Witamy na stronie!

lab Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.

W ramach działalności statutowej PTDL organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy przyznając nagrody za osiągnięcia naukowe oraz wspiera udział swoich członków w konferencjach międzynarodowych. Towarzystwo wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza. PTDL uczestniczy w szkoleniu podyplomowym poprzez udział w w tworzeniu programów specjalizacji oraz delegowanie przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych. Towarzystwo współpracuje z organami administracji państwowej i innymi organizacjami w celu podnoszenia jakości diagnostyki laboratoryjnej i zapewnienia właściwej jej roli w systemie ochrony zdrowia. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. PTDL jest członkiem międzynarodowych federacji stowarzyszeń działających na polu medycyny laboratoryjnej: Europejskiej (EFLM) i Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).

Zapraszamy do nas! Jeśli chcesz wstąpić do PTDL, zapoznaj się ze Statutem oraz wypełnij Deklarację i prześlij ją do najbliższego oddziału terenowego.Wiadomości z ostatnich miesięcy

Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 10.12.2020
Kraków
Spotkanie szkoleniowe on line 26.11.2020 17:30
Rzeszów
Webinarium 26.11.2020 r. godz. 17:00.
Szczecin
Zaproszenie na zebranie naukowo - szkoleniowe 05.12.2020r
Kraków
Rozpopczęcie działalnosci szkoleniowej 2020-2021 dla członków Oddziału Krakowskiego
Wrocław
Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe 21.10.2020 - certyfikaty
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 25.11.2020
Szczecin
Zaproszenie na konferencję on-line „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych” 21.11.2020
Warszawa
Stanowisko Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID ws. możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03.11.2020 r.
Olsztyn
Webinar 12.11.2020
Bydgoszcz
Spotkanie naukowo-szkoleniowe na Zoom 19 listopada 2020 r
Lublin
Diagnostyka molekularna i antygenowa SARS-CoV-2
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe w dniu 27.10.2020
Wrocław
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe ONLINE w dniu 21.10.2020 o godzinie 16:00
Kielce
Zaproszenie na szkolenie
Bydgoszcz
Zaproszenie na webinarium-27 października 2020 r
Rzeszów
Webinarium 08.10.2020 r. godz. 17:00
Białystok
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 14.10.2020- on-line
Olsztyn
Webinarium 7.10.2020
Szczecin
Informacja dotycząca webinarium - JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK – kurs z błędów przedanalitycznych
Szczecin
Webinarium z firmą Becton Dickinson Polska - JAKA PRÓBKA TAKI WYNIK - kurs z błędów przedanalitycznych 17.10.2020 roku
Wrocław
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole w formie online
Białystok
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 23.09.2020- on-line
Wrocław
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole
Wrocław
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole
Wrocław
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo -Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole
Warszawa
Sympozjum "Inspiracje diagnostyczne" online 8-9.09.2020 r.
Bydgoszcz
Odwołanie konferencji naukowo-szkoleniowej Oddziału Bydgoskiego w Turznie
Wrocław
Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole
Wrocław
Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole
Wrocław
Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej- Zmiana terminu konferencji
Rzeszów
Odwołanie warsztatów szkoleniowych.
Wrocław
Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole
Kraków
Punkty do certyfikatów 2019-2020
Białystok
Spokojnych urlopów!
Kraków
Zakończenie Spotkań szkoleniowych Oddziału Krakowskiego PTDL
Copyright © 2004-2020 PTDL