

  Prowadzący: dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, dr hab. Grażyna Sygitowicz

  12:30 – 13:00

  Wspomnienie o życiu i dokonaniach prof. dr hab. Haliny Seyfriedowej.

  Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP


  13:00 – 13:30

  Nowe układy grupowe.

  Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, Zakład Immunohematologii, CMKP


  13:30 – 14:00

  Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe – przyszłość badań diagnostycznych?

  Dr n. med. Anna Stachurska, Zakład Immunohematologii, CMKP 

   

  14:00 – 15:00 Obiad

   

  Sesje równoległe

   

  Sala A

  Sesja satelitarna firmy Siemens Healthcare: Diagnostyka stanu zapalnego

  Prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Nowicka, dr n. farm. Sławomir Białek

  15:00 – 15:30

  Przydatność oznaczania stężenia IL-6 i PCT w diagnozowaniu procesów zapalnych.

  Prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


  15:30 – 16:00

  Wolne łańcuchy kappa, lambda – przeciwciała monoklonalne
  czy poliklonalne?

  Dr n med. Anna Ząbek-Adamska, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie


  16:00 – 16:30

  Atellica Solution – przełomowe rozwiązanie dla medycznego laboratorium diagnostycznego.

  Izabela Rorbach, Siemens Healtcare 

   

  Sala B

  Sesja: Autoimmunizacyjne choroby wątroby

  Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Habior, dr n. med. Alicja Bauer

  15:00 – 15:30

  Autoimmunizacyjne choroby okiem klinicysty.

  Prof. dr hab. Andrzej Habior, Fundacja Gastroenterologii, Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, CMKP


  15:30 – 16:00

  Autoimmunizacyjne choroby wątroby okiem histopatologa.  

  Prof. dr hab. Bożena Walewska-Zielecka, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Centrum Medicover – dyrektor ds. medycznych


  16:00 – 16:30

  Autoimmunizacyjne choroby okiem immunologa. Autoprzeciwciała i ich znaczenie.

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP


  16:30 – 16:40

  Diagnostyka laboratoryjna chorób autoimmunizacyjnych.

  Mgr Mateusz Miłosz, firma Euroimmun

   

  16:30 – 17:00 Przerwa kawowa

   

  Sala A

  Sesja satelitarna firmy Roche Diagnostics: Zdrowie kobiety 

  Prowadzący: prof. dr hab. Marek Paradowski, dr n. med. Monika Jabłonowska 

  17:00 – 17:45

  Kiedy wyniki badań laboratoryjnych pomagają podejmować kluczowe decyzje ginekologowi?

  Dr hab. Katarzyna Kosińska-Kaczyńska, Klinika Ginekologii i Położnictwa, CMKP


  17:45 – 18:30

  Zastosowanie oznaczenia stężeń hormonu antymüllerowskiego (AMH).

  Prof. dr hab. Artur Jakimiuk, Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, CSK MSWiA

   

  Sala A

  Wykład plenarny

  18:30 – 19:15

  Szpik jako skarbnica komórek

  Dr hab. Małgorzata Rusak
  Zakład Diagnostyki Hematologicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

   

  20:00 – Uroczysta kolacja


   

  Piątek – 25.10.2019 r.

   

  08:00 – 09:00 Śniadanie

   

  Sala A

  Wykład plenarny

  09:00 – 09:45

  Wybrane zagadnienia odpowiedzialności prawnej diagnostów laboratoryjnych.

  Mec. Krzysztof Jop
  Zakład Farmacji Kryminalistycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
   

   

  Sala A

  Sesja: Problemy specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej

  Prowadzący: dr n. med. Anna Stachurska, dr n. farm. Paweł Kunicki

  09:45 – 10:15

  HDL cholesterol – nie wszystko złoto, co się święci.

  Dr n. med. Joanna Klimaszewska-Łata, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny


  10:15 – 10:45

  Odra – wyniki badań własnych.

  Mgr Aneta Gwiżdż-Wapniarz, Diagnostyka Laboratoria Medyczne


  10:45 – 11:15

  Elastaza trzustkowa – test w zasięgu ręki.

  Dr n. med. Małgorzata Łukasik, DiaSorin Polska


  11:15 – 11:45

  Zastosowanie metody chemiluminescencyjnej do oznaczania stężenia aldosteronu i kortyzolu w żyłach nadnerczowych pacjentów z podejrzeniem pierwotnego hiperaldosteronizmu.

  Mgr Aleksandra Wróbel, Zakład Biologii Medycznej, Instytut Kardiologii w Warszawie


  11:45 – 12:15

  Zakres terapeutyczny a zakres metody analitycznej w terapii monitorowanej.

  Dr n. farm. Paweł K. Kunicki, Zakład Chemii Leków, Warszawski Uniwersytet Medyczny;  Instytut Kardiologii w Warszawie


  12:15 – 12:45

  Interpretacja wyników RKZ na przykładach klinicznych.

  Mgr Anna Chrzanowska, Radiometer Polska 

   

   

  12:45 – 13:00  Podsumowanie i zakończenie konferencji


  Kurs doskonalący CMKP

  Technika blotingu w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób układu pokarmowego

  Numer kursu: 01-708/0-00-057-2019

   

  Kierownik naukowy: dr n. med. Alicja Bauer

  09:30 – 11:00

   

  Technika rozdziału i immunodetekcji białek.

  Dr n. med. Małgorzata Grzanka, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP

  11:00 – 11:45

   

  Przegląd i charakterystyka testów handlowych opartych o technikę blotingu, mających zastosowanie w diagnostyce autoimmunizacyjnych przewodu pokarmowego.

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP


  11:45 – 13:15

   

  Wykrywanie przeciwciał charakterystycznych dla autoimmunizacyjnych chorób wątroby – prezentacja wybranych zestawów .

  Dr n. med. Alicja Bauer, Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, CMKP


  13:15 – 13:45

  Test końcowy

   

  Łącznie 5 godzin dydaktycznych 

   

  Rejestracji na kurs należy dokonywać przez stronę internetową
  Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego

   

  https://kursy.cmkp.edu.pl/?year=2019&ro=2&spe=203

   

  Za udział w kursie będzie można otrzymać 5 punktów twardych.
  Certyfikaty z punktami twardymi będą przesłane pocztą przez Dziekanat CMKP

   

 • Sławomir Białek 12/09/2019 00:00

 • Sławomir Białek 10/09/2019 00:00

  Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.
  Oddział Warszawski PTDL jest współorganizatorem tego wydarzenia.
  Rejestracja przez stronę KIDL.

 • Sławomir Białek 10/09/2019 00:00

 • Sławomir Białek 27/08/2019 00:00

  Szanowni Państwo,

  W imieniu organizatorów tj. KIDL i Oddziału Białostockiego PTDL serdecznie zapraszam
  na konferencję naukowo-szkoleniową pod tytułem: 

  „Medycyna Laboratoryjna - interdyscyplinarna rola medycznego laboratorium diagnostycznego w systemie ochrony zdrowia" 

Copyright © 2004-2023 PTDL