Witamy na stronie!

lab Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.

W ramach działalności statutowej PTDL organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy przyznając nagrody za osiągnięcia naukowe oraz wspiera udział swoich członków w konferencjach międzynarodowych. Towarzystwo wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza. PTDL uczestniczy w szkoleniu podyplomowym poprzez udział w w tworzeniu programów specjalizacji oraz delegowanie przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych. Towarzystwo współpracuje z organami administracji państwowej i innymi organizacjami w celu podnoszenia jakości diagnostyki laboratoryjnej i zapewnienia właściwej jej roli w systemie ochrony zdrowia. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. PTDL jest członkiem międzynarodowych federacji stowarzyszeń działających na polu medycyny laboratoryjnej: Europejskiej (EFLM) i Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).

Zapraszamy do nas! Jeśli chcesz wstąpić do PTDL, zapoznaj się ze Statutem oraz wypełnij Deklarację i prześlij ją do najbliższego oddziału terenowego.
Wiadomości z ostatnich miesięcy

Wrocław
Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej- Zmiana terminu konferencji
Rzeszów
Odwołanie warsztatów szkoleniowych.
Wrocław
Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTDL Oddziałów: Wrocław, Opole
Kraków
Punkty do certyfikatów 2019-2020
Białystok
Spokojnych urlopów!
Kraków
Zakończenie Spotkań szkoleniowych Oddziału Krakowskiego PTDL
Gdańsk
Certyfikaty z Webinariów 2020
Gdańsk
Webinarium dla diagnostów laboratoryjnych
Kielce
Zmiana terminu konferencji "Świętokrzyskie Spotkanie-Nowości w Diagnostyce"
Bydgoszcz
Zmiana terminu konferencji naukowo-szkoleniowej Oddziału Bydgoskiego
Gdańsk
Webinar Organizacja pracy laboratorium diagnostycznego w czasie i po pandemii COVID-19
Szczecin
Panel ekspercki: Organizacja pracy laboratorium diagnostycznego w czasie i po pandemii COVID-19
Warszawa
Webminar: Diagnostyka COVID-19
Rzeszów
Pożegnanie.
Białystok
Posiedzenia PTDL o/Białostocki
Warszawa
Życzenia Wielkanocne
Gdańsk
Życzenia świąteczne
Wrocław
Kryteria włączenia medycznego laboratorium diagnostycznego do wykazu laboratoriów COVID.
Kraków
UWAGA! ODWOŁANE KWIETNIOWE ZEBRANIE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTDL
Kraków
Życzenia Wielkanocne
Wrocław
Szklarska Poręba 2020
Gdańsk
Webinar Diagnostyka i praca labolatorium w czasie pandemii COVID-19
Gdańsk
Webinar EFLM
Poznań
Webinar COVID-19
Szczecin
Diagnostyka i praca laboratorium w czasie pandemii COVID-19
Wrocław
II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej
Gdańsk
Webinarium kwiecień 2020
Gdańsk
Webinarium przeniesione
Białystok
"Adwokaci służbie zdrowia"
Gdańsk
X Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką Jurata 2020
Kielce
Zmiana terminu konferencji "Świętokrzyskie Spotkanie-Nowości w Daignostyce"
Katowice
Komunikat ws COVID-19 dla MLD od Konsultanta Wojewódzkiego ds. DL.
Katowice
Zmiana terminu Konferencji "Postępy medycyny laboratoryjnej" 29-30 maj 2020
Rzeszów
ODWOŁANIE POSIEDZENIA NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO W DNIU 19.03.2020 r.
Białystok
Przełożenie posiedzenia z 18.03.2020!
Kielce
Ważna informacja
Warszawa
Komunikat ws COVID-19 dla MLD od Konsultanta Wojewódzkiego ds. diagnostyki laboratoryjnej
Kraków
ODWOŁANE MARCOWE SPOTKANIE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTDL!!
Szczecin
Zmiana terminu XXII edycji konferencji "Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Przewód pokarmowy - aspekty kliniczne i laboratoryjne. Zalecenia dietetyczne w szczególnych sytuacjach klinicznych"
Wrocław
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej" 27 marca 2020r.
Gdańsk
Odszedł prof. Tadeusz Badzio
Kielce
Konferencja „Świętokrzyskie Spotkanie – Nowości w Diagnostyce” w dniach 3-4 kwietnia 2020 roku
Katowice
Odwołanie zebrania naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL - 20.03.2020 r
Łódź
Odwołanie zebrania naukowego PTDL oddział w Łodzi z dnia 12 marca 2020r. PTDL oddział w Łodzi
Białystok
Marcowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe-18.03.2020
Rzeszów
posiedzenie naukowo-szkoleniowe 19 marzec 2020 r.
Lublin
zebranie naukowo-szkoleniowe - ZEBRANIE ODWOŁANE
Bydgoszcz
Zaproszenie na posiedzenie PTHiT oraz warsztaty z zaburzeń hemostazy
Łódź
Zebranie naukowe O.Łódzkiego PTDL 12 MARCA 2020 r.
Kielce
Zebranie naukowo-szkoleniowe 13.03.2020 rok
Gdańsk
Zebranie marzec 2020
Szczecin
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych”
Kraków
15 luty - Zimowe ? comiesięczne spotkanie członków Krakowskiego oddziału PTDL
Wrocław
Zebranie naukowo-szkoleniowe 19 luty 2020
Białystok
Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku- 70 lat UMB!
Olsztyn
adres email
Warszawa
Zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe 22.02.2020 r.
Poznań
Składki PTDL
Olsztyn
Warsztaty "Podstawy kontroli jakości analitycznej badań laboratoryjnych
Katowice
Zaproszenie na VII Konferencję naukowo-szkoleniową Katowickiego Oddziału PTDL - Gliwice !
Copyright © 2004-2020 PTDL