Witamy na stronie!

lab Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.

W ramach działalności statutowej PTDL organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy przyznając nagrody za osiągnięcia naukowe oraz wspiera udział swoich członków w konferencjach międzynarodowych. Towarzystwo wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza. PTDL uczestniczy w szkoleniu podyplomowym poprzez udział w w tworzeniu programów specjalizacji oraz delegowanie przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych. Towarzystwo współpracuje z organami administracji państwowej i innymi organizacjami w celu podnoszenia jakości diagnostyki laboratoryjnej i zapewnienia właściwej jej roli w systemie ochrony zdrowia. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. PTDL jest członkiem międzynarodowych federacji stowarzyszeń działających na polu medycyny laboratoryjnej: Europejskiej (EFLM) i Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).

Zapraszamy do nas! Jeśli chcesz wstąpić do PTDL, zapoznaj się ze Statutem oraz wypełnij Deklarację i prześlij ją do najbliższego oddziału terenowego.Wiadomości z ostatnich miesięcy

Olsztyn
Zebranie we wrześniu 2017r.
Bydgoszcz
Komunikat-program Konferencji Oddziału Bydgoskiego 5-6 października 2017
Bydgoszcz
Konferencja naukowo-szkoleniowa Oddziału PTDL w Bydgoszczy 5-6 października 2017
Warszawa
Pierwsze powakacyjne posiedzenie naukowo-szkoleniowe Warszawskiego PTDL
Opole
Pożegnanie mgr Józefa Makuszyńskiego
Lublin
Rejestracja na repetytorium w Lublinie już rozpoczęta
Lublin
Repetytorium przygotowujące do egzaminu specjalizacyjnego
Warszawa
Non Omnis Moriar
Katowice
VI Konferencja naukowo-szkoleniowa Oddziału Katowickiego PTDL
Wrocław
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Szklarskiej Porębie - zdjęcia
Wrocław
Protest wobec faktu usiłowania wprowadzenia zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych
Opole
Wyniki wyborów do władz Opolskiego Oddziału PTDL
Katowice
Wyniki wyborów do władz Katowickiego Oddziału PTDL
Katowice
zaproszenie na zebranie PTM
Warszawa
Wyniki wyborów do władz Warszawskiego Oddziału PTDL na kadencję 2017-2021
Kraków
Krakowski oddział PTDL po wyborach Delegaci na XIX Zjazd proszeni o kontakt
Kraków
Spotkanie szkoleniowe 10 czerwca 2017 wyjątkowo o 11.00
Bydgoszcz
KOMUNIKAT- WYNIKI WYBORÓW 18.05.2017
Warszawa
Zmiana czerwcowego terminu posiedzenia naukowo-szkoleniowego
Łódź
Posiedzenie naukowe OŁ/PTDL 8 CZERWCA 2017 r.
Wrocław
PROGRAM IX OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ PTDL ODDZIAŁÓW: OPOLE, SZCZECIN, WROCŁAW
Olsztyn
Zebranie w czerwcu 2017r.
Łódź
Konferencja plenerowa OŁ/PTDL 19-20 MAJ 20117r.
Bydgoszcz
Zebranie naukowo-szkoleniowe 08.06.2017
Katowice
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze i naukowo-szkoleniowe 19 maja br.
Białystok
WYBORY-17 MAJ 2017 (środa)
Kielce
Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze PTDL o/Kielce - 20 maja 2017r.
Wrocław
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO NA 10 MAJA 2017
Rzeszów
zebranie 18 maja 2017 r. w Rzeszowie
Słupsk
ZEBRANIE NAUKOWE 11.05. Walne Zebranie oddzialu
Kraków
Agenda Majowego spotkania w Przegorzałach 12-13 maj 2017
Olsztyn
Zebranie w maju 2017r.
Warszawa
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 09.05.2017 r.
Bydgoszcz
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
Gdańsk
Zebranie maj 2017
Wrocław
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole, Szczecin
Kielce
Zmiana terminu Zebrania Wyborczego
Poznań
ZEBRANIE WYBORCZE 20.04.2017 R., GODZ.12:30
Warszawa
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Opole
Zebranie spawozdawczo-wyborcze 20 kwietnia 2017 r. oddział Opole
Szczecin
UWAGA -zebranie sprawozdawczo-wyborcze 27.04.2017 czwartek
Wrocław
Życzenia Wielkanocne
Rzeszów
Konferencja 08-09- czerwca 2017 r w Mucznem
Warszawa
Odwołane posiedzenie 11.04.2017 r.
Kraków
22 kwietnia Wybory w oddziale Krakowskim
Białystok
Kwietniowa konferencja naukowo-szkoleniowa- 21.04.2017
Bydgoszcz
Życzenia Wielkanocne
Poznań
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTDL w Poznaniu
Wrocław
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Szklarskiej Porębie - wymagania dot. sesji plakatowej
Szczecin
zebranie sparwozdawczo-wyborcze 26.04.2017
Słupsk
zebranie 06.04.17
Białystok
Posiedzenia w kwietniu i maju
Kraków
Majowe spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną Kraków Przegorzały 2017
Łódź
Posiedzenie naukowe OŁ/PTDL 6 KWIETNIA 2017 r.
Katowice
Konferencja "Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii"
Łódź
Zebranie naukowe O.Łódzkiego PTDL 6 KWIETNIA 2017 r.
Rzeszów
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 20 kwietna 2017 r.w Rzeszowie
Poznań
Żegnamy Panią doktor Annę Góreczną-Derewiankę
Warszawa
11.04.2017 r. - Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Warszawskiego Oddziału PTDL
Gdańsk
VII „POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 20- 21.04.2017 - aktualizacja
Opole
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 20 kwietnia br.
Bydgoszcz
Zebranie naukowo-szkoleniowe 27.04.2017 r
Kielce
Zebranie naukowo - szkoleniowe PTDL o/Kielce - 25 marca 2017r.
Wrocław
Petycja - sprzeciw do projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Wrocław
Zebranie naukowo-szkoleniowe 22 marzec 2017
Lublin
zebranie naukowo-szkoleniowe oraz wybory do władz oddziału
Szczecin
zebranie naukowo-szkoleniowe 23.03.2017
Warszawa
14.03.2017 r. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego PTDL
Kraków
Spotkanie 11.03.2017
Olsztyn
Zebranie w marcu 2017r.
Białystok
Marcowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe-15.03.2017
Katowice
zebranie naukowo-szkoleniowe 17 marca br.
Bydgoszcz
Komunikat - zmiana terminu i miejsca spotkania marcowego
Słupsk
Słupsk - zebranie oddziału
Poznań
Zebranie naukowe PTDL Oddział Poznań 16.03
Poznań
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
Gdańsk
VII „POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 20- 21.04.2017 r.,
Poznań
Składki członkowskie
Białystok
Składki na konto
Bydgoszcz
Zebranie naukowo-szkoleniowe 16.03.2017
Katowice
Jubileusz 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Rzeszów
Zebranie 16 marca 2017 r.
Copyright © 2004-2017 PTDL

Szanowni Państwo

W dniach 3-6 września 2017 olbrzymie wydarzenia jakie odbywa się co 4 lata w naszym diagnostycznym środowisku XIX Zjazd PTDL i wystawa producentów IVD POLMEDLAB 2017. Szczegóły na stronie ptdl2017.pl

Do 30 maja niższa opłata rejestracyjna

Informacje o rejestracji

Biuro Organizacyjne Zjazdu

Aleksandra Zięba - informacje odnośnie XIX Zjazdu PTDL oraz wystawy POLMEDLAB 2017

 tel. +48 12 651 90 54, 506 037 92
e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Angelika Baran - informacje odnośnie rejestracji uczestników tel. + 48 12 651 90 15 e-mail: ptdl2017@targi.krakow.pl

Kontakt do Komitetu Organizacyjnego

Przewodnicząca:
Danuta Kozłowska
tel. 663 680 186
e-mail: danuta.kozlowska@diag.pl