PTDL Łódź – Spotkanie naukowo-szkoleniowe 28.05.2024r.

ZAPROSZENIE

Zarząd Oddziału serdecznie zaprasza na spotkanie naukowo-szkoleniowe w ramach obchodów Dnia Diagnosty, w formie Webinarium na platformie MS Teams we wtorek 28 maja 2024 r. o godz. 17:00

PROGRAM

 • Powitanie oraz rozpoczęcie Zebrania. – Alina Niewiadomska Przewodnicząca PTDL Oddział Łódź
 • „Wyzwania stojące przed badaniami z zakresu genomiki i genetyki medycznej” –
  dr hab. n. med. Edyta Borkowska, Konsultant krajowy w dziedzinie Laboratoryjnej Genetyki Medycznej,Zakład Genetyki Klinicznej, UMED Łódź
 • „Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych – uwarunkowania organizacyjno – prawne ” –
  dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. UŁ i UM w Łodzi, Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
 • „47 lat kształcenia na kierunku Analityka Medyczna: Ewolucja i Wyzwania” –
  dr hab. n.med. Joanna Sikora, prof. UM w Łodzi, Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, UMED Łódź
 • „Kształcenie podyplomowe dla diagnostów laboratoryjnych – Stan aktualny” –
  prof. dr hab. n. farm. Ewa Balcerczak, Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Podyplomowego, UMED Łódź
Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/LZLmpomjbrkj3d828
Link do spotkania zostanie udostępniony w poniedziałek 27 maja.

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 stycznia 2024 r. odszedł od nas ceniony Diagnosta Laboratoryjny,
Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

śp. dr Tadeusz Wójtowicz
specjalista analityki klinicznej

Pan dr Wójtowicz był wspaniałym kolegą. Będzie go nam bardzo brakowało.

Zarząd Poznańskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Ozdobnych Linia Zdjęcia - darmowe pobieranie na Freepik

Dr Tadeusz Wójtowicz został pochowany na Zabytkowym Cmentarzu Jerzyckim przy
ul. Nowina 1 w Poznaniu.

Konferencja MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024 – REJESTRACJA

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy wstępną rejestrację uczestników na konferencję naukowo-szkoleniową MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024. Konferencja   odbędzie się w dniach 10-12.06.2024. w Mszczonowie k/Warszawy.

Do udziału w konferencji zapraszamy Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych lub wydelegowanego przez Kierownika MLD Kierownika Pracowni. Edukacyjny charakter konferencji upoważnia do ubiegania się o urlop szkoleniowy. Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
Odpłatność za udział w konferencji wynosi 260 PLN i przeznaczona jest na koszty organizacji wydarzenia. Wydzielona część opłaty rejestracyjnej jest przeznaczona na program pozamerytoryczny (rozrywka), który nie będzie finansowany ze środków pochodzących od firm sponsorujących wydarzenie, zrzeszonych w MedTech Polska.

Program tegorocznej konferencji obejmuje zagadnienia diagnostyki laboratoryjnej w onkologii, hematologii, chorobach zakaźnych, sercowo-naczyniowych i układu pokarmowego, zagadnienia jakości badań i organizacji pracy w MLD i diagnostyki laboratoryjnej w weterynarii oraz warsztaty.

W celu zgłoszenia swojego udziału w konferencji należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz, jeśli potrzebne, potwierdzenie delegowania przez Kierownika MLD.  Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej (MS Word, nie PDF); nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Wypełnione potwierdzenie delegowania z pieczątką i podpisem Kierownika Laboratorium należy przesłać w postaci skanu; nazwa dokumentu: imię i nazwisko osoby rejestrującej się. Dokumenty należy pocztą elektroniczną przesłać na adres:

laboratoryjna.medycyna@gmail.com

Po przesłaniu dokumentów otrzymają Państwo potwierdzenie wstępnej rejestracji na Konferencję. O wstępnej rejestracji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń, prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i delegowania (jeśli wymagane) oraz przynależność do PTDL. Po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia wstępnej rejestracji należy dokonać wpłaty 260 PLN na wskazane konto. Brak wpłaty we wskazanym w potwierdzeniu rejestracji terminie będzie skutkować anulowaniem rejestracji wstępnej. Brak w formularzu danych do faktury uniemożliwi jej wystawie, dlatego prosimy, aby osoby, które chcą otrzymać fakturę zaznaczyły taką opcję w formularzu zgłoszeniowym i podały potrzebne dane.

Szczegółowy program konferencji do pobrania

Serdecznie Zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji!

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy, Program konferencji

Konferencja- 16.05.2024

Z A P R O S Z E N I E

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-szkoleniową Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział we Wrocławiu przy współudziale firmy Mindray oraz Argenta.
Konferencja odbędzie się w hotelu Campanile Wrocław Centrum*** dnia 16 maja 2024 r. o g. 11.00.

Program Konferencji:

11:00-11:15 – Rejestracja uczestników
11:15-11:30 – Uroczyste powitanie
11:30-12:30 – Zaburzenia w układzie Płytkowym, Trombocytopenia ich rodzaje
i diagnostyka – dr n. med. Iwona Urbanowicz, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii
Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
12:30-13:00 – Przerwa kawowa
13:00-13:30 – Odczyn Biernackiego – porównanie metod – dr n. farm. Ewa Janiszewska,
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu
13:30-14:00 – Argenta & Mindray & Totalna Hematologia / Mindray BC-6, BC-7 oraz
linie automatyczne CAL6000&CAL8000 / Morfologia 5 DIFF razem z OB – czy to
możliwe? – Daniel Tvrdoň, Country and International Project Manager, Argenta
14:00-14:30 – Dyskusja
14:30-15:00 – Prezentacja linii hematologicznej CAL 6000 oraz analizatora BC-780
15:00-15:15 – Zakończenie i rozdanie certyfikatów
15:15 – Obiad

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową na adres: a.rutkowska@argenta.com.pl
Za udział w konferencji diagnostom laboratoryjnym przysługują 4 punkty edukacyjne.

Mini-konferencja „Immunochemia w diagnostyce chorób cywilizacyjnych” 11.06.2024 Gdańsk

Szanowni Państwo

Dnia 11 czerwca 2024 r. o godz. 11.30 w Hotelu ‘Sadova”, w Gdańsku odbędzie się mini-konferencja „Immunochemia w diagnostyce chorób cywilizacyjnych”.  Będzie to kolejne w cyklu spotkanie naukowo-szkoleniowe organizowane przez Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

Link do rejestracji: http://www.mini-konferencja.pl

Rejestracji można dokonać do dnia 05.06. 2024.

 

Program spotkania:

 1. „Diagnostyka laboratoryjna cukrzycy typu 1” dr n. med. Agnieszka Ochocińska, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Warszawa
 2. „Diagnostyka ostrych i przewlekłych krwawień z wykorzystaniem metod immunochemicznych” dr Sylwia Gul-Hinc, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 3. „Diagnostyka laboratoryjna celiakii – automatyzacja metod – Marek Witkowski, Country Manager firma Snibe.

 

 

Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTDL

dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

Rejestracja na konferencję naukowo-szkoleniową Oddziału PTDL w Bydgoszczy-Łysomice 2024 r

Szanowni Państwo,

W poprzednim komunikacie ukazała się informacja o konferencji naukowo-szkoleniowej organizowanej przez Oddział PTDL w Bydgoszczy w dniach 5-6 czerwca 2024 r wraz z załączonym programem konferencji.

Od 13 maja 2024 r rozpoczyna się rejestracja na konferencję.

Poniżej  karta zgłoszenia uczestnika konferencji. Wszystkie informacje dotyczące rejestracji, opłat za udział w konferencji i  za noclegi znajdują się w treści karty.

Koszt konferencji wynosi dla członków PTDL:

150 zł bez noclegu

330 zł z noclegiem

Rejestracja potrwa do wyczerpania miejsc. Liczba uczestników konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i uiszczenie opłaty konferencyjnej w podanym w karcie zgłoszenia terminie.

Karty zgłoszeniowe wraz z potwierdzeniem wpłaty należy przesłać na adres mailowy:k.lab@wsd.org.pl

W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących rejestracji proszę kontaktować się z mgr M.Gruszką (ZDL, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy)

Za udział w konferencji przysługuje 8 punktów edukacyjnych (4 pkt za każdy dzień uczestnictwa) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego.

Informacja o konferencji wraz z programem oraz kartą zgłoszenia zostanie przesłana również do każdego członka naszego Oddziału drogą mailową.Zachęcamy członków PTDL do udziału w konferencji

 

Do zobaczenia w Łysomicach!

Zarząd Oddziału PTDL w Bydgoszczy

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA ODDZIAŁU PTDL W  BYDGOSZCZY

„MEDYCYNA LABORATORYJNA 2024”

5 – 6 czerwca 2024

Hotel Rubbens & Monet

 Łysomice k/Torunia

 

1.Dane uczestnika:

 Nazwisko i imię: ……………………………………………………………………………………………………………………………….*

 Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………*

 Telefon kontaktowy ……………………………….* E-mail ………………………………………………………………………………*

 Numer Prawa Wykonywania Zawodu ( PWZDL)…………………………………………………………………………………..*…

 Oddział PTDL……………………………………………………………………………………………………………………………………*

* dane wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu  w celach związanych z rejestracją, udziałem i organizacją konferencji( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Zostałam(em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych ,możliwości  ich poprawiania, żadania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Oddział  Bydgoski PTDL z siedzibą w Bydgoszczy,ul.M.C-Skłodowskiej 9

Zaznacz X w okienku po prawej stronie

2.Zakwaterowanie –        pokój 2 osobowy      

Proponowany współlokator………………………………………………………………………………………………………………………..

3.Koszt konferencji  pełny koszt (opłata konferencyjna +nocleg) wynosi 330,00 zł

  Opłata konferencyjna     150 zł
   Nocleg                               180 zł

Zaznacz X w okienku po prawej stronie

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w wykładach znajdujących się w programie konferencji, materiały konferencyjne, wyżywienie , kolację )

4.Obiad w dniu 6 czerwca 2024/ zaznaczyć X                                TAK      □                 NIE   

 1. Faktura (zaznacz X w okienku po prawej stronie)
 a) TAK
 b) NIE         

 5.Dane do faktury :

NAZWA I ADRES NABYWCY FAKTURY:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………………………………..

Uwaga: Fakturę otrzymają jedynie ci uczestnicy, którzy zaznaczą pkt.5 karty zgłoszenia oraz podadzą dane do faktury wraz z NIPprzed konferencją.

Czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie opłaty przesłać  drogą elektroniczną na adres: k.lab@wsd.org.pl

Termin dokonania opłat :   do 3 dni po rejestracji. Warunkami pełnej rejestracji uczestnika są: zgłoszenie oraz dowód wpłaty.

Osoby ,które spełniły te warunki otrzymają maila z informacją o uczestnictwie i staną się pełnoprawnymi uczestnikami konferencji. W przypadku, gdy jeden z tych warunków nie zostanie spełniony osoba zainteresowana zostanie umieszczona na liście rezerwowej. Miejsce na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa, gdyż liczba uczestników jest ograniczona.

Wpłaty dokonać na konto: Oddział Bydgoski PTDL ul.M.Skłodowskiej-Curie 9,85-094 Bydgoszcz, Bank Pekao BP w Bydgoszczy, nr  konta 55 1020 1475 0000 8502 0084 8994, w tytule wpłaty wpisać „Na cele statutowe –   Konferencja Oddziału PTDL w Bydgoszczy – Łysomice 2024” oraz  podać imię i nazwisko uczestnika konferencji (jeśli przelew jest z innego konta niż konto uczestnika)

Przyjmuję do wiadomości,  że wpłacona należność nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności lub wycofania się z udziału w konferencji

                                                                                 ………………………………………………………………………………………………

                                                                                                             data i podpis Uczestnika

 

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w formule ONLINE Oddziałów Lubelskiego i Podkarpackiego PTDL – 21 maj 2024 r.

Lubelski i Podkarpacki Oddział PTDL zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe ONLINE na temat „Diagnostyka przyłóżkowa – projektowanie i użytkowanie zgodne w zgodzie z rozporządzeniem”,  które odbędzie się w dniu 21.05.2024 roku w godzinach 16:45-18:45.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

PROGRAM

16:45 – 16:50 Powitanie uczestników
16:50 – 17:00  Analiza systemu badań POCT w świetle obowiązujących przepisów prawnych – mgr Arkadiusz Wnuk. koordynator POCT, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
17:00 – 17:30 Kliniczne i techniczne aspekty diagnostyki przyłóżkowej w SOR – mgr Bartłomiej Czyż, pielęgniarz oddziałowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Szpital Powiatowy w Bochni
17:30 – 18:00 Wykorzystanie narzędzi IT do efektywnego zarządzania POCT – mgr Katarzyna Nowańska, Menadżer Produktu POC IT Radiometer Sp. z o.o.
18:00 -18:30 Eliminacja błędów przedanalitycznych w badaniach parametrów krytycznych – mgr Anna Chrzanowska Kliniczny Specjalista Aplikacyjny Radiometer sp. z o.o.
18:30 – 18:45 Panel dyskusyjny

Partnerem posiedzenia będzie firma:

Link do rejestracji na spotkanie: https://www.ptdl-posiedzenie-naukowo-szkoleniowe.pl/#rejestracja

Po zakończeniu spotkania uczestnicy webinarium otrzymają certyfikat uczestnictwa.

SESJA PLAKATOWA -Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej” – wydłużenie terminu

W dniach 06-07.06.2024r. w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie odbędzie się XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oddziału wrocławskiego PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

 • W przygotowaniu jednego plakatu mogą wziąć udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby, z ewentualnym udziałem innych osób, np. kierowników specjalizacji.
 • Przynajmniej jeden z autorów pracy musi być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji z dokonaną opłatą rejestracyjną.
 • Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.
 • Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski.
 • Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 17 maja 2024 na adres e-mail:

agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl

 • Po przesłaniu streszczenia w ciągu 5 dni roboczych autorzy otrzymają wiadomość zwrotną, czy praca została zakwalifikowana do druku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.
 • Obowiązujące wymiary plakatu: format A1 (594 x 841 mm)

Link rejestracyjny na II Mazowiecki Dzień Diagnosty Laboratoryjnego (11 maja 2024)

Prosimy o rejestrację na wydarzenie II Mazowiecki Dzień Diagnosty Laboratoryjnego (konferencja stacjonarna!)

II Mazowiecki Dzień Diagnosty Laboratoryjnego (google.com)