Sympozjum Naukowe Katowickiego Oddziału PTDL

Zaproszenie na dwa sympozja naukowe

W obecnym systemie opieki nad pacjentem onkologicznym badania laboratoryjne stanowią niezwykle istotny element w przebiegu diagnostyki i leczenia, a wykonujący je diagności odgrywają ważną rolę w systemie ochrony zdrowia. Pierwsze sympozjum, na które Państwa zapraszamy, będzie dotyczyło zaburzeń klinicznych, z którymi musi się zmierzyć chory onkologiczny. Wykłady będą prezentowane przez klinicystów Narodowego Instytutu Onkologii, którzy omówią istotną rolę badań związaną z rozwijającym się nowotworem, ogólną oceną stanu chorego, jak również z powikłaniem po zastosowanej terapii.
Drugie sympozjum poświęcone będzie istotnym zagadnieniom związanym z zaburzeniami hemostazy ze szczególnym uwzględnieniem trudności w interpretacji wyników patologicznych. Wykładowcy tego sympozjum to uznani specjaliści w zakresie chorób układu hemostazy. Mamy nadzieję, że oba sympozja zwiększą efektywność wykorzystania diagnostyki laboratoryjnej oraz komunikacji na linii lekarz – diagnosta laboratoryjny.

Z poważaniem

dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak

Przewodnicząca PTDL Oddział Katowice

oraz

Zarząd PTDL Oddział Katowice

Zapisy na sympozja poprzez stronę ptdl.katowice.pl

Termin: 10 maja 2024

Miejsce: Aula im. J. Święckiego Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Za udział w sympozjum uczestnicy otrzymują 8/4* punktów edukacyjnych.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego (Dz. U. poz. 2684) oraz z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519)

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 23 kwietnia 2024 roku

PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Diasorin

serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.
Spotkanie odbędzie się 23 kwietnia 2024 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

Program spotkania:

1. Powitanie gości – mgr Anna Rodziewicz-Lurzyńska, wiceprzewodnicząca Oddziału

2.
Przykre miłego (pocałunku) następstwadr hab. n. med. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

3. Oznaczanie przeciwciał anty-EBV – aspekty laboratoryjnemgr Andżelika Przyborska, Laboratorium Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM

W celu rejestracji na spotkanie prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com
W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału).

TYLKO ZAREJESTROWANI CZŁONKOWIE PTDL Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI OBECNI NA POSIEDZENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA Z 2 PUNKTAMI EDUKACYJNYMI!

Link do spotkania będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym po godz.17:30 w dniu 23.04.2024 r. na stronie ptdl.pl (Aktualności, Warszawa) i FB oddziału warszawskiego PTDL.

Prosimy o logowanie imieniem i nazwiskiem.

Zarząd PTDL Oddział Warszawski

Spotkanie szkoleniowe Oddziału w Zielonej Górze

W imieniu Zarządu Oddziału Lubuskiego zapraszam na spotkanie szkoleniowe organizowane wraz z firmą Euroimmun.

Spotkanie odbędzie się 24.04.2024 o godz.11:00 w sali konferencyjnej RCKiK w Zielonej Górze, ul.Zyty 21

program spotkania:

 1. Nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne – nowy trend w diagnostyce – mgr Aleksandra Świgut, EUROIMMUN Polska
 2. Serologiczna diagnostyka alergii w koszyku świadczeń lekarza POZ. Kamień milowy w diagnozie pacjenta? – mgr Małgorzata Walerych, EUROIMMUN Polska
 3. Sprawy bieżące Oddziału

Serdecznie zapraszam

Katarzyna Drzyzga-Gramacka

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 23.04.2024 (wtorek) stacjonarne

Szanowni Państwo,

wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wraz z  firmą  SHIM-POL serdecznie zaprasza na posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 23.04.2024 (wtorek) w godzinach 13.00-15.00 w Sali W4, Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211.

Program posiedzenia:

 • Zastosowanie technik referencyjnych HPLC, LC-MS/MS, ICP-MS, MALDI-MS w diagnostyce medycznej.
  Dr Łukasz Paprotny, kierownik „Laboratorium B+R SHIM-POL”
 • Postępy w terapii monitorowanej stężeniem leku.
  Dr inż. Paweł Stalica, przedstawiciel naukowy SHIM-POL
 • Rozwiązania IVD-R firmy Shimadzu i Recipe
  Dr Przemysław Nowakowski, przedstawiciel naukowy SHIM-POL

 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową: ptdlwroclaw@gmail.com do dnia 19.04.2024r.
Uczestnicząc w posiedzeniu  naukowo-szkoleniowym można uzyskać 2 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego diagnosty laboratoryjnego (Dz.U. 2023 poz. 2684)

SESJA PLAKATOWA -Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej”

W dniach 06-07.06.2024r. w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie odbędzie się XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oddziału wrocławskiego PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

 • W przygotowaniu jednego plakatu mogą wziąć udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby, z ewentualnym udziałem innych osób, np. kierowników specjalizacji.
 • Przynajmniej jeden z autorów pracy musi być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji z dokonaną opłatą rejestracyjną.
 • Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.
 • Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski.
 • Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 10 maja 2024 na adres e-mail:

agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl

 • Po przesłaniu streszczenia w ciągu 5 dni roboczych autorzy otrzymają wiadomość zwrotną, czy praca została zakwalifikowana do druku.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.
 • Obowiązujące wymiary plakatu: format A1 (594 x 841 mm)

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wrocławskiego Oddziału PTDL „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej”

Szanowni Państwo,
W dniach 06.06. – 07.06.2024r. w Hotelu “BORNIT” w Szklarskiej Porębie odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wrocławskiego Oddziału PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej”.
Szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: http://www.ampulco.eu/Konferencje/Konferencja-Szklarska-Por%C4%99ba-2024

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

Zebranie naukowo- szkoleniowe dnia 17.04.2024

Szanowni Państwo

W imieniu zarządu olsztyńskiego oddziału PTDL oraz firmy Randox mam przyjemność zaprosić na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
                                                                          17 kwietnia 2024 o godz. 13.00
w hotelu Omega w Olsztynie przy ul. Sielska 4a.
Plan spotkania:
-Acusera-klucz do doskonałości w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości – mgr Mariola Marciniec
-Nowości w ofercie niezależnych kontroli wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnych – Paulina Zmienko firma Randox
-Po wykładach  firma Randox zaprasza na lunch.
 Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną na adres e-mail: olsztynptdl@gmail.com
Z pozdrowieniami
Violetta Brzozowska

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo

Zarząd PTDL Oddział Słupsk pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocy, niech te święta będą wesołe, pełne harmonii, spokoju i wspólnego świętowania.