Witamy na stronie!

lab Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.

W ramach działalności statutowej PTDL organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy przyznając nagrody za osiągnięcia naukowe oraz wspiera udział swoich członków w konferencjach międzynarodowych. Towarzystwo wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza. PTDL uczestniczy w szkoleniu podyplomowym poprzez udział w w tworzeniu programów specjalizacji oraz delegowanie przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych. Towarzystwo współpracuje z organami administracji państwowej i innymi organizacjami w celu podnoszenia jakości diagnostyki laboratoryjnej i zapewnienia właściwej jej roli w systemie ochrony zdrowia. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. PTDL jest członkiem międzynarodowych federacji stowarzyszeń działających na polu medycyny laboratoryjnej: Europejskiej (EFLM) i Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).

Zapraszamy do nas! Jeśli chcesz wstąpić do PTDL, zapoznaj się ze Statutem oraz wypełnij Deklarację i prześlij ją do najbliższego oddziału terenowego.
Wiadomości z ostatnich miesięcy

Wrocław
Zebranie naukowo-szkoleniowe (webinar) 07.12.2021
Katowice
Zebranie online naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL - 10.12.2021 r
Gdańsk
Szkolenie w dniu 27.11.2021
Szczecin
Pożegnanie
Białystok
Konferencja/kurs 3.12.2021
Olsztyn
Webinar 3.12.2021
Szczecin
Zaproszenie na świąteczne szkolenie naukowo-szkoleniowe 11.12.2021
Lublin
Mikołajkowo-świąteczne spotkanie naukowo-szkoleniowe
Poznań
Spotkanie edukacyjne 24 listopada 2021 r.
Bydgoszcz
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 23.11.2021 r
Lublin
Zebranie naukowo-szkoleniowe
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 17.11.2021
Kraków
Zebranie naukowo-szkoleniowe 15.11.2021.
Szczecin
Zaproszenie na konferencję „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych” 20.11.2021
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe 09.11.2021
Kraków
Nowy cykl szkoleniowy 2021-2022
Gdańsk
Webinar 09.11.2021 Witamina B12 - superwitamina cz. II
Rzeszów
Warsztaty hematologiczne- 25 , 26 listopada 2021 r.
Gdańsk
Webinar HemaTalk 29.10.2021 plakat
Warszawa
Zaproszenie do udziału w webinarium "Hem Talk"
Katowice
Zebranie online naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL - 21.10.2021 r
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 23.10.2021
Poznań
Zebranie naukowo-szkoleniowe PTDL Oddział Poznań 21.10.2021 on-line
Rzeszów
Informacja- warsztaty szkoleniowe z hematologii
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe 30.10.2021
Olsztyn
Webinar 26.10.2021
Szczecin
Zaproszenie na kurs
Gdańsk
Ogłoszenie o zatrudnieniu na stanowisku kierownika laboratorium
Lublin
spotkanie PTDL
Warszawa
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników MLD
Wrocław
Program Konferencji_ Szklarska Poręba 2021
Gdańsk
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w dniu 25.09.2021
Olsztyn
konferencja naukowo-szkoleniowa 21.09.2021
Wrocław
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Szklarskiej Porębie - sesja plakatowa
Poznań
IV Konferencja Naukowo – Szkoleniowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,
Wrocław
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Szklarska Poręba
Kraków
Zakończenie okresu szkoleniowego 2020-2021 w oddziale Krakowskiem
Rzeszów
posiedzenie online 01.07.2021 r.
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 19 czerwca 2021
Łódź
Posiedzenie naukowe dla OŁ/PTDL 17 czerwca 2021 r.
Katowice
Zebranie online naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL - 15.06.2021 r
Białystok
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe- 17 czerwiec 2021
Szczecin
Zaproszenie na zebranie naukowo - szkoleniowe 19.06.2021r
Copyright © 2004-2021 PTDL