Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 2 lutego 2023 roku

PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą Biameditek
serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.
Spotkanie odbędzie się 2 lutego 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

Program spotkania

 1.  Powitanie gości – dr hab. Olga Ciepiela, przewodnicząca Oddziału
 2. CDT- biomarker przewlekłego spożycia alkoholu- oznaczenie  metodą kapilarną,  standaryzowaną przez IFCC – mgr Karolina Zawiślak, firma Biameditek
 3. Elektroforeza kapilarna w praktyce laboratoryjnej – dr n. farm Błażej Grodner, Warszawski Uniwersytet Medyczny

W celu rejestracji na spotkanie prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com
W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału).

TYLKO ZAREJESTROWANE OSOBY OBECNE NA POSIEDZENIU OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UCZESTNICTWA!

Link do spotkania będzie udostępniony po godz.17:00 w dniu 2.02.2023 r. na stronie ptdl.pl (Aktualności, Warszawa) i FB oddziału warszawskiego PTDL.
Prosimy o logowanie imieniem i nazwiskiem.
Za udział w spotkaniu zarejestrowani diagności otrzymają 2 pkt miękkie.

Składka członkowska 2023 r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy o konieczności dokonywania corocznej opłaty składki członkowskiej, która umożliwia działalność statutową PTDL.
Wysokość składki członkowskiej na rok 2023 wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł. Prosimy o dokonanie płatności do końca lutego oraz uregulowanie zaległych składek.
Nr konta PTDL Oddział Łódź:

38 1020 3352 0000 1602 0010 3382.

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko oraz rok, którego dotyczy składka.
W przypadku zmiany danych teleadresowych (nazwiska, adresu e-mail), również jeżeli nie trafiała do Państwa dotychczasowa korespondencja, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres ptdl.lodz@gmail.com
Osoby zainteresowane dołączeniem do regionalnego oddziału PTDL prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej do pobrania ze strony głównej PTDL, a następnie przesłanie skanu z potwierdzeniem dokonania opłaty składki członkowskiej na w/w adres e-mail.

W imieniu Zarządu
Milena Pązik
Sekretarz PTDL O/Łódź

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 19.01.2023 roku

PTDL Oddział Warszawski wraz z firmą SYSMEX Polska serdecznie zapraszają na posiedzenie naukowo-szkoleniowe.

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2023 o godzinie 18:00 na platformie MS Teams.

Program spotkania
1. „Automatyczna analiza płynów z jam ciała – wartość kliniczna i diagnostyczna” Agnieszka kowalczyk, sysmex polska
2. „Płyny z jam ciała – analiza przypadków klinicznych” Agnieszka Wiśniewska, Warszawski Uniwersytet medyczny

W celu rejestracji na spotkanie prosimy o przesłanie informacji na adres: ptdl.warszawa@gmail.com
W treści wiadomości prosimy podać imię, nazwisko, informację o członkostwie w PTDL (z podaniem oddziału) oraz adres mailowy, na który mamy przesłać link do spotkania.
Link będzie przesłany w dniu spotkania ok. godz 17.

Zarząd PTDL Oddział Warszawski

Diagnostyka toksykologiczna – wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu  Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej zapraszam Państwa na dwudniową, wyjazdową konferencję naukowo-szkoleniową nt. „Diagnostyka toksykologiczna – wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne”, która odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2023 r. w hotelu Remes (ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica).

Za udział w konferencji przysługują punkty edukacyjne.
Program Konferencji oraz informacje organizacyjne zamieszczone są na stronie internetowej poprzez następujący link: www.ampulco.eu

Z wyrazami szacunku
dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
Przewodnicząca PTDL 
Oddział Poznań 

 

Konferencja naukowo-szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Poznaniu
D
iagnostyka toksykologiczna – wyzwania laboratoryjne, kliniczne i społeczne
Opalenica, 16-17 lutego 2023 r.
Hotel REMES, ul. Parkowa 48, 64-330 Opalenica

 Program

 16.02.2023r., czwartek

08:30

10:00

Rejestracja uczestników

10:00

10:15

Rozpoczęcie konferencji, uroczyste otwarcie wystawy firm diagnostycznych

dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska, dr  n. med. Ewa Leporowska

10:15

11:15

Sesje autorskie firm diagnostycznych:

1/ Roche Inventory Solution – nowoczesne rozwiązanie w zarządzaniu magazynem

2/ Zastosowanie śliny w diagnostyce hormonalnej

3/ Terapeutyczne monitorowanie leków

4/ IDS-ISYS – nowoczesna platforma
w diagnostyce laboratoryjnej

 

mgr Agata Stolarczyk
Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

mgr Ewa Fafińska
TK Biotech

mgr Agnieszka Suchan, mgr Agata Richter, Perlan Technologies

dr Tomasz Janiszewski
EUROIMMUN Polska

Sesja 1     11:15 – 13:45
prowadzenie sesji:
dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska
dr  n. med. Ewa Leporowska

11:15

12:00

Niedobory witaminy B12 i kwasu foliowego

u nadużywających alkoholu

prof. dr hab. n. med. Lech Chrostek
Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

12:00

12:45

Rola badań laboratoryjnych w leczeniu ostrych zatruć

 

dr n. med. Dorota Klimaszyk

Oddział Toksykologiczny, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu; Konsultant wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej, woj. kujawsko-pomorskie

12:45

13:30

Różnicowanie kwasic w toksykologii

 

dr n. med. Eryk Matuszkiewicz                

Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

Oddział Toksykologiczny, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu

13:30

13:45

Dyskusja

13:45

14:30

Lunch

Sesja 2     14:30 – 18:15
prowadzenie sesji:
dr  n. med. Ewa Leporowska
dr n. farm. Małgorzata Zielińska-Przyjemska

14:30

15:15

Terapeutyczne monitorowanie efektywności leczenia epilepsji lekami nowej generacji – możliwości diagnostyczne

dr n. farm. Karina Sommerfeld-Klatta
Katedra i  Zakład Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

15:15

16:00

Problemy diagnostyczne intoksykacji nowymi substancjami psychoaktywnymi

dr n. med. Artur Teżyk

Zakład Medycyny Sądowej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

16:00

16:30

Przerwa kawowa

16:30

17:15

Kliniczne i laboratoryjne zmiany
w przebiegu zatruć wybranymi lekami
i innymi ksenobiotykami

dr hab. n. med. Marzena Dworacka,
prof. UMP

Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

17:15

18:00

Wpływ leków stosowanych w ciąży na rozwój płodu

dr n. med. Katarzyna Ziółkowska

Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

18:00

18:15

Dyskusja

19:00

1/ Wystąpienie Prezesa KRDL
2/ Uroczyste wręczenie nagród Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych: „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”
oraz „Dyplom za wzorową pracę
diagnosty laboratoryjnego”
Monika Pintal-Ślimak
Prezes KRDL

20:00

Kolacja

 

17.02.2023r., piątek 

Sesja 3     9:00 – 13:00
prowadzenie sesji:
dr  hab. n. med. Ewa Wysocka
dr n. med. Włodzimierz Pawłowski

09:00

09:45

Rozwój duchowy przeciwwagą dla uzależnień

dr hab. n. zdr. Ewa Baum, prof. UMP

Katedra Nauk Społecznych
i Humanistycznych, Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

09:45

10:30

Oznaczanie alkoholu etylowego
w medycznym laboratorium diagnostycznym

dr n. med. Beata Szkolnicka

Pracownia Informacji Toksykologicznej
i Analiz Laboratoryjnych,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie;
Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie

10:30

11:15

Oznaczanie substancji psychoaktywnych
w moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym

mgr Anna Meyer-Stachowska

Pracownia Toksykologii, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu; członek komisji ds. diagnostyki toksykologicznej KIDL

11:15

12:00

Kliniczne aspekty terapeutycznego monitorowania leków u dzieci 

prof. dr hab. n. farm. Franciszek Główka
Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej
i Farmakokinetyki,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12:00

12:45

Alkoholizm – spojrzenie farmakologa

prof. dr hab. n. farm. Przemysław Mikołajczak
Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

12:45

13:00

Dyskusja

13:00

13:45

Lunch

Sesja 4     13:45 – 16:30
prowadzenie sesji:
dr n. med. Włodzimierz Pawłowski
dr  hab. n. med. Ewa Wysocka

13:45

14:30

Znaczenie niepewności pomiaru
w interpretacji wyników oznaczania etanolu

dr Mirosław Firlej

Firma StandLab

14:30

15:15

Diagnostyka laboratoryjna w toksykologii okiem prawnika

prof. dr hab. n. prawnych Monika Urbaniak

Katedra i Zakład Prawa Medycznego
i Farmaceutycznego,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  15:15

  16:00

Sesje autorskie firm diagnostycznych:

1/ Lotus &Virclia – innowacyjne rozwiązanie  w diagnostyce serologicznej w  każdym laboratorium

2/ Nowe technologie w biochemii:
analizator BS-600M – kompaktowy system o dużych możliwościach

3/ Terapia monitorowania stężeniem leku – od leków niskocząsteczkowych do białek terapeutycznych, podejście praktyczne

mgr Monika Pernak-SchwarzBiomedica Poland Sp.z o.o.

 

mgr Mariusz Śliwowski

Mindray Medical Poland Sp. z o.o.

mgr Maciej Stopa 

Bioanalytic Sp. z o.o.

 

16:00

Test

16:30

Zakończenie konferencji

                                                                                         

Zaproszenie dla wszystkich diagnostów na kurs

W imieniu Oddziału PTDL w Szczecinie oraz firmy Becton Dickinson Polska, serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH DIAGNOSTÓW na kurs

„BŁĘDY PRZEDANALITYCZNE. JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK cz.2”
 który odbędzie się 04 lutego w godzinach 09:00–17:00.
 Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Kurs będzie zakończony testem.

 Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams (w aplikacji lub w przeglądarce internetowej).
Link do spotkania (na spotkanie nie trzeba się rejestrować): 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJkMmUwODYtNDhiOS00Yjg0LWIzOWQtZjJmYjBlYzRlZTM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d 

 Link do testu zostanie udostępniony na spotkaniu i będzie aktywny do końca marca 2023.

Program kursu 

 1. Błędy przedanalityczne – co już wiemy i co pamiętamy- podsumowanie wcześniejszego kursu. 
 2. Niewłaściwe pobranie czy pracownia generowania hemoliz?
 3. Czas na wagę złota – jak skrócić TAT?
 4. Zarządzanie krwią pacjenta – czy można zredukować ilość pobieranych próbek?
 5. Ekspozycja zawodowa – czy problem dotyczy „tylko” pielęgniarek?
 6. Pobieranie krwi żylnej w rekomendacjach Clinical and Laboratory Standard Institute i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine – zgoda czy opozycja?
 7. Co w butelce rośnie? Błędy w posiewach krwi.

 Prelegenci:

 • prof. dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak – Kosek – Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego
 • mgr Dagmara Wąsowska – Becton Dickinson Polska

 Za udział w wydarzeniu i pomyślne zaliczenie testu Uczestnik otrzyma 7 punktów edukacyjnych (tzw. punkty twarde).

Zebranie naukowo-szkoleniowe 21.01.2023

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału PTDL które odbędzie się

21 stycznia 2023 (sobota), o godz. 13:00
„Chromatograficzne oraz spektroskopowe metody referencyjne wykorzystywane w laboratoriach diagnostycznych – analiza kosztów oraz zalet ich stosowania”

Prowadzącym szkolenie będzie Pan dr n. farm. Łukasz Paprotny Kierownik Centrum Badawczo – Rozwojowego ALAB laboratoria Sp. z o.o. Warszawa

Link do rejestracji:

https://konferencje.alab.com.pl/index.php/product/103-chromatograficzne-oraz-spektroskopowe-metody-referencyjne-wykorzystywane-w-laboratoriach-diagnostycznych-analiza-kosztow-oraz-zalet-ich-stosowania

Bezpośredni link do szkolenia zostanie przesłany mailem dzień przed szkoleniem tj. 20.01.2023.
Na koniec zostanie przeprowadzony test wiedzy, jego zaliczenie będzie warunkiem uzyskania certyfikatu.

Dla usprawnienia procesu prawidłowego wydawania certyfikatów uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na stronie konferencje.alab.com.pl oraz logowanie się do spotkania przy użyciu Państwa Imienia i Nazwiska.

Przewodnicząca Oddziału Gdańskiego PTDL
dr hab. Agnieszka Jankowska-Kulawy

Webinar 24-25 styczeń 2023

Zaproszenie

W imieniu Zarządu Białostockiego Oddziału PTDL, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz firmy Becton Dickinson Polska, serdecznie zapraszamy na konferencję/kurs

JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK –kurs z błędów przedanalitycznych

który odbędzie się w dniach 24 i 25 stycznia 2023 roku w godzinach 16:00–20:00.
Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams ( w aplikacji lub w przeglądarce internetowej), bez konieczności wcześniejszej rejestracji.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja/kurs będzie zakończony testem.
Uczestnicy po wysłuchaniu 7 godzin wykładów i rozwiązaniu testu otrzymają 7 twardych punktów edukacyjnych. (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. poz. 1519)

Program webinarium

Wtorek 24 styczeń

16:00-16:15 Przywitanie Uczestników: dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
i mgr Dagmara Wąsowska, Konsultant Kliniczny IDS

16:15–17:15 Błędy przedanalityczne- co już wiemy i co pamiętamy- podsumowanie wcześniejszego kursu

17:15–18.15 Niewłaściwe pobranie czy pracownia generowania hemoliz?

18:15-19:15 Czas na wagę złota- jak skrócić TAT?

19:15- 20:15 Zarządzanie krwią pacjenta- czy można zredukować ilość pobieranych próbek?

Link do spotkania 24 stycznia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDdhNjA4OGYtOTQ0NC00YzZjLWJjODUtOTU5Njg3NjYzOThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d

 Środa 25 styczeń

16:00–17:00 Ekspozycja zawodowa- czy problem dotyczy „tylko” pielęgniarek?

17:00-18:00  Pobieranie krwi żylnej w rekomendacjach Clinical and Laboratory Standard Institute
i European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine- zgoda czy opozycja?

18.00- 19.00 Co w butelce rośnie? Błędy w posiewach krwi

19:00 Test dla Uczestników- link do testu zostanie udostępniony na spotkaniu i będzie
aktywny do końca lutego 2023
.

Link do spotkania 25 stycznia:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzFiMTJkY2UtNmVlNC00NDQ5LTk0ZTUtZmIyYzljNzI4MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2294c3e67c-9e2d-4800-a6b7-635d97882165%22%2c%22Oid%22%3a%22d87d6b5b-15e7-4d5e-ab33-a5d69796bf6f%22%7d

       Dr hab. n. med. Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

Składka 2023

Szanowni Państwo

przypominamy, że składka za 2023 rok wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł i nie uległa zmianie od 2014 roku.
Numer rachunku bankowego: 46 1020 1332 0000 1102 1044 0495

W tytule płatności proszę wpisać: imię i nazwisko członka PTDL opłacającego składkę/składki; rok/lata, za który/które opłacana jest składka/składki.

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2023 ROKU !

          Dr hab Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostockiego Oddziału PTDL

Składka członkowska za rok 2023

Szanowni Państwo
przypominamy, że składka za 2023 rok wynosi 100 zł, dla emerytów 20 zł.

Numer rachunku bankowego: 33 1020 4795 0000 9802 0195 3868

PROSIMY O WPŁATĘ DO KOŃCA LUTEGO 2022 ROKU !
dr n. med. Ewa Czerska
Sekretarz Oddziału PTDL w Szczecinie

Akademia Roche 19.01.2023

Roche Diagnostics Polska Sp. z o..o. wraz z Białostockim oddziałem PTDL zaprasza na wydarzenie 19 stycznia 2023 roku o godzinie 17.00 pt.:

Rewolucja w diagnostyce raka szyjki macicy w Polsce

Część edukacyjna:

17:00 – 17:30 – Znaczenie testów molekularnych hrHPV w skriningu raka szyjki macicy
Prof. dr hab. med. Robert Jach

17:30 – 18:00 – Wyzwania skriningowe z perspektywy patologa i cytopatologa ginekologicznego.
Dr n. med. Martyna Trzeszcz

18:00 – 18:30 – CINtec® PLUS Cytology i CINtec® Histology w codziennej praktyce patomorfologa,
jako niezbędny element diagnostyki w kierunku raka szyjki macicy.

Prof. dr hab. Agnieszka Korolczuk

Strona do rejestracji:

Dr hab Małgorzata Rusak
Przewodnicząca Białostociego Oddziału PTDL