Program XI KONFERENCJI NAUKOWO – SZKOLENIOWEJ „POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 2024 11.04. – 12.04.2024 r.,

Szanowni Państwo

Zapraszam do udziału w XI Konferencji „Pomorskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną”, która odbędzie się w dniach 11-12.04.2024, w Sobieszewie.

Link do zapisów na Konferencję znajdziecie Państwo na stronie firmy Ampulco.

Program Konferencji

11.04.2024r. CZWARTEK
9:00–10:45     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
10:45–11:25   Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów. Zwiedzanie wystawy.
11:25–11:30   Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsku, dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

11.30-12.00 Przemówienie Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki; wykład AMH wczoraj i dziś
12:00-12.45  Czy diagnosta laboratoryjny pomaga chorym „na głowę”  ? –  prof. dr hab. n. med. Andrzej Szutowicz, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

12.45-13.00 Automatyzacja transportu i sortowania probówek – najnowsze rozwiązania w preanalityce mgr Krzysztof Gliniak, Specjalista ds. Automatyzacji Laboratoriów w Sarstedt Polska

13:00–13:45 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa z trombofilią w tle – badania laboratoryjne prof. dr hab. Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
13.45–14.45  Obiad

14:45–15:30 Morfologia krwi obwodowej w zespole hemolityczno-mocznicowym – dr n. med. Ewa Czernik Dyrektor Działu Naukowego i Rozwiązań Laboratoryjnych Sysmex Polska Sp. z o.o.

15.30–15.45 IDS-ISYS – nowoczesna platforma w diagnostyce laboratoryjnejdr Tomasz Janiszewski, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o

15:45–16:00 Antygen D – słaba ekspresja i kategoryzacja w praktyceMałgorzata Kowalczyk-Gębarowska, Krzysztof Knop Altium International Sp.zo.o.

16.00–16.45 Przyszłość mikrobiologii, wyzwania klimatyczne i technologiczne dr Łukasz Naumiuk Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

16.45-17.00 Wymagania dotyczące kontroli jakości w nawiązaniu do normy ISO 15189 2022 oraz rozwiązań oferowanych przez firmę Bio-Rad – Natalia Jaroszewska BioRad

17.00–17.45 Miejsce lipoprotein bogatych w TG w nowych wytycznych zaburzeń profilu lipidowego – PTL i PTDL 2024 – prof. dr hab. Grażyna Sygitowicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

20:00   Kolacja

12.04.2024 – PIĄTEK
8.00-9.30 Śniadanie
9.30-10.15 Badania molekularne w onkologii:  stosowane technologie, kierunki rozwoju – prof. dr hab. Monika Sakowicz-Burkiewicz, Zakład Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

10.15-10.30 Kodowanie przyszłości diagnostyki – Karolina Troszak Marcel S.A.

10.30-11.15 Mechanizmy pozalipidowego działania statyn prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.15-12.00 Jakość w mikrobiologicznej diagnostyce molekularnej – Maciej Gąsior, Imogena Sp.zo.o.

12.00-12.45 Ekscentryczny Plazmocyt – jedna komórka, wiele możliwości diagnostycznych – mgr Małgorzata Orłowska, Laboratorium Hematologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

12.45-13.00 Mikroskopia automatyczna badania osadu moczu. Najdokładniejsze różnicowanie erytrocytów w technologii obrazowania przepływowego – Daniel Tvrdoň, Argenta

13.00-13.45 Analiza zdarzeń niepożądanych w pracowni serologii transfuzjologicznej – dr Anna Skibowska-Bielińska, Centralne Laboratorium Kliniczne z Bankiem Krwi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

13.45 zakończenie Konferencji

Serdecznie zapraszam do udziału !!

W imieniu Zarządu Oddziału Gdańskiego PTDL

dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy