Rejestracja na konferencję naukowo-szkoleniową Oddziału PTDL w Bydgoszczy-Łysomice 2024 r

Szanowni Państwo,

W poprzednim komunikacie ukazała się informacja o konferencji naukowo-szkoleniowej organizowanej przez Oddział PTDL w Bydgoszczy w dniach 5-6 czerwca 2024 r wraz z załączonym programem konferencji.

Od 13 maja 2024 r rozpoczyna się rejestracja na konferencję.

Poniżej  karta zgłoszenia uczestnika konferencji. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji, opłat za udział w konferencji i  za noclegi znajdują się w treści karty.

Koszt konferencji wynosi dla członków PTDL:

150 zł bez noclegu

330 zł z noclegiem

Rejestracja potrwa do wyczerpania miejsc. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty konferencyjnej w podanym w karcie zgłoszenia terminie.

Karty zgłoszeniowe wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać na adres mailowy:k.lab@wsd.org.pl

W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących rejestracji proszę kontaktować się z mgr M.Gruszką (ZDL, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy)

Za udział w konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych (4 pkt za każdy dzień uczestnictwa) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego.

Informacja o konferencji wraz z programem oraz kartą zgłoszenia zostanie przesłana również do każdego członka naszego Oddziału drogą mailową.Zachęcamy członków PTDL do udziału w konferencji

 

Do zobaczenia w Łysomicach!

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W  BYDGOSZCZY

„MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024”

5 – 6 czerwca 2024

Hotel Rubbens & Monet

 Łysomice k/Torunia

 

1.Dane uczestnika:

 Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………….*

 Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………*

 Telefon kontaktowy ……………………………….* E-mail ………………………………………………………………………………*

 Numer Prawa Wykonywania Zawodu ( PWZDL)…………………………………………………………………………………..*…

 Oddział PTDL……………………………………………………………………………………………………………………………………*

* dane wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu  w celach związanych z rejestracją, udziałem i organizacją konferencji( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych ,możliwości  ich poprawiania, żadania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Oddział  Bydgoski PTDL z siedzibą w Bydgoszczy,ul.M.C-Skłodowskiej 9

Zaznacz X w okienku po prawej stronie

2.Zakwaterowanie –        pokój 2 osobowy      

Proponowany współlokator………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Koszt konferencji  pełny koszt (opłata konferencyjna +nocleg) wynosi 330,00 zł

  Opłata konferencyjna     150 zł
   Nocleg                               180 zł

Zaznacz X w okienku po prawej stronie

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w wykładach znajdujących się w programie konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie , kolację )

4.Obiad w dniu 6 czerwca 2024/ zaznaczyć X                                TAK      □                 NIE   

  1. Faktura (zaznacz X w okienku po prawej stronie)
 a) TAK
 b) NIE         

 5.Dane do faktury :

NAZWA I ADRES NABYWCY FAKTURY:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………..

Uwaga: Fakturę otrzymają jedynie ci uczestnicy, którzy zaznaczą pkt.5 karty zgłoszenia oraz podadzą dane do faktury wraz z NIPprzed konferencją.

Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty przesłać  drogą elektroniczną na adres: k.lab@wsd.org.pl

Termin dokonania opłat :   do 3 dni po rejestracji. Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami konferencji. W przypadku, gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej. Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa, gdyż liczba uczestników jest ograniczona.

Wpłaty dokonać na konto: Oddział Bydgoski PTDL ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz, Bank Pekao BP w Bydgoszczy, nr  konta 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994, w tytule wpłaty wpisać „Na cele statutowe –   Konferencja Oddziału PTDL w Bydgoszczy – Łysomice 2024” oraz  podać imię i nazwisko uczestnika konferencji (jeśli przelew jest z innego konta niż konto uczestnika)

Przyjmuję do wiadomości,  że wpłacona należność nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub wycofania się z udziału w konferencji

                                                                                 ………………………………………………………………………………………………

                                                                                                             data i podpis Uczestnika