Sympozjum -„Diagnostyka laboratoryjna chorób nerek i dróg moczowych” o/ Kraków 20.04.2024

Zarząd oddziału krakowskiego PTDL ma zaszczyt zaprosić Sz. P. Diagnostów do udziału w wydarzeniu:

Data: 20 kwietnia 2024 (sobota)/ miejsce: ul. Kopernika 7, Aula Wykładowa CMUJ

Sympozjum naukowo-szkoleniowe

„Diagnostyka laboratoryjna chorób nerek i dróg moczowych”

 

9.00-9-15 Powitanie Uczestników- mgr Bernadetta Jakubowicz

9.15-10.00 „Na pierwszy rzut oka? – diagnostyka ostrego uszkodzenia nerek”

dr n.med Joanna Dolipska, Klinika Nefrologii Szpital Uniwersytecki w Krakowie

10.00-10.15  przerwa kawowa

10.15-11.15 „Zaawansowany i specjalistyczny poziom różnicowania erytrocytów i wałeczków w badaniu ogólnym moczu na podstawie zaleceń PTDL z 2019 r.” Kamil Żurek, Sylwia Sokołowska, Dział Naukowy Sysmex Polska sp. z o.o

11.15-12.00 „Bezinwazyjna diagnostyka w nefrologii. Co nowego?” mgr Anna Kołtyś, Product Manager ds. Autoimmunologii Euroimmun Polska sp. z o.o

12.00-12.45- posiedzenie Członków Oddziału- sprawy bieżące- Bernadetta Jakubowicz, Dr n. med. Urszula Rychlik

Komitet organizacyjny: dr n. med i n. o zdr. Aleksandra Maleszka, dr n. biol. Anna Ząbek-Adamska, mgr Bernadetta Jakubowicz

Partnerzy sympozjum: SYSMEX Polska,  Euroimmun Polska sp. z o.o

Za udział w sympozjum przyznane będą 4 punkty edukacyjne.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i posiedzenie Członków oddziału – 3 lutego 2024r, Kraków

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa- 3 lutego 2024 r.,  oraz posiedzenie Członków Oddziału.

„Diagnostyka laboratoryjna w chorobach zakaźnych i pasożytniczych”

Konferencja Oddziału krakowskiego, odbędzie się w dniu 03-02-2024 r. w Krakowie, tradycyjnie przy ul. Kopernika 7; o godz. 9.00- Sala Wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej CMUJ.
Komitet naukowy: mgr Bernadetta Jakubowicz, dr Anna Ząbek-Adamska

9.00-9.15- powitanie- mgr Bernadetta Jakubowicz, dr Anna Ząbek-Adamska

Tematy wykładów :

 1. 9.15- 9.45- Odpowiedź immunologiczna indukowana pasożytami – prof. dr hab. n med. Krzysztof Bryniarski – Katedra Immunologii UJ CM
 2. 9.45- 10.15 –Diagnostyka zarażeń pasożytniczych – dr n. biol. Anna Kłyś- Zakład Mikrobiologii SU w Krakowie
  przerwa kawowa 10.15- 10.30
 3. 10.30- 11.00 –Mikrobiom molekularny- NGS jako narzędzie diagnostyczne – dr n. med. Barbara Zapała- Zakład Mikrobiologii SU w Krakowie
 4. 11.00-11.30 –Diagnostyka zarażeń Toxoplasma gondii– lek. med. Aleksander Mazur- Zakład Mikrobiologii SU w Krakowie
  11.30-11.45- pytania, podsumowanie konferencji

Partnerem konferencji są firmy: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o, Analityk Genetyka Unrug Wójtowicz s.k.

11.45 – zapraszamy na posiedzenie Członków PTDL- Oddziału krakowskiego.-Omówienie spraw bieżących w Oddziale, zasady przyjmowania nowych członków, funkcjonowanie nowej strony internetowej, płatności- mgr Bernadetta Jakubowicz, dr Anna Ząbek-Adamska

Zapraszamy serdecznie
Zarząd Oddziału Kraków

         

 

 

 

Cykl szkoleniowy – konferencje i posiedzenia członków oddziału w 2024r.

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu oddziału krakowskiego, zapraszam na konferencje i posiedzenia naukowo-szkoleniowe w 2024r.

3 lutego 2024 (sobota) –  zapraszamy na konferencję- Mikrobiologia/Parazytologia oraz posiedzenie członków oddziału, tradycyjnie o godz. 9.00, przy ul. Kopernika 7, sala wykładowa CM UJ.

Tematy wykładów :

 1. Odpowiedź immunologiczna indukowana pasożytami – prof dr hab. n med. Krzysztof Bryniarski – Katedra Immunologii UJ CM
 2. Diagnostyka zakażeń pasożytniczych – dr Anna Kłyś- Zakład Mikrobiologii SU w Krakowie
 3. Mikrobiom molekularny- NGS jako narzędzie diagnostyczne – dr Barbara Zapała- Zakład Mikrobiologii SU w Krakowie
 4. Diagnostyka zakażeń Toxoplasma gondii- lek.med.Aleksander Mazur- Zakład Mikrobiologii SU w Krakowie

20 kwietnia 2024 (sobota) – konferencja pt: Diagnostyka laboratoryjna chorób nerek i dróg moczowych

Tematy wykładów w przygotowaniu

Drodzy Członkowie oddziału małopolskiego!!!
Prosimy o wstrzymanie się z opłacaniem składek za rok 2024!!!- w opracowaniu jest nowa strona PTDL, poprzez którą będą możliwe wpłaty bezpośrednie. Wszelkie szczegóły w tym temacie już niebawem.

Konferencja naukowa PTDL O/Kraków 25 lutego 2023 r.

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Oddziału krakowskiego PTDL, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt: Mikrobiom jelitowy, żywienie pozajelitowe w kacheksji

Komitet organizacyjny:
dr n.med Urszula Rychlik, mgr Danuta Kozłowska, dr n.biol. Anna Ząbek-Adamska

Agenda konferencji:

 • (9.00-9.15) Dr n. biol. Anna Ząbek-Adamska- przewodnicząca Oddziału Kraków- powitanie
 • (9.15-10.00) Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gosiewski, specjalista mikrobiologii „Mikrobiom człowieka – charakterystyka, zaburzenia i badania”.
  Katedra Mikrobiologii, Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
  Sesja pod patronatem firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z.o o:
 • (10.00-10.45) Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk „Badania laboratoryjne w żywieniu klinicznym”
  Narodowy Instytut Onkologii, PIB w Krakowie, ul. Garncarska 11
  Przerwa kawawa (10.45-11.00)
 • (11.00-11.45) dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda „Zespół wyniszczenia organizmu. Objawy, diagnostyka, leczenie”
  Narodowy Instytut Onkologii, PIB w Krakowie, ul. Garncarska 11
 • 11.45-12.00- Dyskusja, zakończenie konferencji

Konferencja odbywa się przy ul. Kopernika 7 (aula wykładowa Katedry Biochemii Lekarskiej CM UJ). Za udział w konferencji przysługują 4 punkty edukacyjne (miekkie). Po zakończonej konferencji zostanie rozdany uczestnikom test, za który będa przysługiwać punkty twarde (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, zał. 2)

 • (12.00-12.45) Posiedzenie członków Oddziału,omówienie spraw bieżących w oddziale krakowskiego PTDL:
  mgr Bernadetta Jakubowicz- członek zarządu PTDL Kraków-„ Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych- sprawozdanie pozjazdowe i sprawy bieżące”

Kondolencje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 20 stycznia 2023 r. zmarł

Dr hab. med., prof. UJ Marek Stępniewski

emerytowany pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Instytutu Pediatrii, a także Katedry Medycyny Pracy i Chorób Zawodowych Akademii Medycznej. Wieloletni kierownik Samodzielnej Pracowni Radioligandów Katedry Farmakobiologii Wydziału Farmaceutycznego i Członek wielu Towarzystw Naukowych.

W osobie Zmarłego społeczność diagnostów laboratoryjnych utraciła wybitnego specjalistę z zakresu medycyny laboratoryjnej, wspaniałego nauczyciela, naukowca i wychowawcę wielu pokoleń diagnostów laboratoryjnych.

Rodzinie Zmarłego i Jego najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej