Zebranie naukowo – szkoleniowe

Szanowni Państwo!

Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych oraz Polskie Towarzystwo
Mikrobiologów o/Katowice

zaprasza Lekarzy, Diagnostów Laboratoryjnych oraz Członków Zespołów
Kontroli Zakażeń Szpitalnych

na spotkanie naukowo-szkoleniowe pt.:

„Oddaję Tobie, co kryję w sobie, czyli zakażenia przenoszone przez
kleszcze”,

które odbędzie się w dniu 10.06.2024r. w godz. 10-14 w Domu Lekarza
przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach

W załączeniu zaproszenie zawierające szczegółowe informacje na
temat spotkania oraz odnośnik do formularza zgłoszeniowego.

Gorąco zapraszam.

Małgorzata Romanik

Prezes PTZSz

Sympozjum Naukowe Katowickiego Oddziału PTDL

Zaproszenie na dwa sympozja naukowe

W obecnym systemie opieki nad pacjentem onkologicznym badania laboratoryjne stanowią niezwykle istotny element w przebiegu diagnostyki i leczenia, a wykonujący je diagności odgrywają ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Pierwsze sympozjum, na które Państwa zapraszamy, będzie dotyczyło zaburzeń klinicznych, z którymi musi się zmierzyć chory onkologiczny. Wykłady będą prezentowane przez klinicystów Narodowego Instytutu Onkologii, którzy omówią istotną rolę badań związaną z rozwijającym się nowotworem, ogólną oceną stanu chorego, jak również z powikłaniem po zastosowanej terapii.
Drugie sympozjum poświęcone będzie istotnym zagadnieniom związanym z zaburzeniami hemostazy ze szczególnym uwzględnieniem trudności w interpretacji wyników patologicznych. Wykładowcy tego sympozjum to uznani specjaliści w zakresie chorób układu hemostazy. Mamy nadzieję, że oba sympozja zwiększą efektywność wykorzystania diagnostyki laboratoryjnej oraz komunikacji na linii lekarz – diagnosta laboratoryjny.

Z poważaniem

dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Przewodnicząca PTDL Oddział Katowice

oraz

Zarząd PTDL Oddział Katowice

Zapisy na sympozja poprzez stronę ptdl.katowice.pl

Termin: 10 maja 2024

Miejsce: Aula im. J. Święckiego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Za udział w sympozjum uczestnicy otrzymują 8/4* punktów edukacyjnych.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego (Dz. U. poz. 2684) oraz z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519)

Program XI KONFERENCJI NAUKOWO – SZKOLENIOWEJ „POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 2024 11.04. – 12.04.2024 r.,

Szanowni Państwo

Zapraszam do udziału w XI Konferencji „Pomorskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną”, która odbędzie się w dniach 11-12.04.2024, w Sobieszewie.

Link do zapisów na Konferencję znajdziecie Państwo na stronie firmy Ampulco.

Program Konferencji

11.04.2024r. CZWARTEK
9:00–10:45     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
10:45–11:25   Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów. Zwiedzanie wystawy.
11:25–11:30   Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsku, dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

11.30-12.00 Przemówienie Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki; wykład AMH wczoraj i dziś
12:00-12.45  Czy diagnosta laboratoryjny pomaga chorym „na głowę”  ? –  prof. dr hab. n. med. Andrzej Szutowicz, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

12.45-13.00 Automatyzacja transportu i sortowania probówek – najnowsze rozwiązania w preanalityce mgr Krzysztof Gliniak, Specjalista ds. Automatyzacji Laboratoriów w Sarstedt Polska

13:00–13:45 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa z trombofilią w tle – badania laboratoryjne prof. dr hab. Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
13.45–14.45  Obiad

14:45–15:30 Morfologia krwi obwodowej w zespole hemolityczno-mocznicowym – dr n. med. Ewa Czernik Dyrektor Działu Naukowego i Rozwiązań Laboratoryjnych Sysmex Polska Sp. z o.o.

15.30–15.45 IDS-ISYS – nowoczesna platforma w diagnostyce laboratoryjnejdr Tomasz Janiszewski, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o

15:45–16:00 Antygen D – słaba ekspresja i kategoryzacja w praktyceMałgorzata Kowalczyk-Gębarowska, Krzysztof Knop Altium International Sp.zo.o.

16.00–16.45 Przyszłość mikrobiologii, wyzwania klimatyczne i technologiczne dr Łukasz Naumiuk Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

16.45-17.00 Wymagania dotyczące kontroli jakości w nawiązaniu do normy ISO 15189 2022 oraz rozwiązań oferowanych przez firmę Bio-Rad – Natalia Jaroszewska BioRad

17.00–17.45 Miejsce lipoprotein bogatych w TG w nowych wytycznych zaburzeń profilu lipidowego – PTL i PTDL 2024 – prof. dr hab. Grażyna Sygitowicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

20:00   Kolacja

12.04.2024 – PIĄTEK
8.00-9.30 Śniadanie
9.30-10.15 Badania molekularne w onkologii:  stosowane technologie, kierunki rozwoju – prof. dr hab. Monika Sakowicz-Burkiewicz, Zakład Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

10.15-10.30 Kodowanie przyszłości diagnostyki – Karolina Troszak Marcel S.A.

10.30-11.15 Mechanizmy pozalipidowego działania statyn prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.15-12.00 Jakość w mikrobiologicznej diagnostyce molekularnej – Maciej Gąsior, Imogena Sp.zo.o.

12.00-12.45 Ekscentryczny Plazmocyt – jedna komórka, wiele możliwości diagnostycznych – mgr Małgorzata Orłowska, Laboratorium Hematologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

12.45-13.00 Mikroskopia automatyczna badania osadu moczu. Najdokładniejsze różnicowanie erytrocytów w technologii obrazowania przepływowego – Daniel Tvrdoň, Argenta

13.00-13.45 Analiza zdarzeń niepożądanych w pracowni serologii transfuzjologicznej – dr Anna Skibowska-Bielińska, Centralne Laboratorium Kliniczne z Bankiem Krwi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

13.45 zakończenie Konferencji

Serdecznie zapraszam do udziału !!

W imieniu Zarządu Oddziału Gdańskiego PTDL

dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Katowickiego Oddziału PTDL

Szanowni Państwo!

Zarząd Katowickiego Oddziału PTDL serdecznie zaprasza na sympozjum naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. w Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym, Oddział w Gliwicach. Tematem sympozjum będzie układ hemostatyczny oraz problemy hematologiczne chorych onkologicznych.  Szczegóły dotyczące konferencji już wkrótce !

Zapraszamy !

Z wyrazami szacunku
Zarząd Oddziału PTDL w Katowicach

Zebranie naukowo-szkoleniowe w dn. 28.03.2024

Uprzejmie informuję, że w dn. 28.03.2024 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w hotelu Mercure przy ul. Młyńskiej 6 w Katowicach. Spotkanie jest organizowane wraz z firmą Becton Dickinson Polska S.A.

W programie

  1. wykład: „Rozwiązania End2End – od pobrania do wyniku” Dominika Skrabaka Application Specialist, IDS Poland
  2. wykład: „Rozwiązania dedykowane kompleksowej i nowoczesnej diagnostyce raka szyjki macicy” – Magdalena Czupryńska Account Manager WH&C Poland

Za udział w posiedzeniu uczestnicy uzyskają 2 punkty „miękkie”.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Zebranie naukowo-szkoleniowe w dn. 19.01.2024

Uprzejmie informuję, że w dn. 19.01.2024 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w hotelu Mercure przy ul. Młyńskiej 6 w Katowicach.

W programie

  • omówienie spraw bieżących PTDL – Prezes PTDL, Dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka Prof SUM
  • wykład „Współpraca Onkologa z Diagnostą Laboratoryjnym. Diagnostyka laboratoryjna w onkologii.” Dr n. med. Paweł Polanowski, Asystent I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii, Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Za udział w posiedzeniu uczestnicy uzyskają 2 punkty „miękkie”.

W związku z uruchomieniem nowej strony PTDL wraz z systemem obsługi składek członkowskich uprzejmie prosimy o powtórną rejestrację wszystkich członków Towarzystwa (dane ze starej bazy użytkowników nie będą zaciągane). Prosimy dokonać rejestracji PRZED opłaceniem składki.

Po zarejestrowaniu, zalecamy opłacić składkę poprzez nowy system – dzięki temu składki są automatycznie rejestrowane w systemie. Alternatywnie, istnieje w dalszym ciągu możliwość opłacenia tradycyjnym przelewem na konto Oddziału Terenowego.

Wysokość składki członkowskiej w 2024 roku wynosi 100,00 złotych, (w przypadku emerytów 20,00 złotych – bez prenumeraty czasopisma „Diagnostyka Laboratoryjna”). Składka uregulowana do dnia 28.02.2024 r. gwarantuje otrzymywanie tegorocznych numerów czasopisma „Diagnostyka Laboratoryjna”.

Składkę za 2024 rok oraz składki zaległe należy wpłacać na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
Oddział w Katowicach
PKO BP O II Katowice

Nr konta: 75 1020 2313 0000 3702 0020 0055

Jako tytuł dokonanej płatności należy podać imię, nazwisko i adres członka PTDL opłacającego składkę/składki oraz rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Zebranie naukowo-szkoleniowe 19.01.2024

Uprzejmie informuję, że w dn. 19.01.2024 r o godz. 10.30 odbędzie się zebranie naukowo-szkoleniowe w hotelu Mercure przy ul. Młyńskiej 6 w Katowicach.

W programie
– omówienie spraw bieżących PTDL – Prezes PTDL, Dr hab. Katarzyna Winsz-Szczotka Prof SUM
– oraz wykład „Współpraca Onkologa z Diagnostą Laboratoryjnym. Diagnostyka laboratoryjna w onkologii.” Dr n. med. Paweł Polanowski, Asystent I Kliniki Radioterapii i  Chemioterapii, Narodowego Instytutu Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Za udział w posiedzeniu uczestnicy uzyskają 2 punkty „miękkie”.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Oddziału PTDL w Katowicach
dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak