Witamy na stronie!

lab Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.

W ramach działalności statutowej PTDL organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy przyznając nagrody za osiągnięcia naukowe oraz wspiera udział swoich członków w konferencjach międzynarodowych. Towarzystwo wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza. PTDL uczestniczy w szkoleniu podyplomowym poprzez udział w w tworzeniu programów specjalizacji oraz delegowanie przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych. Towarzystwo współpracuje z organami administracji państwowej i innymi organizacjami w celu podnoszenia jakości diagnostyki laboratoryjnej i zapewnienia właściwej jej roli w systemie ochrony zdrowia. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. PTDL jest członkiem międzynarodowych federacji stowarzyszeń działających na polu medycyny laboratoryjnej: Europejskiej (EFLM) i Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).

Zapraszamy do nas! Jeśli chcesz wstąpić do PTDL, zapoznaj się ze Statutem oraz wypełnij Deklarację i prześlij ją do najbliższego oddziału terenowego.Wiadomości z ostatnich miesięcy

Olsztyn
Zebranie w maju 2017r.
Warszawa
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 09.05.2017 r.
Katowice
Uwaga - odwołane zebranie naukowo-szkoleniowe 28 kwietnia br. !!!
Bydgoszcz
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
Gdańsk
Zebranie maj 2017
Wrocław
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO NA 10 MAJA 2017
Wrocław
PLAN KONFERENCJI PTDL ODDZIAŁÓW: OPOLE, SZCZECIN, WROCŁAW
Wrocław
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole, Szczecin
Kielce
Zmiana terminu Zebrania Wyborczego
Poznań
ZEBRANIE WYBORCZE 20.04.2017 R., GODZ.12:30
Warszawa
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Opole
Zebranie spawozdawczo-wyborcze 20 kwietnia 2017 r. oddział Opole
Szczecin
UWAGA -zebranie sprawozdawczo-wyborcze 27.04.2017 czwartek
Wrocław
Życzenia Wielkanocne
Rzeszów
Konferencja 08-09- czerwca 2017 r w Mucznem
Warszawa
Odwołane posiedzenie 11.04.2017 r.
Kraków
22 kwietnia Wybory w oddziale Krakowskim
Białystok
Kwietniowa konferencja naukowo-szkoleniowa- 21.04.2017
Bydgoszcz
Życzenia Wielkanocne
Poznań
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału PTDL w Poznaniu
Wrocław
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Szklarskiej Porębie - wymagania dot. sesji plakatowej
Szczecin
zebranie sparwozdawczo-wyborcze 26.04.2017
Słupsk
zebranie 06.04.17
Białystok
Posiedzenia w kwietniu i maju
Kraków
Majowe spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną Kraków Przegorzały 2017
Łódź
Posiedzenie naukowe OŁ/PTDL 6 KWIETNIA 2017 r.
Katowice
Konferencja "Postępy w diagnostyce laboratoryjnej i farmakoterapii"
Łódź
Zebranie naukowe O.Łódzkiego PTDL 6 KWIETNIA 2017 r.
Rzeszów
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 20 kwietna 2017 r.w Rzeszowie
Poznań
Żegnamy Panią doktor Annę Góreczną-Derewiankę
Warszawa
11.04.2017 r. - Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Warszawskiego Oddziału PTDL
Gdańsk
VII „POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 20- 21.04.2017 - aktualizacja
Opole
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 20 kwietnia br.
Bydgoszcz
Zebranie naukowo-szkoleniowe 27.04.2017 r
Kielce
Zebranie naukowo - szkoleniowe PTDL o/Kielce - 25 marca 2017r.
Wrocław
Petycja - sprzeciw do projektu rozporządzenia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Wrocław
Zebranie naukowo-szkoleniowe 22 marzec 2017
Lublin
zebranie naukowo-szkoleniowe oraz wybory do władz oddziału
Szczecin
zebranie naukowo-szkoleniowe 23.03.2017
Warszawa
14.03.2017 r. Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego PTDL
Kraków
Spotkanie 11.03.2017
Olsztyn
Zebranie w marcu 2017r.
Białystok
Marcowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe-15.03.2017
Katowice
zebranie naukowo-szkoleniowe 17 marca br.
Bydgoszcz
Komunikat - zmiana terminu i miejsca spotkania marcowego
Słupsk
Słupsk - zebranie oddziału
Poznań
Zebranie naukowe PTDL Oddział Poznań 16.03
Poznań
ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
Gdańsk
VII „POMORSKO – MAZURSKIE SPOTKANIA Z DIAGNOSTYKĄ” 20- 21.04.2017 r.,
Poznań
Składki członkowskie
Białystok
Składki na konto
Bydgoszcz
Zebranie naukowo-szkoleniowe 16.03.2017
Katowice
Jubileusz 45-lecia Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Rzeszów
Zebranie 16 marca 2017 r.
Opole
Zebranie 23 marca 2017 r. oraz wyborcze 20 kwietnia 2017 r. o/Opole
Kielce
Zebranie naukowo - szkoleniowe PTDL o/Kielce - 25 lutego 2017r.
Łódź
Posiedzenie naukowe i zebranie wyborcze OŁ/PTDL 9 MARCA 2017 r.
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe marzec 2017
Wrocław
Zebranie naukowo-szkoleniowe 22 luty 2017
Kraków
Kraków 18.02.2016 godz.9.00
Szczecin
konferencja Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych 18.03.2017
Warszawa
14.02.2017 r. Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego PTDL
Poznań
Zebranie naukowe 23.02.2017
Katowice
zmiana terminu zebrania w lutym !!!
Katowice
Zebrania naukowo-szkoleniowe w 2017 roku
Rzeszów
Zebranie 16 lutego 2017 r w Rzeszowie
Bydgoszcz
Zebranie naukowo-szkoleniowe 28.02.2017
Lublin
Diagnostyczny Maj 2017 - rejestracja
Olsztyn
Zebranie w lutym 2017r.
Opole
Zebranie 26.01.2017 oddział Opole
Łódź
Zebranie naukowe O.Łódzkiego PTDL 9 LUTEGO 2017 r.
Lubuski
Program - VI Lubuska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Żagań 2017 28.02 - 01.03.2017
Wrocław
Zebranie naukowo-szkoleniowe 25 styczeń 2017
Wrocław
Podziękowania
Olsztyn
VII Konferencja Naukowo -Szkoleniowa Jurata 20.04-21.04.2017r
Katowice
Zebranie naukowo-szkoleniowe 20 stycznia br.
Gdańsk
Zebranie luty 2017
Gdańsk
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną”
Wrocław
Pożegnanie dr Lilianny Sajewicz
Lublin
spotkanie szkoleniowe
Opole
Zebranie 26 stycznia 2017 r. o/Opole
Białystok
Posiedzenie lutowe-II KOMUNIKAT
Kraków
Styczniowe spotkanie w Krakowie 14.01 godz.11.00
Kielce
Zebranie naukowo - szkoleniowe PTDL o/Kielce - 28 stycznia 2017r.
Białystok
Styczniowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe-18.01.2017
Rzeszów
Zebranie 19 stycznia 2017 r. w Rzeszowie
Bydgoszcz
Zebranie naukowo-szkoleniowe 26.01.2017 - Zaproszenie
Łódź
Zebranie naukowe O.Łódzkiego PTDL 19 STYCZNIA 2017 r.
Warszawa
10 stycznia 2017 r. Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Warszawskiego PTDL
Białystok
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe-LUTY 2016- I KOMUNIKAT!
Wrocław
Plan spotkań na 2017 rok
Warszawa
Terminy posiedzeń naukowo-szkoleniowych Oddziału Warszawskiego PTDL w 2017 roku
Warszawa
Życzenia Świąteczno-Noworoczne
Wrocław
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
Poznań
Wesołych Świąt
Kraków
Przedświateczne spotkanie szkoleniowe
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe styczeń 2017
Bydgoszcz
Życzenia świąteczne i komunikat
Warszawa
13.12.2016 r. Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe naszego Oddziału PTDL
Lubuski
VI Lubuska Konferencja Diagnostyczna Żagań 2017 28.02 - 01.03.2017
Wrocław
Zebranie naukowo-szkoleniowe 14 grudzień 2016
Wrocław
Pożegnanie mgr Zofii Pastusiak
Białystok
Świąteczne posiedzenie naukowo-szkoleniowe-14 grudzień 2016
Olsztyn
Zebranie w grudniu 2016r.
Łódź
Zebranie naukowe O.Łódzkiego PTDL 15 GRUDNIA 2016 r.
Poznań
Spotkanie Diagnostów Laboratoryjnych województwa wielkopolskiego
Rzeszów
Zebranie 8 grudnia 2016 r. w Rzeszowie
Szczecin
zebranie naukowo-szkoleniowe 08.12.2016
Kraków
Regulowanie składek
Lubuski
Spotkanie naukowo-szkoleniowe 06.12.2016
Bydgoszcz
Zebranie naukowo-szkoleniowe 8.12.2016
Białystok
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe- 23.11.2016
Wrocław
Petycja KIDL
Gdańsk
Zebranie naukowo-szkoleniowe grudzień 2016
Opole
Zebranie 17 listopada 2016
Warszawa
15.11.2016 r. Zapraszamy na posiedzenie naukowo-szkoleniowe
Katowice
Zebranie naukowo-szkoleniowe 18 listopada br.
Lublin
Diagnostyczny Maj 2017
Kielce
Zebranie naukowo - szkoleniowe PTDL o/Kielce - 26 listopada 2016r.
Lublin
spotkanie szkoleniowe
Wrocław
Zebranie naukowo-szkoleniowe 16 listopad 2016
Olsztyn
Zebranie w listopadzie 2016r.
Rzeszów
Zebranie 17 listopada 2016 r. w Rzeszowie
Białystok
PETYCJE
Copyright © 2004-2017 PTDL