Konferencja MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024 – REJESTRACJA

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wstępną rejestrację uczestników na konferencję naukowo-szkoleniową MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024. Konferencja   odbędzie się w dniach 10-12.06.2024. w Mszczonowie k/Warszawy.

Do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez Kierownika MLD Kierownika Pracowni. Edukacyjny charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy. Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
Odpłatność za udział w konferencji wynosi 260 PLN i przeznaczona jest na koszty organizacji wydarzenia. Wydzielona część opłaty rejestracyjnej jest przeznaczona na program pozamerytoryczny (rozrywka), który nie będzie finansowany ze środków pochodzących od firm sponsorujących wydarzenie, zrzeszonych w MedTech Polska.

Program tegorocznej konferencji obejmuje zagadnienia diagnostyki laboratoryjnej w onkologii, hematologii, chorobach zakaźnych, sercowo-naczyniowych i układu pokarmowego, zagadnienia jakości badań i organizacji pracy w MLD i diagnostyki laboratoryjnej w weterynarii oraz warsztaty.

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz, jeśli potrzebne, potwierdzenie delegowania przez Kierownika MLD.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (MS Word, nie PDF); nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Wypełnione potwierdzenie delegowania z pieczątką i podpisem Kierownika Laboratorium należy przesłać w postaci skanu; nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Dokumenty należy pocztą elektroniczną przesłać na adres:

laboratoryjna.medycyna@gmail.com

Po przesłaniu dokumentów otrzymają Państwo potwierdzenie wstępnej rejestracji na Konferencję. O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i delegowania (jeśli wymagane) oraz przynależność do PTDL. Po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia wstępnej rejestracji należy dokonać wpłaty 260 PLN na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu rejestracji terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej. Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

Szczegółowy program konferencji do pobrania

Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy, Program konferencji