Witamy na stronie!

lab Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej jest stowarzyszeniem naukowym zrzeszającym diagnostów laboratoryjnych i lekarzy, którego działalność ma na celu rozpowszechnianie aktualnej wiedzy w dziedzinie medycyny Laboratoryjnej, działalność szkoleniową i wspieranie działalności naukowej swoich członków.

W ramach działalności statutowej PTDL organizuje zjazdy i konferencje naukowe, kursy i wykłady, warsztaty i prezentacje sprzętu laboratoryjnego, przeprowadza konkursy przyznając nagrody za osiągnięcia naukowe oraz wspiera udział swoich członków w konferencjach międzynarodowych. Towarzystwo wydaje dwa czasopisma: Diagnostyka Laboratoryjna oraz Badanie i Diagnoza. PTDL uczestniczy w szkoleniu podyplomowym poprzez udział w w tworzeniu programów specjalizacji oraz delegowanie przedstawicieli do komisji egzaminacyjnych. Towarzystwo współpracuje z organami administracji państwowej i innymi organizacjami w celu podnoszenia jakości diagnostyki laboratoryjnej i zapewnienia właściwej jej roli w systemie ochrony zdrowia. Towarzystwo liczy około 5000 członków w 18 oddziałach terenowych. PTDL jest członkiem międzynarodowych federacji stowarzyszeń działających na polu medycyny laboratoryjnej: Europejskiej (EFLM) i Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej (IFCC).

Zapraszamy do nas! Jeśli chcesz wstąpić do PTDL, zapoznaj się ze Statutem oraz wypełnij Deklarację i prześlij ją do najbliższego oddziału terenowego.
Wiadomości z ostatnich miesięcy

Gdańsk
Webinarium dla diagnostów laboratoryjnych
Kielce
Zmiana terminu konferencji "Świętokrzyskie Spotkanie-Nowości w Diagnostyce"
Bydgoszcz
Zmiana terminu konferencji naukowo-szkoleniowej Oddziału Bydgoskiego
Gdańsk
Webinar Organizacja pracy laboratorium diagnostycznego w czasie i po pandemii COVID-19
Szczecin
Panel ekspercki: Organizacja pracy laboratorium diagnostycznego w czasie i po pandemii COVID-19
Warszawa
Webminar: Diagnostyka COVID-19
Rzeszów
Pożegnanie.
Białystok
Posiedzenia PTDL o/Białostocki
Warszawa
Życzenia Wielkanocne
Gdańsk
Życzenia świąteczne
Wrocław
Kryteria włączenia medycznego laboratorium diagnostycznego do wykazu laboratoriów COVID.
Kraków
UWAGA! ODWOŁANE KWIETNIOWE ZEBRANIE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTDL
Kraków
Życzenia Wielkanocne
Wrocław
Szklarska Poręba 2020
Gdańsk
Webinar Diagnostyka i praca labolatorium w czasie pandemii COVID-19
Gdańsk
Webinar EFLM
Poznań
Webinar COVID-19
Szczecin
Diagnostyka i praca laboratorium w czasie pandemii COVID-19
Wrocław
II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej
Gdańsk
Webinarium kwiecień 2020
Gdańsk
Webinarium przeniesione
Białystok
"Adwokaci służbie zdrowia"
Gdańsk
X Pomorsko-Mazurskie Spotkania z Diagnostyką Jurata 2020
Kielce
Zmiana terminu konferencji "Świętokrzyskie Spotkanie-Nowości w Daignostyce"
Katowice
Komunikat ws COVID-19 dla MLD od Konsultanta Wojewódzkiego ds. DL.
Katowice
Zmiana terminu Konferencji "Postępy medycyny laboratoryjnej" 29-30 maj 2020
Rzeszów
ODWOŁANIE POSIEDZENIA NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO W DNIU 19.03.2020 r.
Białystok
Przełożenie posiedzenia z 18.03.2020!
Kielce
Ważna informacja
Warszawa
Komunikat ws COVID-19 dla MLD od Konsultanta Wojewódzkiego ds. diagnostyki laboratoryjnej
Kraków
ODWOŁANE MARCOWE SPOTKANIE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU PTDL!!
Szczecin
Zmiana terminu XXII edycji konferencji "Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Przewód pokarmowy - aspekty kliniczne i laboratoryjne. Zalecenia dietetyczne w szczególnych sytuacjach klinicznych"
Wrocław
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "II Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej" 27 marca 2020r.
Gdańsk
Odszedł prof. Tadeusz Badzio
Kielce
Konferencja „Świętokrzyskie Spotkanie – Nowości w Diagnostyce” w dniach 3-4 kwietnia 2020 roku
Katowice
Odwołanie zebrania naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL - 20.03.2020 r
Łódź
Odwołanie zebrania naukowego PTDL oddział w Łodzi z dnia 12 marca 2020r. PTDL oddział w Łodzi
Białystok
Marcowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe-18.03.2020
Rzeszów
posiedzenie naukowo-szkoleniowe 19 marzec 2020 r.
Lublin
zebranie naukowo-szkoleniowe - ZEBRANIE ODWOŁANE
Bydgoszcz
Zaproszenie na posiedzenie PTHiT oraz warsztaty z zaburzeń hemostazy
Łódź
Zebranie naukowe O.Łódzkiego PTDL 12 MARCA 2020 r.
Kielce
Zebranie naukowo-szkoleniowe 13.03.2020 rok
Gdańsk
Zebranie marzec 2020
Szczecin
XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych”
Kraków
15 luty - Zimowe ? comiesięczne spotkanie członków Krakowskiego oddziału PTDL
Wrocław
Zebranie naukowo-szkoleniowe 19 luty 2020
Białystok
Zjazd Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku- 70 lat UMB!
Olsztyn
adres email
Warszawa
Zaproszenie na posiedzenie naukowo-szkoleniowe 22.02.2020 r.
Poznań
Składki PTDL
Olsztyn
Warsztaty "Podstawy kontroli jakości analitycznej badań laboratoryjnych
Katowice
Zaproszenie na VII Konferencję naukowo-szkoleniową Katowickiego Oddziału PTDL - Gliwice !
Rzeszów
posiedzenie naukowo-szkoleniowe 20 luty 2020 r.
Gdańsk
Webinarium 26 marca 2020
Gdańsk
Konferencja Jurata 2020
Bydgoszcz
Warsztaty hematologiczne, III edycja - Bydgoszcz 7 marca 2020 r
Katowice
Zebranie naukowo-szkoleniowe Katowickiego PTDL - 21.02.2020 r
Warszawa
Składki i terminy posiedzeń naukowo-szkoleniowych w 2020 roku
Białystok
Zjazd Immunologów 28-30.05.2020
Olsztyn
Składki członkowskie 2020
Białystok
Lutowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe-19.02.2020
Gdańsk
Dane do przelewów
Bydgoszcz
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 20.02.2020 r
Lublin
szkolenie z zakresu komunikacji
Poznań
Spotkanie naukowo-szkoleniowe 23.01.2020 r.
Gdańsk
Nowa platforma Lab Tests Online
Wrocław
Wspomnienie Pana Doktora Henryka Owczarka o zmarłej 07.01.2020 r. Pani Profesor Wandzie Dobryszyckiej.
Wrocław
Ostatnie pożegnanie
Gdańsk
Zebranie luty 2020
Łódź
Zebranie naukowe O.Łódzkiego PTDL 13 LUTEGO 2020 r.
Wrocław
Zebranie naukowo-szkoleniowe 22 styczeń 2020
Gdańsk
Webinarium styczeń 2020
Kielce
Opłata za składki członkowskie za 2020 rok
Kraków
Spotkanie Szkoleniowe 11.01.20
Katowice
zebrania PTDL O/Katowice w roku 2020
Rzeszów
posiedzenie naukowo-szkoleniowe 30 styczeń 2020 r.
Łódź
Zebranie naukowe O.Łódzkiego PTDL 9 STYCZNIA 2020 r.
Olsztyn
Zebranie oddziału styczeń 2020
Białystok
Styczniowe posiedzenie naukowo-szkoleniowe-15.01.2020
Kielce
Zebranie naukowo - szkoleniowe PTDL Oddział w Kielcach - 24 styczeń 2020r.
Rzeszów
Terminy posiedzeń naukowo-szkoleniowych PTDL o. Rzeszów w 2020 r.
Wrocław
Terminy zebrań naukowo-szkoleniowych w roku 2020.
Szczecin
Zebranie naukowo-szkoleniowe 01 lutego 2020 roku
Lubuski
Życzenia Noworoczne
Lubuski
Lubuska Konferencja Diagnostyczna - Boszkowo 2020
Poznań
Wesołych Świąt
Katowice
Życzenia
Rzeszów
Życzenia Świąteczne i Noworoczne
Bydgoszcz
Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 15.01.2020 r
Kraków
Przybieżeli do Betlejem.....
Białystok
Życzenia Świateczne i Noworoczne
Warszawa
Życzenia Świąteczno-Noworoczne
Wrocław
Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Bydgoszcz
Życzenia świąteczne
Kraków
SPOTKANIE SZKOLENIOWE ORGANIZOWANE PRZEZ KIDL PTM PTDL
Białystok
Powtórka przed egzaminem-11 i 12 grudzień.
Gdańsk
Ramowy plan zebrań naukowo-szkoleniowych Oddziału Gdańskiego PTDL 2020
Copyright © 2004-2020 PTDL