SESJA PLAKATOWA -Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej”

W dniach 06-07.06.2024r. w hotelu ,,Bornit” w Szklarskiej Porębie odbędzie się XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oddziału wrocławskiego PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W programie konferencji przewidujemy sesję plakatową, w czasie której będzie możliwe przedstawienie prac w formie plakatów. Przygotowanie streszczenia pracy oraz przedstawienie plakatu będzie równoznaczne z realizacją wymogu przedstawienia publikacji lub pracy pisemnej, niezbędnego do zaliczenia przebiegu specjalizacji.

  • W przygotowaniu jednego plakatu mogą wziąć udział maksymalnie dwie specjalizujące się osoby, z ewentualnym udziałem innych osób, np. kierowników specjalizacji.
  • Przynajmniej jeden z autorów pracy musi być zarejestrowanym uczestnikiem Konferencji z dokonaną opłatą rejestracyjną.
  • Tematyka plakatów powinna obejmować szeroko rozumiane problemy medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Preferowane będą prace oryginalne.
  • Streszczenie plakatu (maksymalnie 300 słów, czcionka Times New Roman, 12 pkt., odstęp 1,5 linii bez edytowania, np. pogrubienia, justowania, kursywy) powinno zawierać wyróżnione części: w przypadku pracy doświadczalnej – wstęp, cel pracy, metody, wnioski; natomiast w przypadku pracy przeglądowej – wstęp, opis, wnioski.
  • Streszczenie wraz z pełnym imieniem i nazwiskiem oraz aktualną afiliacją autorów należy przygotować i przesłać do 10 maja 2024 na adres e-mail:

agnieszka.sapa-wojciechowska@umw.edu.pl

  • Po przesłaniu streszczenia w ciągu 5 dni roboczych autorzy otrzymają wiadomość zwrotną, czy praca została zakwalifikowana do druku.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niespełniających powyższych kryteriów, w tym merytorycznych, oraz informują, że wszystkie prace zostaną sprawdzone programem antyplagiatowym.
  • Obowiązujące wymiary plakatu: format A1 (594 x 841 mm)

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wrocławskiego Oddziału PTDL „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej”

Szanowni Państwo,
W dniach 06.06. – 07.06.2024r. w Hotelu “BORNIT” w Szklarskiej Porębie odbędzie się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Wrocławskiego Oddziału PTDL współorganizowana z Katedrą Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 „Sukcesy i wyzwania w medycynie laboratoryjnej”.
Szczegóły dotyczące rejestracji i kosztów oraz formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej: http://www.ampulco.eu/Konferencje/Konferencja-Szklarska-Por%C4%99ba-2024

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków PTDL !

Zebranie naukowo- szkoleniowe dnia 17.04.2024

Szanowni Państwo

W imieniu zarządu olsztyńskiego oddziału PTDL oraz firmy Randox mam przyjemność zaprosić na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się
                                                                          17 kwietnia 2024 o godz. 13.00
w hotelu Omega w Olsztynie przy ul. Sielska 4a.
Plan spotkania:
-Acusera-klucz do doskonałości w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości – mgr Mariola Marciniec
-Nowości w ofercie niezależnych kontroli wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnych – Paulina Zmienko firma Randox
-Po wykładach  firma Randox zaprasza na lunch.
 Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o informację zwrotną na adres e-mail: olsztynptdl@gmail.com
Z pozdrowieniami
Violetta Brzozowska

Życzenia Wielkanocne

Szanowni Państwo

Zarząd PTDL Oddział Słupsk pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocy, niech te święta będą wesołe, pełne harmonii, spokoju i wspólnego świętowania.

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę spokoju, zdrowia i samych pyszności przy wielkanocnym stole.

Wszystkiego dobrego !

W imieniu Zarządu Oddziału Gdańskiego PTDL

dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 03.04.2024

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam na zebranie naukowo-szkoleniowe Oddziału Gdańskiego PTDL które odbędzie się w dniu 03.04.2024, godz. 18.00, w systemie on-line, w aplikacji Teams.
Na spotkaniu wykłady zaprezentują:

dr med. Lucyna Kłembowska, Klinika Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
„Diagnostyka laboratoryjna w ostrych białaczkach”

dr n. med. Dorota Bizon-Zygmańska, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
„Aktywność asparaginazy – kluczowy element terapii ostrej białaczki”

Link do spotkania znajduje się poniżej.
Serdecznie zapraszam do udziału.

W imieniu Zarządu Oddziału Gdańskiego PTDL
dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

Dołącz do spotkania teraz

Identyfikator spotkania: 333 477 011 660

Kod dostępu: eQYeNp

Dla organizatorów: Opcje spotkania | Resetowanie numeru PIN dołączania przez telefon

Bezpośredni link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU5OTQ0YjQtZWQ0ZC00MDZmLTk4ZDAtYmNlMzMzMDdmNTBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a21abbc6-d6c1-4d24-a91d-7b98291f5777%22%2c%22Oid%22%3a%22b0988f68-7986-40de-bf27-1778a01bfde8%22%7d

Program XI KONFERENCJI NAUKOWO – SZKOLENIOWEJ „POMORSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 2024 11.04. – 12.04.2024 r.,

Szanowni Państwo

Zapraszam do udziału w XI Konferencji „Pomorskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną”, która odbędzie się w dniach 11-12.04.2024, w Sobieszewie.

Link do zapisów na Konferencję znajdziecie Państwo na stronie firmy Ampulco.

Program Konferencji

11.04.2024r. CZWARTEK
9:00–10:45     Przyjazd uczestników i zakwaterowanie
10:45–11:25   Otwarcie. Wystawa sprzętu i materiałów. Zwiedzanie wystawy.
11:25–11:30   Powitanie zaproszonych Gości i Uczestników Konferencji Przewodnicząca Oddziału PTDL w Gdańsku, dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

11.30-12.00 Przemówienie Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej prof. dr hab. n. med. Katarzyny Winsz-Szczotki; wykład AMH wczoraj i dziś
12:00-12.45  Czy diagnosta laboratoryjny pomaga chorym „na głowę”  ? –  prof. dr hab. n. med. Andrzej Szutowicz, Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

12.45-13.00 Automatyzacja transportu i sortowania probówek – najnowsze rozwiązania w preanalityce mgr Krzysztof Gliniak, Specjalista ds. Automatyzacji Laboratoriów w Sarstedt Polska

13:00–13:45 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa z trombofilią w tle – badania laboratoryjne prof. dr hab. Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
13.45–14.45  Obiad

14:45–15:30 Morfologia krwi obwodowej w zespole hemolityczno-mocznicowym – dr n. med. Ewa Czernik Dyrektor Działu Naukowego i Rozwiązań Laboratoryjnych Sysmex Polska Sp. z o.o.

15.30–15.45 IDS-ISYS – nowoczesna platforma w diagnostyce laboratoryjnejdr Tomasz Janiszewski, EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o

15:45–16:00 Antygen D – słaba ekspresja i kategoryzacja w praktyceMałgorzata Kowalczyk-Gębarowska, Krzysztof Knop Altium International Sp.zo.o.

16.00–16.45 Przyszłość mikrobiologii, wyzwania klimatyczne i technologiczne dr Łukasz Naumiuk Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

16.45-17.00 Wymagania dotyczące kontroli jakości w nawiązaniu do normy ISO 15189 2022 oraz rozwiązań oferowanych przez firmę Bio-Rad – Natalia Jaroszewska BioRad

17.00–17.45 Miejsce lipoprotein bogatych w TG w nowych wytycznych zaburzeń profilu lipidowego – PTL i PTDL 2024 – prof. dr hab. Grażyna Sygitowicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

20:00   Kolacja

12.04.2024 – PIĄTEK
8.00-9.30 Śniadanie
9.30-10.15 Badania molekularne w onkologii:  stosowane technologie, kierunki rozwoju – prof. dr hab. Monika Sakowicz-Burkiewicz, Zakład Medycyny Molekularnej Katedry Biochemii Klinicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

10.15-10.30 Kodowanie przyszłości diagnostyki – Karolina Troszak Marcel S.A.

10.30-11.15 Mechanizmy pozalipidowego działania statyn prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz, Zakład Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

11.15-12.00 Jakość w mikrobiologicznej diagnostyce molekularnej – Maciej Gąsior, Imogena Sp.zo.o.

12.00-12.45 Ekscentryczny Plazmocyt – jedna komórka, wiele możliwości diagnostycznych – mgr Małgorzata Orłowska, Laboratorium Hematologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

12.45-13.00 Mikroskopia automatyczna badania osadu moczu. Najdokładniejsze różnicowanie erytrocytów w technologii obrazowania przepływowego – Daniel Tvrdoň, Argenta

13.00-13.45 Analiza zdarzeń niepożądanych w pracowni serologii transfuzjologicznej – dr Anna Skibowska-Bielińska, Centralne Laboratorium Kliniczne z Bankiem Krwi Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

13.45 zakończenie Konferencji

Serdecznie zapraszam do udziału !!

W imieniu Zarządu Oddziału Gdańskiego PTDL

dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy