Konferencja MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024 – REJESTRACJA

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wstępną rejestrację uczestników na konferencję naukowo-szkoleniową MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024. Konferencja   odbędzie się w dniach 10-12.06.2024. w Mszczonowie k/Warszawy.

Do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez Kierownika MLD Kierownika Pracowni. Edukacyjny charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy. Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
Odpłatność za udział w konferencji wynosi 260 PLN i przeznaczona jest na koszty organizacji wydarzenia. Wydzielona część opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 PLN jest przeznaczona na program pozamerytoryczny (rozrywka), który nie zostanie sfinansowany ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED lub MedTech Polska.

Program tegorocznej konferencji obejmuje zagadnienia diagnostyki laboratoryjnej w onkologii, hematologii, chorobach zakaźnych, sercowo-naczyniowych i układu pokarmowego, zagadnienia jakości badań i organizacji pracy w MLD i diagnostyki laboratoryjnej w weterynarii oraz warsztaty.

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz, jeśli potrzebne, potwierdzenie delegowania przez Kierownika MLD.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (MS Word, nie PDF); nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Wypełnione potwierdzenie delegowania z pieczątką i podpisem Kierownika Laboratorium należy przesłać w postaci skanu; nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Dokumenty należy pocztą elektroniczną przesłać na adres:

laboratoryjna.medycyna@gmail.com

Po przesłaniu dokumentów otrzymają Państwo potwierdzenie wstępnej rejestracji na Konferencję. O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i delegowania (jeśli wymagane) oraz przynależność do PTDL. Po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia wstępnej rejestracji należy dokonać wpłaty 260 PLN na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu rejestracji terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej. Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

Szczegółowy program konferencji do pobrania

Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy, Program konferencji